Patenty so značkou «vzduchová»

Vzduchová klapka a systém na vykurovanie, ventiláciu a/alebo klimatizáciu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18728

Dátum: 24.02.2012

Autori: Nedellec Florian, Zisko Peter

MPK: B60H 1/00

Značky: vykurovanie, klapka, klimatizáciu, ventiláciu, vzduchová, systém, vozidla

Text:

...otvoru. Je možné, aby vonkajšia vyčnievajúca štruktúra a bočné Vyčnievajúce štruktúry boli oddelené. To ohraničí rôzne oblasti tesniacehomechanizmu, v ktorých vyčnievajúce štruktúry nezávisle vykonávajú svoje tesniace funkcie.0008 Alternatívne možno vonkajšiu vyčnievajúcu štruktúru a bočné vyčnievajúce štruktúry prepojiť. V takomto príklade uskutočnenia sa tesniaca funkcia zdokonalí odstránením medzery medzi vonkajšími a bočnými...

Výrobok, najmä hadica, zvlášť plniaca vzduchová hadica s vloženým spevňovacím nosičom na báze polyoxadiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17136

Dátum: 18.05.2011

Autori: Brettschneider Ulrich, Schubert Horst

MPK: C08K 7/02, C08K 5/353, C08J 5/04...

Značky: polyoxadiazolu, najmä, vzduchová, vloženým, hadica, výrobok, nosičom, plniaca, spevňovacím, zvlášť, báze

Text:

...intenzívne pohybové rozdiely medzi motorom a karoséríou. V samotnom plníacom vzduchovom systéme nie je dopravovaný a zhusťovaný iba vzduch, avšak dovnútra vedenia sa dostávajú aj zvyšky paliva a mazacejprímesi, proti ktorým musí po lymérový materiál byť odolný po celý čas životnosti vozidla.0007 V zásade môžu byť používané materiály menené v závislosti od podmienok použitia, ale špeciálne pre spevňovacie nosiče je doteraz k dispozícii pre...

Vzduchová ejektorová odsávačka slín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1679

Dátum: 05.11.1997

Autor: Kuna Milan

MPK: A61C 17/06, A61C 17/12

Značky: odsávačka, ejektorová, slín, vzduchová

Text:

...l s tryskou 1, nátrubkom Ž pre odsávaný vzduch a výstupným difuzorom Q ą Gombikom 1 sa ovláda prietok vzduchu do ejektora l a sací výkon .Na obr. 2 je znázornená usporiadanie vzduchovej ejektorovej odsávačky so vzduchovým ejektorom l , ragulačným ventilom g , filtrom § , lapačom 2 a separátorom lg .Filter § tlmí zvuk a zachytáva čiastočky spraýa vo výstupnom vzduchu . Lapač g pridržiava jeden koniec filtra § nasunutého na výstupný difuzor Q...

Vzduchová tryska pneumaticko-samospádové dopravy důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267545

Dátum: 12.02.1990

Autori: Holas Mikoláš, Chýla Augustýn, Čermák Josef, Černý Miloslav, Kafka Jan, Dvořák Antonín, Šimek Pavel, Pařízek Bedřich, Verner Jindřich, Konečný Petr

MPK: E21F 15/00

Značky: dopravy, zakládkových, vzduchová, pneumaticko-samospádové, důlních, tryska, směsi

Text:

...uspořádání vzduchové trysky v dopravním potrubí pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkcvých směsí v řezu svislou rovinou vedenou osou dříku. Na obr. 2 je znázorněn pohledVzduchové tryska pneumaticko-samospádovć dopravy důlních zakládkových směsí je tvořena tělem 5 upevněným v přípojnćm hrdle 3 dopravního znklédkového potrubí L pomocí upevňcvací příruby AQ R svorníků ll, Spodní část těla 5 jeopatřena kruhovým sed» lem Ž, na jehož...

Vzduchová clona vodítka výfukového ventilu přeplňovaného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263705

Dátum: 11.04.1989

Autor: Žítek Eduard

MPK: F01L 3/08

Značky: přeplňovaného, ventilu, vzduchová, vodítka, motorů, výfukového, clona

Text:

...nevyhovují zejména svým nedostatečným ochraným efektem, nedostatečně vzdorují chemické korozi a nebo špatně lnou k základnímu kovu následkem chemické koroze fázovêho rozhraní. Têž výše uvedené těsnicí prostředky jsou nedostatečněúčinné pro svou složitost a nízkou životnost.Shora uvedené nevýhody stávajících řešení a problematiku zabránění vniku spalín poděl ventilovêho dříku výfukového ventilu odstraňuje vzduohová clona vodítka výfukovêho...

Regulační vzduchová dýza

Načítavanie...

Číslo patentu: 263059

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bělohoubek Bohuslav, Plášil Jaroslav, Šíp Josef, Hippman Zdeněk, Srbek Jaroslav, Šorna Václav, Pátek Zdeněk

MPK: B07B 13/00

Značky: vzduchová, dýza, regulační

Text:

...při průmyslové přípravě štěpkůpro výrobu dřevotřískových desek nebo pro papirenský průmysl.Příkledné provedení regulační vzduchové dýzy podle vynálezu je znšzmměno na výkresu, kde představuje obr l podélný řez telesem dyzy s přívodním hrdlom e přívodním pctrubim, obr 2 příčný řez rovinou A-A z obr, l a obr, 3 příčný řez přívodním hrdlom rovinou B-B z obro l, Regulační vzduchové dýza je uložena mezi levou a pravou stěnou l, 2 třídící komory....

Vzduchová stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 262359

Dátum: 14.03.1989

Autori: Bobek Josef, Vojíř Jaromír, Klečka Jiří

MPK: B05B 7/04

Značky: vzduchová, pistole, stříkací

Text:

...n při natočení.křídel vůči svislé rovině procházející pistolí o 45 ° vlevo či vpravo vytváří kruhový paprsek.Výhoda tohoto řešení spočíva v tom, že změna tvaru paprsku se vytváří natočením hubice vůči tělu pistole se záetřikem. Tímto odpadá celá regulace. jinak běžná u vzduchových pistoli, která je výrobné eložitá a skládá se z většího počtu dílcü. Regulace tvarupapreku podle vynálezu zajlščuje vizuální kontrolu nastavení a její opětovnou...

Převáděcí vzduchová skříň odprašovacího ústrojí shazovacího vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261937

Dátum: 10.02.1989

Autori: Haladěj Jaroslav, Klíma Jiří, Zwierzyna Edvard

MPK: B65G 45/00

Značky: převáděcí, odprašovacího, shazovacího, vozíků, ústrojí, skříň, vzduchová

Text:

...štěrbiny plochou dýzou vzduchové převáděcí skříně opotřebovává a poškozuje hrany pásůa má podetatný vliv na hermetizační efekt. Spára vzniklé takto mezi pásy způsobuje přisávání falešnäho vzduchu do centrálního potrubí a značně snižuje účinnost odsávání.Popsané nedostatky odstraňuje převáděcí vzduchová skříň ehazovacího vozíku podle předloženého vynálezujehož podstata spočívá v tom, že je opatřena šikmými čelními štíty,v jejichž spodní...

Vzduchová poduška pro lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257907

Dátum: 15.06.1988

Autor: Novák Milan

MPK: B30B 15/00

Značky: poduška, vzduchová

Text:

...poduěke podle vynálezu obsahuje váleo g, který je přepážkou 3 rozdělen na dvě komory 5, 2 s připevněn k upí Anací desce l àtolu lisu. V komorách 5, Ž Jsou umístěny pístyQ, 1 s menžetami §. Písty §, 1 jsou upevněny na pístnici 2. Pístnice Q Je vedena v pouzdře lg e těsnícími manžetemi ll.l V pístnici 2 je zhotoven kanál gg, ktorý Je vyústěn do komor5, Ž. Válec g ve své spodní části Je uzavřen dnem 3, v nêmžv Je vytvořen kanál lg pro...

Vaňová vzduchová hubica

Načítavanie...

Číslo patentu: 254200

Dátum: 15.01.1988

Autor: Lehuta Viliam

MPK: F24F 13/06

Značky: vzduchová, vanová, hubica

Text:

...Takýmto spôsobom umiestnenia vaňovej vzduchovej hubice je jej použitie všestranné, na príku 4rovanie, ohrev, príp. vetranie aj ostatných priestorov mimo kúpelne.Príklady vyhotovenia vaňovej vzduchovej hubice sú znázornená na výkresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje celkový priestorový pohlad prostredia kúpeľne, kde je hubica umiestnená, obr. 2 nârys hubice, obr. 3 bokorysný rez hubice z obr. 2, obr. 4 nárys hubice, ktorej vonkajšia...

Vzduchová baliaca vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246402

Dátum: 15.12.1987

Autor: Douda Vlastimil

MPK: B65D 81/14

Značky: vložka, vzduchová, baliaca

Text:

...zabránenie spätného ú-niku vzduchu.Riešenie podľa vynálezu prináša vyšší účinok v zhospodárnení balenia, dopravy a skladovania. Vložka v nenaplnenom stave zaberá cca 1/10 priestoru ako vložka z penového polystyrénu alebo vlnitej lepenky.Používaním tejto vložky šetria sa dopravné náklady, skladové priestory a umožňuje sa mechanizácia baliacich prác. Pružnosť vzduchu zabezpečuje lepšiu ochranu dopravovaných predmetov než doterajšie prevedenie....

Dvojitá vzduchová clona

Načítavanie...

Číslo patentu: 253221

Dátum: 15.10.1987

Autor: Berounský Bronislav

MPK: F24F 9/00

Značky: dvojitá, vzduchová, clona

Text:

...je umístěno na vnitřní a vnější straně vrat obvodového pláště. Na obr. 2 jsou štěrbinové výústě umístěny v zárubni vrat. Na obr. 3 jsou štěrbinové výústě s přívodním potrubím umístěny na vnitřní straně vrat obvodového pláště.Neoznačená vrata, umístěná v obvodovém plášti l jsou opatřena potrubím pro přívod vzduchu,přičemž primární přívodní potrubí 3 je umístěno s výhodou vně obvodového pláště l a sekunddrní přívodní potrubí 3 je umístěno s...

Vzduchová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246688

Dátum: 15.10.1987

Autori: Požár Vojmír, Bartoníeek Miroslav, Gryc Václav, Modrijan František

MPK: F16F 9/04

Značky: vzduchová, pružina

Text:

...celkové koncepce pružiny při vypuštění kovových dílů a snížení hmotnosti a pracnosti tohoto výrobku.Další výhodou je, že na vnější části opěrného čela je zároveň vytvořen aretační čep a vnitřní část opěrného čela má směrem ke středu zesílené dno, které ve středové části přechází ve výstupek, jenž má funkci dorazu pružiny.Tímto je rovněž podstatné zjednodušen technologicko-výrobní postup oproti známým vzduchovým pružinám. využívaných zvláště...

Vzduchová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 235287

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kučera Stanislav, Jón Vlastimil, Bidlas Václav, Špís Ladislav

Značky: vzduchová, pružina

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vytvoření závěrných částí vzduchové pružiny, kde ze zesíleného dna víka těsně doléhajícího na čelo upevňovací obruby vystupuje zeslabená stěna prstence, která je dále přehnuta přes vnější okraj zesílené upevňovací příruby. Vzduchová pružina je vhodná zejména pro motorová vozidla k odpružení podvozku, odpružení sedadel a podobně. Také má další využití pro odpérování různých strojů a zařízení.

Vzduchová tepelně izolační vrstva, zejména obvodového pláště hal

Načítavanie...

Číslo patentu: 241263

Dátum: 01.09.1987

Autori: Poikryl František, Soueek Jan, Kremlieka Antonín, Tesárek Jioí, Kueera Bohumil, Kellner Josef, Halámek Emil

MPK: E04B 1/78

Značky: tepelně, vrstva, izolační, zejména, pláště, obvodového, vzduchová

Text:

...u známých systémů nelze.Příkladně provedení vzduchové tepelné izolační vrstvy,zejmé-na obvodového pláště hal podle vynálezu je schematíoky znázorně no na připojeném výkrese, kde jsou zobrazeny axonometrické pohledy na svislé řezy obvodovým plaštěm e tepelné izolační vrstvou.Podle vyobrazeni vzduchové tepelné izolační vrstva eeatává z řady těsně vedle sebe uložených a navzájem rovnoběžných nafouknutých hadioových dilů 1 s...

Vzduchová stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 240716

Dátum: 15.08.1987

Autori: Wiesnerová Ludmila, Bruthans Václav

MPK: B05B 7/02

Značky: vzduchová, stříkací, pistole

Text:

...umožňuje nastavení z polohy zavřeno otočením pou-ze o 1 B 0 ° do polohy plně -otevřeno K zamezenívětšího otočení slouží výstupkyna těle pistole, které slouží jako dorazové polohy. Výhoda navrhované -vzduchové stříkacípistole s regulací šíře střiku spočíva v tom,~že kuželk-a z plastické hmoty něikolikanásobně zlepšuje těsnost a funkci regulace šíře. Ucpávka regulace zaručuje dokonalou těsnost regulace a má vysokou životnost,prakticky není...

Nízkoztrátová vzduchová tlumivka pro velké proudy s válcovým vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244881

Dátum: 14.08.1987

Autor: Timár Tibor

MPK: H01F 37/00

Značky: velké, valcovým, nízkoztrátová, tlumivka, proudy, vzduchová, vinutím

Text:

...shodnýchelektrických parametrů jednotlivých paralelníoh vodičů, čímž vznikají další přídavné ztráty.Uvedené nedostatky jsou v podstatě odstraněny nízkoztrátovou vzduchovou tlumivkou pro velké proudy s válcovým vinutím a větším počtem paralelních vodičů podle vynález. Jeho podstata spočívá v tom. že vinutí tlumivky je provadeno nejméně v jedná vrstvě s geometricky a elektricky zcela shodnými paralelními vodiči, které jsou proti sobě po...

Nízkoztrátová vzduchová tlumivka pro velké proudy s válcovým vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244880

Dátum: 14.08.1987

Autor: Szent-királyi István

MPK: H01F 37/00

Značky: tlumivka, valcovým, proudy, vzduchová, velké, nízkoztrátová, vinutím

Text:

...prstenoi odvodu. ŇTyto prstence jsou vzdáleny od hližšího konce cívky nejméně o jednu tretinu průměru civky a mají střed v ose cívky a průměr nejvýše hodný s průměrem nosného válce cívky. K otevřeným koncům pŕípojnicových prstenců přívodu i odvodu jsou pripojeny shodné přípoje zvoleného paralelního vodiče. Další přípoje od paralelních vodiča vinutí tlumivky k prstencipřívodu a k prstenci odvodu jsou proti sobě posunuty o stejný úhel...

Panelová vzduchová skříň pro vzduchem chlazené výměníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243856

Dátum: 15.06.1987

Autori: Koláeek Jaroslav, Franta Jioí

MPK: F28D 1/00

Značky: panelová, vzduchová, skříň, chlazené, vzduchem, výměníky

Text:

...nebo přechodovým kusem s jednou čtvsrcovou a jednou kruhovou základnou. IU vzduchové skříně se dvěma ventilátory je prostor vnitřku skříně rozdělen přepážkou. Jednotlivé stěny jsou připojeny ke dnu vzduchové skříně, přičemž boční stěna střední je připojena ke dvěma sousedním dnům.Pokrok vynálezem dosašený je v jednodušší výrobě vzduchové skříně, protože se mohou vyrábět zvlášt jednotlivé panelové stěny i dna v přípravcích a celková montáž...

Uspořádání vnitřku rozváděcí vzduchová skříně trubkového rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242730

Dátum: 15.05.1987

Autor: Drahovský Jozef

MPK: F27B 3/26, F27D 17/00

Značky: trubkového, vzduchová, rozváděcí, uspořádání, skříně, rekuperátoru, vnitřku

Text:

...tak, aby zvýěený-průtočný podíl vzduchu připsdl ns čelní, nejexponovanějäí řadu trubek.Škrtící clony vlak vždy předetevují nežádoucí zvýšení tlakových ztrát a způsobují snížení účinnosti x-ekuperátoru nebo zvýšení požadavku tlekováho zdroje vzduchu.Uvedené nedostatky odstraňuje z velká části uspořádání vnitřku rozváděcí vzduchové skříně e podstatou uspořádání je podle vynález to, že na dnu rozváděcí vzduchové skříně jsou mezi...

Vzduchová vyústka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242939

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kostlivý Jan

MPK: F24F 13/06

Značky: vzduchová, vyústka

Text:

...se vhodným způsobem postupně zužujíye směru proudění vduchu a končí kruhový ústím ležícím kolmo k ose přívodního ka nálu.V zúženém kanálu je vzduch postupně urychlován a tím je potlačen vznik vířivých oblastí uvnitř vytokového kanálu i turbulenoe protdkajícího vzduchu. Výhodnl provedení vzduchove vyústky podle vynálezu, opatřené soustavou vytokových dýz a umístěuím výtokových kanálů ve tvaru dýz do čtvercových desek, umožňuje nesměrovat osy...

Izolační vzduchová komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 249822

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štefanko Jiří, Honzák Jaroslav

MPK: F02M 27/04

Značky: komora, vzduchová, izolační

Text:

...při teplotách kolem l 700 °K.Proto při spalování ionizovaného vzduchu e palivem je nutno teplotu spalování stabilizovat pod teplotu 1300 °K, aby vznik nežádoucích toxických plynů, zejména oxidu duoíku NOX, byl omezen na minimum, t.J. alespoň 10 x méně než je při současném stavu. Stabilizące teplotypod 1300 °K se dosáhne tím, že se Jednak použije palivo 9 nízkou výhřevnoeti, zejménaipod 13 MJ kg 1, dále že ee sekundární vzduch ohřívá pod...

Vzduchová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234343

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kučera Stanislav, Bidlas Václav, Jón Vlastimil

MPK: F16F 9/04, B60G 13/10

Značky: vzduchová, pružina

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchová pružina pro motorová vozidla, která je na otevřeném konci uzavřená závěrným víkem a prstencem. Závěrné víko je přidržováno ve své poloze pomocí výstupků na prstenci, které jsou při montáži ohnuty o 90 stupňů. Prstenec má mezi výstupky odtokové kanálky. Je určena pro odpružení podvozků motorových vozidel, sedaček apod.

Vzduchová čisticí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238149

Dátum: 16.02.1987

Autori: Podskalský Zdeněk, Faukner Ferdinand

MPK: B01D 46/52, H05K 7/20

Značky: čisticí, vzduchová, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchová čisticí jednotka je určena pro filtraci vzduchu. Vlnovitě skládanou čisticí vložkou se dosáhne větší efektivnosti filtrace a zároveň je možnost konstrukci čisticí vzduchové jednotky provést v malých rozměrech. Výměnná ohebná čisticí vložka se tvaruje při vložení na vlnitě tvarovaný rošt vany vyčnívajícími hrazdičkami víka. Filtrační plocha může být měněna odstupem hrazdiček a dolů roštu. Využije se ve výpočetní technice, kde ke...

Vzduchová stříkací pistole pro povrchové úpravy úzkých spár a dutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235780

Dátum: 01.12.1986

Autor: Meruňka Vladimír

MPK: B05B 15/06

Značky: dutin, pistole, povrchové, vzduchová, stříkací, úzkých, spár, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalení vzduchové stříkací pistole pro možnost provádění povrchových úprav úzkých spár a dutin tekutou nátěrovou nebo konzervační hmotou. Za tím účelem je opatřena nástavcem, který sestává z vnější rozprašovací trubičky a z vnitřní dopravní trubičky nátěrové hmoty. Úpravu podle vynálezu lze provést u všech vzduchových stříkacích pistolí.

Vzduchová clona radiačního teploměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228191

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hes Luboš, Ondrouch Vlastimil

Značky: radiačního, vzduchová, clona, teploměru

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchová clona radiačního teploměru pro měření teploty pohybujícího se plošného útvaru při jeho sušení nebo ohřevu, zejména pro měření teploty textilie při sušení a fixaci, uspořádaná před vstupním okénkem detektoru radiačního teploměru, vyznačující se tím, že je tvořena prstencovou tryskou (110), vyústěnou směrem k optické ose radiačního teploměru, přičemž vnější okraj prstencové trysky (110) je vyústěn do tlakové komory (8), obklopující...

Vzduchová dufka se sníženou hlučností a zvýšeným výkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229756

Dátum: 01.05.1986

Autor: Woznica Josef

MPK: E21F 1/08

Značky: výkonem, hlučnosti, sníženou, zvýšeným, dufka, vzduchová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vzduchové dufky se sníženou hlučností a zvýšeným výkonem, která je zejména vhodná při ražení a dobývání v hlubinných dolech a tunelech. Vzduchová dufka podle vynálezu sestává z krytu válcového průřezu, v němž je umístěn v jeho ose ejektor, jehož mezikruhová část je vyplněna tlumicí drátěnkou. Ejektor je středěn přívodní trubkou stlačeného nízkotlakého vzduchu.

Vzduchová pružina, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219108

Dátum: 15.07.1985

Autori: Jón Vlastimil, Bidlas Václav, Kučera Stanislav

Značky: motorová, pružina, zejména, vozidla, vzduchová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vytvoření závěrných částí vzduchové pružiny, kde závěrná víka, nasunutá na upevňovací obruby, mají prolis, který má v meridiánovém řezu tvar písmene "U", přičemž alespoň jedna z jeho axiálně vystupujících stěn je opatřena obvodovým žlábkem, zasahujícím do materiálu upevňovací obruby. Vzduchová pružina je použitelná zejména pro motorová vozidla pro odpružení podvozků a sedaček.

Vzduchová pružina, zejména pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219096

Dátum: 15.07.1985

Autori: Jón Vlastimil, Kučera Stanislav, Bidlas Václav

Značky: zejména, pružina, vozidla, motorová, vzduchová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vytvoření závěrných částí vzduchové pružiny, kde závěrná víka, nasunutá na upevňovací obruby, mají prolis, který má dno těsně doléhající na čelo upevňovací obruby a dvě axiálně ze dna vystupující stěny, těsně obepínající boky upevňovací obruby, přičemž alespoň jedna ze stěn svírá s osou souměrnosti tělesa pružiny ostrý úhel a je vyhnuta směrem k druhé ze stěn. Vzduchová pružina je použitelná zejména pro motorová vozidla pro...

Vzduchová tlmivka

Načítavanie...

Číslo patentu: 221708

Dátum: 15.05.1985

Autor: Slávik Ivan

Značky: vzduchová, tlmivka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru elektrotechniky a rieši minimalizáciu rozptylového magnetického poľa vzduchovej tlmivky. Vzduchová tlmivka podľa vynálezu pozostáva z najmenej troch kotúčových cievok, ktoré sú vzájomne elektricky vodivo spojené a ich stredy ležia na jednej kružnici. Cievky sú mechanicky stiahnuté medzi dve nemagnetické príruby. Vynález možno využiť vo výkonových polovodičových meničoch, energetických rozvádzačoch a kompenzačných...