Patenty so značkou «vytvrzování»

Zapojení pro programovou regulaci teploty ohřevu a vytvrzování výrobků, zejména dlouhých betonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269801

Dátum: 14.05.1990

Autori: Čermák Jaroslav, Makeš Jiří, Haneček Karel, Kučera Josef

MPK: B28B 15/00, B29B 17/00, C04B 15/12...

Značky: programovou, ohřevu, betonových, prvků, výrobků, vytvrzování, dlouhých, zapojení, teploty, regulaci, zejména

Text:

...dlouhý výrobek može být rozdelen ne eekce řízene zo eebou uepořúdenýmí zepojeníni podle vynúlezu.Příkledná provedení zapojení podle vynálezu je ochematíoky ąnázprnšno na výkrese.První časové relé 3 obeehuje neetavitelnou etupnicí 3. Jedním konceo je připojev no k hlavnímu relé 3 e vypínačem l e druhým koncom ke druhemu čaehvómu relé Q. které obsahuje druhou nastavitelnou etupnici Z. obě éaoovi relé 3. § jeou současně nepojena na parní...

Pec pro vytvrzování polymeru na taženém vlákně

Načítavanie...

Číslo patentu: 269293

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gőtz Jiří, Hayer Miloš, Sojka Miloš, Kuncová Gabriela, Čermák Roman

MPK: F27B 17/02, F27B 17/00

Značky: vlákně, taženém, polymerů, vytvrzování

Text:

...tepelný štít, jenž je opatřen jímkou výparů se zabudovanou odsávací hubicí.Výhodou pece podle vynálezu je zejména to, že je konstruována jako rozevíŕatelná,vlákno se dobře zavádí do nitra pece a vnitřní části pece se dobře čistí. Při porušení topného obvodu lze snadno při rozevření pece.vyměnit celý ínfrazářič, a to bez nutnosti složité demontáže pláště pece. Infrazářiče jsou přitom umístěny v půlkruhovýchreílektorech z nerezavějící...

Kompozice pro vytvrzování epoxidových práškových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268348

Dátum: 14.03.1990

Autori: Berková Jarmila, Tůma Zdeněk, Jelínek Karel, Matějíček Alois, Klejch Jiří, Hájek Karel

MPK: C08G 63/12, C08G 59/42

Značky: práškových, vytvrzování, kompozice, epoxidových

Text:

...kyselin, například kyselín stearové. olejové, pelargonové, rozvětvených mastných kyselín a počtom uhlíkových atomů 9 až 21 aj. Jako urychlovače reakce těchto složek se používají eloučeniny kovů 2. a 4,sloupce periodického systemu prvků, hlavně oxidy a soli. například octan a steeran zinečnatý, vápenatý, hořečnatý nebo barnatý, a dále organické dusikaté báze, například lauryldimethylbanzylamoniumbromid, benzyldimethylemin,...

Zařízení pro vytvrzování a zachlazování izolací předvinutých cívek elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267805

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hulla Pavel, Kraupner Milan

MPK: H01F 41/12

Značky: strojů, cívek, zařízení, izolaci, vytvrzování, elektrických, zachlazování, předvinutých

Text:

...doskou 2 a spodní vychlazovanou doskou é JSOU společně s hydraulíckýmí jednotkami Z unístěny ve stojanech §. V tom případě, kdy jsou stojany vytvořeny ve tvaru písmena I, může být výhodne využíto obou symetríckých stran ke zdvojení celého zařízení. vytvrzovací pracovní prostor 1 a zachlazovací pracovní prostor 3jsou mezí sebou propojeny nanípulační dráhou 2 v délce odpovídající přečnívajícím částem cívek, které nejsou vytvrzovany. Před...

Vypěňující epoxidová lepící pasta pro teploty vytvrzování 170.sup.o.n C

Načítavanie...

Číslo patentu: 244057

Dátum: 01.06.1988

Autori: Jonáš Jaroslav, Palatý Jioí

MPK: C09J 3/16

Značky: vypěňující, 170.sup.o.n, pasta, teploty, vytvrzování, lepicí, epoxidová

Text:

...hmotnostních dílů smáčedla, dále lepící pasta obsahuje 28,5 hmotnostníoh dílů diaminodifenylmetanu v makromolekulární aminoformaldehydové pryskyřici a 10,0 hmotnostních dílů aminoamidu jako tvrdidla.Využitím vynálezu se dosáhne průměrné smykové pevnosti dvojitě přepláto spoje 7,0 - 10,0 MPa a simulované smykové pevnosti 3,1 - 3,3 MPa. Další výhodou past je jejich nestékavost a zvětšení objemu při vytvrzování nejméně o 100 .100 hmotnostních...

Katalyzátor pro vytvrzování močovinoformaldehydových lepidel pro termokašírování

Načítavanie...

Číslo patentu: 254272

Dátum: 15.01.1988

Autori: Levíček Jan, Košíček Jan

MPK: C08G 12/12

Značky: termokašírování, vytvrzování, katalyzátor, lepidel, močovinoformaldehydových

Text:

...vody a popřípadě dále obsahuje 1 až 3 hmot. díly formaldehydu a 2 až 3 hmot. díly kyseliny paratoluensulfonové nebo 2 až 8 hmot. dílü škrobu a/nebo 5 až 25 hmot. dílů chloridu amonného a/nebo 10 až 50 hmot. dilů močoviny.Tento roztok urychluje reakci modifikovaných UF lepidel jednak vlivem nízká hodnoty pH a jednak účinkem přítomného formaldehydu tak, že při průchodu termokašírovací linkou je fólie již dokonale přilepena. Modifikovaná UF...

Modifikovaná polyadiční nebo iontová tvrdidla vhodná pro vytvrzování epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 245665

Dátum: 15.09.1987

Autori: Konopík Bohumil, Vaníeek Jioí, Blažek Jioí, Hrneío Vilém, Prchlík Václav, Král Zdenik

MPK: C08G 59/40, C08F 244/00

Značky: vytvrzování, pryskyřic, polyadiční, vhodná, iontová, modifikovaná, epoxidových, tvrdidla

Text:

...spod. Z dalších typů se poušívají produkty pí-ipravené z různých sním, jako napŕ. adukty e opnxidovýni. slouěoninami, alkylenoxidem. akrylonitrilom. dimerisovsoýni vlastnými kyselineni a kondensúty a fonoly o aldshydy. Z młgvdridů polykarboxylových kyselinvae uplatňuje především ftslanłwdrld, tetrełąydrottalmłwdrid, hexałlydrartalanhydrid, netłvlhexshydrottslsnhydrid, dílo pak disnhydridy odvozonć od...

Universální zařízení ke stanovení doby vytvrzování jádrových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246561

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kiss Zoltán, Répásy Zoltán, Veszprém Nagy Ferenc, Farkas Béla, Bátor Edit

MPK: G01N 27/02, B22C 9/12

Značky: zařízení, universální, vytvrzování, stanovení, směsi, jadrových

Text:

...12 npnxpenneu mrox 13, pacnonomeuuuü Ha Haxonamnncn non KóxyxoM 8 KoHeunu Buxnmqarenen 10. B Hnxueň qacru nasa, nunonnenuoro B cTenxe.mraTnsa 9, nueewcn yrnyönenne, sa cqew KOTODOPO samenxa muxcamopa 11 Qnxcnpyer pyxoxrxy 12 B xpaňueu Humnem nonomennu. AK Topuy pyxoarxn 12 npnxpennena Kpumka 14, aaxpunammaa cnepxy maxry neun 6. Cuusy K Kpumke 14 Kpennwcx cronux 15, npencTaBnammHň coőoñ KPOHMTEŘHc Konbuon, 3 KOT 0 p 0 M aunonuen nas nnn...

Polyaminická tvrdidla pro vytvrzování epoxidových kompozic, zejména pod vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240132

Dátum: 15.06.1987

Autori: Masárová 1ubomíra, Devínsky Ferdinand, Múeková Marta, Svoboda Ivan, Veverka Miroslav, Voddáeek Miloslav

MPK: C08L 63/00, C08G 59/50

Značky: kompozic, polyaminická, zejména, vytvrzování, vodou, tvrdidla, epoxidových

Text:

...s číslem kyselosti, s výhodou 20 až 30 mg KOH na jeden gram.P ř ĺ k l a d 1 Polyaníínícké tvrdidlo trikresolového typu A.Kondenzát je připraven z těchto složek 1 mol technického trikresolu, tj. směsiDo laboratorního duplikátorového reaktoru s možnosti vyhřívání a chlazení, opatřeného míchadlem, se predloží množství technickěho trikresolu odpovídající 1 molu a za mícháni se postupně přidává 1 mol dietylentriaminu. Reakční směs se...

Způsob tepelného vytvrzování skla a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238638

Dátum: 15.05.1987

Autori: Rigby Malcolm James, Marsh Brian, Ward Peter

MPK: C03B 27/00

Značky: zařízení, tepelného, provádění, vytvrzování, způsob, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu tepelného vytvrzování skla, při kterém se žhavý skleněný výrobek ochlazuje plynem fluidovaným materiálem, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom, že ze sloupce tohoto fluidovaného zrnitého materiálu se odsává plyn k jeho zhuštění a zamezení proudění zrnitého materiálu ke sklu. Zařízení k provádění způsobu tvoří trysky, které jsou připojeny k zásobníku pro zásobní sloupec plynem fluidovaného zrnitého materiálu, přičemž u...

Způsob tepelného vytvrzování skla a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238388

Dátum: 15.04.1987

Autori: Evason John, Ward Peter, Rigby Malcolm James

MPK: C03B 27/00

Značky: tepelného, způsobu, vytvrzování, zařízení, způsob, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu tepelného vytvrzování skla, při kterém se žhavé sklo ochlazuje zrnitým materiálem, který se žene směrem ke sklu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se vyvíjejí alespoň dva proudy zhuštěných plynem fluidovaných částic zrnitého materiálu a tyto se ženou směrem ke sklu rychlostí, která zajišťuje soudržnost každého proudu v jeho dráze směrem ke sklu. Zařízení k provádění způsobu má trysky, k nimž je připojen alespoň jeden...

Urychlovač vytvrzování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239486

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Josef, Š?astný Milan, Elefantová Dagmar

MPK: C08L 33/10, C08K 13/02, C08L 67/06...

Značky: urychlovač, vytvrzování

Text:

...je založena na působení produktu jejich vzájomná reakce, ktorý můlo být ve směsi o jednou-ua složek. Tento urychlovač jo mnohem účinnějäí než samotný mangan nebo polyamin a umolňujo näkollkanásobná akráoeni želstinačni doby vzduchom inhlbovalných akrylátových kompozic nebo nenaayconých polyestorových pryakyŕlo. Jeho vysoká účinnost zejména vzhledem k akryldtovým pryekyŕlcím a kompozictm ae prejavuje i vzhledem k aamotným ekrylátovým...

Aktivátor pro extrémně rychlé vytvrzování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238696

Dátum: 15.01.1987

Autori: Füssel Jan, Moc Miloš, Klátil Karel, Křivánek Jiří

MPK: C08F 4/40, C08L 67/06, C08L 33/06...

Značky: rychle, vytvrzování, extrémně, aktivátor

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivátor pro extrémně rychlé vytvrzování patří do oboru vytvrzování polyesterových pryskyřic a akrylátových kompozic. Cílem je formulace aktivátoru pro extrémně rychlé vytvrzování, který je na vzduchu neomezeně stálý a jehož aktivovaný povrch si udržuje aktivitu několik měsíců. Cíle se dosáhne podle vynálezu aktivátorem, který je produktem reakce kobaltnaté soli anorganické nebo organické kyseliny s 2,2-dipyridylem a/nebo 1,10-fenantrolinem...

Zařízení pro měření dielektrických ztrát při sledování průběhu vytvrzování hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 247877

Dátum: 15.01.1987

Autor: Pavlíček Jindřich

MPK: G01R 27/26, G01N 27/04

Značky: sledování, průběhu, dielektrických, měření, ztrát, zařízení, hmoty, vytvrzování

Text:

...řízeného zdroje proudu. Obvod jeho řízení zajišřuje regulaci rozkmitu budícího signálu. v závislosti na hodnotě ztrátového odporu těaně pod hranici omeązování měřeného signálu vetupním zesilovačem.vDalěí výhodou zařízení je přibližně logaritmické měřítkopzáznamu. Tato vlastnosť vyplývá z aplikace a nastavení řízenéhozdroje proudua řízeného zesilovače.Zařízení podle vynálezu se využívá jako zkušební jednak při sledování průběhu vytvrzování...

Zařízení ke stanovení doby vytvrzování směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240407

Dátum: 15.12.1986

Autori: Skoedopole Karel, Spurný Leo, Voves Jan, Polesný Josef

MPK: B22C 9/12, G01N 27/02

Značky: vytvrzování, stanovení, zařízení, směsi

Text:

...B nempąnnom OTBGpCTEII comopoñ yGTEHOB.nem snenrpmecnn coenmielłane c, namepmemanu ycmpoücrBOM nnnnnxpmecxne aaxem-ponn, noaxcnaJIBHo pacnoaxoxenune 011 MB BHyTpE npyroro E PGQMBTEÉHO COGJIEHGHHHG Menu coóoñ, npmem Hapymmü enempon cnaómeu mwyuepom ,nam nonaqn raeooópásuoro nawamzaamopa B mexenenmponnoe . IIpOGTpaHOTBO, emcocrB m Kawwmsaropa n pasmemennoe Bnywpn nanpammąero Mamma Jzoanpynnee npncnocoónenne. cocvroanxee na ,uoanpynnero...

Zařízení pro stanovení doby vytvrzování směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239319

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bartoo Jan, Bareš Richard, Glóza Antonín, Navrátil Jan, Hoš?álek Miloslav, Vašieek Alois, Barák Mojmír

MPK: B22C 9/12

Značky: stanovení, směsi, zařízení, vytvrzování

Text:

...noropoñ ycrauonnean namepnrenbaue ummuzpnqecxne anemrpomi, KOBKCKMLHO pacnonoxeanue 0 mm naywpn .upyroro n repuernqno coenunennne Mamy coöoü, npuqeu aapyxuuü snem V pon cnaóxeu mzyuepou mm nqnauu raaoodpasuoro Karamxsaropa a uenanemponnoe npocwpaucrno caaqxeao emcocun mm xunxoro xawannsazropa n .uoanpymlnu ycvrpoiłe-rnou, pas genneunm anywpn. nanpammmero mrama n caaóneunuu aapyxaoñ umcpomerpnecxoü roaxomcoñ. nnyrpeaanu umcpouerpnqecunu...

Zařízení pro určování doby vytvrzování slévárenských jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 237963

Dátum: 15.09.1986

Autori: Balinskij Vaclav Romualdovič, Gurov Nikolaj Nikolajevič, Bass Vadim Gerasimovič, Ledjan Jurij Pavlovič, Kukuj David Michajlovič, Matlin Josif Avsjevič

MPK: G01N 3/00

Značky: slévárenských, jader, zařízení, vytvrzování, určování

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro určování doby vytvrzování slévárenských jader. Podstatou řešení je, že zařízení je opatřeno elektrodami, které jsou upevněny v dielektrické desce, na jejíž protilehlé straně je vešroubován držák sestávající z válcovitého jádra se zářezy a rukojetí a prstence elektrod ponořené do jádra mají kuželovitý tvar.

Zařízení ke stanovení rychlosti vytvrzování jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 237773

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kukuj David Michajlovič, Matlin Josif Avsejevič, Ledjan Jurij Pavlovič, Bass Vadim Gerasimovič

MPK: B22C 9/12

Značky: jader, stanovení, rychlostí, zařízení, vytvrzování

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká slévárenství a zejména postupu kontroly jakosti jádrových směsí. Cílem vynálezu je zvýšení přesnosti a spolehlivosti měření. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v zařízení, sestávajícím z držáku, dielektrického disku a pohyblivé desky, ve která jsou upevněny elektrody, jsou ve spodní části dutého držáku, ponořované do jádra, vytvořeny otvory a v horní části je hrdlo pro připojení ohebné hadice. Uvedené zařízení umožňuje účinnější...

Prostředek pro sbalkování, lisování, vytlačování či tvarování, případně vytvrzování drobných a jemných materiálů, zejména odpadních a elektrárenských popílků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228396

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novotný Miloslav, Hájíček Oto, Hájíček Jiří

Značky: odpadních, tvarování, elektrárenských, případně, drobných, popílku, zejména, sbalkování, vytlačování, vytvrzování, materiálů, jemných, lisování, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití odpadního louhu z výroby vody Solwayovým způsobem, obsahujícího 7 až 12 % hmotnosti chloridu vápenatého a 1 až 5 % hmotnosti chloridu sodného, jako prostředku pro sbalkování, vytlačování, vylisování či vytvarování, případně vytvrzování drobných a jemnozrnných materiálů, zejména odpadních elektrárenských popílků.

Tvrdidlo pro vytvrzování směsí epoxidových sloučenin s nenasycenými polymerace schopnými monomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 229476

Dátum: 01.03.1986

Autori: Hanzlík Vladimír, Lidařík Miloslav, Kaška Jiří, Dobáš Ivan, Bošek Jiří, Tuťálková Alena, Blažková Dana, Rajdl Josef

MPK: C08L 63/00, C08K 5/56

Značky: epoxidových, směsi, vytvrzování, tvrdidlo, polymerace, sloučenin, nenasycenými, monomery, schopnými

Zhrnutie / Anotácia:

Je tvořeno roztokem organických sloučenin kovů I.b, II., IV., V., VII. nebo VIII. sloupce periodického systému prvků v kondenzačním produktu fenolů ze skupiny zahrnující fenol a jeho mono- a dialkylderiváty o počtu uhlíkových atomů v alkylových skupinách 1 až 18, bisfenoly, vícemocné fenoly s počtem hydroxylových skupin 2 až 4 a novolakové pryskyřice o počtu fenolických jader 2 až 6 s alifatickými aldehydy o počtu uhlíkových atomů 1 až 7 a s...

Tvrdidla pro vytvrzování epoxidových, epoxyakrylátových, polyisokyanátových a nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 221213

Dátum: 15.01.1986

Autori: Horák Oldřich, Zvonař Vladimír, Dobáš Ivan, Dufek Jan, Luňák Stanislav

Značky: nenasycených, polyesterových, vytvrzování, epoxidových, tvrdidla, epoxyakrylátových, polyisokyanátových, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Jsou připravitelná při teplotě 15 až 95 °C reakcí aminů a/nebo polyaminů, obsahujících v jedné molekule dva až osm aktivních vodíkových atomů, vázaných na atomy aminového dusíku, obecného vzorce kde X je -NH2, -RH nebo -Y Y je -H, -R . NH2 nebo -R . NH . RH, n je 1 až 5 a R představuje stejné nebo různé dvojmocné zbytky odvozené od alkanů, cykloalkanů, azacykloalkanů nebo arylalkanů, a/nebo reakcí aminoamidů těchto polyaminů a dikarbotxylových...

Způsob vytvrzování maltovinových a omítkových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 224525

Dátum: 15.12.1985

Autori: Střihavka Stanislav, Sequens Jan, Hudec Jan

Značky: vytvrzování, maltovinových, omítkových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vytvrzování maltovinových a omítkových hmot obsahujících jako jediné pojivo vodnou disperzi termoplastického polymeru v podmínkách vysoké relativní vlhkosti vzduchu vyznačený tím, že hmota se vytvrdí odejmutím části její záměsové vody reakcí s 10 až 35 % hmot. mikromletého cementového prachu o měrném povrchu 300 až 1 000 m2/kg tak, že zbytkový obsah vody se blíží obsahu vody ve stavu rovnovážné hmotnostní vlhkosti, odpovídající...

Způsob zakládání brousicích těles pro vytvrzování a podložka k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220531

Dátum: 15.11.1985

Autori: Burda Ivan, Smutný Ladislav

Značky: zakládání, provádění, podložka, brousicích, způsobu, způsob, těles, vytvrzování, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob zakládání brousicích těles pro vytvrzování, jehož podstatou je, že ke každému brousicímu tělesu založenému k vytvrzování je po obou jeho základnách přiložena prokládací průlinčitá podložka opatřená impregnačním filmem. Tato prokládací podložka je tvořena výsekem skelné, kovové nebo uhlíkaté vysokoporézní tkaniny minimálně o 8 mm větším, než je vnější průměr výlisku zakládaných brousicích těles. Využití je vhodné pro nástroje...

Způsob vytvrzování směsi, zahrnující nejméně jedno zrnité plnivo a nejméně jednu kysele vytvrditelnou pryskyřici

Načítavanie...

Číslo patentu: 220302

Dátum: 15.11.1985

Autor: Richard Gérard Ives

Značky: zrnité, vytvrzování, jednu, způsob, směsi, nejméně, kysele, jedno, zahrnující, vytvrditelnou, plnivo, pryskyřicí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytvrzování směsi, zahrnující alespoň jedno zrnité plnivo a alespoň jednu kysele, vytvrditelnou pryskyřici pro spojení zrn plniva a určené zejména pro výrobu slévárenských forem a jader, jakož i pro výrobu žáruvzdorných výrobků, brusných výrobků nebo konstrukčních materiálů, při němž se do směsi uvádí kysličník siřičitý, kterýžto způsob spočívá v tom, že se do směsi přidá činidlo pro oxidaci kysličníku siřičitého v...

Rotační buben pro vytvrzování impregnovaných porézních předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218201

Dátum: 15.02.1985

Autor: Pešek Miroslav

Značky: impregnovaných, porézních, rotační, vytvrzování, předmětů, buben

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační buben pro vytvrzování porézních předmětů impregnovaných polymerizovatelnými a/nebo polykondenzovatelnými sloučeninami, umístěný ve vytvrzovací komoře, popřípadě vyhřívané, vyznačující se tím, že dutý rotační buben (1) libovolného průřezu, s výhodou válcového, je opatřen nejméně jedním otvorem (2) pro plnění a vyprazdňování impregnovaných předmětů a nejméně jedním otvorem (3) pro odvod nebo přívod par a plynů, přičemž rotační buben může...

Způsob vytvrzování epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 217136

Dátum: 01.09.1984

Autori: Mleziva Josef, Svoboda Luboš, Kadleček František, Milič Richard

Značky: způsob, epoxidových, vytvrzování, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy licích epoxidových pryskyřic ředěných nenasycenými monomery tak, aby bylo možné po přídavku aminových tvrdidel a organických peroxidů souběžné vytvrzení epoxidové pryskyřice i polymerace přítomného nenasyceného monomeru. Podstatou vynálezu je rozpuštění soli a/nebo koordinační sloučeniny kovů I, až VIII. skupiny periodického systému a případně dalších urychlovačů reakce typu enolizovatelných beta-dikarbonylových...

Způsob přidržování přířezů izolačních prvků při jejich lepení na izolovanou plochu panelů, po dobu vytvrzování lepidla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213845

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kryštof Michael, Koloušek Josef, Tomanec Josef, Hartman Jan

Značky: zařízení, panelu, provádění, jejich, lepidla, plochu, vytvrzování, lepení, izolačních, způsob, tohoto, přidržování, přířezu, způsobu, izolovanou, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přidržování přířezů tepelně izolačních prvků při jejich lepení na izolovanou plochu panelu po dobu vytvrzování lepidla vyznačující se tím, že prvky jsou přitlačeny a přidržovány k izolovanému panelu v jeho celé ploše nebo pásech nezávisle na dnu pracovní jámy, takže nebrání pohybu linky.