Patenty so značkou «vzduchovém»

Polovodičový měnič s vypínacími tyristory typu GTO ve vzduchovém chladiči s oboustranným odvodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 267424

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fridrich Miloš, Sova Jiří

MPK: H01L 23/40, H05K 7/20, H01L 23/34...

Značky: oboustranným, polovodičový, vypínacími, tepla, odvodem, chladicí, měnič, tyristory, vzduchovém

Text:

...umístěně proti diodě ochranného obvodu. přičemž všechny uvedené prvky jsou k pasovině zátěže společně staženy druhou stahovací konstrukcí.Výhodnost řešení polovodičového měniče s vypínacími tyristory typu GTO ve vzduchovém chladiči s oboustranným odvodem tepla podle vynálezu spočíva v tom. že je dosaženo minimalizace jeho rozměrü a tím snížení 1 všech jeho indukčností na nejmenší možnou velikost.Vynález bude v dalším textu blíže...

Zařízení pro odlučování vláken ve vzduchovém proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259692

Dátum: 17.10.1988

Autori: Doudlebský Ctibor, Kocián Libor, Vieriková Věra

MPK: D01H 11/00

Značky: proudu, zařízení, vzduchovém, odlučování, vláken

Text:

...plochy, vymezenáaxiá 1 ním řozemo-V čelní stěně Q skříně l, ktoré je i etěnou saperační komory J, je upreven vstup 1, na který je nąpojena eběrná trubka § pro odsávání vzduchu z jednotlivých precovních míst stroje,např. rotorového dopřádacího stroje. Sběrná trubka § je na vstup 1 nepojena přes ventilátor 2, poháněný elektromotorom lg» Ve dně ll skříně l jsou upraveny dva výstupy lg,.na kterěv jsou napojeny odváděcí trubky L 1. ÁVrohní stěnu...

Kluzné dopravní zařízení na vzduchovém filmu pro horizontální dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255547

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hänel Edgar, Zschocke Christian

MPK: B65G 7/06

Značky: horizontální, filmu, vzduchovém, dopravní, kluzné, zařízení, dopravu

Text:

...mecrxoň nnamopMM n ycwpoňcrna Bosymuoů noymxn, onnpammeroca B owuomennn K nauuoü nnawmopme H K nonepxnocwu cxonbmena.Hnarwopna aunoro npncnocoöneuns nocrpoeua us npoanuaeuo nuz cpeu HerneTauua coennennmx npyr c npyroM OÓBBMHUX 3 neMeHwon,B KOTQpHe nonaercn ra 5 oo 6 pasHan cpena uarnemanun B uenwpe cpenero oönemuoro snemeuwa cnepneuoe ornepcrue zene 5 narpyőox, Kowopbů npnmoyronbno K nnamůopue Hanpannen upaM 0 B npocrpaucwao noanymnoä...

Způsob tkaní na vzduchovém tkacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255297

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pícha Petr, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: způsobu, vzduchovém, způsob, tkání, provádění, tohoto, zařízení, stroji, tkacím

Text:

...spojen se vzduchovým přepínačem lll, osmý výstup gg je spojen s druhým vzduchovým přepínsčem llg a devátý výstup 5 je spojen s třetím vzduchovým přepínačem llg. Zařízení k provádění způsobu podle vynálezuzařízení k provádění zpúsobu podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Útek lg,lg je V odvíječi ll, gg připravován k zanášení do prohozního kanálu 1 pomocí prohozních trysek äl, §§. Řízení odvíječů lg, lg je prováděno řídící jednotkou...

Rozvod pohonu ústrojí ovládajících útky na vzduchovém tkacím stroji s mísicím ústrojím útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249316

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vašíček Vladimír, Směták Vincenc, Kalina Jaroslav, Plička Ladislav, Klimeš Stanislav

MPK: D03D 47/34

Značky: mísicím, pohonů, útku, tkacím, rozvod, útky, vzduchovém, ovládajících, stroji, ústrojím, ústrojí

Text:

...ozubené dvojkolo lg, uspořádáné v bočnici l a otočné uložené na výstupním hřídeli lg převodové skříně gg, do níž zasahuje menší kolo ll druhého ozubeného dvojkola lg. V převodové skříni gg je s tímto menším kolem ll v záběru převodové kolo 33 otočné uložené na čepu gg pevné uloženém ve stěně prevodové skříně gg.. K tomuto převodovému kolu ll je vyměnitelně připojeno první výměnné ozubené kolo ll,které je v záběru s druhým výměnným ozubeným...

Způsob předení příze ze staplových vláken ve vzduchovém víru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232869

Dátum: 01.01.1987

Autori: Reymanová Markéta, Fajt Ludvík, Dídek Stanislav, Marková Marie

MPK: D01H 1/13

Značky: vzduchovém, virů, předení, provádění, vláken, příze, staplových, tohoto, zařízení, způsobu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká předení příze ze staplových vláken ve vzduchovém víru, v nehybné spřádací trubici, axiálně napojené jedním koncem na nehybnou vzduchovou komoru a druhým na zdroj podtlaku. Tok ojednocených vláken se přivádí ve vzduchové komoře na vzduchovou stěnu vzduchového víru, který vlákna unáší, druží a zhušťuje ve spřádací trubici na otevřený konec příze, sekundárně zkrucované při odtahu v úseku mezi vzduchovou komorou a odtahovým...

Pneumatická opěra pro přemisťování břemen na vzduchovém polštáři

Načítavanie...

Číslo patentu: 226847

Dátum: 01.09.1985

Autor: Rayman Peter

Značky: opěra, polštáři, pneumatická, vzduchovém, břemen, přemísťování

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatická opěra pro přemisťování břemen na vzduchovém polštáři, která sestává z pružného prstence uspořádaného naplocho mezi základovou deskou s přívodem tlakového vzduchu a podložkou, vyznačující se tím, že na základové desce (5) je souose s pružným prstencem (2) uspořádána zdvíhací komora (3), na jejímž víku (6) je komora (11) s přívodním hrdlem (12) tlakového vzduchu.