Patenty so značkou «výztužné»

Výztužné rohové vložky čel budícího vinutí synchronních motorů s hladkým rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236338

Dátum: 01.01.1988

Autori: Benda Břetislav, Pavlas Jaroslav, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/50

Značky: vložky, vinutí, výztužné, hladkým, rohové, rotorem, synchronních, motorů, budicího

Zhrnutie / Anotácia:

Výztužné rohové vložky jsou umístěny v chladících kanálech čel vinutí v místě přechodu cívek z axiální do tangenciální polohy. Podstatou vynálezu je, že střední část obou rohově zaoblených stran jednotlivé vložky je opatřena podélným vybráním, čímž jsou v místě ohybu sousedních cívek vytvořeny dva souběžné radiální kanály, zatímco sloupkovitými okraji vložky jsou rozepřeny protilehlé stěny vinutí na počátku a konci ohybu. Jedna přilehlá strana...

Výztužné zařízení pro přesun kompletních konvertorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241265

Dátum: 01.09.1987

Autori: Poikryl František, Halámek Emil

MPK: B22D 41/12

Značky: zařízení, výztužné, přesun, kompletních, konvertoru

Text:

...jsou navzájem spojeny spojovacími členy. Ke zvýšení tuhosti celého zařízení jsou mezi jednotlivými stojany a spojovacími členy výztuhy. Na těchto výztuhách jsou úchyty, které jsou prostřednictvím čepů spojeny s konvertorem.Výhodou tohoto řešení je, že sestavování těžkých konvertorů je možno provádět mimo haly na předmontážní plošině za použití těžké mobilní montážní mechanizace a zkompletovaný konvertor lze pak přesunout na montážní místo...

Izolační výztužné žebro panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229347

Dátum: 01.03.1986

Autor: Vostřel Milan

MPK: B62D 25/12

Značky: izolační, žebro, výztužné, panelu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení součinitele prostupu teple stěnou automobilu a současné zvýšení produktivity práce a vnějšího vzhledu karosérie. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že výztužné žebro sestává ze stojiny z pěnové hmoty, jehož přírubami jsou tvarované profily s vnitřní drážkou a do ní zasunuty ohnuté.konce potahových plechů panelů. Drážka je vyplněna tak, aby potahové plechy byly fixovány proti pohybů a současně zajištěna těsnost spoje....