Patenty so značkou «výztuž»

Vně uložené přesouvací zařízení pro mechanizovanou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 269960

Dátum: 14.05.1990

Autori: Marten Gerhard, Lagodka Günter

MPK: E21D 23/08

Značky: výztuž, přesouvací, mechanizovanou, zařízení, uložené

Text:

...zařízení má dvě rovnoběžně vodící tyče g, které jsou Vytvořeny z pružných tyčí kruhového průřezu a které jsou na svých předních koncích navzájom spojeny v hlavě 1 o. Na svých zadních koncích jsou obě vodící tyče 9 nee-spojené. Hlava 1 g má kloubový úchyt łł. prostřednictvím kterého ji lze připojit například čepovým kloubem 12 na straně základky na stěnový dopravník 4. Každé přesouvací zařízení g má dále dva vedle sebe v těsné roztečí...

Kráčející výztuž se stojkami z lehkých kovů a jejich slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 269828

Dátum: 14.05.1990

Autori: Rojíček Petr, Švrčula Milan, Šmidák Štěpán, Szilvássy Zsolt, Ivan Lubomír, Veszteg József, Skrek Mátyás, Bódi Jan

MPK: E21D 23/00, E21D 17/00

Značky: jejich, výztuž, kráčející, kovů, stojkami, slitin, lehkých

Text:

...spojovacím prvkem, přičemž jeden konec pružného spojovacího prvku je přípojen k první části podpěrné jednotky - k čelní části - posuvně, druhý konec ke druhé části podpěrná jednotky - k zadní částí - otočné, pomocí svislého čepu Vzájemná úhlové vychýlení obou jednotek je umožněno tím, že po obou bocích mezi celní podpěrnou jednotku a zadní podper CS 269828 B 1nou jednotku jsou v pouzdrech poauvne uložené nosné pružné elementy. Kráčející...

Mechanizovaná výztuž pro zajišťování přechodu mezi porubovou stěnou a chodbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268653

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kovács Tamás, Petrássy Miklós, Solymos András, Krupánszky József, Németh János, Szebényi Ferenc, Noll István, Bohnert József

MPK: E21D 23/00

Značky: výztuž, stěnou, porubovou, zajišťování, mechanizovaná, přechodu, chodbou

Text:

...ajődnotný zajiětovaőí systěnrchodeb a křižovatek napojený na výztuž pcmbu, ktorý v nej různějěích nepŕíznivých geologických, provozně technických anebo i technologických podmínkách umožňuje ředit bezpečnost porubu, snížení nepříznivých silových účinku a zabezpečení regulace tlakových sil působících na výztuž.Příklady provedení mechanizovaná výztuže podle vynálezu jsou zobrazeny na výkreseoh, kde obr. 1 znázorňuje boční pohled na výztuž, obr....

Přesouvací zařízení pro důlní mechanizovanou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 267544

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rohovský Milan, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt

MPK: E21D 23/00

Značky: mechanizovanou, výztuž, důlní, zařízení, přesouvací

Text:

...přesouvncí zařízení pro důlní mechanizovanou výztuž s dvojicí přímočarých hydromotorů, z nichž každý je jednou částí kloubově připojen k jednomu z přilehlých základových rámů sousedních sekcí mechanizovsne výztuže podle vynálezu. Podstatou vynálezu je, že výsuvné části obou přímočnrých hydromotorů jsou ve smčru přesouvání sekce výkyvně připojeny k vodicí tyčí, jejíž pilířový konec je opatřen úchytom připevněným k porubovćmu dopravníku u...

Důlní oblouková výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 266934

Dátum: 12.01.1990

Autori: Odstrčilík Zdeněk, Slaměník Jiří, Richtar Radoslav, Schmidt Kurt

MPK: E21D 11/14, E21D 11/12

Značky: výztuž, důlní, oblouková

Text:

...z lrubkových oblouků podle vynálezíu. jehož podstata je v tom, že trubkové oblouky jsou spojeny hrdly, jejichž otevřcné konce jsou nasměrováííy k počvě důlního díla.Hlavní výhodou obloukové výztuže z trubkových obloukü podle vynálezu je její jednoduchost, což má příznívý vliv nejen na její cenu. nýbrž i na její rychlé budování i rychlou demontáž v dole. Výhodou důlní obloukové výztuže z trubkových oblouků je i to, že odpadá...

Jámová výztuž s podepřeným nosným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 266894

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kráľ Bohumil, Rous Zdeněk

MPK: E21D 5/00

Značky: výztuž, podepřeným, pláštěm, jámová, nosným

Text:

...v okolí jámového stvolu. Podstatnou výhodou je, že zabraňuje svislému posuvu jámové výztuže a současně vytváří kolem hloubené jámy ochranný koš,který zabraňuje bočnímu vypadávání narušené horniny do prostoru vyhloubené jámy. Dostatečně hustá síť šikmo orientovaných podpěrumožňuje zapažování vyhloubených prostor jámy proti pádům rozvolněné horniny a tím zaručuje bezpečnost pracovníků v dosud nevyztužených prostorách hloubenê jámy.Na přiložcnćm...

Lehká mechanizovaná důlní výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 265481

Dátum: 13.10.1989

Autori: Raszka Jan, Hájek Eduard, Rojíček Petr, Koláček Viktor, Dědek Miloslav, Kolář Josef

MPK: E21D 17/00

Značky: důlní, mechanizovaná, výztuž, lehká

Text:

...gg, kromě prvního nosného vodítka,které podpírá přední stropnici ll líchého stropnioového tahu ł při prvním kroku.K přesouvání obou stropnicových tahů slouží dva hydraulické dvojčinné válce uchycené kloubově tak, že válec lg na boku stropnicového tahu l je umístěn mezi úchytem na přední stropnici ll a nosným vodítkem gg zadní stropnice 23, a že válec gä na boku stropnicového tahu g je umístěn mezi nosným vodítkem łg přední stropnice ll a...

Železobetonová monolitická výztuž svislých důlních děl kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265401

Dátum: 13.10.1989

Autori: Lecian Jaroslav, Suchánek Jan, Sehnal Miroslav

MPK: E21D 7/00, E21D 5/11

Značky: železobetonová, důlních, monolitická, kruhového, výztuž, průřezu, svislých

Text:

...dílce a obr. 4 znázorňuje radiální řez I-I z obr. 1, tj. řez stěnou svislého důlního díla v místě styku dvou obloukových dílců.V příkladném provedení tvoří armaturu jednoho výztužného věnce svislého důlního díla kruhového průřezu (obr. 1) osm obloukových dílců l. Každý obloukový dílec l je prostorovou konstrukcí, v jejíž vnitřní síti (obr. 2), ležící při vnitřním líci Q monolitického zdiva, je sedm hlavních nosných prvků 3 a v jejíž...

Mechanizovaná výztuž pro strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264788

Dátum: 12.09.1989

Autori: Psenner Gustav, Karásek Zdeněk

MPK: E21D 23/04

Značky: výztuž, strmé, sloje, mechanizovaná

Text:

...hydraulický válec, přičemž k výše uloženému boku rámu sekce je připevněm ve směru posuvu sekce nćjezdový klin a spojovací rameno opatřenéúchytem pro upevněni přesouvaciho válce sousedni sekce výztuže.Uspořádáni jednotlivých sekci mechanizované výztuže pro strmé slyje podle vynálezu umožňuje plynulé a spolehlivé přesouváni bez nároků na dodatečné ustavováni přesunuté sekce před zabudovánim.Na připojeném výkresuje znázorněno několik sekci...

Jámová výztuž z výztužních dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 264662

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sehnal Miroslav, Kübel Ladislav, Hrabovský Josef, Lecian Jaroslav

MPK: E21D 5/00

Značky: výztužních, výztuž, jámová, dílců

Text:

...správného tvaru tubustl jámy. To dává možnost jnosliljittčlit (Jlmzlžovzitlí boku výlomu. Technologická stabilita se proti systému s osazováním celých prstenců výrazně zvyšuje. Ncpřesnosti ve výsledné délce celých stupňů kaskády, připadajících na délku jednoho obvodu jámy, které při tomto způsobu osazování výztužních dílců vzniknou, se vyrovnávají změnou délky dozdívané modulové vložky. V místě modulových vložek lze s výhodou zaústit...

Přepínací ventil pro hydraulickou kráčivou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 261248

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kobow Wolfgang, Reinelt Werner, Krieger Karl

MPK: E21D 23/26

Značky: kráčivou, ventil, hydraulickou, výztuž, přepínací

Text:

...znázorněn podélný řez pžepínacím venitlem podle vynálezu.Přepínací ventil má těleso ł ventilu s centrálním odstupñovaným vývrtem g, ve kterém je axíálně posuvné uložen válcový přepínací pist Q. Na pláštové ploše přepinacího pĺstu 3 je vytvořena nezakreslená prstencová drážka, do které je vložen těsnicí kroužek 5,pro utěsnění mezery mezi přepínacím pístem g a stěnou vývrtu 3 tělesa ł.Vývrt g přechází na obou čelních stranách tělesa ł ventilu do...

Tlakový spínací ventil pro hydraulickou posuvnou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 261234

Dátum: 12.01.1989

Autori: Reinelt Werner, Krieger Karl

MPK: E21D 23/16

Značky: tlakový, hydraulickou, ventil, spínací, posuvnou, výztuž

Text:

...vede do tlakového prostoru stojky g, se rozvětvuje a vede také do pŕepínacího ventilu lg, k němuž je z druhé strany připojeno potrubí lg, napájející neznázorněný prstencový prostor pracovního válce Q. Od přepínacího ventilu lg vychází ovládací potrubí lg, které ústí do přípojky lg ventilové skříně lg tlakověho spínacího ventilu, který je podrobně znázorněn na obr. 2. Potrubí 3, které vede do tlakového prostoru pracovního válce É, se za zpětným...

Rozpěrná výztuž kapsového průmyslového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258313

Dátum: 16.08.1988

Autor: Albrecht Jiří

MPK: B01D 46/02

Značky: výztuž, průmyslového, rozpěrná, kapsového, filtru

Text:

...výztuže podle vynálezu jeznázorněno na přípojenych výkreeech, kde na obr. 1 je příčný řez filtrom vybaveným drátovými výztužemí pro tlakovzdušný- proplach, na obr 2 je podélny řez stejnym fíltrem, na obr. 3je boční pohled na výztuž B na obr. 4 je znázorněn řez touto výztuží. h W d W °Fíltr precuje.tak, že zaprášená vzdušina vstupuje v jeho dolni části dovnítŕ skříně ł filtru, prach se zachycuje na voějěím povrchu fíltrečních kapsových...

Mechanizovaná výztuž pro dobývání strmých slojí se základkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257666

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kublín Karel, Korczyňski Petr, Ivan Lubomír, Pěkný Miroslav

MPK: E21D 23/04

Značky: dobývání, mechanizovaná, výztuž, strmých, sloji, základkou

Text:

...3 uchy cen dvojčinný hydromotor Q, který prostřednictvím pístníce Z.- 3 tlačené tyče Q a rozpěrného tlačného štítu g působí na základku łg. Podpěrný prvek znázornená sekce výěkového rozsahu cca 0,7 - 1,7 m, délky stropnice ł cca 1,5 m, celkové hmotnosti cca 800 kg, stanoví pouze jedna teleskopické atojka łł, avšak lze akceptovat případné použití i dvojstojkového rámu. TáhlaEvantsového mechanismu 3 jsou od základková strany kryté zá kladkovými...

Důlní ocelová výztuž obloukovitého průřezu uzavřeného u počvy protiklenbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256014

Dátum: 15.04.1988

Autori: Janas Petr, Bláha František, Roček Arnošt

MPK: E21D 11/18

Značky: protiklenbou, obloukovitého, průřezu, výztuž, ocelová, uzavřeného, počvy, důlní

Text:

...neboř mezera mezi vnějšim a vnitřním rámem vytváří navíc přiznivě působićł amortizačni prostor vůči bočnim posunům vnějšiho rámu. Únoenost ve svislám směru lze účinné zvýšit použitim středních stojek stavěných pod horni oblouk vnitřniho rámu a na protiklenbu či práh. eventuú 1 něpři Použití podvlakú a prahů. Bezpečnost pracovníků pohybujicioh se v takto vyztužsném důlnim dile lze dále pasívnim způsobem zvýšit tim, že veškerá potrubí, kabely a...

Výztuž železobetonových deskových konstrukcí s prefabrikovanými hlavicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243707

Dátum: 01.04.1988

Autori: Didek Václav, Mostecký Jioí Akademik

MPK: E04C 5/04

Značky: hlavicemi, konstrukcí, železobetonových, prefabrikovanými, deskových, výztuž

Text:

...deskové konstrukce jsou uloženy na sobě nejvýše tři vrstvy rohože, přičemž při částečném odstranění prutů jednoho směru v oblasti vzájomného přesahu rohoží u hlavice se ztráta účinné výšky ještě více omezí. Rohože se kladou s mezerami mezi sebou, takže není třeba požadovet malé výrobní tolerance a výrazně sePříklad provedení výztuže deskové stropní konstrukce se strop nimi hlavicemi je zobrazen na výkresech, kde obr,1 znázorňuje pohled...

Ochranné zařízení pro důlní výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 236246

Dátum: 01.02.1988

Autori: Thiemel Dieter, Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Ševčík Arnošt, Měřva Zdeněk

MPK: E21D 15/44, E21D 23/26

Značky: ochranné, důlní, zařízení, výztuž

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranné zařízení pro důlní výztuž, zejména pro individuální hydraulické stojky. Účelem vynálezu je další zdokonalení ochranného zařízení podle Čsl. autorského osvědčení č. 228 216 a jeho aplikace u individuálních hydraulických stojek. Podstatou vynálezu je, že pouzdro (23) nástavce (22) rázového ventilu (2) je do dutiny (10) tělesa (l) dotlačováno zátkou (24), mezi níž a pouzdrem (23) je sevřen opěrný prvek (250) pružiny (251) plnicího ventilu...

Způsob eliminace tlaků horniny na výztuž jámy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247409

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jetel Ján, Šmakal Karel

MPK: E21D 7/00

Značky: tlaku, eliminace, výztuž, jámy, horniny, způsob

Text:

...dutými kompenzačními prvky o průměru 300-500 mm ze snadno deformovatelného materiálu, jež právě slouží k vybití tlaků okolníoh hornín na výztuž jámy. Tyto prvky současně zamezí zaplnění svislých zářezů betonem, který by zhoršoval jejich deformaci. Jedná se tedy o způsob odlehčování okolí důlního díla.Výhodou způsobu eliminace tlaků na výztuž pomocí kompenzačních prvků podle vynálezu je,že se zamezí destrukčním vlivům na výztuž jámy, zvýši...

Zařízení pro výrobu ocelových vláken pro výztuž do betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240628

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zub Ryszard, Gozdziewlcz Zygmunt, Szal Addzej

MPK: B21F 21/00

Značky: vláken, výrobu, oceľových, betonů, výztuž, zařízení

Text:

...může být i konstantní.Zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu, kde na obr, l je nárys zařízení a na obr. 2 je púdorys zařízení.zařízení sestává z nosného stolu l opatřeného na horní pracovní ploše vybráním g. K nosnému stolu l je přiřazen odvíjecí stojan É tvořený svislou konzolou s vetknutými,v ložiskách uloženými hřídeli, na kterých jsou navlečeny cívky 1 s polotovary drátu. Na nosném stolu l je umístěn pracovní stojan...

Poddajná ocelová výztuž důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 236142

Dátum: 01.08.1987

Autori: Vašíček Zdeněk, Antl Jan, Cieluch Petr, Šňupárek Richard, Janas Petr, Najzar Vladislav

MPK: E21D 11/20

Značky: výztuž, důlních, poddajná, ocelová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší poddajnou ocelovou vyztuž důlních děl sestávající ze segmentů korýtkového přůřezu a jejich spoje. Poloměr R1 hřbetů (12, 22) přírub (11, 21) segmentů (10, 20) je roven 1,13 až 1,17 násobku poloměru (R2) sedel (13, 23) přírub (11, 21) segmentů (10, 20) a poloměr (R3) válcových výstupků (34) poddajné spojky (30) je roven 1,27 až 1,35 násobku poloměru (R2) sedel (13, 23) přírub (11, 21) segmentů (10, 20). Průřezová plocha bočních stěn...

Ocelový prut kruhového průřezu pro výztuž betonových staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 251164

Dátum: 11.06.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 5/01

Značky: staveb, ocelový, betonových, kruhového, výztuž, průřezu

Text:

...jsou vůči obvodovým žebrům druhé poloviny válcové plochy povrchu prutu přesazena o polovinu jejich rozg teče ve směru osy prutu, kde boční plochy šikmých skřížených žeber jsou oblé a zužují se od středu směrem k oběma koncům, kde šikmá žebra vytvářejí čtyřúhelníkové obrazca.Výhoda ocelováho prutu kruhového průřezu pro výztuž betonových staveb, zejména dílců namáhaných na chyb, spočívá podle3 251 164 vynálezu v tom, že vhodným uspořádáním...

Tlaková disperzní výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 240653

Dátum: 01.06.1987

Autori: Tenhunen Raimo Antero, Tokola Reino Olavi

MPK: E04C 5/01

Značky: výztuž, tlaková, disperzní

Text:

...a dotvarování.Uspořádání této výztuže ve struktuře betonu je takové, že rozpírá jednotlivé zrna hrubého kameniva, uspořádaná v prostoru struktury tím, že překlenuje jejich vzdálenost přes cementový tmel.Krátké a poměrně silné disperzní výztuže působí ve struktuře betonu jako rozpěrky mezi jednotlivými zrny hrubého kameniva, to je koncentrují na sebe tlaková napětí V maltě, vzniklé ve struktuře, a přenášejí je mezi rozpíranými zrny hrubého...

Mechanizovaná výztuž pro šikmé a strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250201

Dátum: 15.04.1987

Autori: Becker Kubinert, Heyer Willy, Plevak Lubomir, Dodt Jürgen

MPK: E21D 23/00

Značky: strmé, výztuž, mechanizovaná, sloje, šikmé

Text:

...vodicí tyč 19, tak i výše položené vodicí tyč 2 U jsou na svých koncích na straně ziaikláwdky opatřeny po jednom kluzném Ičlenu 25, z nichž každý je veden na příslušné kluzné tyči 25.Kvluzné tyče 26 jsou upevněny na vzájem ně přivrácených stranách pražců 13 výše položené sekce 12 A a sousední níže položená sekce 12 B vý.ztuže. jsou ujpevněny tyčovýml držáky 27. Délka kluzných tyčí 26 je .menší, než délka jak níže položené vodicí tyče 19, tak...

Skleněná vlákna pro výztuž silikátových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249961

Dátum: 15.04.1987

Autori: Franc Vladimír, Cauer Vladimír, Šauman Zdeněk, Rothschein Karel, Přidal Josef, Šňupárek Jaromír

MPK: B32B 17/06

Značky: výztuž, silikátových, vlákna, skleněná, prvků

Text:

...solí teplota roztoku může činit 10 až 40 OC, doba působení se může pohybovat od několikaNa takto předběžně upravená vlákna se pak nanáší vlastní ochranná vrstva disperze akrylátového polymeru a silanu s event. přísadou úletu anebo zinečnatě soli.Výše popsanou lubrikaci je možno nanášet na běžná skleněná vlákna, například borosilikátová vlákna E-typu, pro zvýšení jejich odolnosti a omezení koroze v alkalickém prostředí,nebo i na...

Ocel pro výztuž betonových stavebních dílců z lehkých a pórovitých betonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237626

Dátum: 16.02.1987

Autori: Matuška Karel, Surý Antonín, Lembak Michal

MPK: C22C 38/00

Značky: betonů, dílců, výztuž, stavebních, pórovitých, betonových, lehkých

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout ocel pro výztuž betonových stavebních dílců s lehkých a pórovitých betonů, která odolává atmosférické korozi, čímž zvyšuje životnost těchto stavebních dílců, současně splňuje všechny mechanické hodnoty a podmínky kladené no tuto výztuž jako svařitelnost, tvárnost, aniž je zapotřebí provádět povrchovou ochranu antikorozními prostředky. K tomuto účelu je vyrobena výztuž z oceli, jež obsahuje uhlík od 0,08 do 0,22 %...

Dvojčinná protideformační výztuž krku, zejména kytar

Načítavanie...

Číslo patentu: 237456

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bogáč Jiří

MPK: G10D 3/06

Značky: krku, výztuž, dvojčinná, protideformační, kytar, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojčinná protideformační výztuž krku je vytvořena rovným kovovým svorníkem, uloženým na jedné straně pevným závěsem a na druhé straně podložkou svorníku pod upínací maticí ve vytvarovaných dutinách krku, přičemž pevný závěs a podložka svorníku mezi sebou svírají duralový pás, oddělený od svorníku vymezovací podložkou. Síla, způsobená prohnutím duralového pásu, vlivem dotahování upínací matice na svorníku, je přenesena přes vložku umístěnou v...

Rozptýlená výztuž do betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231330

Dátum: 15.05.1986

Autori: Fotul Ilja, Obst Oldřich, Pospíšil Josef

MPK: B21F 21/00

Značky: výztuž, betonů, rozptýlená

Zhrnutie / Anotácia:

Rozptýlená výztuž do betonu, sestávající z ocelových vláken o průřezu 0,1 až 1 mm a opatřených kotvicími prvky se vyznačuje tím, že kotvicí prvky jsou tvořeny vybráními, jejichž směr k podélné ose ocelového vlákna je kolmý, šikmý nebo je kombinací obou uvedených směrů.

Ovládací ventil, zejména pro hydraulickou důlní výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 230566

Dátum: 15.05.1986

Autor: Weirich Walter

MPK: E21D 23/16

Značky: důlní, zejména, hydraulickou, ventil, výztuž, ovládací

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací ventil, zejména pro hydraulickou důlní výztuž s více, do jednoho ovládacího bloku uspořádanými průchozími ventily, ovládanými vačkovým hřídelem přes ruční páku, vyznačující se tím, že na vačkovém středovém hřídeli (14) je neotočně upraven první vačkový člen (28), ne dutém hřídeli (16) druhý a třetí vačkový člen (36, 37) mrtvé polohy, přičemž první vačkový člen (28) je neotočně spojen s vačkovým středovým hřídelem (14), druhý vačkový...

Mechanizovaná výztuž pro poruby v úklonných až strmých slojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 230496

Dátum: 01.03.1986

Autori: Dzierža Emil, Děngl Jiří, Breuer Jaromír, Pavlíček Karel, Mlynář Vladimír, Ševčík Arnošt, Škrobálek Jaroslav

MPK: E21D 23/00

Značky: strmých, mechanizovaná, poruby, výztuž, úklonných, slojích

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizovaná výzťuž pro poruby v úklonných až strmých slojích hlubinných uhelných dolů. Účelem vynálezu je zajistit spolehlivé vyztužování v porubech hlubinných uhelných dolů ve slojích úklonných až strmých. Mechanizovaná výztuž podle vynálezu sestává z jednotek (1), které jsou opatřeny vodicím zařízením, tvořeným první vodicí soupravou (2), popřípadě i druhou vodicí soupravou (3). Podstatou vynálezu je, že závalové konce (211) prvních tyčí...

Stropnice pro důlní mechanizovanou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 229457

Dátum: 01.03.1986

Autori: Koudelka Karel, Rohovský Milan, Ševčík Arnošt, Mynář Vladimír, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/00, E21D 23/06

Značky: výztuž, stropnice, důlní, mechanizovanou

Zhrnutie / Anotácia:

Stropnice pro jednotku důlní mechanizované výztuže, používané ve stěnových porubech hlubinných uhelných dolů. Účelem vynálezu je zvýšení nosnosti stropnice u uhelného pilíře. Stropnice sestává ze základní části (l), přední části (2), opěrného štítu (3) a prodlužovatelných silových prvků (4), (5). Podstatou vynálezu je, že výsuvná část (51) druhého prodlužovatelného silového prvku (5) je připojena k opěrnému štítu (3) a nevýsuvní část (50) je...

Sdružená výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 225130

Dátum: 15.02.1986

Autori: Elsner Burghardt, Lagodka Günter, Becker Kunibert

Značky: výztuž, sdružená

Zhrnutie / Anotácia:

Sdružená výztuž, složená ze tří opěr, zejména štítových, vzájemně spojených v jeden celek přesouvacím nosníkem, umístěným na pilířové straně výztuže, přičemž mezi opěrami a přesouvacím nosníkem jsou uspořádány spojovací členy, obsahující hydraulické přesouvací válce, vyznačující se tím, že mezi každou z obou vnějších opěr (I, III) a přesouvacím nosníkem (15) je uspořádáno seřizovací ústrojí pro přesouvání přesouvacího nosníku (15) ve směru jeho...

Rozpěrná výztuž filtračních kapes

Načítavanie...

Číslo patentu: 224380

Dátum: 01.12.1985

Autor: Bartoš Jaromír

Značky: rozpěrná, výztuž, kapes, filtračních

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpěrná výztuž filtračních kapes pro filtry na čištění vzdušin, sestavená z rozebíratelných rozpěrných a nosných prvků, vyznačující se tím, že sestává z kotoučů (1), které jsou otočně uchyceny na nosných tyčích (2) opatřených na svých koncích stahovacími prvky (5) a v roztečích jsou drženy rozpěrkami (4), přičemž vyztužení je provedeno výztužnými lištami (3).

Rozptýlená ocelová výztuž a zařízení k provádění způsobu její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228047

Dátum: 01.12.1985

Autori: Pospĺšil Josef, Obst Oldřich, Fotul Ilja

Značky: výroby, rozptýlená, zařízení, její, výztuž, provádění, ocelová, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Příčné dělení a úprava konců drátů, zvláště s vysokou pevností, pro rozptýlenou ocelovou výstuž, zvláště do betonových konstrukcí a podobně, vyznačené tím, že drát je veden podávacími válci k dělícímu zařízení, kde je přepálen, přičemž se na koncích vytvoří návar rozšířeného průměru. Zařízení k provádění způsobu příčného dělení a úpravy drátu sestává z podávacích válců zavádějících drát k dělícímu přepalovacímu zařízení. Přepalovací zařízení...

Závěs pro upevnění předmětů na ocelovou obloukovou výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 226371

Dátum: 01.11.1985

Autori: Kristl Rudolf, Ivan Lubomír

Značky: obloukovou, předmětů, závěs, ocelovou, výztuž, upevnění

Zhrnutie / Anotácia:

Závěs pro upevnění předmět na ocelovou obloukovou výztuž vyznačující se tím, že je tvořen třmenem (2), jehož vnitřní profil odpovídá profilu ocelové obloukové výztuže (1), přičemž pro zajištění polohy na ocelové obloukové výztuži (1) je opatřen na kratším konci třmenu (2) maticí (3) se šroubem (4) a v dolní části třmenu (2) jsou upevněny úchyty (5) opatřené šroubem (6) pro upevnění řetězu (7) k zavěšení kolejové drážky nebo jiného předmětu.

Poddajná důlní ocelová výztuž obloukového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220166

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bláha František, Lecian Jaroslav

Značky: důlní, ocelová, průřezu, obloukového, výztuž, poddajná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká poddajné důlní ocelové výztuže obloukového průřezu otevřeného u počvy nebo s protiklenbou, u které se užívá profilových tyčí zvonkového či korýtkového typu, jež jsou na svých koncích přeplátovány a v oblasti přeplátování navzájem spojeny tak, že při překročení největšího přípustného zatížení spoje dochází k vzájemnému prokluzu profilových tyčí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výztužní komplet je vytvořen z poddajně spojeného...