Patenty so značkou «vyzdívka»

Vyzdívka půdy v nádobách pro jímání a přepravu tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270640

Dátum: 12.07.1990

Autori: Vančura František, Wozniak Mirko, Ritz Zdeněk, Federmann Svatopluk, Danči Jan

MPK: B22D 41/02

Značky: jímání, půdy, nádobách, prepravu, tekutého, vyzdívka

Text:

...nedoetatky odstraňuje vyzdívka půdy v nàdobéch pre jimáni a přepravu tekutého kovu, například v páovích, podle vynélezu. jehož podstata epočívá v tom, že licí plocha dna pénva je tvořena nejeénů dvěma plochými stupni, přičeož najnižší stupeň je vytvořen v místě. kde je uetaven výlevkový otvor zátkového nebo šoupátkového uzáväru licí pánva. První řada keramických tverovek 1 ednotlivých stupňů přitom oůže být zhotovena ze...

Žáruvzdorná vyzdívka konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268696

Dátum: 11.04.1990

Autor: Henych Ivo

MPK: C04B 35/68

Značky: konvertoru, žáruvzdorná, vyzdívka

Text:

...odpadá dosud nezbytné,časově náročné dusání pomocí šablon, takže se část vyzdívky poäkozeně během výroby může rych. 1 ° vyměnit. Protože je keramický materiál prefabrikovaných dílů předem slinován, postačuje jen krátké předehŕátí na potřebnou teplotu, zatímco sušení a slinování odpadá.To má za následok snížení úsad strusky na vyzdívce konvertoru a zároveň odpadá nutnost vybavení provozu dalším náhradním konvertorem.Vynález bude nyní...

Vyzdívka přechodů nístějové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268296

Dátum: 14.03.1990

Autori: Havlík Vojtěch, Mojžíšek Jaroslav

MPK: F27D 1/04

Značky: nístějové, vyzdívka, přechodu

Text:

...obsahují od 8,0 do 20,5 Š hmotnoltních oxidu chromítěho e poměr obsahu oxidu vlpenetłho k obsnhu oxidu křemiči tĺho jn 0,1 už 2,0. r 4 Výhodou vyzdívky přechodů nístčjově pece podle vynĺlezu je, že vyzdívke přechodů jakocelok vykazuje vyvážené vlastností především co do porovltosti, kteri při deněm chemlckěm složení knmenů /1/ /2/ určuje její opotřebení nejen z hlcdinkn koroze, Ale též z hlediskn odolnosti vyzdívky proti teplotním zmčnĺm....

Vyzdívka půdy sklářské pánvové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 267566

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pešek Jiří, Vobořil Václav

MPK: C03B 5/42

Značky: sklářské, půdy, vyzdívka, pánvové

Text:

...aby nedošlo k jejímu porušení popraekánim při vyaoušení a prvním ohřevu ne pracovní teplotu, a to í přesto, že složení hmoty zabezpečuje relativně dobrou objemovou stabilitu. výhodná je provedení převýäení půdy kolem etěn pece,jehož funkcí je zabránit zatákání ekloviny kolem stěny do epodních části vyzdívky. ve středové části půdy pece je výhodné provést šikmou plochu pro rychlejší odtok ekloviny do skel né jímky.Přsdnoetí konstrukce pody...

Vyzdívka přechodů nístějové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 263054

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mojžíšek Jaroslav, Havlík Vojtěch

MPK: B27B 3/14

Značky: vyzdívka, nístějové, přechodu

Text:

...nedostatky odstraňuje vyzdívka přechodů nístějové pece podle vynálezu, vytvořené z pálenýoh magnezitohromovýoh kamenů. Podstatou vynálezu je, že megnezitchromové kameny mají rozdílnou porézní strukturu, kde jedna část magnezitchromových kamenů (1) má pőrovitost od 13 do 15 obj. a druhá část magnezitohromových kamenů (2) má pőrovitost od 16 do 18 obj., přičemž magnezitchromové kamený (1 , 2) mají od 8,0 do 20.5 hmotnostních oxidu...

Vyzdívka reaktoru na výrobu technických sazí a způsob jejího provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261176

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šeliga Vladimír, Šeliga Jiří

MPK: F27D 1/00

Značky: vyzdívka, výrobu, sazí, způsob, jejího, reaktoru, provedení, technických

Text:

...segmentem z mulitokorundových tvarovek vyzděných korundovou vrstvou, na horních dvou třetínách obvodu monolitickou vrstvou litého žárobetcnu. Řez B-B tímto reaktorem je znázorněn na obr. 4. Na těchto výkresech pozice łznázorňuje korundovou vrstvu, 3 monofítickou vrstvu litého žárobetonu, 3 izolační vrstvy, 5 reakční prostor, § mulitokorundovou vrstvu, Q zalévací komínek, 1 plášť reaktoru a g příčný preklad asbestovou lepenkou. Srovnání dosud...

Vyzdívka dna nístějové pece, zejména elektrické stejnosměrné obloukové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 258123

Dátum: 15.07.1988

Autori: Hlawatschek Hartmut, Schubert Manfred, Böhm Kurt, Gelsdorf Günter

MPK: F27B 3/14, F27B 3/18

Značky: obloukové, pece, zejména, elektrické, vyzdívka, stejnosměrné, nístějové

Text:

...blíže objasměn na přikladu provedení, znázorněném schematicky na výkresu.Elektrická stejnosměrna oblouková pec 1 je opatřena kovovým upláštěm 2 a žáruvzdornou vyzdívkou 3. V nístějí 4 je vyzdívka 3 vytvarována jako odstupňovaný obvodový spád 5, který dosahuje až ke středové ocelové desce 7 v kovovém dnu 6, přičemž v ocelové desce 7 jsou po kruhové ploše svisle upevíněny ocelové tyče 9, vyčnívající nad plochu 3 dna, přivrácenou k vniztřku...

Vyzdívka rotační pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 238530

Dátum: 01.11.1987

Autor: Rozkydal Oldřich

MPK: F27B 7/28

Značky: vyzdívka, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky rotační pece, zejména pro tepelné zpracování cementářské suroviny či suroviny pro výrobu práškového vápna. Účelem vynálezu je zlepšit podmínky pro přestup tepla z kouřových plynů do suroviny. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že vnitřní povrch vyzdívky je opatřen výstupky a/nebo prohlubněmi uspořádanými jednak do válcových pásem rozmístěných v odstupu od sebe podél rotační pece, jednak do podélných pásů...

Vyzdívka vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245281

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zbooil Vladimír, Tyburec Milan, Makal Rudolf, Tesao Václav, Zeman Jioí, Eížek Petr

MPK: F27D 3/12

Značky: vyzdívka, vozíků

Text:

...ee mnpnne paamemeau Mewannmqecxme nonocu 5 cxenesoóeroanumn anemenwamm 6. xecrxo ynpenneuuumu Ha anx nocpencwnom saxnannux nemaneü 7 (mur. 3) n upoanaunammnmu naympennue cnon Tennonaonannu 3 (ůnr. I) K 4. Bepwuxansnaa apmawypa 8 xeneaoöewounoro enemeura 6 onanm Koauom npnxpennena K ero aannanuoü newann 7(çmr. 3), a npyfum - K apmarypuoü oemxe 9 (ąnr. I) cnoa xapocwoñxoro óemona I. Baemanü onoü 2 TBHHOĽBOHHmum annaemcn orpamnammum cnoem H...

Litá vyzdívka induktorů pro středofrekvenční indukční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 251303

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hůlka Petr, Procházka Miroslav

MPK: H05B 6/10

Značky: induktoru, litá, ohrev, indukční, vyzdívka, středofrekvenční

Text:

...izolací. Další podstatou vynálezu je, že mezi závity cívky je uspořádána ucpávka.Hlavní výhody litýoh vyzdívek pod 1 e.vyná 1 ezu spočívají zejména v podstatném zkrácení doby vlastního vyzdívání, a tonejméně o 100 oproti provádění vyzdívky vymazáváním a nejméněo 200 proti systému vydusávání. Další výhodou je odstranění namñhavé ruční práce a.zmenšení manipulačního prostoru. Výhodou je též vyšší tvrdost a mechanická pevnost v porovnánís...

Vyzdívka vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233930

Dátum: 01.03.1987

Autor: Filipi Miroslav

MPK: F27D 1/18, C21C 5/04

Značky: chlazených, vyzdívka, dveří, průmyslových, pecních, pecí, vodou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí a je vhodný zejména pro sklopné nístějové ocelářské pece. Vyzdívka vodou chlazených pecních dveří průmyslových pecí, zejména sklopných nístějových ocelářských pecí, má podle vynálezu žáruvzdorné keramické tvarovky (5) uloženy k zadní stěně (6) konstrukce rámu (1) pecních dveří naplocho a s úklonem rovnajícím se 0,9 až 1,0 násobku úhlu naklopení pece, přičemž vždy jedna...

Vyzdívka pecního vozu, zejména pro velká zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234677

Dátum: 01.01.1987

Autori: Duda Petr, Bůžek Jindřich

Značky: velká, zatížení, vozů, vyzdívka, pecního, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení úplného vyrovnání změn, vzniklých tepelným a mechanickým namáháním bez vlivu na dolní část vyzdívky. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením věnce (1) z hydraulického žárobetonu kolem dolní části vyzdívky. Tuto část věnec (1) přesahuje a svým převýšením vytváří vanu, která je vyplněna zrnitým žárovzdorným materiálem (5). Dolní část vyzdívky tvoří vrstvy tepelně izolačních tvárnic (6).

Pecní vyzdívka, zejména pro stropy a dveře pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 224500

Dátum: 15.02.1986

Autori: Berka Miroslav, Hubková Anna, Pešek Jiří

Značky: vyzdívka, stropy, pecí, dveře, zejména, pecní

Zhrnutie / Anotácia:

Pecní vyzdívka, zejména pro stropy a dveří pecí, která se skládá z bloků, jež jsou složeny z trámců, vytvořených slepením desek z lehčeného izolačního materiálu, vyznačená tím, že desky (3) ve tvaru obráceného písmene T jsou uspořádány do nosných trámců (2), umístěných v bloku (1) tak, že mezi každými dvěma nosnými trámci (2), jež jsou opatřeny závěsnými elementy (10), je vložený trámec (5), sestavený z desek (6) ve tvaru písmene T, kteréžto...

Žárovzdorná vyzdívka, zejména elektrické laboratorní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 219521

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vymětal Josef, Komínek Miroslav

Značky: laboratorní, elektrické, vyzdívka, žárovzdorná, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žárovzdorné vyzdívky zejména pro elektrické laboratorní pece, pro pracovní teploty v rozsahu 1000 až 1750 °C, s vícevrstvou žárovzdornou vyzdívkou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnitřní vrstvy žárovzdorné vyzdívky pece jsou vytvořeny z tenkostěnného žárobetonu s tloušťkou od 2 do 5 cm, za níž následuje izolační vyzdívka z několika vrstev vláknitých izolačních materiálů a z vnitřní vrstvy alporitu nebo podobného materiálu.

Vyzdívka elektrické odporové periodické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 225654

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kosař Jiří, Varga Josef

Značky: periodické, odporové, elektrické, vyzdívka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky elektrické periodické odporové pece, ve které jsou duté prostory provedené jako rozváděcí kanál. Rozváděcí kanál, který je propojený k vnější stěně pece, je součástí stěnového kanálu, jenž je ve vyzdívce veden podle stěn vnitřního pláště pece a je spojen vyúsťovacími otvory s vnitřním prostorem pece.

Vyzdívka vozu tunelové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 217746

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bůžek Jindřich, Duda Petr

Značky: vyzdívka, tunelové

Zhrnutie / Anotácia:

Vyzdívka vozu tunelové pece, sestávající ze spodní a vrchní části. Spodní část se děli na jádro a věnec po jeho obvodu. Jádra je tvořeno několika vrstvami tepelně izolačních tvárníc {4), na nichž leží vrstva žárovzdorných tvárnic (4). Věnec se dělí na spodní vrstvu (8) z tepelně izolačních tvárnic a vrchní vrstvu (7) z hydraulického žárobetonu, opatřenou po vnějším obvodu vrchní stěny vertikálním výstupkem (10). Vrchní část vyzdívky sestává z...

Vyzdívka kruhové pece k plynulé výrobě koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215678

Dátum: 15.03.1984

Autor: Mentel Adolf

Značky: plynule, koksu, kruhové, výrobe, vyzdívka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyzdívky kruhové pece k plynulé výrobě koksu, přičemž navazuje na čs. vynález podle patentu č. 127 522. Vyzdívka kruhové pece k plynulé výrobě koksu s nepřímým ohřevem uhelné vsázky podle vynálezu sestává s obvodových topných směn, pohyblivé střední stěny a klenby. Podstatou vynálezu je, že obvodové topné stěny jsou tvořeny panelovými bloky 2, 2', sestavenými plynotěsně po obou stranách pohyblivé střední stěny 4, zakotveními v...