Patenty so značkou «vyvíjení»

Zařízení k vyvíjení zapařovací páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269633

Dátum: 11.04.1990

Autori: Černík Jiří, Trubač Ladislav, Vencl Lubomír, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: vyvíjení, páry, zařízení, pecích, pekařských, zapařovací

Text:

...vodními teplojamy, ať již rovnotlakýni nebo e tlakovýn epáden, pro výrazná zvýšení pořízovacích nákladů e stavebních rozněro. Dále Jsou známy elektricke odporově či elektrodove vyvíječa a vysokotlakó kotle e možností využití teple ekumuloveného v přehřátà vodě e redukcí tlaku páry. Rovněž je známa egregece těchto parních kotla s teplojemy,která umožňují krátkodobý odběr páry a vysokým a atrmým výkonem. Pro výrobce zapařovací páry jeou...

Zařízení k vyvíjení páry v pekařských pecích

Načítavanie...

Číslo patentu: 269312

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vencl Lubomír, Černík Jiří, Trubač Ladislav, Lebduška Josef

MPK: A21B 3/04

Značky: pekařských, páry, vyvíjení, zařízení, pecích

Text:

...uvnitř pláětě a alespoň jedním vývodem páry napojeným na zvlhčovací blok, dále napojený pomocí nspájecího kanálu na přívod vody, přičemž zvlhčovaoí blok je tvořen hlavním kanálem opatřeným zúžením 5 vodní tryskou vyíatěnou ve vodní jínce a je tvořen alespoň jedním vyrovnávacím kanálem, pomocí něhož je propojena vodní jímks s hlavním kanálem a vodní jímkou napájenou napájecím kanálem.Výhodou zařízení k vyvíjení páry v pakařských pecích...

Zařízení pro elektrolytické vyvíjení vodíku a kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264061

Dátum: 12.05.1989

Autori: Rabas Otomar, Benedikt Vladimír, Tesař Rudolf

MPK: C25B 1/02

Značky: kyslíku, vodíku, zařízení, vyvíjení, elektrolytické

Text:

...elektrody tvořici nádobu. Ustavení přívodu a stojiny vůči vnější . elektrodě izolační vrstvou a izolací, které je oddělují,a včleněním izolačních trubek mezi izolací a vnitřní elektrodu se dosáhlo provozní spolehlivosti s minimalizováním možnosti zkratu obou elektrod.příkladné provedení zařízení podle vynálezu v celkovém pohledu zn-.gizorňuje obral a v detailním řezu jednoho páru elektrCd Obrozovnější elektrody gtvoříĺí nádoby jsou ustaveny...

Přístroj pro vyvíjení rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261223

Dátum: 12.01.1989

Autor: Coulon André

MPK: B25D 9/02, B25D 9/08

Značky: rázů, prístroj, vyvíjení

Text:

...doraz pístu É.Píst E obsahuje dva rozšířené úseky 1, 1, klouzající v plášti l. Rozšířený úsek 1 bližší ke trysce 5 je opatřen těsnicím prstencem 5. V plášti l jsou vytvořeny otvory g, sloužící k vypouštění vzduchu. když je píst É na konci své dráhy, odvráceném od trysky 1. Na piatu Q spočívá nástroj lg, tvorený válcovým dílcem ll se dvěma rozšířenými úseky ll, lg, klouzajícími v plášti l, a trubicí lg, umístěnou v axiálním průchodu v dílci...

Zařízení na vyvíjení homogenizované inertní pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246983

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zeman Luboš, Lang Pravdomil

MPK: A62C 31/12, A62C 5/02, E21F 11/00...

Značky: homogenizované, inertní, vyvíjení, zařízení, pěny

Text:

...likvidace požárů, zejména tuhých látek. Delěí výhodou zařízení dle vynałezu je skutečnost, že zařízení je konstrukčně řeěeno jako hermeticlcy uzavřený přetlekový systém, jehož funkce je zachována i při narůstejícín odporu na výstupní straně zařízení např. při doprave homogenizované inertní pěny potrubím na velkou vzdálenost, při vyplňovdní dutín epod. Zařízení podle vynálězu umožňuje využít k vyvíjení honogenizované inertní pěny jak plynněho...

Vyvíječ pro kontinuální vyvíjení a dávkování plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250748

Dátum: 14.05.1987

Autor: Fučík Zdeněk

MPK: B01J 7/00

Značky: dávkování, vyvíječ, kontinuální, plynů, vyvíjení

Text:

...hlàdinu pracovního roztoku v každé plovákové komoře g. S plovákovými ventily § jsou spojeny» tlakové zásobníky Q pracovních roztoků přes rozdělovač g vzduchu. Při naplnění plovákových komor g pracovním roztokem je nadzdvižen plovák 1, který uvolni plovákový ventil § a vypustí vzduch z tląkového zásobníku § pracovního roztoku. Ve vyvíjecí nádobě l je umístěna frita lg, která je prostřednictvím průtokoměru g a průtokového regulátoru lg spojena...

Směs pro vyvíjení dýmu pro kontrolu účinnosti vzduchotechnických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250556

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hájek Robert

MPK: C06D 3/00

Značky: vyvíjení, zařízení, kontrolu, směs, účinnosti, vzduchotechnických, dýmu

Text:

...množství následující směsinebo chlorečnanu draselného aVyvíjení dýmu je založena na rozptýlení sublimovaného uhličitanu »amonného NH 4 J 2 CO 3, popřípadě hydrogenuhličitanu amonného NI-I 4 HCO 3 do prostoru určeného k zadýmování.Dým je vyvíjen reakcí oxidu uhličitého C 02, amoniaku NHs a vody H 2 O. Průběh reakce znázorñují následující rov-nice1002 a NHs se v reakční směsi ziskávají tepelným rozkladem močoviny NH 2 CONH 2. Směs se připreví...

Způsob kapalinového vyvíjení diazografického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239452

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kanderal Fratišek, Snížek Jioí, Vlasák Roman

MPK: G03C 5/34

Značky: diazografického, vyvíjení, materiálů, kapalinového, způsob

Text:

...například dalěí barvotvorne sloln, jednotlive nebo emlend diasosloučeniny, purračríi latky, látky antihalaöní, smáčecí, další metalizující prísady, mikrokoloidní prísady, mikrokoloidní křeniöitarw a kyeličnik křemitý spod. a pro vývojkový syetdm regulátor-d pH, etabilieatorů,reduküních pŕísad, emdčedel apod. Je pochopitelnó, ie pro zvýlení stability systému material- vývojka lze v případ převdlnl kapalinovdho vyvolavdní vyloučit nebo sníäit...

Bezpečnostní zařízení pro tanky k vyvíjení fotografických filmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223152

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pietsch Wilfried, Sedlacek Heinz

Značky: tanky, filmu, bezpečnostní, fotografických, zařízení, vyvíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezpečnostního zařízení pro tanky k vyvíjení fotografických filmů, zejména kontinuálních vyvolávacích strojů se zařízením pro regulaci teploty lázně, obsahujícím snímač teploty, určený k zapojování a odpojování topného odporu ohřívajícího lázeň. Podstata navrženého řešení spočívá v tom že uvedené a zařízení obsahuje snímač polohy hladiny kapaliny a umístěný v pracovním tanku a tvořený dvěma polovovými elektrodami zasahujícími do...