Patenty so značkou «vzdálenosti»

Zařízení k omezení úchylky vzdálenosti osy unášecího vřeteníku od hrotu orovnávacího diamantu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269609

Dátum: 11.04.1990

Autor: Motl Josef

MPK: B24B 53/047, B24B 53/12

Značky: úchylky, diamantu, orovnávacího, hrotu, zařízení, omezení, unášecího, vzdálenosti, vřeteníku

Text:

...provedení zařízení k omezení úchylky vzdálenosti osy unáäecího vřeteníku od hrotu orovnávacího díanantu je znázornčn na přilołených výkreaech, kde ne obr. 1 je nárysný pohled na zařízení, na obr. 2 je půdorysný pohled na zařízení, kdy stůl unàšeciho vřateníku není defornován e na obr. 3 je půdorysný pohled na zařízení, kdy je stůl unášecího vřeteníku deľornovún.Jak vyplýva z obr. 1 a 2, ae ke stolu l unášecího vřeteníku 3...

Zařízení pro měření vzdálenosti k samočinně řízenému traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268766

Dátum: 11.04.1990

Autori: Chajrulin Radek, Matjuščenko Jevgenij, Nakonečnyj Ivan, Neljubov Anatolij, Firsov Maxim, Genike Arkadij, Vlčanov Vaselin, Galjus Alexandr, Frumovič Vladimir, Rezvov Konstantin, Mchitarjan Derenik, Kalinkin Alexej

MPK: A01B 69/04

Značky: měření, vzdálenosti, řízenému, zařízení, traktoru, samočinně

Text:

...ncrr-srnr 1 U, mm cnauawua nuneJrnc-rrc-I Umm-nan »m nunm-łetzyuxcuä IIXCTIIJTEL. a xsąrrxn cmrrcan Ha IGCTDTIZ dlłlłšrlłdň. 14 XGPEKTEPMZByETIZIFI aanaamut-szavamen casu msmywaranunrr) CH 1.IJ(VJIV 1 FMX)IIIFÍÚĎ mmruuna. ľlocnc npnzuxcmznenmn cvmrcana HGFIBQ nertmvop 12 oasumuñ na mr 4 nmva 1 co.rrur /zlw Un/um tznxcçuantpa 5 - XGJTHVIKE mmpwąu oamaacrň nnpoxxmK 3 nrnóluzzn rmywae rrzsrsmacvb ca MÚJKCBT 3 Ma~ 1 mTeJIn»-uv...

Zařízení pro zvýšení dopravní vzdálenosti při dopravě důlních zakládkových směsí potrubím

Načítavanie...

Číslo patentu: 267517

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šimek Pavel, Čermák Josef, Dvořák Antonín, Verner Jindřich, Holas Mikoláš, Brůha Jiří, Chýla Augustýn, Pařízek Bedřich, Harlass František, Černý Miloslav

MPK: B65G 53/04

Značky: vzdálenosti, zakládkových, směsi, zařízení, zvýšení, potrubím, dopravě, dopravní, důlních

Text:

...zakládkových směsi potruhím jo tvořeno soustavou vzduchové trysky 2 a. ovlůdacího vontilu 6, případně měřícího člonu z, ktoré jsou umístöuy v horizontální xňtvi 2 dopravuího zakláďkovćho potrxxbi i, přičemž první soustava jo vo vzdálenosti dvou až čtyř W 520 i vortiloilnuího sloupeczulclúdkovú smůsi l od Izolcna 1 § wertikálního sloupeczaliládkoxfć směsi l, tj. v místě, kdo so hydrostnticžcý dopravní tlak vyvolmąý vcrtikúlníxzx...

Zapojení pro měření vzdálenosti poruchy na vedení vysokého a velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266633

Dátum: 12.01.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: G01R 31/08

Značky: poruchy, vzdálenosti, zapojení, vysokého, velmi, vedení, napětí, měření

Text:

...vzorkovacího obvodu, jehož výstup je spojen s prvním vývodem prvního rezistoru. Ovládací vstup prvního vzorkovacího obvodu je spojen se vzorkovacím výstupem řadiče a s ovládacím vstupem druhého vzorkovacího obvodu, jehož výstup je spojen s prvním vývodem druhého rezistoru. Signálový vstup druhéhovzorkovacího obvodu je spojen s druhým analogovým vstupem zapojení, jehož první logický vstup je spojen se startovacím vstupem řadiče. Informační...

Zařízení pro přívod drátu na velké vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263451

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ivanov Dimitr, Angelov Angel, Punčev Simeon, Samokovlijski David

MPK: B23K 9/12

Značky: přívod, drátu, zařízení, velké, vzdálenosti

Text:

...ànnu ga pa Mnyncongsamuřan Buxonou mopuponąrąmcumxponusauun 7 c cnáxpouuaupýmmux Buxoáon 14 reuepawoHHÍIO nepnoro ycwpoñcýna nnn noaqn npoaonoxu I Hnn conua as mu huraHnä 5 nu 6. Š ° 0 PMHPOBaFBnącHäx jnusnpynmnx Hwnynbcçá 17 M 0 ľYTTHMeTb Ha caoeu Bxoe pesncrop l 8,§coenH§n ň nocneosarenhuo ą muon nnrauun 5 Hnn 6 K B svou.Ckop 0 cTb kexahs nonoxn 1, a ýmecšev çTa 6 HnHsnpyecncrá 5 aauun 7 unu ýnu gúe coa 17 Bce rçuepaľ paöawmnamr...

Zařízení pro koincidenční měření vzdálenosti os pojezdových kolejí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263274

Dátum: 11.04.1989

Autor: Cigánek Bohumír

MPK: G01B 11/00

Značky: pojezdových, měření, koincidenční, zařízení, kolejí, vzdálenosti

Text:

...dvouramenné páky gg spřažen valivým převodem § 33, ggł s převodovým poměrem 21. Na koncových částech zaměřovacích ramen gg, gg jsou upravena zrcadla ggi, ggg,jejichž funkční optické plochy leží v rovině os čepů ggg, ggg. Další částí koincidenčního dálkoměru 3 je zaostřovací mechanismus gg, který je tvořen šablonou 3 s funkční plochouggg, která je spojene s vodicím mechanismem 33, uloženým v rámu § 23 pro její posuv ve směru šípky §,...

Směšovací zařízení pro vzduchovou dopravu sypkých hmot na velké vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 263261

Dátum: 11.04.1989

Autor: Spálenka Ladislav

MPK: B65G 53/12

Značky: směšovací, velké, dopravu, sypkých, vzduchovou, vzdálenosti, zařízení

Text:

...trase zřídit několik těchto stanic a doprevovanou vzdálenost tím násobitNa připojeném výkresu je v řezu znézcrněno směšovací zařízení podle vynálezu s napojením na zubové dmychadlo a rotační dávkovač.Přívodní potrubí tlakového vzduchu ll je rozděleno ve tři za sebou jdoucí tryskyl, 3, g, 2 nichž první tryska l ústí pod dávkovač g sypkých hmot lg, druhá směšovaéí tryskag do směšovací části lg dopravního potrubí lg a třetí tlakové...

Zařízení pro indikaci vzdálenosti obrobku od nástroje obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263126

Dátum: 11.04.1989

Autor: Plachý Jiří

MPK: B24B 49/08

Značky: indikaci, obraběcího, nástroje, zařízení, vzdálenosti, obrobků, stroje

Text:

...konstantního tlaku plynného média s výstupní redukční tryskou. Tato je hermeticky uzavřeným vedením spojena s rotující snímací tryskou, uloženou v obráběcím nástroji. Dále je spojena s tlakovým snímačom, obsahujícím vyhodnocovací elektroniku)Vybavením obráběcího stroje podle vynálezu dojde ke spolehlivému přepnutí rychloposuvu obrobku na pracovní posuv v minimální vzdálenosti od nástroje, která je v rozmezí 0,1 až 0,2 m. Tím dochází k...

Způsob a zařízení pro stanovení vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 256940

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grüner Hans-jürgen, Ribbecke Horst, Örtmann Peter, Mencke Helmut, Reuner Wolfgang, Ziebell Gunther

MPK: B26D 5/34

Značky: stanovení, zařízení, způsob, vzdálenosti

Text:

...nosyx na nopmnenoů Kanepu.K euoynxropy nocneonarenbno nonxmqamrca nporpauunpyeumñ YCHHHTGHB noc TOHÉHOP 0 HanpRxeHHH H Konnaparop. Hà npyron Bxone Komnaparopa nneewcn perynupyéuuü norenunan HOCTOHHHOPO Hanpnxeuun, auxo KOTODOFO nsnuercn ynpannn~ eumm axonou nporpamnpyenoro ycnnnrena nocronauoro nanpnmenun, Bxmqaeuordà Kauecwne nonwopnréna. Bąxo ycnnuwens nocwoxunoro Hanpaxeuun ucaewcn xax nxo na nmepeHunanbHň YCHHHTeHb H coenneu c...

Zařízení pro dopravu dutinek na různé vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 236226

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kartous Vladimír, Ptáček Jaroslav, Kaše Oldřich

MPK: B65H 67/06

Značky: různé, zařízení, dopravu, vzdálenosti, dutinek

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro dopravu dutinek na různé vzdálenosti, zejména na textilním stroji sestávajícím z více sekcí s pracovními jednotkami, kde mezi sekcemi je jiná vzdálenost než mezi jednotkami v sekcích, přičemž doprava dutinek se provádí prostřednictvím unášečů na posuvném táhlu, které je pro účely překonání rozdílných vzdáleností, zejména v oblasti mezi sekcemi stroje, vybaveno pomocným unášečem, který je před následným unášečem na táhlu uspořádán...

Způsob protínání vpřed k měření vzdáleností nepřípustných bodů teodolitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254482

Dátum: 15.01.1988

Autor: Švagr Václav

MPK: G01C 15/12

Značky: nepřípustných, měření, způsob, vzdálenosti, teodolitem, bodů, protínání, vpřed

Text:

...přiloženém výkresu je na obr. 1 znázorněn pohled na teodolit s nasazeným otočným optickým pravoúhlým pětibokým hranolem na objektívu dalekohledu, na obr. 2 je půdorysný tvar vyhodnocovaného trojúhelníka a na obr. 3 je znázorněn princip měření z pootočení a proložení dalekohledu ve vodorovné rovině. V uspořádání podle obr. 1 je V dalekohledu vyznačena nehmotná základna g o konstantní délce 5, ležící mezi klopnou osou 5 dalekohledu a...

Válcovací stolice s měnitelnou vzdáleností stojanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246177

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pražák Václav, Srb František, Volfová Eva

MPK: B21B 31/00

Značky: stojanu, stolice, měnitelnou, vzdálenosti, válcovací

Text:

...podle vynálesu, kde ns obr. 1 je znázorněns válcovaci stolice s prsoovnimi horizontálnimi válci univsrzálni stolice s na obr. 2 je zndzornäns stolice, přebudovsná ne čistou horizontálu s horizontálnimi prscovnii válci duo stolice.Rám válcovsci stolice (obr. 1) se skládá os stojsnu | strsns obsluhy s stojanu 2str-sna pohonu, která jsou spojsny minimálně tŕemi pf-sdepnutými kotvsmi 2. Předepnutikotev 2 je zajiitlno pomoci mstice g. la kotvách 2...

Zařízení k vyztužení a udržování vzdálenosti kotoučů kladivového rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 244829

Dátum: 14.08.1987

Autori: Rauner Jan, Šašek František

MPK: B02C 13/26

Značky: zařízení, vyztužení, kotoučů, udržování, rotoru, vzdálenosti, kladivového

Text:

...g. Každý nosný hřídel g kladivo i je zajištěn proti axiálnímu posunutí obvyklým prostředky na vnějších stranách obou vnějších kotoučů g.Všechna kladiva 4, ležící v ŕadě vedle sebe, jsou ulozene společně na jednom nosném hłídeli g. Jak ukazuje obr. 2, jsou všechny nosné hłídele § kladiv 4 uspořádaný ve stejných vzdálenostech na kružnici soustředné s rotorovým hrídelem l.Na každém kotouči g jsou na obvodu k vyztužení a udržoväní vzájemné...

Zařízení pro nepřímé měření vzdáleností

Načítavanie...

Číslo patentu: 251586

Dátum: 16.07.1987

Autori: Švábenský Otakar, Veselka Miroslav

MPK: G01C 15/08, G01C 15/00, G01C 15/06...

Značky: vzdálenosti, nepřímé, zařízení, měření

Text:

...možností přímé centrioké záměny s dalsími geodetickými přístroji a pomůckami a dosahovat tak poměrně vysokou přesnost 0,1 mm.Příkladné provedení zařízení pro nepłímé měření vzdálenosti podle vynálezu je schematicy uvedeno na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je nárys a na obr. 2 půdorys zařízení.zařízení sestává ze základnové latě ł z kovového pásku, který je z materiálu s nízkymoeficientem teplotní roztažnosti, a to menším, než S.106 °c 1....

Uspořádání prvků schématu kontinuálního bezkontaktního měření vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245498

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eervinka Karel, Nymsová Vlasta, Jioí Havránek, Mikulcová Dagmar

MPK: G01S 5/18, G01S 9/66

Značky: kontinuálního, prvků, bezkontaktního, schématu, uspořádání, vzdálenosti, měření

Text:

...a Buxounoñ saxmm c owpnuamennawm nonmcom mcwoqnuma Hanpaeuua.Cpennaa Toqxa noweaumomerpa npu awom aannmaer nouomenue, npu ROTOPOM nuóo nonomnmenbnaa amunmryna ornöammeñ cymmapnoro curHana panuaemca nomomnwennaomw auaqexnm Hacnmeanz, JHÓO owpnuaTGABHEH amnunwya ormóammeü cymuapnoro cnrnana paaunerca OTpH~IIGTBJIBHOMY BHBQBHIIIIO HBCHIIIGHDIH CYMMaTODB.Maoópewenme öonee nonpoóHo odaacnaerca Ha cnenywmem npmmepe. Ha qepwemax nsoópameno...

Zařízení pro výpočet hodnot okamžitého výkonu elektrické energie ze vzdálenosti impulsů vysílacího elektroměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242778

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bicek 1ubomar, Urban Cyril

MPK: G01R 21/00

Značky: impulsů, okamžitého, výpočet, hodnot, zařízení, energie, vysílacího, výkonu, vzdálenosti, elektroměru, elektrické

Text:

...elektroměru ł, logiky 1, čítače 3, hradla 3, oscilátoru §, děličky 1 paměti § konstanty a výstupní svorky lg. Výstup ll vysílacího elektroměru l je spojen se vstupem gł logiky 3, jejíž výstup 35 hradlovacího signálu logiky 3 je spojen s řídicím vstupem 32 hradla 1, jehož signálový vstup il je spojen s výstupem gl oscilátoru § a nulovací výstup gg logiky g je spojen s nulovacím vstupem gł čítače Ä, jehož čítací vstup 3 je spojen s...

Zařízení pro zajišťování nerovnoměrnosti vzdálenosti povrchu pohybujícího se tělesa od elektrody kapacitního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 250809

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bakoš Pavel

MPK: G01B 7/34

Značky: tělesa, povrchu, pohybujícího, zajišťování, elektrody, vzdálenosti, kapacitního, snímače, zařízení, nerovnoměrnosti

Text:

...tvořeného pohybujícím se tělesem s výstupkem na svém povrchu a nejméně jednou od něj oddělenou elektrodou a připojeného svým výstupem na kmitočet určující vstup kmitočtového modulátoru napájeného ze zdroje napájecího napětí a připojeného svýmvýstupem na kmitočtový detektor.Podstata vynálezu spočívá v tom, že zdroj napájecího napětí je připojen na dvě výstupní svorky kmitočtového modulátoru, který sestává z rozladovaného...

Zařízení pro automatické kontinuální snímání vzdáleností střednic mezí kolejnicemi především jeřábových drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 242970

Dátum: 15.04.1987

Autor: Špetík Zdenik

MPK: E01B 35/04, G01B 5/14

Značky: mezí, zařízení, vzdálenosti, automatické, snímání, jeřábových, kontinuální, kolejnicemi, střednic, především

Text:

...vozíku 1 - elektricky izolovaná měřicí struna 10 3 242970- zapisovač vozíku 3 a uzavŕení okruhu přes uzemněné kolejnice.soustava dvou vozíků podle vynálezu umožňuje zcela automatizovat měření střednic kolejnic jeřábových drah s přímým grafickým výstupom na záznamový pás odpovídající délce kolejnic měřené dráhy. Lze volit bud zcela automatický kontinuální záznam, nebo skokový ve stanovených bodech, kdy vozík l bude ovládán pomocí...

Bezdotykový měřič vzdáleností, množství a magnetických a elektrických konstant látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242961

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ledida Mikuláš

MPK: G01R 17/06, G01R 17/02

Značky: bezdotykový, elektrických, magnetických, měřič, vzdálenosti, látek, množství, konstant

Text:

...rozladění, a tím časovou stálost parametrů.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schéma zapojení bezdotykového měřiče vzdáleností,množství a magnetických a elektrických konstant látek podle vynálezu.Dva zesi 1 ovačeł ai mají na vstup a výstup připojené dva fázovací články 3 a Ž.oba zesilovače ł a A a oba fázovací články 3 a Ž jsou připojeny na vstupy dvou...

Způsob regulace vzdáleností nástrojové elektrody od elektrody obrobku u elektroerozivních obráběcích strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249505

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jitianu Gheorghe, Surugiu Ion

MPK: B23K 9/06

Značky: zařízení, elektroerozivních, způsobu, obráběcích, provádění, způsob, elektrody, tohoto, obrobků, strojů, vzdálenosti, nástrojové, regulace

Text:

...odpory R 9, R 10, je spojen s dru-hýrm vstupem sčítaoího obvodu 12. Výstup ze sčítacílío obvodu 12 je spojen z jedné strany se vstupom signálu vregnlačního obvodu 13 a z druhe strany s wkolelttorem sedmého tranzistorn T 7, jehož vysílač je svpojen s referenčniín poteirciálem, a báze je spojene s ochranným ústrojím proti zlí-netu, které není na výkresu znázorněno, jelikož není předmětem vynálezu.Na referenční výstup rrguleičwnírho obvodu...

Zapojení pro udržování nastavené vzdálenosti rámu návěsného pracovního nářadí od terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248646

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vík Věnceslav, Jizba Miroslav

MPK: G05D 3/00

Značky: nářadí, vzdálenosti, pracovního, nastavené, udržování, návěsného, rámu, terénu, zapojení

Text:

...vypíná elektromagnetický ventil z funkce zdvíhání. Druhý łdroj lg je vytvořen jako potenciometr a slouží k vytvoření referenčního signálu pro nastavení tlaku oleje. Předvolbovy blok 11 je vytvořen ze spínacího tranzistoru. Vytváří signál zrychlené funkce pro výkonový blok 12. Spouätěci blok 12 je aestaven ze dvou tranzistorových spínačů e časovacího obvodu. Vysílá výkonověmu bloku 12 signál k přepnutí hydraulickáho rozvaděče 11 do polohy...

Zařízení pro zmenšení vzdálenosti mezi válcovými tyčemi na chladičích

Načítavanie...

Číslo patentu: 236918

Dátum: 15.11.1986

Autori: Scheidemann Norbert, Kampe Karl

MPK: B21B 43/00

Značky: vzdálenosti, válcovými, chladicích, tyčemi, zmenšení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Úlohou daného vynálezu je vytvoření takového zařízení pro zmenšení vzdálenosti mezi válcovanými tyčemi malého příčného průřezu na hřebenových chladičích s dvojitým záběrem zubů do sady s určenou a stejnou vzdáleností od jedné tyče ke druhé, odpovídajícím tvarování nožů nůžek řezání za studena, které by zajišťovalo úplné využití síly řezání nůžek za studena s tvarovými noži a značně by zvýšilo prostupnou schopnost úpravy. Toho se dosahuje...

Duté zrcadlo s proměnnou ohniskovou vzdáleností

Načítavanie...

Číslo patentu: 230347

Dátum: 15.10.1986

Autori: Franc František, Malý Miroslav, Nábělek Bohumil, Čumpelík Jiří

MPK: G02C 7/14

Značky: duté, proměnnou, vzdálenosti, ohniskovou, zrcadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úkol levné hromadné výroby dutých zrcadel s proměnnou ohniskovou vzdáleností, které jsou potřebné pro velkoplošné sluneční kolektory, sluneční pece atd. Podstata vynálezu spočívá v tom, že duté zrcadlo je tvořeno dvěma kruhovými skleněnými deskami (1,2), mezi nimiž je vložen rozpěrný prstenec (4) opatřený z boku vývodem (5) sloužícím k připojení k vývěvě. Na čelních stěnách rozpěrného prstence (4) je těsnění (6), k němuž přiléhají...

Optická soustava vysocesvětelného objektivu s proměnnou ohniskovou vzdáleností

Načítavanie...

Číslo patentu: 228989

Dátum: 01.02.1986

Autor: Pospíšil Ladislav

MPK: G02B 15/14

Značky: objektivu, optická, proměnnou, soustava, vzdálenosti, vysocesvětelného, ohniskovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká optické soustavy vysocesvětelného objektivu s promennou ohniskovou vzdáleností, tvořeného pevným frontálním členem, posuvným tmeleným členem a dalším pevným členem. Tento pevný člen je tvořen šesti čočkami, uspořádanými následovně. Rozptylný meniskus, spojná čočka, tmelený záporný meniskus složený ze spojné a rozptylné čočky, spojná čočka a spojný meniskus. Optická soustava je určena pro promítání filmových pásů formátu 8 mm...

Zapojení pro bezkontaktní snímání konstantní vzdálenosti středu snímací cívky od řezu u defektoskopických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223928

Dátum: 15.11.1985

Autor: Schmucker Antonín

Značky: řezu, stredu, zapojení, vzdálenosti, bezkontaktní, defektoskopických, přístrojů, konstantní, snímání, snímací, cívky

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje snímání konstantní vzdálenosti středu snímací cívky od místa řezu zkoušeného materiálu při nedestruktivním zkoušení materiálů, nezávisle na výrobní rychlosti. Sestává z desítkových čítačů pracujících v kódu BCD, dekodéru z kódu BCD na jedna z deseti, klopných obvodů R-S, hradel NAND, negátorů, převodníku na TTL signál, koncového stupně a výstupního relé. Výhodou zapojení pro bezkontaktní snímání konstantní vzdálenosti středu...

Měření polohy měřením vzdáleností mezi pravidelně se opakujícími výstupky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220168

Dátum: 15.10.1985

Autori: Chadima Ladislav, Bartoň Vladimír

Značky: opakujícími, výstupky, měření, polohy, měřením, pravidelně, vzdálenosti

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení a umožnění měření polohy i tam, kde dosud známé systémy z různých důvodů nevyhovují. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že signály ze snímače výstupků, které jsou vůči sobě přesazeny o vzdálenost danou poměrem počtu snímačů k základní rozteči výstupků, jsou generovány vždy při průchodu výstupku aktivní zónou snímače a jsou pomocí hradel a klopných obvodů dále zpracovány na řadu impulsů, jejichž vzájemná vzdálenost...

Zařízení k nastavování vzdálenosti otiskovací hlavičky od otiskovací podložky zapisovacích jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221634

Dátum: 15.05.1985

Autori: Krebs Miloslav, Chlubný Eduard

Značky: vzdálenosti, zařízení, nastavování, zapisovačích, hlavičky, otiskovací, podložky, jednotek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, kterým se nastavuje vzdálenost mezi otiskovací hlavičkou a otiskovací podložkou, zejména bodových tiskáren zapisovacích jednotek. Zařízením se poskytuje jednoduché a funkčně spolehlivé nastavování otiskovacích drátků otiskovací hlavičky bodových tiskáren od tištěného materiálu umístěného například na otiskovacím válci. Jeho podstata spočívá v tom, že na tělese pohybujícím se po vodicích tyčích zapisovací jednotky je...

Zapojení pro určování vzdáleností, ploch a veličin k nim vztahovaných u předmětů zobrazovaných televizními systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215997

Dátum: 15.02.1985

Autor: Špunda Jan

Značky: vzdálenosti, ploch, vztahovaných, zobrazovaných, veličin, předmětů, určování, systémy, zapojení, televizními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro určování vzdálenosti, ploch a veličin k nim vztahovaných u předmětů zobrazovaných televizními systémy zejména pro použití v nedestruktivní defektoskopii, medicíně, biochemii, biologii, holografii apod.

Zařízení pro udržování stálé vzdálenosti řezacího hořáku nad řezaným plechem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217608

Dátum: 15.09.1984

Autor: Štolcpart Václav

Značky: hořáku, stálé, udržování, řezacího, zařízení, vzdálenosti, řezaným, plechem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je možno využít hlavně pro řezání plechu a desek palivovými hořáky a pro sváření elektrickým obloukem nebo plynem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve spodní části zařízení je volná matice, která je dole opatřena oboustranným ozubením pro dvě protilehlé západky s ovládacími cívkami, v závitu matice je uložena nosná trubice s boční přívodovou trubicí pro kyslík a přívodovou trubicí pro směs plynu s kyslíkem, část nosné trubice obepíná...

Zařízení pro určování výšky, vzdálenosti a snímání profilu terénu i sypané pláně zakladačem vůči vztažné rovině v definovaném intervalu pod rameny velkostrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215336

Dátum: 31.05.1984

Autori: Vondráček Ferdinand, Ryšťák František, Kunzmann Rudolf, Lužica Štefan, Svoboda Heribert, Horáček Vladimír

Značky: určování, rameny, pláně, terénu, vztažné, profilů, velkostrojů, vůči, rovině, snímání, definovaném, vzdálenosti, sypané, zařízení, intervalu, zakladačem, výšky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro určování výšky terénu i sypané pláně a výšky a hloubky jejich nerovností vůči dané vztažné rovině a snímání profilu terénu i sypané pláně v definovaném intervalu pod rameny velkostrojů nebo výložníků vůči dané vztažné rovině. K určování výšky, vzdálenosti a snímání profilu terénu i sypané pláně je využito vysílání a přijímání kmitočtově zmodulovaných radiolokačních signálů Na nosném rameni, které je připevněno na jedné ze stran...

Dvoustranné radiolokační přepínané zařízení s kmitočtovou modulací pro určování výšky, vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 213656

Dátum: 01.04.1984

Autori: Kunzman Rudolf, Horáček Vladimír, Svoboda Heribert, Lužica Štefan, Vondráček Ferdinand, Ryšťák František

Značky: radiolokační, vzdálenosti, modulací, přepínané, výšky, dvoustranné, určování, zařízení, kmitočtovou

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustranné radiolokační přepínané zařízení s kmitočtovou modulací pro určování výšky, vzdálenosti a to prosté, nebo vůči vztažné rovině a i snímání profilu terénu i sypané pláně zakladačem. zařízení je tvořeno nosnými rameny upevněnými na rameni zakladače, na kterých jsou umístěny anténní systémy, anténní kyvné systémy, měřidla úhlu vychýlení a nulové polohy anténního systému a sestává z koncové části umístěné na konci ramene zakladače, z...