Patenty so značkou «vzduchovým»

Prepravník so vzduchovým rozrušovacím zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2072

Dátum: 11.02.1999

Autor: Kuruc Štefan

MPK: B65D 88/28

Značky: přepravník, vzduchovým, rozrušovacím, zariadením

Text:

...je pripojiteľnć k traktoru s možnosťou prepravykúmryeh zmesí tak vo vnútropodnikovej ako aj medziprepravy kŕmnycłt mresr a sypkých hmôt.Na obnl je znázomená celková zostava prepravnika. Nádrž je osadená na podvoúu. Kompresor a ostatnésú upevnené na ráme prejn-avníkzLNa.obr.2. je schémaliclsy vyobrazené mpqierrie jednotlivých technických prvkov.Na obr.3. je znázornená vlastné rozrušovacie zariadenie, ktoré je umiestnené v dolnej kuželoxlej...

Mikrovřeteno se vzduchovým uložením pro zubní vrtačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265390

Dátum: 13.10.1989

Autor: Šimek Jiří

MPK: A61C 1/12

Značky: vŕtačky, uložením, zubní, mikrovřeteno, vzduchovým

Text:

...tělese mikrovřetena je zebudován vymezovecí kroužek.Vytvořením kluzné plochy pre vymezení sziálního pohybu rotoru přímo v tčleee mikrovřetene se dosáhne výrezného zmenšení rczmčru ve emčru osy rotece. Tato úprave ee příznivě prcjeví zejména u zubních vrteček, kde velká výške tčleae zhoršuje menipuleci v zední části ústní dutiny. Provedení pouzdra rotoru vcelku a kleätinou pro uchycení nástroje umožňuje zvětšit funkční délku kleštiny, eniž...

Tkalcovský stroj se vzduchovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258494

Dátum: 16.08.1988

Autori: Ellenberger Kurt, Senn Georg

MPK: D03D 47/30

Značky: tkalcovský, stroj, prohozem, vzduchovým

Text:

...Aby před opětným nastartováním tkalcovského stroje obsluhovatelem muselo být vynaloženo co nejméně času, sice se ještě vybaví připravený prohoz po vzniku ruäivého signálu, avšak tento útek díky spolupůsobení dmychací trysky 1 a nálevky gg se již nedostane do oblasti paprsku l.Nyní zapojená~foukací tryska 3 odchýlí špičku útku 5 ve směru na vstupní otvor nâlevky 33, kterou se nasává vzduch. Nasávaný vzduch proudí pak s odchýleným útkem á...

Tryskový tkací stroj s oboustranným prohozem, zejména vzduchovým

Načítavanie...

Číslo patentu: 243971

Dátum: 01.07.1988

Autori: Bastenhof Dirk, Brisson Roger

MPK: D03D 47/30

Značky: stroj, tryskový, vzduchovým, zejména, tkací, oboustranným, prohozem

Text:

...mísení útku ve čtyřech útkových predlohových útkových přodlohovýchPodrobnější znázornění podstaty vynálezu je uvedene na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje schematicky pŕíkladné provedení tkacího stroje, obr. 2 přifukovací trysky.K přenosu otáček z hlavního hřídele.l jsou využity ozubená kola g, Q s převodem 12 na vačkový hřídsl i. Na vačkovám hřídeli A jsou umíatěny ovládací elementy Ž, Q, například vačky, které ovládají časování...

Polovodičová jednotka se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 244080

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kuldová Jelena, Rupeš Václav, Jurášek Adolf

MPK: H01L 23/34

Značky: vzduchovým, chlazením, jednotka, polovodičová

Text:

...stahovací konstrukcí 3. Na obouetrenném chladiči l v prostoru vymezeném oboustranným chledičem. e dělenou deskou 4 je zašroubováno teplotní čidlo g . Na oboustranný chladič l je přišroubována dělená deska 4 s labyrintovým poeuvným spoJem 2. Dělená deska A je spojene čtyřmi distančními eloupky 5 s přední deskou 1. Pryžové podložky § jsou vloženy mezi dělenou desku A e distanční sloupky Q a mezi distanční sloupky Q a přední desku 1. V...

Tažný vozík se vzduchovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256976

Dátum: 15.04.1988

Autori: Olšák Miloň, Pařenica Jaroslav, Čtvierka Alfréd

MPK: E21F 13/04

Značky: vozík, tažný, motorem, vzduchovým

Text:

...je menší, než vnitřní vzdálenost obou ložisek.Výhoda tažného vozíku se vzduchovým motorem podle vynálezu je zejména V tom, že vzduchový pohon motoru neznečisčuje pracoviště V omezených důlních podmínkách. Tažný vozík se vyznačuje jednoduchosti, minimálními vnějšími rozměry i nízkou hmotnosti. Oboustranný přímý pohon pojezdovýoh kol se vyznačuje značným záběrovým momentem.Další výhoda tažného vozíku spočíva v tom, že již přímo na tento...

Portálový manipulátor se vzduchovým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256290

Dátum: 15.04.1988

Autor: Trvaj Josef

MPK: B65G 47/92

Značky: manipulátor, vzduchovým, portálový, pohonem

Text:

...Rám přísavek s přísavkami, umístěný na základní desce, je ovládán dalším přímočarým vzduchovým motorem a vykonává svislý pohyb, jehož rozsah je řízen polohou výrobku, se kterým je manipulováno. Pomocí snímacího zařízení dochází k postupnému snižování spodní části rámu e přísavkami. Po odebrání výrobku ze zásobníku se rám e příeavkami vysune do horní polohy. Po dosažení horní polohy dojde k přesunutí do pravé krajní polohy, zrušení...

Jednonosníková kočka se vzduchovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255415

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čtviertka Alfréd, Olšák Miloň, Pařenica Jaroslav

MPK: E21F 13/02

Značky: jednonosníková, motorem, vzduchovým, kocka

Text:

...otvory pro upevňova~ cí šrouby vzduchového motoru. Na vnitřních spodních plochách obou bočnic jsou s výhodou umístěny lišty, na jejichž hornich plochách je uložen příčník upevněný zároveň k těmto bočnícím svými čelními plochami šrouby.Hlavní výhoda jednonosníkové kočky se vzduchovým motorem podle vynálezu spočívá v její jednoduchosti, kdy úpravou jedné z bočníc je umožněno použití standardního vzduchového motoru shodného jako u zdvihově...

Vysokonapěťový polovodičový měnič se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254099

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Kratochvíl Arnošt, Straka Jaromír

MPK: H05K 7/14

Značky: polovodičový, vysokonapěťový, chlazením, vzduchovým, měnič

Text:

...maximálně výrobné a montážně jednoduché. Je zajištěno dostatečně chlazení kazety s převod níky elektrického signálu na světelný a je zajištěna pri zachování prakticky všech konstrukčních dílů variabilnost proudových a napětovýcłí parametrů ve velkém rozsahu.vynález bude v dalším textu blíže objasněn na příklaobr. 1 je znázorněn echematický pohled na vyaokonapěťový polevodiöový měnič se vzduchovým chlazením podle vynálezua na obr. 2 je...

Nosné zařízení základního modulu s bloky tyristorů vysokonapěťového tyristorového měniče se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253998

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zdeněk Dalibor, Flieger Jiří, Maloušek Antonín, Straka Jaromír

MPK: H05K 7/18

Značky: tyristorového, modulu, zařízení, vzduchovým, měniče, nosné, tyristorů, bloky, chlazením, vysokonapěťového, základního

Text:

...je tvďeno soustsvou sedmi svislých izoleöních desek l. svislé izolační des ky 1 jsou ve svých čtyřech rozích spojeny s kovovými nosníky 2 prostřednictvím äroubových spojd lo e kovo vých ichytů 3, ktoré jsou upreveny ne kovanie nosnících 2. svislé izolační desky l jsou opatřeny ne každá straně vodorovnými drtžknni 5, vytvořenými na každá svislé izo lsöní desce 1 navzájem v různých výšíkách. Účelom to hoto vzájemnáno přesazehí vodorovných...

Zařízení pro uspořádání a ovládání přifukovacích trysek na tkacím stroji se vzduchovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253311

Dátum: 12.11.1987

Autori: Martinec Josef, Svatý Vladimír, Černocký Jiří

MPK: D03D 47/30

Značky: stroji, zařízení, ovládání, tkacím, prohozem, vzduchovým, uspořádání, trysek, přifukovacích

Text:

...výhodou řešení podle vynálezu je zjednodušení rozvodu vzduchu, který je přiváděn nosníkem bidla, zlepšení a zjednodušení vzduchového rozvodu k přifukovacím tryskám a zejména zjednodušení mechanismů ve prospěch vytvoření univerzálního bidlenu, tj. mechanické prvky,potřebné pro použití prohozního kanálu typu profilový paprsek, lze jednoduše uplatnit pro nasazení konfuzorového prohozního kanálu na jednom a témž stroji.Podrobněji je...

Pomocná dmychací tryska pro prošlup tkalcovského stroje se vzduchovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243464

Dátum: 15.07.1987

Autor: Krämer Wolfgang

MPK: D03D 47/30

Značky: pomocná, prošlup, paprskem, vzduchovým, tryska, dmýchací, tkalcovského, stroje

Text:

...g e lemelnmi 1 àín neeenými v činném postavení zndzornänám plnou čarou na obr.,1. Dmychací tryaka 5, e vodicí lamely 1 Jsou uvedeny do prollupu L 2 oenovnimi nitämi u, ktoré Jsou v .postavení dolníhoproslupu. Po dokončená usnesení útku ae paprsek 1 .dmychocí tryaka 4 e vodicí lamely 1vykývnou podle eiplq 1 L na obr. 1 ve smyslu proti hodinovým rućkdm, takže tryaka 5 a vodicí lamely 1 se dostanou do neúčinne, neznámu-ušné polohy vně...

Tlumič hluku vrátku poháněného vzduchovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250416

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hynek Vojtěch, Medek Lubomír

MPK: F01N 1/08

Značky: vzduchovým, tlumič, poháněného, motorem, vrátků, hluku

Text:

...napojena na v-ýfuk vzduchového motoru, popřípadě nia vývod tlumiče vzduchového motoru a je spojena první spojovací trubkou rámu s druhou tlumicí komorou, druhá tlumicí komora a třetí tlumicí komora jsou vzájemné propojeny druhou spojovací trubkou rámu a výstup z třetí tlumicí komory je vyústěn do třetí spojovací trubky rámu, která je opatřena alespoň jedním výlukovým otvorem.Hlavní výhodou tlumiče hluku vrátku poháněného vzduchovým motorem...

Ovládací ventil se vzduchovým válcem pro vzduchové brzdy přívěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250297

Dátum: 15.04.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 7/04

Značky: brzdy, ventil, vzduchovým, ovládací, přívěsů, vzduchové, válcem

Text:

...50 je sestaven z tělesa 1 s výstupním prostorem 19 a vstupním prostorem 21, z výstupního potrubí 23 a vstupního potrubí 24 systému dvouhadicové brzdy, ze záklopky 16, ze zátky 15 a z vypouštěče 17,vytvořeného z trubky 33, z membrány 5, z miskové podložky li a ze šroubů 20. Těleso 1 je uzavřeno zátkou 15, na níž je jedním koncem uložena pružina .22 záklopky 16 a jejíž druhý konec je opřen o záklopku 1 G. Záklopka 16 je opatřena o dosedací...

Bidlen tkacího stroje se vzduchovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249658

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svatý Vladimír, Černocký Jiří, Martinec Josef

MPK: D03D 49/60

Značky: stroje, tkacího, vzduchovým, prohozem, bidlen

Text:

...na hřídeli Q nasazena sní lmatelná vačka 1, která pomocí rolny §, umístněné na čepu g vahad-la lg s přispěním neznázorněné tlačné pružiny ovláda rozvodné pro středky li, potřebné pro ovládání přívodu vzduchu do pomocnýchtrysek lg. Tyto rozvodné prostředky lg nejsou podrobně vyznačenya jsou dostatečně známy ze současného stavu techniky. Na obr. 2 je naznečeno uspořádání při vybavení stroje s ji paprskem lg/iz s bezprofilovými třtinami pro...

Zařízení pro obvod vyseknutého odpadu vzduchovým potrubím u šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248809

Dátum: 12.02.1987

Autor: Zvara Ludovít

MPK: D05B 41/00

Značky: šicího, zařízení, vzduchovým, vyseknutého, stroje, odpadů, obvod, potrubím

Text:

...na skříni 1šicího stroje. Kovadlinka § nese sekací podložku Q, v níž je vytvořen otvor 1. Do tohoto otvoru Z ústí koncovka Q hadičky lg pro přívod stlačeného vzduchu. Konec hadičky 19 je připojen na výstup koncového spínače 11 stlačeného vzduchu. Vstupní strana tohoto koncového spínače lĺ jj opatřena pohyblivým dorazem gga je spojene přívodním potrubím 11 se zdrojem stlačeného vzduchu. Ve skříni 1 je dále upevněno pouzdro gg, v němž je uložen...

Spalovací motor se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 235929

Dátum: 15.06.1986

Autor: Wolf Franz

MPK: F02F 1/04

Značky: spalovací, vzduchovým, chlazením, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spalovacího motoru se vzduchovým chlazením, zvukoizolovaným krytem válce a hlavy válce, který se skládá z obložení s vnitřní vrstvou ze zvukoizolačního materiálu, který přiléhá k chladicím žebrům. Cílem vynálezu je účinné tlumení vibrací chladicích žeber a mechanického hluku spalovacích motorů se vzduchovým chlazením. Úkol vynálezu záleží ve vytvoření zvukoizolačního krytu s velkou účinností a nepatrnými náklady, jednoduchou...

Polohovacie zariadenie so vzduchovým vankúšom

Načítavanie...

Číslo patentu: 230060

Dátum: 01.04.1986

Autori: Ircha Vladislav, Golier Milan

MPK: B21D 37/00

Značky: vankúšom, polohovacie, zariadenie, vzduchovým

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovacie zariadenie so vzduchovým vankúšom, pozostávajúce zo základnej dosky, o ktorú je svojou klznou plochou opretá pohyblivá časť najmä lisovacieho nástroja, opatrené aj prívodným vzduchovým ventilom, vyznačujúce sa tým, že vzduchový ventil /6/ je usporiadaný v pohyblivej časti /3/ zariadenia a ventilová gulička /10/ je v kľudovej polohe pohyblivej časti /3/ čiastočne presunutá cez rovinu klznej plochy /2/ pohyblivej časti /3/, a v...

Způsob potlačení aerodynamického hluku generovaného při prohozu útkové niti vzduchovým proudem v pneumatickém tkalcovském stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227110

Dátum: 01.01.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: generováného, aerodynamického, zařízení, pneumatickém, útkové, provádění, způsob, způsobu, stavu, potlačení, hluku, prohozu, proudem, tohoto, vzduchovým, tkalcovském

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potlačení aerodynamického hluku generovaného při prohozu útkové niti vzduchovým proudem v pneumatickém tkalcovském stavu, vyznačující se tím, že kolem vzduchového proudu jímž se zanáší útek se vytvoří absorpční vrstva proudící pěny sestávající z kapaliny a z plynu, zejména z kapaliny obsahující přídavek pěnicího činidla a ze vzduchu.

Tlumič hluku vrátku poháněného pístovým vzduchovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227442

Dátum: 01.06.1984

Autor: Blažek Josef

Značky: tlumič, motorem, pístovým, vzduchovým, vrátků, poháněného, hluku

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič hluku vrátku poháněného pístovým vzduchovým motorem sestávající ze čtyř tlumicích komor upravených v rámu vrátku, vyznačený tím, že v rámu (10) vrátku jsou na straně přívodu vzduchu upraveny dvě tlumící komory navzájem propojené nejméně jedním otvorem (23), přičemž první tlumicí komora (20) je svým vstupem nepojena ne hlavní výfuk vzduchového motoru, kdežto druhá tlumící komora (21) je svým vstupem (25) napojena na druhotný výfuk...

Tlumič hluku vrátku poháněného lamelovým vzduchovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227420

Dátum: 01.06.1984

Autor: Blažek Josef

Značky: motorem, lamelovým, hluku, poháněného, vzduchovým, vrátků, tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič hluku vrátku poháněného lamelovým vzduchovým motorem sestávající ze tří tlumicích komor, vyznačený tím, že dvě tlumící komory jsou upraveny v rámu (10) vrátku, přičemž první tlumicí komora (21) je vytvořena v prvním příčníku (11) rámu (10), kdežto druhá tlumicí komora (22) je vytvořena v druhém přičníku (12) rámu (10) a jejich propojení je provedeno trubkami (13, 14) spojujícími první příčník (11) a druhý přičník (12) rámu (10), přičemž...