Patenty so značkou «vyvození»

Zařízení pro vyvození prostorového pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259474

Dátum: 17.10.1988

Autori: Flaška Miloš, Sova František, Macoun Josef, Krásný Josef, Brabec Oldřich, Kondr Vladislav

MPK: B24B 27/04

Značky: zařízení, prostorového, pohybu, vyvození

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, a to v kosém pohledu.Zařízení pro vyvození prostorového pohybu podle tohoto příkladu provedení sestává 2 rámu l, na kterém je vytvořena vidlice łg, jejíž ramena jsou opatřena na koncích ložisky ll vidlice lg rámu l. K rámu l jsou ještě kolmo na vidlice lg připojena kotvení lg motoru 5 přítlaku.V ložiskáah łł vidlice gg rámu l jsou zasunuty čepy 3 upevněné na kloubu g....

Zařízení pro vyvození tvářecího odporu v hydraulických obvodech strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253834

Dátum: 17.12.1987

Autori: Brzák Stanislav, Kucharčík Leoš

MPK: B30B 15/20

Značky: zařízení, strojů, odporu, vyvození, tvářecího, obvodech, hydraulických

Text:

...za prvním odpouštěcím ventilem ll do odpadního potrubí ll, zapojeného do nezakreslené odpadní nádrže. Regulační prvek g je opatřen ovládacím prvkem 1, jehož vstup je elektrickým vedením É připojen na výstupy prvního ěidla l polohy a druhého čidla l polohy pohyblivé traverzy l, vstup elektrohydrauliokého rozváděče lg a výstup čidla § tlaku,přiřazeného paralelné k přívodnímu potrubí g pracovního prostoru lgll ovládacího hydraulického válce lg....

Zařízení pro vyvození eliptického pohybu obráběcího nože soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246708

Dátum: 15.12.1987

Autori: Skalka Boris, Váoa Pavel, Peoina Petr

MPK: B23B 21/00

Značky: eliptického, vyvození, nože, zařízení, obraběcího, pohybu, soustruhů

Text:

...dodatečného odstraňovaní vyhrnutého materiálu.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro vyvození elíptického pohybu obráběcího nože soustrtthu podle vynálazu, ktere je tvořeno křížovým a nožovým suportem s nožovým držákem, upevněných k příčnemu suportu soustruhu společným nosičem. Podstata vynálezu spočíva V tom, že ve společném nosiči je otočně uložen hnaný hřídel, kterýje opatřen dvěma excentry, otáčející se v kulisäch, jež jsou...

Zařízení k vyvození velmi vysokých tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253308

Dátum: 12.11.1987

Autor: Zegzulka Jiří

MPK: F15B 5/00

Značky: zařízení, tlaku, vysokých, vyvození, velmi

Text:

...v příkladném provedení schematicky znázorněno na přiloženém výkresu.Zařízení podle vynálezu v příkladném provedení sestává z horního hydraulického válce 3 a dolního hydraulíckého válce l, které jsou vzájemně propojeny do samosvorného hydraulického obvodu. Pod horním hydraulickým válcem 3 je uspořádán doplnkový hydraulický válec 3 napojen na své ovládací ústrojí É, jež tvoří hydromotor.Ochranu proti tlakovému přetížení tvoří větev s řízeným...

Zařízení pro vyvození horizontální složky zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249686

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kysilka Josef

MPK: G01N 19/06, G01N 3/56

Značky: vyvození, zatížení, zařízení, horizontální, složky

Text:

...celého zařízení, snednost změny velikosti horizontální složky zatížení a velká přesnosttakto vyvozené složky síly.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na podklade popisu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který schematicky znázorňuje zařízení pro vyvozeňílhorizontální složkyzatížení podle vynálezu. 249686 Zařízení sestâvá z tělesa i, V jehož dutině je na stojánku Ž otočně upevněna kladka g, přes kterou je zavěšeno na Vlákŕ...

Zařízení pro vyvození konstantního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229122

Dátum: 01.02.1986

Autori: Zvěřina Oldřich, Dobeš Ferdinand

MPK: G01N 3/08

Značky: napětí, zařízení, vyvození, konstantního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měření. Dosavadní zařízení pro tlakové zkoušky tečení materiálu vyžadovaly vzorky volené tak, aby nedocházelo ke vzpěru, což mělo za následek neúměrně velké rozměry vaček. Zařízení podle vynálezu představuje jednoduchý pákový systém nezávislý na délce vzorku, je konstrukčně jednoduchý a má relativně malé rozměry. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že konec páky na straně závaží je opatřen rovinnou plochou, na...

Zařízení pro vyvození tahu v pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218943

Dátum: 15.06.1985

Autori: Hulínský Pavel, Brabec Jiří, Smazal Václav, Košňar Pavel

Značky: zařízení, pásu, vyvození

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyvození tahu v pásu, zejména ve válcovacích zařízeních, úpravárenských linkách apod. Řeší se jím vyvození co možná největšího tahu v jediném zařízení bez povrchového poškození pásu a jeho trvalé deformace. Zařízení podle vynálezu sestává z nosného rámu, uspořádaného mezi měřícími válečky, s osou souměrnosti, odkloněnou od svislé roviny směrem k měřicímu válečku, přes který je pás přiváděn do zařízení. V nosném rámu...

Způsob vyvození konstantní deformační rychlosti na trhacích strojích a zřízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217322

Dátum: 15.02.1985

Autori: Smrčka Jaroslav, Jadrníček Vladimír

Značky: způsob, strojích, zřízení, rychlostí, vyvození, způsobu, konstantní, deformační, provádění, trhacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob vyvození konstantní deformační rychlosti při zkoušce tahem nebo tlakem na trhacích strojích s mechanickým pohonem a s plynule měnitelnou rychlostí zatěžovací hlavy stroje a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstata způsobu spočívá v tom, že se převede prodloužení nebo zkrácení zkušebního vzorku na otáčivý pohyb ovládacího prvku stroje, přičemž přírůstek rychlosti upínací čelisti je úměrný prodloužení nebo zkrácení...

Zařízení k vyvození tažné síly lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 213936

Dátum: 01.06.1984

Autor: Paliatka Pavol

Značky: síly, vyvození, zařízení, tažné

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává ze dvou vzájemně spojených skříní, kde v jedné skříni je uspořádán pastorek se spojkou a brzdícím zařízením a ve druhé skříni je uspořádáno talířové kolo s centrálním kolem a satelity, kolem nichž je uloženo korunové kolo. Pohon bubnu pro navíjení lana se provádí prostřednictvím talířového kola přes centrální kolo a satelity, která tak vytvářejí redukci, umožňující zvyšování...