Patenty so značkou «vzájomného»

Spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 288208

Dátum: 23.06.2014

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23K 37/04

Značky: zvarencov, přesného, procese, vzájomného, zvárania, procesom, polohovania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

V prvom kroku sa na prvom zvarenci (1) alebo na prvých pracovných predmetoch vyrobia presné otvory (2), do ktorých sa vložia druhé zvarence (3) alebo druhé pracovné predmety, ktoré sú vybavené presnými výstupkami (4) tvarovo zhodnými s otvormi (2) na prvom zvarenci (1) alebo na prvých pracovných predmetoch, tieto zvarence (1 a 3) sa potom zafixujú do presne definovanej polohy a medzi sebou sa ručne zvaria krátkym zvarom, čím vznikne polotovar...

Zariadenie na spájanie kvapalín bez ich vzájomného premiešania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6724

Dátum: 02.04.2014

Autor: Ištvánfyová Štefánia

MPK: B67D 1/06

Značky: zariadenie, spájanie, kvapalín, vzájomného, premiešania

Text:

...vo verzii 3, vpravo vodorovný rez vo výške výstupných otvorov. Na obr. 4 je rez zariadením vo verzii 2 s použitím lievika. Na obr. 5 je použitie zariadenia podľa obr. 4. Na obr. 6 je zariadenie vo verzii 3 pripojene na výčapné zariadenie.Zariadenie sa skladá z rozdeľovacieho elementu 1 a predlžovacieho nadstavca z, pričom rozdeľovací element l je tvorený sústavou trubičiek 4 s výstupnými otvormi g.Zariadenie podľa obr. l je tvorené...

Spôsob presného vzájomného polohovania zvarencov pri procese zvárania alebo pred procesom zvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6296

Dátum: 05.11.2012

Autor: Kovačič Juraj

MPK: B23K 37/04

Značky: polohovania, procese, přesného, procesom, spôsob, zvárania, vzájomného, zvarencov

Text:

...pri ktorom je možne dosiahnuť presnosť 0,2 mm. Výstupky je možné taktiež vyrobiť technológiou laserového rezania alebo konvenčným obrábaním, ako je sústruženie, frézovanie alebo hobľovanie.Takýmto spôsobom je možné presne vyrábať zložité predmety, ktoré sa skladajú z viacerých detailov a podzostáv.Tento spôsob výroby zvarkov je vhodný na malosériovú až sériovú výrobu, Takéto pracovisko si okrem robota vyžaduje vhodný operačný...

Spôsob vzájomného spájania dvoch elektricky vodivých konštrukčných častí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10943

Dátum: 12.04.2007

Autor: Fröschl Karl Franz

MPK: H01R 4/02

Značky: vodivých, dvoch, spôsob, spájania, konštrukčných, částí, vzájomného, elektricky

Text:

...spôsobom vyžadovaným pre odporové zváranie, tzn. pod tlakom k dosadnutiu.0009 Predmetný vynález má teda základnú úlohu, vytvoriť spôsob a elektrické vedenie, prostredníctvom ktorého aj poddajné elektrické vedenie,ktoré má velký počet drôtov, môže byť spojované s druhou kovovou konštrukčnou časťou, napr. kovovým vodičom v jednom kuse alebopripojovacím prvkom, a to prostredníctvom odporového zvárania.0010 Pri spôsobe sa to podľa vynálezu...

Spôsob vzájomného spájkovania aspoň dvoch na sebe usporiadaných prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17547

Dátum: 09.01.2007

Autori: Morelle Jean-michel, Vivet Laurent, Martin Gérard-marie

MPK: B23K 1/19, B23K 1/005

Značky: vzájomného, usporiadaných, spôsob, aspoň, dvoch, prvkov, spájkovania

Text:

...vynálezu spôsob podľa nároku 1.Tak je výhodným spôsobom možné, rýchlo a presne určovať hodnotu parametra laseraMatematický model môže byť implementovaný vo forme počítačového programu,poskytujúceho na rozdiel od klasických empirických postupov presnú a prispôsobenúhodnotu regulácie parametra lasera.Spôsob spájkovania natvrdo podľa vynálezu môže okrem iného zahŕňať charakteristicképarametrom lasera je parameter, zvolený z času ožarovania,...

Podlahová doska, ktorá je laminátom dvoch vrstiev pružného plastového fóliového materiálu laminovaného spolu do odsadeného vzájomného spojenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5687

Dátum: 14.12.2006

Autori: Zhengxing Song, Stone Norman

MPK: E04F 15/10

Značky: dvoch, vrstiev, spolu, odsadeného, fóliového, ktorá, laminovaného, laminátom, pružného, doska, vzájomného, plášťového, podlahová, spojenia, materiálů

Text:

...strednej vrstvy 16.0022 Pri usporiadani odsadenej vrstvy dlhá hrana 26 (obrázok 1) hornej vrstvy 14 pokračuje o velkost a odsadenía za dlhú hranu 32 strednej vrstvy 16 a krátka hrana 34 hornej vrstvy 14 pokračuje o velkost a odsadenía za krátku hranu 14 strednej vrstvy 16, aby deñnovala časť 42 odsadeného okraja tvaru L hornej vrstvy 14.0023 Taktiež vusporiadaní odsadenej vrstvy dlhá hrana 46 (obrázok 1) strednej vrstvy 16 pokračuje oveľkosť...

Spôsob vzájomného spojenia elektrických káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5410

Dátum: 31.10.2006

Autor: Tonello

MPK: H01R 4/02, H01R 4/10, H01R 4/58...

Značky: spôsob, elektrických, vzájomného, spojenia, káblov

Text:

...obsahujúci vloženie dvoch zväzkov uhlikových vlákien do protiľahlých koncov puzdra a potom vyplnenie puzdravodivým materiálom na vzájomné spojenie uhlikových vlákien.0012 Cieľom predloženého vynálezu je vyriešiť opísané technické problémy, vylúčiť nevýhody uvedeného predchádzajúcehostavu techniky poskytnutím spôsobu, ktorý umožní dosiahnutieoptimálneho elektrického spojenia medzi káblom s uhlíkovými0013 V rámci tohto cieľa je predmetom....

Zariadenie na zisťovanie a odisťovanie prvej časti kovania a druhej časti kovania na prestavovanie vzájomného sklonu dvoch zložiek, najmä sedadla motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9674

Dátum: 22.09.2005

Autori: Kienke Ingo, Weber Frank, Subramanian Karthikeyan, Gutjahr Ralf

MPK: B60N 2/235

Značky: prestavovanie, sedadla, odisťovanie, motorového, zložiek, druhej, částí, prvej, zariadenie, sklonu, kovania, vzájomného, zisťovanie, vozidla, najmä, dvoch

Text:

...s ohľadom na bezpečnost proti samovoľnému otvoreniu pri nehode. Ďalej tým môže byť zariadenie pri viacerých zataženiach z rôznych prednostných zatažovacích smerov lepšie0009 Ďalej obsahujú západkové prostriedky každý os vykyvovania. Tým môže byt zariadenie konštruované súmerne, takže napriek zvýšenému počet súčiastok je počet rôznych súčiastok malý, čo je priaznivé s ohľadom na vedenie skladu. Súčiastky sú jednoduché a prípadne automaticky a...

Sústava nádržiek a spôsob vzájomného zmiešavania látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 283610

Dátum: 03.10.2003

Autori: Kelders Jan, Lepsius Tilwin, Boes Erwin

MPK: B65D 81/32

Značky: spôsob, nádržiek, látok, zmiešavania, sústava, vzájomného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sústavy nádržiek na uloženie dvoch látok v zatvoriteľných nádržkách (1, 2). Tieto nádržky sa v zatvorenej forme navzájom spoja, pričom príslušné uzávery (3, 4) sú navzájom privrátené. Relatívnym pohybom spojených nádržiek sa tieto môžu otvoriť takým spôsobom, že oba objemy nádržiek sa navzájom spoja. Vynález sa okrem toho týka spôsobu zvedenia najmenej dvoch látok k sebe, ktoré sa v nádržkovom systéme udržiavajú v stanovených...

Spôsob vzájomného oddialenia radu obdĺžnikových plastických pórobetónových telies a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280509

Dátum: 14.09.1995

Autori: Brandt Eberhard, Hartmann Wilfried

MPK: B28B 17/00, B65G 59/08

Značky: tohto, telies, zariadenie, vykonávanie, spôsobu, obdĺžnikových, vzájomného, spôsob, plastických, pórobetonových, oddialenia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob vzájomného oddialenia radu obdĺžnikových plastických pórobetónových telies (K), ktoré vznikli pozdĺžnym a priečnym rozrezaním obdĺžnikového plastického pórobetónového bloku (B), pričom rozrezaný blok (B) sa položí pri odďaľovaní na niekoľko vzájomne rovnobežných lamiel tak, že každý rad pórobetónových telies (K) je podoprený minimálne jednou lamelou (4, 4') a následne sa pórobetónové tvárnice postupným odďaľovaním lamiel (4,...

Zariadenie na snímanie vzájomného uhlového natočenia použiteľné k meraniu krútiacich momentov a na priamu reguláciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230257

Dátum: 15.10.1986

Autori: Berta Michal, Berta František

MPK: G01L 3/14

Značky: použitelné, momentov, zariadenie, meraniu, reguláciu, snímanie, priamu, úhlového, natočenia, krútiacich, vzájomného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na snímanie vzájomného uhlového natočenia použiteľné k meraniu krútiacich momentov a na priamu reguláciu pozostáva z poddajnej spojky, ktorej hnacia časť je otočne uložená v hnanej a hodnota vzájomného pootočenia je snímaná a vedená k vyhodnocovaciemu prístroju sa vyznačuje tým, že na hnacej časti (1) poddanej spojky je inštalovaná objímka (3), na ktorej je vytvorená vačková dráha (9), ktorá spolupracuje s prenosovým členom (8)...