Patenty so značkou «vzduchotechnické»

Vzduchotechnické zariadenie so samostatne riadenými klapkami a decentralizovane riadeným frekvenčným meničom ventilátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6438

Dátum: 03.06.2013

Autori: Gregor Miloš, Neuwirt Richard, Mitka Marian

MPK: B23D 59/00, A47L 5/38, B08B 15/04...

Značky: meničom, frekvenčným, samostatně, zariadenie, vzduchotechnické, ventilátora, riadenými, klapkami, riadeným, decentralizované

Text:

...klapíek v sieti zá 55 roveň umožňuje rýchlu modifikáciu alebo jej jednoduché rozšírenie systému bez nutnosti preprogramovania. Do systému stačí len zapojiť ďalšiu zasúvaciu klapku a po spustení jeho automatickej konfigurácie tento sám správne funguje, t. j. úplne samostatne riadi otváranie i zatváranie zasúvacích klapíek a navyše optimalizuje energetickú záťaž odsávacieho systému. Správnym riadením vzduchotechnického ventilátora frekvenčným...

Prírubové vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3669

Dátum: 02.12.2003

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F16L 23/12, F24F 13/02, F16L 47/02...

Značky: přírubové, vzduchotechnické, potrubie

Text:

...obr. l znázorňuje konštrukčné riešenie príruby a protipríruby s vnútorným spojovacim elementom. Obr. 2 vyobrazuje konštrukčné riešenie príruby a protipríruby s vonkajším spojovacim elementom, obr. 3 je pohľad do vnútra potrubia so znázomenim usporiadania spevňujúceho tmelu a rohového krytu. Obr. 4 zobrazuje tvarový spoj a jeho prípravu ako aj riešenie napojenia bez tvarových úprav spájaných plôch.Prirubové vzduchotechnické zariadenie...

Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1383

Dátum: 05.02.1997

Autor: Kuráň Jozef

MPK: A62C 4/00

Značky: požiarna, vzduchotechnické, potrubia, klapka

Text:

...disku sa vykoná tak, že sa do niektorej z dier vytvorených na jeho obvode zasúva pomocný nástroj, týmto sa pootočí a tiež pridrži pri montáži poistnej skrutky.Ovládanie listu klapky, čo je vlastne odistenie aretačnej páky, ktoré umožní pootočenie listu klapky z otvorenej douzatvorenej polohy sa môže vykonať ručne potiahnutím konca aretaćnej páky, činnosťou mechanizmu spojeného s tepelnou poistkou, pôsobením elektromagnetu alebo servopohonu....

Mriežka pre vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1003

Dátum: 08.11.1995

Autor: Kuráň Jozef

MPK: F24F 13/15

Značky: mriežka, potrubie, vzduchotechnické

Text:

...riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, kdena obrázku obr.l je znázornený pohľad na mriežku prevzduchotechnické pootrubie s kruhovým prierezom na usmerneniea reguláciu vzduchu s príslušnými rezmi, z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacích lamiel a ich upevnenie perforovanou páskou s vyznačením vnútornej rovinnej a pohľadovej steny, na obr.2 je zobrazená usmerňovacia lamela s vyznačením klinovitých výstupkov,na obr.3 je znázornená...

Požiarna klapka pre vzduchotechnické potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 783

Dátum: 12.04.1995

Autori: Mandík Vlastimil, Haleš Josef

MPK: A62C 4/02, F16K 17/40, F16K 17/38...

Značky: vzduchotechnické, klapka, požiarna, potrubia

Text:

...sa dá ľahkoJ mdatránit zvýšenúm Dredpätia tejto pružiny pomocou hremíestnematicou vyhavenej skrutky, prechádzajúuej ovladacon pákou do vzdialenejšieho owubu ozuheného eegmenh Účinnosť Leonenia požiarnej klapky, ktorej list je vytvo rený 9 výhodou 7 troch vretiev zdravotne nezávadneho antistawI, tíckého materiálu, obmedzujúceho v súlade 5 ČSN 730852 šírenie tepla typu PO 90 D 1, s požiarnou odolnosťou minimálne 90 minút, je možné zosílnít...

Bezprírubové vzduchotechnické potrubie z polyuretánu a jeho spojovacie prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 521

Dátum: 10.08.1994

Autor: Besedič Peter

MPK: F16L 9/22, F24F 13/02, F16L 47/02...

Značky: spojovacie, polyuretánu, prvky, bezprírubové, potrubie, vzduchotechnické

Text:

...rozmerov, hlavne obdĺžnikového prierezu sa používa naspájanie spojovací prvok s dvomi závesnými okami.Prehľad obrázkov na gkresochNa priložených výkresoch je na Obr. 1 znázornený v perspektívnom pohľade prierez potrubím podľa predloženého technického riešenia so zabudovaným spojovacím prvkom, na Obr. 2 je detail spoja stien potrubia a na Obr. 3 jeznázornený príklad spojovacieho prvku pre potrubie štvorcového prierezu.Bezprírubové...

Štěrbinové vzduchotechnické potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256049

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jursa Jan, Gruszka Karel, Cieslar Jan

MPK: B66C 15/54, F24F 7/06

Značky: štěrbinové, potrubí, vzduchotechnické

Text:

...propojovací hubice prívodu do pojízdného zařízení a její opětovné napojení na štěrbinové vzduchoteohnioké potrubí při zajištění stálé těsnosti tohoto potrubí bez jakýchkoli nároku na dodatečnou manipuleci. Tím je umožněn pojezd pojízdného zařízení bez omezení, které bylo dosud dáno délkou štěrbinového vzduchotechnického potrubí. Tato skutečnost je výhodná zejména u jeřábové techniky tam, kde v určitém pracovním úseku je nutno jeřábovou...

Otočné vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237830

Dátum: 15.03.1987

Autor: Remek Augustín

MPK: B08B 15/00, F16L 27/00

Značky: otočné, potrubie, vzduchotechnické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru vzduchotechniky a rieši problém odsávania miestného odsávania škodlivín v priestore pre zlepšenie pracovného prostredia bez nárokov na devízové prostriedky. Podstatou vynálezu sú horizontálne a vertikálne točnice v montovaní v potrubí, ktoré je nemontované na zdroj odsávania a ukončené odsávacou hubicou.

Dělicí přepážka vzduchotechnické vestavby šachty sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232543

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pawlica Rudolf

MPK: F26B 21/00

Značky: dělicí, sušárny, přepážka, vestavby, vzduchotechnické, šachty

Zhrnutie / Anotácia:

Dělicí přepážka vzduchotechnické vestavby šachty sušárny odstraňuje nerovnoměrnost sesypu v sušárnách, zejména obilních. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dělicí přepážka je tvořena usměrňovačem, k jehož horní části po celé délce kanálku vzduchotechnické vestavby je uchycen spodní vrchol náběhu tvořený dvěmi sbíhajícími se pod úhlem a 15 - 30 (C odrazovými rameny. Horní část náběhu je uchycena k odrazovým ramenům a vytvořena např. sbíhajícím...