Patenty so značkou «výztuže»

Sekce porubní mechanizované výztuže pro stěnové dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 270433

Dátum: 13.06.1990

Autor: Maykemper Alfred

MPK: E21D 23/00

Značky: mechanizované, výztuže, stěnové, sekce, porubní, dobývání

Text:

...přlpojon ko opojovocímu kíoubu štítu n tohto. Závdlový ätít u pohybuje vzhledem k upnute etojce o etropnlcl podpírąjící etrop o délku kro ku přeeouvacího válce ve emčru k porubní etönö. přičemž epojovecí kloub štítu a táhln je bud voden v kulleovem vedení etropnlce nebo aevłiíen na páce. přlpojenő ke etropnlcí. Spojovací kloub štítu o ramene. přlvrácený k łzákladkovó etranč. ee pohybuje bčhem přceouvocího pohybu přlbllžně v konetentní výše....

Hydraulicky řízený jednostranný ventil pro stojky posuvné důlní výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270415

Dátum: 13.06.1990

Autori: Reinelt Werner, Krieger Karl, Hartleb Jochem

MPK: E21D 15/51

Značky: hydraulický, jednostranný, řízený, výztuže, stojky, posuvné, ventil, důlní

Text:

...v utésněném prostoru pro zavěrne teleso mezi závěrným telesom a škrtícím tälesem, zabraňuje posunutí závěrného telesa V opaćném smeru, ke kterému by došlo v důsledku náhlého zvýšení tlaku.Vynález využívá tlaku kapaliny, nashromážděné v utěsněném prostoru ventilové vložky pro závěrné těleso, k uklídnění otevrenáho zävěrneho tělesa při rázech vyvolaných poklesem tlaku. Ventil podle vynálezu se hodí obzvláště dobře pro nízkovískózní...

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 270023

Dátum: 13.06.1990

Autori: Tkáč Ivan, Bakončík Vladislav, Hrubý Jaroslav, Řehulek Ladislav, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/26

Značky: mechanizované, koncových, přesouvacího, sekce, poloh, zařízení, výztuže, snímání

Text:

...rovinou B-B. Obr. 2 a 3 jsou provsdeny v jiném měřítku než obr. l.Zařízení pro snímaní koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizovená výztu že ja tvořeno tyčí l, ktsri je spojená s píetnioí gg například čepsm. Tyč l je uloženáva vedení 2 v prostoru pod přeaouvaoím válcem g. Kolem tyče L je uapořídana delené objímka gł. ktere je součástí vedení 1. Do objímky 1 jsou vložený alespoň dva snímača łll. głg, například jazýčkove kontakty....

Zařízení pro snímání koncových poloh přesouvacího zařízení sekce mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269472

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hrubý Jaroslav, Krulík Jiří, Bakončík Vladislav, Malchárek Josef

MPK: E21D 23/26

Značky: koncových, sekce, výztuže, poloh, zařízení, přesouvacího, mechanizované, snímání

Text:

...poloh přeeouvacího zařízení eakce aechanizovaně výz tuže je tvořeno tyčí 3 levou a tyčí 3 pravou, ktoré jsou epejeny e píetnící šg přeaouvacího válce 3, například čepea, a jeou eoučaetí přeaouvacího zařízení eakce. Tyč 1 leváje ulozene v trubce il e tyč g pravá v truboe 53 vedení 5, uaíetčnea v prostoru pod přesouvecíe vólcen Q. V trubce gł, popřipedč i v trubce 55 jaou provedeny otvory pro vložení pouzdra §, v něaž je upevnčna alespoň...

Ovládací pouzdro ovládacího modulu hydraulického obvodu, zejména důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269422

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef

MPK: E21D 23/26

Značky: pouzdro, hydraulického, výztuže, obvodů, mechanizované, důlní, modulu, ovládacího, zejména, ovládací

Text:

...je vyústěn z vnější části ovládací ho pouzdra do hadice.Hlavní výhodou ovládacího pouzdra ovládacího modulu hydraulickáho obvodu, zejména ddlní mechanizované výztuže, podle vynálezu je, že tlakové kayalina-je přiváděna tlakovým kanálem do vybrání ve smeru podélné oay ovládacího pouzdra a přitlačuje tlakovou kuželku do sedla, takže nemůže dojít k úniku tlakové kapaliny a kuželka se po zrušení řídicího tlaku vlivem dynamického účinku...

Zapojení impulsního ovládacího obvodu přesouvacího válce důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269421

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tkáč Ivan, Vrchovecký Josef, Matula Jan

MPK: E21D 23/26

Značky: obvodů, ovládacího, zapojení, přesouvacího, výztuže, impulsního, válce, důlní, mechanizované

Text:

...je průchod pracovní kapaliny z nízkotlaké větve přímo ke epotřsbiči, tj. přesouvaoímu válci. Řídioí část obvodu přeaouveoího válce je výrazně kratší, čímž jsou zkráoeny reakční časy. Další výhodou jsou menší rozměry a výrobní i montážní jednoduchoet. Lze také očekávat i vyälí provozní spolehlivosvPříkldd zapojení impulaního ovládacího obvodu přesouvacího válce podle vyrxálezu je sohematicky zndzorněn na připojeném výkresu.zapojení...

Zařízení pro zvedání hlav důlní obloukové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 269365

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štěpánek Jan, Pacl Václav

MPK: E21D 13/04

Značky: výztuže, zvedání, obloukové, důlní, zařízení

Text:

...ve srovnání s výše uvedeným zařízením projeví novým a vyšším úćinkem, zejména jednoduchosti konstrukce, umožňující zhotovení v podmínkách důlnich organizací, zjednodušenou manipulací a vyloućením poškozování a deformace celého zařízení padajicí odřezávanou hornínou. Zařízení umožňuje odstranění fyzické námahy při zvedání hlav důlní ooloukové výztuže a dalších břemen do hmotnosti ADD kg. Zařízením lze zvedat í kompletní obloukovou výztuž...

Podpěrná konstrukce důlní výztuže pro nasazení ve strmých a polostrmých uloženích

Načítavanie...

Číslo patentu: 268830

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beckmann Klaus, Marquart Alfred, Ciordia Luis, Kleinböhmer Fritz, Arsuaga Yavier, Becker Kunibert

MPK: E21D 23/04

Značky: polostrmých, důlní, podpěrná, nasazení, výztuže, konstrukce, strmých, uloženích

Text:

...pro přesunuti výztuže. Kloubový nosník 12 sestává ze skupiny nosnikových dilů které jsou vzájemné kloubově spojeny alespoň v rovině kolmě na porubni stenu g. Přesouvadi ústrojí l jsou umistäna vedle úzkych základových rámů 8 na straně přivrácené k úklonu sloje a jsou opatřsna vždy dvěma nad sebou umistěnvmi a navzájom rovnoběžnými vodicimí tyčemi g, které leží. v rovine kolmé na počvu s jsou opatřeny na svých předních koncieh spoločnou...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 266949

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zajíc Jaroslav, Koukal Jaroslav, Koloděj Břetislav

MPK: B23K 33/00

Značky: betonářské, tyčí, svařování, způsob, výztuže

Text:

...celé technologie a k úspoře nákladů na výrobu žáruvzdorných hradítek.Příklad použití způsobu svařování tyčí betonářské výztuže je schematicky znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je zobrazen podélný řez prováclěným svarovým spojema na obr. 2 je příčný řez tímto spojem.Konce obou svařovaných tyčí 1 a 2 se v místě budoucího spoje vloží do ocelové podložky 3 tak, aby mezi nimi vznikla mezera 5 až 16 mm a V této poloze se přistehují k...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 266948

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zajíc Jaroslav, Koukal Jaroslav, Koloděj Břetislav

MPK: B23K 33/00

Značky: způsob, betonářské, tyčí, svařování, výztuže

Text:

...svarů rovnoběžných s osou tyčí a na obr. 3 je příčný řez svaro CS 266 948 B 1 2vým spojem pro alternatívu hradících svarů kolmých na osu tyčí.Konce obou svařovaných tyčí 1 a 2 se v místě budoucího spoje vloží do ocelové podložky 3 tak, aby mezi nimi vznikla mezera 5 až 16 mm a v této poloze se přistehují k ocelové podložce 3, resp. se upevní jiným způsobem. Provedou se hradící svary mazi tyčemi a vnitřními stěnami ocelové podložky po obou...

Ovládací obvod přesouvaího válce sekce mechanizované výztuže a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 266771

Dátum: 12.01.1990

Autori: Dzierža Emil, Vrchovecký Josef, Tkáč Ivan, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/18

Značky: přesouvaího, obvod, ovládací, dopravníku, mechanizované, válce, sekce, výztuže

Text:

...g a druhého ovládacího modulugg. První elektrohydraulický rozvéděč ll, ovládaný eloktromagnetem nebo z-učně, je spojens ovlědacím prvkom prvního ovládacího modulu 1 g, ktorý je připojen k pístnicovému prostoru l přesouvscího válce z. Druhy elektrohydraulický rozvaděč g, ovládaný elektromagnetom nebo ručne, je spojen a řízeným zpětným vontilem i, ovládaným zvýšením tlaku. Ovlâ- . dací prvok řízenćho zpětného ventilu i je epojon s...

Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechnizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 265196

Dátum: 13.10.1989

Autori: Tkáč Ivan, Sanetřík Zdeněk, Bena Zdeněk, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel

MPK: E21D 23/26

Značky: ovládání, zejména, mechnizované, výztuže, automatizované, ovládací, modul, důlní

Text:

...rovinou, procházející osou. V části řezu pod osou je ovládací modul zakreslen ve výchozí poloze a v provedení pro ruční ovládání, v části řezu nad osou v poloze, kdy odpadní píst dosedne na tlakový píst a v provedení pro automati zované ovládání.Ovládací modul, zejména pro automatizované ovládání důlní mechanizované výztuže seatává 2 tělesa 3, opatřeného několika dutinami 33, k nimž je připojen tlakový přívod 323, vývod 393 ke spotřebiči...

Zapojení pro dálkové nastavení adres sekci mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264931

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bakončík Vladislav, Hrubý Jaroslav

MPK: E21D 23/12

Značky: zapojení, adres, sekcí, nastavení, mechanizované, dálkově, výztuže

Text:

...ll až 3 N nastaveny vevšech ovládacích jednotkách ll až lg výstupy gg klopných obvodü 2 do logické úrovně H, výstupy 124 obvodů řídící logiky ll jsou nastaveny rovněž do logické úrovně H a výstupy112 čítaće jsou nastaveny na úroveň L - čítač ll je vynulován. Logickou úrovní H navýstupech lll obvodú řídící logiky ll, spojených s řídicími vstupy Ě a ll prvního a druhého budiće §, 1 sběrnice s třístavovým výstupem jsou uvedeny výstupy Ěg, Z 3...

Podepírač výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 264487

Dátum: 14.08.1989

Autori: Doležal Josef, Mašina Ivan, Tvrdý Miloslav, Hořínek Karel, Benda František

MPK: E01C 23/04

Značky: podepírač, výztuže

Text:

...výškových poloh v cementobetonovém krytu. Tím dochází k výraznému zvýšení pevnosti pokládaného krytu, jehož tloušiku lze značne omezit při dodržaní požadované únosnosti. Podepírač výztuže umožňuje podstatné snížení praonosti výroby. zmenšuje se spotřeba betonâřeke směsi, nákladů ne její zpracování a zejména nákladů na prepravu.kameniva a oementu. zhotovený kryt je odolnějäí proti vzniku trhlin a zejména proti jejichNa schemetickém vyobrazení...

Vložka poddajné výztuže důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263890

Dátum: 12.05.1989

Autori: Odstrčilík Zdeněk, Schmidt Kurt, Rapant Jan, Lecian Jaroslav, Kallus Petr, Richtar Radoslav

MPK: E21D 11/00

Značky: díla, důlního, výztuže, vložka, poddajné

Text:

...paždeří, konopných pr-ovvazců nebo z heraklibových desek. Dosud známé vložky poddajné viýztuže důlního »díla mají nevýhodu iv malé stlačitelnosti .a v malé odolnosti pro tl stlačení váhou samotné výztuže důlního díla.a P gľ , Dosud jsou známy vlłłžlêy pomPopsané nevýhody odstraňuje vložka pOiddajné výztuže důlního díla ,podle vynálezu,jejíž podstate spočíva v tom, že sestává ale s- oňťz vijniçbh plechů voštin-ovitě üąpogäçäď-nýýrgiąřià...

Zařízení pro navíjení třmínkové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 263443

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ježek Ludvík, Krása Jiří

MPK: E04G 21/12

Značky: navíjení, třmínkové, výztuže, zařízení

Text:

...umožňuje regulovat rychlost navíjení na počátku a konci epirály a zvýšit rychlost navíjení uprostřed spirály a tím zvýěit produktivitu práce při lepší kvalitě výsledné třmínkové spirály.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedenízařízeníroćle vynálezu, kde na obr. l je schematické znázornění zařízení pro výrobu třmínkové výztuže v nárysu.na obr. 2 je kinematické schéma pohonu a na obr. 3 je pohled na zařízení zprava.Zařízení pro...

Zapojení elektrické části automatizovaného řídícího systému důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 262726

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hrubý Jaroslav, Bakončík Vladislav

MPK: E21D 23/12

Značky: systému, částí, mechanizované, automatizovaného, zapojení, elektrické, důlní, výztuže, řídicího

Text:

...napájecí zdroj, není třeba použít zvláštní zařízení ke galvanickému oddělení skupin ovládacích jednotek, napájených ze samostatných zdrojů. Podstatně se zjednoduší i kabelový rozvod a sníží se tak í zranitelnost systému.Příklad zapojení podle vynálezu je zjednoduěeně znázorněn na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení,na obr. 2 pak ve zvětšení blokové schéma ovládací jednotky sekce,Kde jsou znázorněny i...

Jednotka důlní kombinované výztuže pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262524

Dátum: 14.03.1989

Autori: Koudelka Karel, Lédl Lumír, Mochel Jiří, Krumnikl Antonín, Ševčík Arnošt, Novotný Stanislav, Tkáč Ivan, Dzierža Emil, Mynář Vladimír

MPK: E21D 23/00

Značky: výztuže, nízké, jednotka, kombinované, sloje, důlní

Text:

...Lze ji snadněji přizpůsobit různým provozním podmínkám i dopravovat do porubu, montovat i demontovat v důlních podmínkách. Umožňuje dobrý průchod pracovníků výztuží a zvyšuje bezpečnost práce. Ve srovnání 5 dosud u nás převažující individuální výztuží nizkých slojí lze očekávat při použití důlní kombinované výztuže podle vynálezu podstatné zlepšení pracovních podmínek a zvýšení produktivity práce.Na připojených výkresech je zjednodušene...

Zařízení pro výrobu předimpregnovaných pásů výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 262102

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sucharda Zbyněk, Pshceidt Jiří, Ortl Jan, Kulhavý Karel, Zámyslický Luděk, Faldýn Bohumil

MPK: B29C 53/56

Značky: pásu, předimpregnovaných, výrobu, výztuže, zařízení

Text:

...výztuže ti zytlećován podorbuě jako u impregnace ve vaně s použitím brodícího se válce, jehož se výztuž B ve vhodnom úhlu cipásñiíí dotýka.Postup práce na zařízení podle vynzilezu je lílíže DODSŘD v následujících príkladoch.Pro výrobu předimpregnovaného pásu jednoslněrné skleněné VÝZÍUŽS, tj. jednosměríiého skleněuého prepregu na bázi e jnoxidového pojiva se natočí na transpormí pás 1 papír se silikonovou vrstvou jako separačiíí podložka. Do...

Způsob svařování tyčí betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259126

Dátum: 17.10.1988

Autori: Zajíc Jaroslav, Koloděj Břetislav, Koukal Jaroslav

MPK: B23K 33/00

Značky: svařování, betonářské, způsob, tyčí, výztuže

Text:

...v- závislosti na druhu použité tm bičkove jeloktroóy. bu vetmoetćře ochranného plynu nebo beołĺVýhodou spáeobuĺeveřováàíĺdíe vyď .lýceuto,eveřove- v cí procee probíltá -poloeutometíclšý plynule od počátečního epilevxiíÁ obloúlćü až do úplného vyplnění tprçlřezu evenąčímž ee -vý 4 hrezně onesíjvlív Aeůbjoktu provádějícího pracovníka To umožňu-Wjedooáhnom pri. elepěenő honĺogepitě vyšší únoenoetzl. evarových. epojů e eoučeeně výrazně ekrátit...

Opěrné patky se zvýšenou účinností proti utržení jámové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 258547

Dátum: 16.08.1988

Autori: Exner Karel, Aldorf Josef, Janas Petr

MPK: E21D 5/04

Značky: proti, utržení, zvýšenou, účinnosti, jámové, výztuže, patky, opěrné

Text:

...u dna jamy. Je mimořádně vhodný pro monolitické betonově a železobetonové výztuže, výhodné se da použít i u výztuží tybinkovýoh, tvárnicových, panelových s blokopanelových.Vyndlez umožňuje v podmínkách charakterizovaných malým třením mezi jdmovou výztuží a horninovým masívem (například tvořeným jílovitými rozbřídavými horninami) a v podmínkách. v nich je ze stabilitních důvodů zřizování patek po celém obvodu výztuže obtížně realizovatelné,...

Železobetonový monolitický vnitřní plášť víceplášťové výztuže jámovýchnárazišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 258189

Dátum: 15.07.1988

Autori: Sehnal Miroslav, Lecian Jaroslav

MPK: E21D 7/00

Značky: víceplášťové, výztuže, železobetonový, plášť, monolitický, vnitřní, jámovýchnárazišť

Text:

...prostorových výztužních koster.Podstatou součástí železobetonového monolického vnitřního pláště Q vícepláštové výztuže jámového náraziště navazujícího na ocelobetonový předchozí plášt g a na prstencové průvląky 11 jámového stvolu lg, jsou prostorové výztužní kostry ł. Prostorovâ výztužní kostra ł je svařena z ocelových prutů a její konstrukce je stavebnicová. základní těleso prostorové výztužní kostry Ä má tvar hranolu, jehož stěny...

Přesouvací zařízení důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 244100

Dátum: 01.06.1988

Autori: Votava Vlaimír, Horyna Jaroslav, Kubáo Josef, Stanik Jan

MPK: E21D 23/00

Značky: důlní, zařízení, přesouvací, mechanizované, výztuže

Text:

...k rámu výztuže.Přesouvací zařízení podle vynálezu má proti známému přesouvacímu zařízení s pístnicí orientovanou k porubovému dopravníku několik předností. Především lépe vyhovuje v podmínkách, kdy se vyskytuje nerovná počva v porubu. Je snadno demontovatelné a vzhledem ke zvýšené tuhosti vodicích trubek lze u něho očekávat i menäí deformace působením sil při provozu.Příklad provedení přesouvacího zařízení podle vynálezu je...

Jednotka důlní mechanizované výztuže pro úklonné až strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244066

Dátum: 01.06.1988

Autori: Jioak Jaromar, Vrabec Dominik, Matulík Ferdinand, Kamberský Vladimír, Dudak Miroslav

MPK: E21D 23/00

Značky: důlní, úklonné, jednotka, strmé, výztuže, sloje, mechanizované

Text:

...rámu ł přípojen prvním kloubem 53 a druhým kloubem 32 je spojen s horním štítem 32, který je se stropnicí 2 spojen třetím kloubem §à.K 1 oubová vazba 1 je provedena jako dvojice táhe 1,výkyvně připojenýoh k rámu l a ke štítu Q.V blízkosti zadní z hydraulických stojek 3 jsou po obou stranách jednotky výztuže posuvné uloženy dolnízboční kryt Š a horní boční kryt Z.Dolní boční kryt Q je uložen na prvním vodítku §g, jehož oea je hodná s osou...

Zařízení k hydraulickélmu řízení sekce posuvné důlní výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247163

Dátum: 16.05.1988

Autori: Liberec Stark Josef, Paoízek Bedoich, Thelen Vladimír

MPK: E21D 23/16

Značky: řízení, zařízení, hydraulickélmu, posuvné, sekce, výztuže, důlní

Text:

...vysouvat.Zařízení podle vynálezu řídí samočinně souběh předsouvacího ústrojí s délkou vysunutí tlačněho válce, a to jak ve směru vysouvání při posuvu dopravníku, tak i ve směru zasouváni sekce výztuže, takže se vyloučí chyby obsluhy.Přesná reakce zařízení zajišřuje, že při posouvání výztuže je předsunutá stropnice přitisknuta na strop přítlakem. Když vysunutá stropnice narazí na překážku, zastaví se a souběhový válec dále se...

Jednotka výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244292

Dátum: 01.05.1988

Autori: Frimm Richard, Cengel Peter, Welward Ladislav, Martvoo Augustín, Rényi Marián, Jokel Igor, Fakla Igor, Potaneoková Marta

MPK: E21D 11/00

Značky: chodby, jednotka, důlní, výztuže

Text:

...konkrétním provozním podmínkám volbou dvou základních provedení jednoduššího, 4 244292 bez přesouvacího zařízení a složitějěího, vybaveného přesouvacím zařízením a ovládáním s různým stupněm automatizace. Jednotka výztuže podle vynálezu je řešena tak, že umožňuje zavěšení nebo uložení dalších důlních zařízení, například-potrubíi pro foukanou základku, sběrného dopravníku a podobě. | Na připojených výkresech jsou zjednodušeně znázorněny...

Polohovadlo pro zajištění výztuže slévárenského jádra

Načítavanie...

Číslo patentu: 257348

Dátum: 15.04.1988

Autori: Velecký Svatopluk, Pálenský Jan

MPK: B22C 9/10, B22C 21/14

Značky: zajištění, slévárenského, výztuže, jádra, polohovadlo

Text:

...arovnoběžnosti a tvarovaný středový šroubový prvek. horizontální stavítko i vertikální stavítka mají s výhodou ploštinový tvar a vnější stěny vertikálních stavítek mají radius,který je shodný nebo nejvýše o 0,1 mm menší než je průměr řídicího dílu jaderníku. Šrouhový prvek má u kořene zápich. Polohovadlo podle vynálezu zajišťuje v provozu spolehlivou koordinaci výztuhy jádra a současně umožňuje rýchlou a ekonomickou výrobu jader. , 3...

Zařízení pro korekci polohy jednotky mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256777

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Novotný Stanislav, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 23/04

Značky: mechanizované, polohy, korekcí, výztuže, jednotky, zařízení

Text:

...je připojena výkyvně jedna část eiloveho prvku, jehož opačná část je opatŕena závěeem. V zâvěsu je uložená alespoň jedna dvojice pák. Volný konec prvni oáky je epojen a připojoào vaci doskou a volný konec druhé páky je spojen e opěrouuej Hlavni výhodou navrhovaného zařízení je, že vytváří eamo~ etatnou kompaktni jednotku montovatelnoupodle potřeby na lev»-vou nebo pravou boční stěnu základového rámu, popřípedě na le»vou nebo pravou stranu...

Zařízení pro výrobu výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256639

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jedovnický Bohumil, Streit Jan, Zatloukal František

MPK: B21F 27/12

Značky: výrobu, výztuže, zařízení

Text:

...pěchovącím lisem 39. Všechny dráty g se lisují současně po sevření v jedné rovině, přičemž uspořádání drátů g v prostoru s vzdálenost Kotev~ 1 od pista lisování umožňuje pružné ohnutí všech drátů do roviny lisovánísZařízení je uspořádáno tak, že ve směru pohybu drátů g obsahuje odviják łł, odtud soubor drátů g prochází vodicímt ústrojím łg před podávací ústrojí łl do vlastního pracovního prostoru, ña jehož vstupu je dělicíústrojí łi. Za...

Zařízení pro ukládání tyčové výztuže do kotev rotačního tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256441

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vondráček Jaroslav, Krása Jiří

MPK: E04G 21/12, E04C 5/12

Značky: výztuže, ukládání, zařízení, tyčové, tvaru, kotev, rotačního

Text:

...slouží k nastavení vzájemné polohy čelistí ł a elečně ee stavitelným dorazem łg, umíetěným mezi rameny úhlové páky 3 a jednoramenné páky gâzajišřují volnost založení kotvy łâ, potřebnou k jejímu otáčení. Druhé konce úhlové páky Š a jednoramenné páky 3 jsou pevná epojeny s čelistmi ł ve tvaru oblouku. Velikost oblouku je volena tak, aby konec čelisti ł u úhlové páky E byl před drážkau 5 kotvy łâ. Konec oblouku čelietí ł je zešikmen a...

Spojovací objímka betonářské výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 255904

Dátum: 15.03.1988

Autori: Popelek Eduard, Wagner Pavel Ing, Opluštil Zdeněk

MPK: E04C 5/16

Značky: objímka, betonářské, výztuže, spojovací

Text:

...konstrukcí. Spojovąnáprutymohou být ve vodorovné, svislé nebo šikmá poloze. Přivlastním provádění spoje se postupuje tak, že konce społ jovaných prntů výztuže, stabilizované v souosé poloze na-sraz se obepnou oběmí.po 1 ovínami spojovací objímky. Spojení polovin spojovací objímky před injektážíí se provsde ztažením.pomooí vázacího drátu, obtočením kovovou páskounebo páskou z umělé.nmoty, případně jiným známým...

Zařízení na dělení předpínací výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 255567

Dátum: 15.03.1988

Autori: Truhlařovský Ladislav, Vondrášek Jaroslav

MPK: B26D 1/04

Značky: výztuže, zařízení, dělení, předpínací

Text:

...Mezi zásobníky ł drátu a stolici § je umistěn napinaci mechanismus 5, na kteŕém jsou uchyceny šesté hydraulické napinaci válce łg, přičemž na jejich pistnicich jsou instalovány upinaci hlavice 32. Mezi napinacimm°°h°i 5 m°m 2 8 3 mYkad 1 em ł 9 je inetalována zedni upinkagł, pevná nebo výsuvná, ktsřs je ovládána sedmým hydraulickým válcem 33.Na počátku pracovního cyklu jsou pistnice ěostých hydraulických napínacích válců łg vysunuty, přední...

Kompletační zařízení pro výrobu prostorové výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 241927

Dátum: 01.12.1987

Autori: Zálešák Zdenik, Místecký Vladimír, Ordáo Jan

MPK: B21P 27/20

Značky: zařízení, výrobu, kompletační, výztuže, prostorové

Text:

...umístěno v rámu spodníbo vozíka g.Na příčných nosnících rámů spodního a horního vozíku g, ž jsou přípevněny stojany 3. Tyto stojany 3. jsou přestavitelné v kolmém směrnna dráhu vozíků. Fixace stojanü 5 na předem stanovené místo se provádí pomocí šroubů a matic. Stojany 3 jsou tvořeny spojenými ocelovýmí profilovými nosníky tvaru U, v jejichž dutině prochází šroubová tyč, na které jsou maticová tělesa. Maticová tělesa jsou opatřenn kladkamí,...

Vrcholová kotva prostorové výztuže betonových stožárů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253604

Dátum: 12.11.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: kotva, vrcholová, výztuže, stožárů, prostorové, betonových

Text:

...vlivem otáčení a s ním spojené nebezpečí úrazu pracovníků obsluhy. Tato demontáž je bezpodminečně nutná při proteplování vháněním teplonosného media do vnitřního prostoru formy. Častým používáním je závit poškozován nešetrným zacházením, ale i vlivem nečístot v podobě betonové směsi, která do něj vniká. Oko pak nelze do kotvy zašroubovat a vznikají časové ztráty nebo 1 možnost jehodrážek a etředovýn průchozím otvorom. Na vnější čelo 4Nevýhody...

Kotevní objímka pro předpínací výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 253167

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lukáš Josef, Spudil Miroslav, Hořejš Slavomír, Mencl Vojtěch

MPK: E04C 5/12

Značky: předpínací, výztuže, objímka, kotevní

Text:

...stěna je skloněná pod ůhlem od 6 do 8 °. Poměr maxlmálního průměru kuželovitýoh otvorů k maximálnímu průměru kotvících zâtek je od 1.02 do 1.03. Rozdíl úhlu sklonu obvodové stěny od úhlu kuželovitostí stěn otvorů je maximálně 2 °.Výhodou kotevní objímky podle vynálezu je podstatné zvýšení únosnosti a pevnosti, snížení výrobní pracnosti a spotreby materiálu. Další výhodou je podstatné zvýšení bezpečnosti práce. plynoucí z vyloučení možnosti...