Patenty so značkou «vzácných»

Sintrovaný magnet vzácnych zemín R-Fe-B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20789

Dátum: 25.07.2008

Autori: Morimoto Hideyuki, Odaka Tomoori, Yoshimura Kohshi, Sakashita Shinichiro, Takaki Shigeru

MPK: B22F 3/24, C21D 6/00, C22C 38/00...

Značky: magnet, sintrovaný, vzácných, r-fe-b, zemin

Text:

...nárokmi. PROBLÉMY, KTORÉ MAJÚ BYŤ VYRIEŠENÉ VYNÁLEZOM0012 Magnet určený na použitie v motoroch pre vozidlá s EPS (riadenie s elektrickým posilňovačom) a HEVs (hybridné elektricke vozidlá), ktoré budú spadať do rastúceho dopytu V blízkej budúcnosti, by mal mať koercitívnu silu, ktorá je dostatočne vysoká na to, aby sa zabránilo nevratnej strate prietoku pri zvýšených teplotách 100 °C alebo viac. Z tohto dôvodu sa pridáva ťažký prvok...

Spôsob získavania vzácnych kovov a arzénu z roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13823

Dátum: 25.04.2006

Autori: Mäkinen Tuula, Romppanen Jaana, Poijärvi Jaakko, Nupponen Raimo

MPK: C22B 3/44, C22B 3/20

Značky: spôsob, získavania, arzenu, roztoku, kovov, vzácných

Text:

...6,406,676 opisuje spôsob odstraňovania arzénu a železa z roztoku kyseliny, ktorá vzniká pri hydrometalurgickej úprave koncentrátu. Zrážanie arzénu a železa sa vykonáva vdvoch krokoch, kde sa pH udržiava vrozsahu 2,2-2,8 vpn/om kroku zrážania a medzi 3,0-4,5 vdruhom kroku. K obom krokom zrážania sa pridáva vápno a v druhom kroku sa navyše vháňavzduch. Každý krok produkuje svoj vlastný žeIezito-arzeničnanový zvyšok,a zvyšok z druhého kroku sa...

Způsob separace ceru z roztoků dusičnanů vzácných zemin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270775

Dátum: 12.07.1990

Autori: Heyberger Aleš, Bízek Vladislav, Horáček Jan, Procházka Jaroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: provádění, roztoku, způsob, separace, vzácných, dusičnanu, zemin, způsobu, zařízení, tohoto

Text:

...zdrojem potřebné tepelné energie lacíné odpadní teplo parního kondenzátu.Zařízení k provádění zpúsobu separace ceru z roztoků vzácných zemin podle vynálezu je soubor o sobě známých aparátů, které jsou však upraveny a vzájemné propojeny tak, že umožňují provedení způsobu podle vynálezu. Pro vysoce účinné protiproudé kontaktování dvou vzájemné nerozpustných nebo omezeně rozpustných kapalnýoh fází pomocí vibrací se osvědčíly vibrační patrová...

Způsob získávání fosforečnanového koncentrátu vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269821

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bejrová Věra, Havránek Josef, Vokřál Václav

MPK: C01F 17/00

Značky: získavání, vzácných, způsob, zemin, fosforečnanového, koncentrátů

Text:

...Podle předpokládaného vynâlezu bylo nově nalezeno, že lze vzácne zeminy ziskat z vymraženého dusičnanového roztoku, jeetliže se parciálni neutralizaoe neprovede amoniakem, ale oxidem hořečnatym různé čistoty nebo jinou reaktivni eloučeninou hořčiku s těkavym zbytkem kyseliny, například MgC 03. Takovou eurovinou je například megnezitová moučka, hořečnaty úlet z vypalu magnezitu e podobné.Po rozkladu apetitoveho koncentrátu Kola kyselinou...

Způsob tepelného rozkladu směsi šťavelanů vzácných zemin s vyšším obsahem ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266834

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakubec Karel, Hartman Miloslav, Svoboda Karel, Bejrová Věra

MPK: C07C 55/07

Značky: šťavelanu, rozkladu, způsob, zemin, obsahem, vyšším, vzácných, směsi, tepelného

Text:

...vrstvou je takový, aby vysušený produkt ulétával z vrstvy a mohl být zachycen v cyklonu a na tkaninovém filtru a zároveň aby neulétávaly inertní častice tvořící fluidní vrstvu. K omezení segregace částic a zlepšení míchání částic ve fluidní vrstvě je vhodný konusový tvar spodní částí fluidnĺ sušárny. Podle potřeby je možné část nedostatečně vysušeného produktu recirkulovat.Druhý stupeň tepelného rozkladu je realizován opět ve fluidní vrstvě...

Spôsob zachytávania vzácnych kovov z vodných roztokov ich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264716

Dátum: 12.09.1989

Autori: Patek Peter, Iván Július, Guizon Jozef, Buday Mikuláš, Chudý Michal, Oravec Eduard, Waradzin Walter, Molda Emil, Halomi Milan, Tóth Ladislav, Fótyi Dezider, Buranský Ján, Daňo Pavol, Fotyiová Mária, Gabarík Milan, Lehocký Peter, Kiss Gabriel, Uhlár Ján, Mosná Dagmar

MPK: B01J 31/40

Značky: kovov, solí, zachytávania, spôsob, roztokov, vzácných, vodných

Text:

...všetkých postupov-využívajúcich ionexy je nevratné zanášanie týchto hmôt niektorými organickými látkami ktoré môžu byt prítomné v roztoku a s tým spojené zvýšené náklady na regeneráciu a ich rýchle znehodnocovanie. Z týchto dôvodov je použitie ionexov na tento účel obmedzené.Uvedené nedostatky odstraňuje nami predložený vynález, ktorého podstata spočíva v nasledovnom pH roztoku obsahujúceho soľ vzácneho kovu sa nastaví na hodnotu 3 až 7....

Způsob přípravy uhličitanů prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261321

Dátum: 12.01.1989

Autori: Broul Miroslav, Loučka Tomáš, Novák Jaromír, Janoš Pavel

MPK: C01F 17/00

Značky: uhličitanu, způsob, přípravy, vzácných, zemin, prvků

Text:

...sráłecí reakce, nejlépe 1.5 až snásobku.Plynny amoniak se přivádí minimálně ve stechiometrickém množství a jeho průtok se reguluje tak, aby bylo pH reakční směsi udržováno v požadovaných mezích. Amoniak je možno přivádět společně s oxidem uhličitym, samostatné, případně ředěny vzduchom. X requleci je možno využívat i průtok kepalné fáze.Pro úplnost srážení apro získání dobře filtrovetelné suspenze má rozhodující vliv pH reakční...

Způsob získávání koncentrátu fosforečnanů vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259784

Dátum: 15.11.1988

Autori: Loučka Tomáš, Broul Miroslav, Novák Jaromír, Švehla Josef

MPK: C01F 17/00

Značky: fosforečnanu, zemin, získavání, způsob, koncentrátů, vzácných

Text:

...(vápnofoau) z dříve prováděné neutralizaoo kyseliny fosforečně, například z hala, vztaženo na 10 t kyseliny foaforečné.způsob podle vynálezu umožňuje získat konoentrát obsahu jící 4 až 10 oxidů veáoných zemin a v případě přídavku váp Vnofosu až Svaž 16 5 oxidů vzáoných zemin bez narušení vlastní technologie či úpravyvýroby fosforečnanů. Jinak řečeno před kládaný způsob řeší zíakávání těch vzácných zemin, ktoré se při stávajíoím způsobu...

Způsob detoxikace dusíku nebo vodíku nebo vzácných plynů nebo oxidu uhličitého nebo jiných vzájemných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259456

Dátum: 17.10.1988

Autori: Smrček Jaromír, Tesařík Pavel, Škuta Dušan

MPK: B01D 53/04

Značky: dusíku, vodíku, uhličitého, směsi, vzácných, způsob, detoxikace, plynů, oxidů, vzájemných, jiných

Text:

...křemičitý. Sloučeninami mědi jsou oxid mědnaty, chroman měčnatý neho komplexní chroman mědnatý obsahující jako ligandy amoniak nebo skupiny -OH a -NH 2. Sloučeniny mědi jsou vysráženy na povrchu qranulí pevného nosiče. Koncentrace Cu 2 je 3,5 8 až 11 1. Sorpční lože obsahuje vždy jako poslední vrstvu oxidační sorbent.významnou vlastností uvedené soustavy je schopnost odstranit prakticky Veškerý obsah toxické složky, a to za nepřístupností...

Způsob získávání solí prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256541

Dátum: 15.04.1988

Autori: Broul Miroslav, Novák Jaromír, Janoš Pavel

MPK: C01F 17/00

Značky: zemin, prvků, vzácných, solí, získavání, způsob

Text:

...ohlorovodíkové a jodidu alkalického kovu V množství ° -rovném nebo včtším stechiometrioky potřebnému. Působeni rozvkladné směsi lze provádět za mícháni.Vynúlez je založen na zjištění, že jodidové íonty výrazně urychlují rozklad oxidu oeričitého v kyselém prostředí.Hlavními výhodami způsobu podle vynálezu Jsou níz-A ká náročnost a jednoduchá a rychlé provedení. Je možno zpraoovávdt 1 takové suroviny, které dosud známymi způsoby zpracovävat...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného trojmocnými ionty vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255746

Dátum: 15.03.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/24

Značky: perovskitu, ionty, zemin, vzácných, aktivovaného, trojmocnými, monokrystalů, tavenina, yttritohlinitého, pěstování

Text:

...podstata spočivá v tom, že složení taveniny, vyjádřeno(YRe) A 1 X 1 1 3 0,05 1,5 x 10 až 7 x 1 o 5,kde Y je yttriun. Re vzácné zeminy, A 1 je hliník a X jsou prvky 4 b skupiny Medělejevovy periodické tabulky prvků.Prvky 4 b skupiny jsou stabilní v čtyřmocném stavu a zaplmĺ zmďněná defektní místa v monokrystala a způsobí tak, že kladné náboje (díry) se nemohou lokalizovať na trojmocných iontech aktivátoru a ty zůstanou v trojmocně formě...

Způsob získávání solí prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255434

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novák Jaromír, Dušek Bohuslav, Žemlička Jan, Matušek Miroslav, Janoš Pavel, Loučka Tomáš

MPK: C01F 17/00

Značky: získavání, zemin, vzácných, prvků, způsob, solí

Text:

...větší nebo rovno stechiometricky potřebnému množství.Podstatou tohoto vynálezu je zjištění, že peroxid vodíku podstatně urychluje rozklad odpadních kalů kyselinami. Lze použít např. směsi kyseliny dusičné s peroxidem vodíku, rozklad lze sumárně popsat rovnicemiLn zde značí obecně některý z prvků vzácných zemín, pokud tvoří oxid uvedeného složení. Jak je vidět, peroxid vodíku zde působí jako redukční činidlo redukující čtyřmocný cer.Bylo...

Způsob přípravy uhličitanů prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252287

Dátum: 13.08.1987

Autori: Matušek Miroslav, Loučka Tomáš, Novák Jaromír, Janoš Pavel, Vaverka León

MPK: C01F 17/00

Značky: uhličitanu, vzácných, zemin, prvků, přípravy, způsob

Text:

...a klademinimální nároky na použité chemikálie a zařízení. Použíje-li se ke erážení roztok dusičnanů, odpadá při realizaci vynálezu roztok dueičnanu amonného, který lze použítnapříklad pro výrobu bnojiv. Způsob podle vynálezu lze zařadit mezi beĺodpadové technologie.Vzhledem k tomu, že všechny prvky vzácných zemin se vyznačují velmi podobnými vlestnoetmi je způsob podle vynálezu poušitelný ke srážení kteréhokoliv z nich i ke erážeí Jejich...

Způsob získávání uranu a/nebo vzácných zemin kapalinovou extrakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252226

Dátum: 13.08.1987

Autori: Baran Václav, Kuča Libor

MPK: C01G 43/00

Značky: získavání, způsob, vzácných, kapalinovou, extrakci, zemin, uranu

Text:

...se dosáhne izolace uranu a/nebo vzácnych zemin z výchozí suroviny, která takto slouží nejen k výrobě průmyslových hnojiv, ale i jako uvedených prvků. Vedle příznivých ekonomických důsledků má tento postup také příznivé důsledky ekologické, a to tím, že přispívá značnou měrou k ochraně životního prostředí, jmenovitě k ozdravění potravinářského řetězce, protože odstraňuje nevratné vnašení radioaktivníhoV příkladech jsou uvedeny některé...

Způsob výroby aktivního směsného kysličníku železitého s obsahem vzácných zemin pro katalytické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 236121

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kryška Jindrřich, Horyna Ladislav, Spěváček Jiří

MPK: C07B 3/00, B01J 23/76

Značky: obsahem, směsného, účely, vzácných, katalytické, kysličníku, železitého, aktivního, výroby, způsob, zemin

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob podle vynálezu se provádí tak, že se roztok uhličitanu amonného sráží roztokem síranu železnatého, do vzniklé sraženiny se přidají sloučeniny ze skupiny lanthanidů nebo jejich směs a vzniklá směs se pak dekanduje vodou, filtruje a žíhá.

Způsob získávání vzácných kovů ze zbytků po spalování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237323

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gerber Pál, Pantó György, Leffler János, Kaszanitzky Ferenc, Mátyás Béla, Solymos András

MPK: C01G 31/00

Značky: vzácných, získavání, uhlí, spalování, kovů, zbytků, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání vzácných kovů ze zbytků po spalování různých druhů uhlí, zejména hnědého uhlí. Získávání se provádí vyluhováním vodou a/nebo zředěným alkalickým a/nebo zředěným kyselým roztokem. Během loužení se kontroluje koncentrace loužených kovů ve výluhu, přičemž jednotlivé loužicí stupně se ukončí po dosažení určitých koncentrací. Pevná a kapalná fáze se potom oddělí a vzácné kovy se izolují z kapalné fáze, zatímco...

Způsob přidávání kovů vzácných zemin při vakuování oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248631

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pindor Jaroslav, Radek Jaroslav, Ostruszka Rudolf

MPK: C21C 7/10

Značky: způsob, vzácných, přidávání, kovů, vakuování, oceli, zemin

Text:

...kokil v uröitám pŕedepsnnóm okan žiku a v předepsaném množství. U tohoto způsobu se nemusí vždy kovy vzácnych Benin dostat stejnoměrně do všech částí ingotu a prvotní licí kúra je o kovy vzácnych zemín ochuzena.Výše uvedené nedostatky jsou odatraněny způsobem přidávání kovů vzácnych zemin při vakuování oceli na zařízení typu DH podle vynálezu, jeho podstatou jo, že kovy vzácnych zemin jsou přidávény přímo do vakuovací komory shore, přičemž...

Způsob přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin s nosnou fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 232875

Dátum: 01.01.1987

Autori: Sádlo Josef, Vlček Hanuš, Šprongl Luděk

MPK: G21G 4/00

Značky: zemin, fázi, radioaktivních, přípravy, vzácných, nosnou, transuranů, způsob, směsi, radionuklidu, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení přípravy radioaktivních směsí radionuklidů transuranů a prvků vzácných zemin a nosnou fází pro plošné zářiče alfa a beta, neutronové zdroje. nízkoenergetické zdroje záření gama a zdroje brzdného záření gama a současně zvýšení bezpečnosti práce při přípravě těchto směsí. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že po smísení etanolem ovlhčené nosné fáze (například práškový kov, keramika) s roztokem radionuklidu a po...

Způsob přípravy směsi hydroxidů prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229295

Dátum: 15.08.1986

Autori: Bejrová Věra, Kleinová Lidmila Ing, Vokřál Václav, Malý Jaroslav

MPK: C01F 17/00

Značky: hydroxidů, způsob, zemin, přípravy, prvků, vzácných, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Při postupu přípravy čistých hydroxidů prvků vzácných zemin se z kyselých roztoků, které obsahují ionty prvků vzácných zemin vodným roztokem kyseliny šťavelové, případně ve směsi se šťavelanem alkalického kovu, vysrážejí šťavelany vzácných zemin. Tyto se po odstranění kapalné fáze zahřívají v roztoku alkalického hydroxidu. Vzniklé hydroxidy se odseparují a kapa1ná fáze se po zahuštění zpracuje na pevný štavelan alkalického kovu, případně...

Způsob dělení dvou nebo více anorganických iontů ze skupiny prvků vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 233528

Dátum: 15.08.1986

Autor: Alexa Jiří

Značky: způsob, dělení, skupiny, vzácných, více, prvků, anorganických, zemin, iontů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dělení dvou nebo více anorganických iontů ze skupiny prvků vzácných zemin. Na výchozí roztok obsahující rozpustné soli prvků vzácných zemin se působí komplexotvornou organickou kyselinou obsahující jednu nebo více karboxylových skupin a nejvýše 12 atomů uhlíku v řetězci, v prostředí, které je neutrální nebo které obsaje nadbytek nejvýše 6 % molárních hydroxylových iontů vztaženo na množství komplexotvorné kyseliny a...

Způsob získávání vzácnych zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 227995

Dátum: 15.04.1986

Autori: Baran Václav, Šimková Marcela

Značky: vzácných, způsob, zemin, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání vzácných zemin z pevných zbytků po rozpouštění fosforitů nebo apatitů v kyselině dusičné, vyznačený tím, že tyto pevné zbytky se po oddělení kapalné fáze podrobí loužení v kyselině dusičné, jejíž hustota při 20 °C odpovídá rozmezí hustot 1,30 až 1,40 x 103 kg/m3, anebo v kyselině chlorovodíkové v rozmezí hustot při 20 °C 1,12 až 1,18 x 103 kg/m3, a to v obou případech v rozmezí teplot od 60 °C do teploty varu suspenze pevného...

Zařízení na zachycování vzácnych a drahých kovů, zejména v zubolékařských zdravotnických zařízeních, jako například v ordinacích laboratořích apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 221059

Dátum: 15.01.1986

Autor: Klička Jan

Značky: kovů, ordinacích, zařízeních, drahých, zařízení, zejména, zubolékařských, vzácných, laboratořích, například, zachycování, zdravotnických, apod

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zachycování vzácných a drahých kovů, zejména v zubolékařských zdravotnických zařízeních, jako například v ordinacích, laboratořích apod., zabudované na vývod umývadla nebo plivátka, odsavače slin a podobně u jakékoliv zubní soupravy na principu odkalovače, vyznačující se tím, že na vyústění umývadla nebo plivátka (11) otočeného vně soupravy, je pružně připojena stoupací trubka (12), upevněná ve velkoobjemové nádobě (13), opatřené na...

Způsob výroby práškových nebo snadno práškovatelných slitin prvků vzácných zemin s kobaltem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216666

Dátum: 15.12.1984

Autor: Domazer Hans-günter

Značky: zařízení, práškovatelných, zemin, výroby, vzácných, slitin, tohoto, prvků, způsob, provádění, snadno, práškových, kobaltem, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby práškových nebo snadno práškovatelných slitin prvků vzácných zemin s kobaltem, při němž se směsi jemnozrnných kysličníků prvků vzácných zemin s kobaltem redukují plynným vápníkem při teplotách 1000 až 1400 (C a tlaku (1,333 Pa. Reakční produkt se rozmělní mechanicky na částice o velikosti <100 µm a vzniklá slitina se oddělí od vedlejších produktů reakce, zejména od kysličníku vápenatého. Zařízení k výhodnému provádění způsobu...