Patenty so značkou «vzduchem»

Hlava válce vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260139

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kuběna Ladislav

MPK: F02M 61/14, F02F 1/34

Značky: hlava, chlazeného, motorů, spalovacího, vzduchem, válce

Text:

...vysunutí tělesa vstřikovače z průchozího otvoru horní desky hlavy válce.Příklad provedení hlavy válce podle vynálezu je znázorněnona přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje část hlavy válcev místě uložení vstřikovače v řezu, se vstřikovačem v provoznía montážní poloze a s rozšířením, které je vytvořeno osazenímz materiálu vetřikovače, obr. 2 s rozšířením vytvořeným kroužkem nasazeným na vstřikovači a obr. 3 půdorysný pohled na vatř 1 ~...

Zařízení pro hlubinnou dekontaminaci podzemních vod vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270487

Dátum: 13.06.1990

Autori: Houzim Vladimír, Švoma Jan, Žák Jaroslav

MPK: C02F 1/74

Značky: podzemních, dekontaminaci, zařízení, hlubinnou, vzduchem

Text:

...1 § pro čerpaní dekontaainované vody łg. odvětravací kolena 1 ga zúrubnice i s pažnicový filtre g vyezují oezikružní stripovací prostor Q vyplněnýstoupající provzduäněnou vodou g 4, do něhož jsou zapuätěny, do úrovně pažnicovćho filtru g, na přívodních hadicích 21 vzduchové difuzory g 2. Paralelně je do odvětrávací kolony g, pod odvetrávací vložku 1 § a nad ponorne čerpadlo łg, spuštěna i provzdušňovací hadice gg. Všechny hadice 21, g jsou...

Vzduchem inhibovaná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 270279

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klátil Karel, Křivánek Jiří

MPK: C08L 33/06, C08L 63/10

Značky: kompozice, vzduchem, inhibovaná

Text:

...vlastnosti, tj. stabilita kompozice ve styku se vzduchom nejméně 1 rok, ssmovolné vytvrzení zs nepřístupu vzduchu mezi dvěma čistymi kovovými povrchy během několika hodin za normální teploty, možnost použití aktivátorú pro nekcvově povrchy součástí a možnost použití aktivátorů pro velmi rychlé vytvrzení během několika minut. Vytvrzená vrstva vytváří mezi povrchy součástí tzv. uložení bez vůle, takže součástí jsou dokonale fixovány proti...

Chladicí soustava, zvláště vzduchem chlazených motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268951

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kliment Vladimír, Čermák Ivo

MPK: F01P 1/08

Značky: soustava, chlazených, chladicí, zvláště, vzduchem, motorů

Text:

...je přes unášeč gg. lamelovou spoJKOUł 5 e unášeč lg epojen a hřidelem lg pohonu ventilátoru. úniku oleje do motorováho prostoru zabraňuje těenici kroužek 32. Na obvodové části kapelinová spojky je ugpo řádán kryci plášť 31, K unášeči gg je připavněn brzdový kotouč gg. který zasahuje mezibrzdove obložení, z nichž brzdové oblołení 39 je uapořádáno ne tlečnć deece 39 e brzdové obložení 35 na opačne straně brzdového kotouće 3 § je uspoředúno na...

Způsob přípravy směsi antracenových par se vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267241

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dohnal Jiří, Malík Miloš

MPK: C07C 50/18

Značky: směsi, antracenových, vzduchem, způsob, přípravy

Text:

...odpařovače a současně se do apoúní části odpnřovače přivádí proud přehřátć vodní páry o tcplotě 225 až 290 °c. z paty odpařovača se kontinuúlně odtahuje kapalný neodpařený zbytek2 267241 v množství 7 až 15 hnotnostních, vztaženo na celkovú nnožství nastŕikovanćho antracenu. Z hlavy odpařovače se odvádí sněs antrncenových a vodních per io suěšovače, ve kterćn se na každý hnotnostní líl tćto směsi přimísí 16 až 24 hnotnostních dilů vzduchu...

Zařízení pro odtěžení rubaniny z porubu tlakovým vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266040

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vojkovský Oldřich, Boráň Vlastimil, Havlík Jaroslav

MPK: E21F 13/06

Značky: vzduchem, odtěžení, porubu, zařízení, rubaniny, tlakovým

Text:

...stropech, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Sníží se prašnost, nebot pracovní tlakové médium tvoří vzduch zvlhčený vodou.Na připojeném výkrese je sohematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro odtěžení rubaniny z porubu tlakovým vzduchem podle vynálezu, které je umístěno ve spodní úvrati porubu. Obr. 1 představuje nárysný pohled tohoto zařízení v příčném řezu vedeného rovinou A-B na obr. 2, který představuje jeho...

Vestavba kolony pro desorpci Rn222 a/nebo těkavých ropných látek a/nebo halogenderivátů uhlovodíků vzduchem z podzemních a povrchových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 263902

Dátum: 12.05.1989

Autori: Červenka Jan, Vašák František, Hulík Karel, Bálek Michal, Jánský František, Brož Zdeněk

MPK: B01J 19/00

Značky: desorpci, vestavba, povrchových, rn222, ropných, kolony, těkavých, uhlovodíku, halogenderivátů, látek, podzemních, vzduchem

Text:

...látek je jejich odstraňovaní v kolonovém aparátu desorpcí z povrchu volně stékajicí vody proudem vzduchu. Kolonový aparát je vertikalně postavená roura kruhového, čtvercoveho či s výhodou obdélnikového průřezu opatřena vestavbcu. V kolonovém aparátu je dále v jeho horní časti umístěn rozdělovač kapaliny. vhodným typem vestavby s velkým povrchem a relativně velkým volným průřezem a volbou správnych rozměrů kolonového aparátu lze...

Regulační chlazení pro vzduchem chlazené spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 263754

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pustějovský Ivan, Gonsior Ladislav

MPK: F01P 7/02, F01P 7/16, F01M 5/00...

Značky: spalovací, chlazené, vzduchem, motory, chlazení, regulační

Text:

...l je součástí ventilátoru lg I její hnací část Q je uloženn na hnacím hřídlei 1 a hnaná část g je spolu s oběžným kolem g ventilátoru lg uložena na hnamém hřídeli ll, ve kterém je vytvořen přívodní kanál ll, který vyúsčuje do pracovního prostoru lg kapalinové spojky l.Regulační ventil l je uložen na výfukovém potrubí lg, do jehož prostoru zasahuje bimetalickým čidlem g, pro snímání teploty výfukových plynů. Regulační ventil 3 je opatřen...

Vzduchem chlazený výměník

Načítavanie...

Číslo patentu: 263240

Dátum: 11.04.1989

Autor: Míka Josef

MPK: F28D 1/04

Značky: výměník, vzduchem, chlazený

Text:

...konstrukce vlastního výměníku, u kterého odpadnou zejména žaluzie zakrývející prostor výměníku, odpadá propojovací potrubí mezi výměníkem a nádrží, sníží se energetické ztráty při ohřívání kapaliny před uvedením výměníku do provozu, zjednoduší se obsluha a odpadne možnost poruch při náhodném zatuhnutí média ve výměníku.Na obr.l až obr.4 je znázorněno několik variant provedení spojení výměníku se zásobní nádrží a na obr.5 je detail...

Zařízení ke chlazení alternátoru u vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261723

Dátum: 10.02.1989

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01P 1/06

Značky: chlazeného, vzduchem, motorů, chlazení, alternátoru, spalovacího, zařízení

Text:

...nesávání neohřátého vzduchu z ovzduší,tím se docílí zvýšené účinnosti ochlazování alternátoru a snížení jeho poruchovosti. Průtok chladñäho vzduchu z prostoru za ventilátorem motoru přes alternátor je možný i bez ventilátoru elternátoru.231 723 Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženémvýkrese, kde obr. l znázorňuje schémeticky pohled na motor shora a obr. 2 pohled na motor z boku, s částečným řezem v oblasti horního krycího...

Zařízení ke střídavému napájení tlakovým vzduchem záměnného ústrojí pro bezčlunkový tkací stroj s pneumatickým zanášením útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259864

Dátum: 15.11.1988

Autori: Remond Pierre, Deborde Albert

MPK: D03D 47/30

Značky: stroj, tkací, vzduchem, záměnného, ústrojí, pneumatickým, zařízení, střídavému, bezčlunkový, útku, napájení, tlakovým, zanášením

Text:

...radiálním nâtruhkem 50, k němuž je připojen druhý tlakovzdušný přĺvod 29.Pohyblivý kotouč 33, znázornený nva obr. 5 v řezu, má dva radiální štěrbinové otvory 51, 5.2, ležící díametrálné proti sobě. Na průměru kolmém k průměru proloženémtíštěrbinovýíni otvory 51, 52 má pohyblivý kotouč 33 kruhový otvor 53 a díru 54, jejichž funkce bude ještě vysvětlena.Jak ukazuje obr. 6, má, pevný kotouč 34 první dvojici vybraní 55, 55, která ústí k...

Válcová jednotka vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245434

Dátum: 01.07.1988

Autori: Skobelkin Oleg Addejevie, Krasnoperov Nikolaj Saveljevie, Klecko Valentin Sergejevie

MPK: F02F 1/08

Značky: spalovacího, válcová, motorů, chlazeného, vzduchem, jednotka

Text:

...vůle vyloučením vlivu tepelné roztažnosti hlavy válce.Válcová jednotka vzduchem chlazeného spalovacího motoru je tvořena válcem nebo vložkou z těžkého kovu a hlavou z lehkého kovu, jež jsou vzájemně spojeny a opatřeny žebry 3 v hlavě válce jsou vytvořeny kanály pro sání a výfuk a jsou v ní uloženy ventily, kozlík nebo šrouby s vahadly ventilů na něž navazují zve dací tyčka a zvedátko. Podstata vynálezu spočívá v tom, že dnoválce nebo...

Způsob výroby oxidu fosforečného spalováním elementárního fosforu vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257754

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kuxdorf Bernhard, Daniel Hellmuth, Queck Robert, Püsche Herbert

MPK: C01B 25/12

Značky: spaľovaním, elementárního, fosforečného, oxidů, fosforu, způsob, výroby, vzduchem

Text:

...jako trubkový had a teprve potom se odvádi k jejímu použití. Přitom uvedený předehřívač páry je umístěn ve spojovací trubici spojující sálavou komoru s věží pro absorpci oxidu fosforečného o tom viz N. N. Postníkov Termická kyselina fosforečná .a její soli, Moskva, 1976,str. 139 na 140, zejména obrázek IIl-34. Výše uvedené nedostatky nemá způsob výroby oxidu fosforečneho spalvováním elementá-rního fosforu vzduchom za využití reakčního tepla k...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 257575

Dátum: 16.05.1988

Autori: Macháček Jiří, Soldán Jiří, Šimáček Ladislav

MPK: F28B 1/06

Značky: páry, kondenzátor, vzduchem, vodní, chlazený

Text:

...rovnou 0,025-0,200 průměru hladké trubky, rozteč rovnou 0,05-0,40 průměru hladké trubky a šířku řezu rovnou 0,02-0,15 průměru hladké trubky.Hlavním přínosem teplosměnných a dochlazovacích trubek opatřených příčnými žebry s podelnými prořezy je podstatné zvýšení turbulence chladicího vzduchu při jeho průchodu mezi žebry a tím i zvýšení přestupu tepla mezi vzduchem a ochlazovaným médiem, byť i za cenu určitého zvýšení tlakové ztráty na...

Zařízení pro regulaci chlazení pro vzduchem chlazené spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257189

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gonsior Ladislav, Pustějovský Ivan

MPK: F01M 5/00, F01P 11/08

Značky: vzduchem, spalovací, regulaci, chlazení, chlazené, motory, zařízení

Text:

...prostoru lg kapalinové spojky l. Regulační ventil 3 je uložen na výfukovém potrubí ll, do jehož prostoru zasahuje bimetalickým čidlem 3, pro snímaní teploty výfukových plynú. Regulační ventil 3 je opatřen vstupním otvorem lg a výstupním otvorem lg a v jeho vnitřní části je uložen píst ll, kterýRozváděcí mezikus l chladiče 5 je umístěn na neznázorněné skříni motoru. V rozváděcím mezikusu 4 chladiče 5 oleje je uloženo šoupátko lg,...

Zařízení pro kalení vzduchem, zejména ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 242834

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šolc Josef

MPK: C21D 1/62, C21D 9/32

Značky: zařízení, vzduchem, zejména, ozubených, kalení

Text:

...po~ mocnýmirozváděcímipotrubími 2 připojeny k výstupům pomocných regulačních ventilů §,§. Ochlazovací komůrka g induktoru 2 je pak hlavním rozváděcím potrubím lg připojena k výstupu hlavního regulačního ventilu 1. Součástí zařízení podle vynálezu je též výměník g tepla, uspořádaný v přívodním potrubí li mezi regulačními ventily §,1,§ a zdrojem lg tlakového vzduchu tak, že jeho výstup je paralelně zapojen na napájecí vstupy gg, cg pomocných...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 242554

Dátum: 01.03.1988

Autor: First Miroslav

MPK: F28B 9/08

Značky: chlazený, vzduchem, vodní, páry, kondenzátor

Text:

...částí kondenzitoru jsou opątřeny hrdly pro odvod neskondenzovnných plynů, spojených s potrubin pro odsúváni vzduchu n příčenž výstupni hrdla kondenzítu z jednotlivých sekci kondenzač ni í dochlnzovsci části kondenzitoru jsou zsústěnn do sběrných potrubi, která jsou přes sífony znústěns do odváděciho potrubi.Výhodou tohoto uspořúdini je snížené nebezpeči znnrznuti kondenzntu v trubkich v důsledku toho, že stékcjici kondenzit přicházi do...

Způsob řízení odtahu nekondenzujících plynů ze vzduchem chlazených kondenzátorů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254777

Dátum: 15.02.1988

Autori: Míka Josef, Sinecký Jaroslav

MPK: F28B 1/06

Značky: plynů, způsobu, způsob, odtahu, řízení, nekondenzujících, chlazených, zařízení, kondenzátorů, provádění, vzduchem, tohoto

Text:

...dále omezení možností zemrzání kondenzátu v trubkách více zatížených jednotek kondenzátoru,přičemž je možné zvládnout i stavy pří~přĺpadné havárii ventilátoru. Navržený způsob umožňuje najíždění při extrémních mrazových podmínkách bez nutnosti používat v nerních rozvodech velká parní šoupátka.nNa obrázku je znázorněna nejjednoduší možná sestava kondenzátoru se dvěma kondenzátorovými jednotkami a příslušným technologickým...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 254774

Dátum: 15.02.1988

Autori: Míchal Václav, Macháček Jiří

MPK: F28B 1/06

Značky: vzduchem, chlazený, kondenzátor, vodní, páry

Text:

...změnou rozteče žeber podél jednotlivých trubek, umístěním klepek, popř. clon v místech zaústění rozdělovačů páry do jednotlivých trubek, změnou podtlaku u jednotlivých řad trubek e instalací parních ejektorů pro odsávání inertních plynů pro každou řádu trubek zvlášt. Mění se tedy bud množstvípáry protékající jednotlivými řadami trubeklnebo teplosměnný povrch trubek tak, aby kondenzace v některých řadách byla částečně potlačena. Tato řešení...

Vzduchem chlazený kondenzátor vodní páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 243531

Dátum: 15.12.1987

Autor: Požár Vojmír

MPK: F28B 1/06

Značky: chlazený, vzduchem, vodní, páry, kondenzátor

Text:

...tepla při kondenzaci je nejvyšší. Proto také tepelný tok z kondenzující páry je dostatečně velký, aby zabránil podchlazení kondenzátu a jeho případnému namrzání i při velmi nízkych teplotách vzduchu /-40 až -50 °C/.Dochlazovací trubky jsou umístěny v proudu ohřátěho vzduchu, jehož teploty dosahují při správněm vedení provozu kondenzátoru nadnulových hodnot i při najnižších teplotách okolního vzduchu. V letním období při vysokých teplotách...

Válcová jednotka vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246284

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hendriks Petrus Franciscus Alphonsus Maria

MPK: F02F 1/08

Značky: chlazeného, motorů, jednotka, válcová, spalovacího, vzduchem

Text:

...dilatací na zvyšovaní předpětí kotevních šroubů, se všemi nepříznivými důsledky z hlediska zajištění těsnosti hlavy a válce, jsou však náročné z hlediska technologie výroby a montážních, zvláště u víceválcových motorů je znesnadněn přístup k zavrtným šroubům při montáži a demontáži válcové jednotky.Cílem vynálezu je odstranění vlivu dilatací na životnost válcové jednotky a zjednodušení a urychleni její montáže.Podstata upevnění válcové...

Panelová vzduchová skříň pro vzduchem chlazené výměníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243856

Dátum: 15.06.1987

Autori: Koláeek Jaroslav, Franta Jioí

MPK: F28D 1/00

Značky: chlazené, skříň, vzduchem, vzduchová, panelová, výměníky

Text:

...nebo přechodovým kusem s jednou čtvsrcovou a jednou kruhovou základnou. IU vzduchové skříně se dvěma ventilátory je prostor vnitřku skříně rozdělen přepážkou. Jednotlivé stěny jsou připojeny ke dnu vzduchové skříně, přičemž boční stěna střední je připojena ke dvěma sousedním dnům.Pokrok vynálezem dosašený je v jednodušší výrobě vzduchové skříně, protože se mohou vyrábět zvlášt jednotlivé panelové stěny i dna v přípravcích a celková montáž...

Zařízení ke tlumení hluku vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242783

Dátum: 15.05.1987

Autor: Manev Vesselin Georgiev

MPK: F01P 11/12

Značky: spalovacího, vzduchem, chlazeného, zařízení, motorů, hluku, tlumení

Text:

...skříni g opatřen dvěma řadami válců g a hlavami g, uspořádanými ,do V. V přední části motoru je mezi řadami válců g a hlavami i uložen ventilátor g pro hasávání chladlcího vzduchu. Hlavy i jsou opatřeny sacím potrubím 6 a výfukovým potrubím l. Klikova skříñ g je na přední stěně g kolem ventilátoru g opatřena předním krycím plechem g a na zadní stěně lg zadním krycím plechem ll. Mezi ventilátorem á a zadním krycím plechem ll je uspořádán...

Zařízení ke tlumení hluku vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242781

Dátum: 15.05.1987

Autori: Žedényi Mikuláš, Chocholáeek 1udovat

MPK: F01P 11/12

Značky: tlumení, vzduchem, hluku, zařízení, motorů, spalovacího, chlazeného

Text:

...krycím plechem, směřujícím pod motor.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že pro vytvoření krytovâní za účelem snížení hluku od výfukového a secího potrubí, hlav a válců je,využito přlrozené kapotáže pro vedení chladicího vzduchu a umožňuje s dalšími krycími plechy vytvořit velmi účinné zařízení ke tlumení hluku, které nezvyšuje tlakové ztráty a nemá tak podstatný vliv na účinek chlazení. Zařízení zlepšuje přístupnost k motoru...

Zařízení ke směšování prášku se vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238756

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vápeník Jaroslav, Hrstka Pavel

MPK: B01F 3/06

Značky: vzduchem, zařízení, směšování, prášků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke směšování prášku se vzduchem, kde je vzduchová komora s přívodem vzduchu a s potrubím odvodu směsi propojena otvorem s hlavní komorou, která obsahuje přívod prášku a trubku, přičemž do trubky je zasunuta lopatka, jež je na zasunutém konci ukončená zaslepením a na vyčnívajícím konci uzávěrem. Zařízení je možno použít nejen tam, kde se vzniklá směs (uhelný prášek a vzduch) zavádí do příslušného zařízení, ale i v jiných oborech, jako...

Zařízení blokující nežádoucí přizvedávání vzduchem odpérované vlečené nápravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234732

Dátum: 01.03.1987

Autor: Hloušek Bohuslav

MPK: B60T 17/04

Značky: nápravy, vlečené, zařízení, odpérované, přizvedávání, blokující, nežádoucí, vzduchem

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení ponechává možnost libovolného přizvedávání vlečené nápravy nevytíženého vozidla, avšak při zatížení vozidla nákladem připustí přizvedávání jen při zařazení "pomalé" převodové řady, tedy v provozu krátkodobě a při bezpečné rychlosti. Podstata řešení spočívá v tom, že potrubí řídícího tlaku je spojeno s napájecím hrdlem ovládacího ventilu, který je dále připojen přes ovládací hrdlo potrubím k pružícím elementům vlečené nápravy, zatímco na...

Válcová jednotka vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237623

Dátum: 16.02.1987

Autor: Mück Tomáš

MPK: F02F 1/00

Značky: válcová, jednotka, motorů, vzduchem, chlazeného, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká válcové jednotky vzduchem chlazeného spalovacího motoru, připevněné ke klikové skříni přírubovým spojem závrtnými šrouby. Uspořádání válcové jednotky podle vynálezu spočívá v tom, že válec tvoří jeden celek s klenbou, v niž jsou vytvořeny otvory pro ventilová sedla, uspořádaná v hlavě válce. Ventilová sedla hlavy válce jsou v otvorech klenby válce utěsněna podložkami z měkkého kovu "C" kroužky. Kompletní hlava válce je k válci...

Zařízení pro chlazení oleje v plynových turbinách vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248879

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kovalevskij Michal

MPK: F02C 7/18

Značky: oleje, chlazení, turbinách, zařízení, vzduchem, plynových

Text:

...oleje v plynových turbinách, sestavajicí z výměníku tepla mezi olejem a vzduchem a z ventilátoru, umístěných v hrdle, spojeném s kanálem pro přívod vzduchu z kompresoru plynové turbiny, vynálezem, jehož podstata spočíva v tom, že na kanál pro přívod vzduchu je napojena.trouba pro nasávání vzduchu spojená s hrdlem a opatřená na výstupu do kanálu pro přívod vzduchu uzavírací klapkou.spojení trouby pro nasávání vzduchu skanálém pro...

Vzduchem chlazený válec spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248440

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bouška František

MPK: F02F 1/20

Značky: vzduchem, spalovacího, chlazený, válec, motorů

Text:

...spalovacího motoru podle vynálezu, jehož podstatou je, že ~ váleo je složen z plášte válce vybaveného chladícímí žebry,v kterém je zalisována vložka válce s hornín zesílením, jehož výška je větší než výška válcového vybrání. Odlehčenímíunkční plochy vložky válce v místech, do kterých již nepřicházejí pístní kroužkm-se vytvorí dostatečný prostor pro překrytí vzniku možných deformací a dále pro výhodné přímé působení tlaku plynu na zadní...

Vzduchem chlazený kondenzátor tvaru sedlové střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236050

Dátum: 01.02.1987

Autori: Míka Josef, Sinecký Jaroslav

MPK: F28B 1/06

Značky: chlazený, sedlové, kondenzátor, střechy, vzduchem, tvaru

Zhrnutie / Anotácia:

Pro návrh nosné konstrukce vzduchem chlazených výměníků střechovitého provedení je využito tuhosti nosného rámu trubkových sekcí tak, že trubkové sekce jsou v horní části o sebe opřeny a spojeny pomocí spojovacích dílů, přičemž zcela odpadá jakákoli pomocná nosná konstrukce, na kterou byly trubkové sekce původně zavěšovány. Vynález se dá využít u všech vzduchem chlazených výměníků střechového tvaru, které mají podélnou osu sekcí ve směru spádu...

Palivové zařízení pro spalovací motory pracující se stlačeným vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247603

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nolting Friedrich, Berg Hans, Braungarten Gunter, Nitsche Reinhard, Ullrich Klaus

MPK: F02M 37/00

Značky: zařízení, motory, pracující, stlačeným, palivové, vzduchem, spalovací

Text:

...otevření magnetického ventilu ve směru ke žhavicím svíčkám a tak se umožnilo vytvoření počátečního zažehnutí, přivádí se při ovládání dopravního čerpadla paliva jak ve fázi protáčení motoru spouätěčem, tak 1 V počáteční fázi chodu motoru vzrůstající množství paliva jak ve fázi protáčení motoru spouštěčem, tak 1 v počátační fázi chodu motoru vzrůstající množství paliva potřebné pro vytvoření stabilního plamene pod tlakem.Skrticí klapky,...

Letecký dvouválcový plochý vzduchem chlazený motor s dvouventilovým rozvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247515

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pilát Zdeněk, Vyčítal Jiří

MPK: F01L 1/42

Značky: letecký, chlazený, vzduchem, dvouválcový, plochy, rozvodem, dvouventilovým, motor

Text:

...obtok výfukového kanálu chladicím vzduchem. Rovněž v tomto případě nejsou výfukové ventily dobře chlazeny.Podstata uspořádání podle vynálezu, který odstraňuje nevýhodné chlazení výfukového ventilu leteckého dvouválcového ploohého vzduchem chlazeného motoru s dvouventilovým rozvodom záleží v tom, že výfukový kanál válce je uspořádán směrem dozadu, při uspořádání výfukového 1 saoího ventilu ve svislé rovině pod sebou.Je to provedeno novým...

Regulace chlazení spalovacího motoru chlazeného vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233057

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kašpárek Josef, Uher Drahomír

MPK: F01P 7/02

Značky: motorů, vzduchem, chlazení, chlazeného, spalovacího, regulace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru, konkrétně oboru spalovacích motorů chlazených vzduchem, a řeší problém regulace chlazení u těchto motorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pracovní prostor kapalinové spojky je vůči vnějšímu prostoru utěsněn a mezi oběma prostory je na spojce uložen ventil. Vnější prostor je s přívodním kanálem tlakového oleje propojen přes spojovací kanál v regulačním ventilu.

Zpětný chladič pro chlazení chladicí kapaliny kondenzátu důlních klimatizačních zařízení vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232542

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čejka Zdeněk, Vrátil Alois

MPK: F28D 7/08, E21F 3/00

Značky: vzduchem, zpětný, chladič, klimatizačních, kondenzátu, důlních, chladicí, chlazení, kapaliny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zpětný chladič pro chlazení chladicí kapaliny kondenzátu důlních klimatizačních zařízení vzduchem sestává ze skříně s funkčně zaměnitelným vstupním a výstupním hrdlem umístěným proti sobě vzájemně na nestejní horizontální úrovni. Mezi hrdly je ve skříni umístěn trubkový výměník tepla se svislými lamelami a kolénky, přecházejícími bočními stěnami mimo skříň pro chlazenou kapalinu z klimatizačního zařízení a nad, případně pod ním je umístěna...

Vratné startovací zařízení vzduchem chlazeného stacionárního spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233048

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pudil František

MPK: F02N 1/02

Značky: motorů, startovací, chlazeného, zařízení, stacionárního, vratné, vzduchem, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vratného ručního startovacího zařízení vzduchem chlazeného stacionárního spalovacího motoru se startovacím zařízením upevněným na součástech spojených se skříní motoru, se startovacím kotoučem opatřeným startovací šňůrou a rukojetí, s vratnou pružinou zakotvenou mezi tělesem startovacího zařízení a startovacím kotoučem. Těleso startovacího zařízení a startovací kotouč jsou opatřeny axiálními otvory pro chladicí vzduch na průměru...