Patenty so značkou «vyvažovacie»

Vyvažovacie teleso a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 288332

Dátum: 04.01.2016

Autori: Dzurenda Štefan, Manduľák Ján

MPK: D06F 37/20

Značky: vyvažovacie, spôsob, těleso, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa vyvažovacie teleso zo železnorudného koncentrátu s obsahom Fe vyšším ako 64 % hmotn., ktoré sa kompaktuje alebo je k nemu pridaná spojovacia matrica vo forme živice. Následne je koncentrát vystavený požadovanému tlaku a teplote. Ďalej je možné použiť metódy fluidného, elektrostatického alebo elektrokinetického nanášania materiálu na báze polyetylénu alebo iného typu polyolefínu, čím vznikne na telese súvislé puzdro. Uvedené spôsoby...

Vyvažovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5865

Dátum: 04.10.2011

Autori: Dzurenda Štefan, Manduľák Ján

MPK: D06F 37/20, F16F 15/28, B32B 15/092...

Značky: těleso, vyvažovacie

Text:

...vo svojej primárnej forme obsahuje veľa nečistôt, obzvlášť oxidov, ktoré bránia jeho kompaktácii. Vyvažovacie teleso obsahujúce železnorudný koncentrát, podľa technického riešenia využíva pre kompaktáciu materiál, ktorý má oxidy čiastočne redukované. Efekt redukcie oxidov sa pozitívne prejavuje pri kompaktácii a zvlášť pri dosiahnuteľnej vyššej mernej hmotnosti vyvažovacieho telesa. Železnorudný koncentrát je v tejto forme bežne...

Vyvažovacie zariadenie s premennou silou hlavne pre závesy s pohyblivou osou domácich elektrických spotrebičov a podobných

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2670

Dátum: 17.11.2003

Autor: Bettinzoli

MPK: E05F 1/00

Značky: spotrebičov, hlavne, pohyblivou, premennou, podobných, závěsy, vyvažovacie, silou, domácích, zariadenie, elektrických

Text:

...čiastočný rez zariadením podľa obr. 1 pri pôsobení druhej väčšej vyvažovacej sily- Obr. 4 zobrazuje pohľad z boku na záves s pohyblivou osou podľa vynálezu vybavený vyvažovacím zariadením v pokojovej polohe- Obr. 5 zobrazuje pohľad obdobný obr. 4 so závesom V čiastočne otvorenej/zavretej polohe- Obr. 6 zobrazuje pohľad obdobný obr. 4 so závesom v úplne otvorenej polohe- Obr. 7 zobrazuje variant uskutočnenia závesu podľa vynálezu a- Obr. 8...

Vyvažovacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2375

Dátum: 18.01.2000

Autori: Manduľák Ján, Malčovský Eugen

MPK: B32B 15/08, C08K 3/08, C04B 14/02...

Značky: těleso, vyvažovacie

Text:

...živíc, polyamidu, močovinoformaldehydových živíc, reaktoplasty na báze polyuretánov, polyamidov, epdxydových živíc,akrylátových živíc a pod.Ako plnivo je možné použit v zásade všetky materiály, ktoré svojimi fyzikálnomechanickými vlastnosťami zodpovedajú požiadavkám na parametre vyvažovacieho telesa a súčasne nepôsobia korozívne na materiál pojiva. Pre účely tohoto technického riešenia výroby vyvažovacích telies sú použiteľné...

Vyvažovacie pružinové zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247014

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novotný Jaroslav

MPK: B25J 11/00

Značky: pružinové, vyvažovacie, zariadenie

Text:

...ramena robota V celom rozsahu jeho pohybu. Príklad vyhotovenia vyvažovacieho pružinového zariadenia. je znázornený na pripo 4jených výkresoch, kde na o-brj 1 je znázoärí nený nárysný pohľad na usporiadanie vyvažovaciebio zariadenia, na obr. 2 bokonrysný pohľadrna Vyvažovacie zariadenie a na vobr. 3 pohľadna priemyselný manipulátor,opatrený vyvažovacím zariadením podľa vynálezu.Vyvažovacie pružinové zariadenief pozostáva z upevňovacej...