Patenty so značkou «vyžiadania»

Spôsob selektívneho vyhľadania a vyžiadania informácií, ktoré sú k dispozícii v mobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2139

Dátum: 13.06.2003

Autor: Reischmann Klaus

MPK: H04L 12/56

Značky: koncového, komunikačnej, dispozícii, spôsob, pomocou, vyžiadania, informácií, selektívneho, prístroja, vyhľadania, mobilnej, sietí, mobilného

Text:

...je možnépoužit univerzálne pre rôzne aplikácie.0008 W 0 9 B/47270 A 2 vsúlade so znakmi úvodnej časti nároku 1 zverejňuje spôsob vyhľadávania a vyžiadavania informácií, ktoré sú k dispozícii vmobilnej komunikačnej sieti, pomocou mobilného koncového prístroja na základe zadávaných vyhIadávaných výrazov, pričom vyhľadávané výrazy sa zadajú prostredníctvom vstupnej jednotky mobilného koncového prístroja apomocou mobilného koncového prístroja sa...

Spôsob vyžiadania informácií v komunikačnom systéme a komunikačný systém schopný vyžiadania týchto informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 280993

Dátum: 11.10.1995

Autor: Jasinski Leon

MPK: H04B 17/02, H04B 7/02

Značky: spôsob, systéme, komunikačnom, informácií, schopný, vyžiadania, systém, komunikačný, týchto

Zhrnutie / Anotácia:

Žiadosť o informačnú službu v komunikačnom systéme sa generuje prijímačom (200) selektívneho volania v kódovom slove, ktoré má rad bitov na identifikáciu aspoň jedného z množiny informačných súborov. Žiadosť sa prenesie do základňovej stanice (100), ktorá prijme z prijímača (200) selektívneho volania žiadosť o informačnú službu na informácie z aspoň jedného z množiny informačných súborov a vyžiadanú informáciu prenesie do prijímača (200)...