Patenty so značkou «výtoku»

Zariadenie na výmenu lejacej rúrky na výtoku hutníckej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17983

Dátum: 30.06.2010

Autori: Cousin Jean-daniel, Steiner Benno, Keller Werner

MPK: B22D 41/56

Značky: rúrky, zariadenie, nádoby, výtoku, hutníckej, lejacej, výměnu

Text:

...rúrka 1, ktorú je možné upevniť v Iejacej polohe na výtoku z hutníckej nádoby pomocou zariadení na výmenu Iejacej rúrky. Samotná nádoba nie je na výkrese znázornená a zo zariadenia na výmenu Iejacej rúrky sú viditeľné iba tri prítlačné čapy 2. Pružinou pritláčané prítlačnéčapy 2 pôsobia na lejaciu rúrku 1 a tlačia ju v Iejacej polohe buď priamo na pláštnádoby, alebo na uzatváraciu dosku zasúvacieho uzáveru umiestneného na nádobe.0010...

Uzatváracia doska, ako aj posuvný uzáver na výtoku z nádoby na taveninu kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20956

Dátum: 17.04.2009

Autori: Keller Werner, Truttmann Urs, Steiner Benno

MPK: B22D 41/24, B22D 41/28

Značky: nádoby, doska, výtoku, posuvný, uzatváracia, uzáver, taveninu

Text:

...kotvených čelných stenáchžiaruvzdorných dielov pri zahájení kotvenia a/alebo počas vzájomného prestavovania navzájom kotvených žiaruvzdorných dielov.0010 vynález je v nasledujúcom texte bližšie objasnený pomocou výkresov. NaObr. 1 príklad uskutočnenia uzatváracej dosky podľa vynálezu v pozdĺžnom reze, Obr. 2 uzatváraciu dosku podľa obr. 1 v pôdoryse, Obr. 3 rez pozdĺž čiary lll-lll na obr. 2, Obr. 4 detail X z obr. 3 vo zväčšenej mierke, Obr....

Způsob ovládání výtoku ze štafetových trysek bezčlunkového tkalcovského stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265961

Dátum: 14.11.1989

Autori: Smolka Pavel, Tesař Václav, Hruš Miroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: způsobu, způsob, tohoto, štafetových, provádění, zařízení, bezčlunkového, výtoku, ovládání, trysek, tkalcovského, stavu

Text:

...prekročí-li hodnota časového integráluó úroveň horní záběrné hodnoty/ČP.V horní části obr. 1 v příkladě provedení zařízení podle vynálezu je schematicky naznače 265961 4na dráha útku l. v levé části útek l přichází snímačem 23, uprostřed odtahovou tryskou lg,která jej odtahuje z odměřovacího ústrojí, zde nekresleného, a podává jej do aktivního prehozního kanálu vpravo, kde jeho pohyb zajišťuje soustava štafetových trysek łgg. Na obr. 1 jsouz...

Miska výtoku, zejména pro vany vířivých praček pro domácnost a způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265374

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pertlíček Jaroslav, Matoušek Heinz

MPK: D06F 37/26

Značky: výtoku, praček, zejména, způsob, výroby, miska, vířivých, domácnost

Text:

...prolisu vystřihne výtokový otvor.Tím se sníží napětí a deiormaoe materiálu při tažení misky výtoku. Uvedeným způsobem se dosáhne snížení zmetkovitosti při výrobě misky výtoku, úspory materiálu snížením její tlouštky a zlepšením odtoku prací lázně z pračky.Na připojeném výkresu je sohematioky znázorněn příklad provedení vynálezu, kde obr.1 znázorňuje misku výtoku po vylisování šikmého kruhového prolisu ve dně s nastřiženým technologickým...

Zapojení nelineárního adaptivního regulátoru doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu a proměnlivých vlastností

Načítavanie...

Číslo patentu: 262111

Dátum: 10.02.1989

Autori: Morávka Jan, Tůma Jiří, Maršík Jaroslav

MPK: G05D 7/06

Značky: druhu, adaptivního, proměnlivých, regulátoru, kapalných, vlastností, nelineárního, téhož, dávek, sypkých, výtoku, zapojení

Text:

...a skutočnú intenzita to-ku materiálu při posledním vyprazdňování zásobníku. Další výhodou zapojení nelineárního adaptivííího regulátoru pro řízení doby výtoku dávek kapalných nebo sypkých hmot téhož druhu podle vynálezu je jednoduchost realizace a vyšší účinnost a robustnost, rovněž jednoduchost výchozího nastavení parametrů a odolnost k poruchoxvým změnání vstupních veličín.Na připojeném obr. 1 je graficky znázorněn možný postup adaptace...

Způsob využití tepla plynné fáze z hlavy druhé frakcionační kolony při získání alkylaromatického uhlovodíku z výtoku opouštějícího alkylační zónu pro alkylaci benzenu nebo toluenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261891

Dátum: 10.02.1989

Autor: Ward Dennis John

MPK: C07C 2/54

Značky: alkylační, toluenu, fáze, plynné, získání, způsob, benzenu, uhlovodíku, výtoku, opouštějícího, využití, tepla, alkylaci, frakcionační, zónu, kolony, druhé, alkylaromatického, hlavy

Text:

...trakcionační kolonu 16 přiváděný vedením 15. Tato druhá trakcionační kolena 16 je označena jako kolona flnálníh-o produktu. Relativně malé množství vysokovroucích ve 231891dlejších produktů, které je rovněž přiváděné do druhé frakcionační kolony 16, se koncentruje v kapalněm proudu odváděném ze dna druhé frakcionační kolony 16 vedením 17. Tento kapalný proud se dělí na první část, která je zaváděna vedením 19 do vařáku 20, a druhou část,...

Separátor železa na výtoku z bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246817

Dátum: 01.03.1988

Autor: Jirsák Oldoich

MPK: B03C 1/02

Značky: separátor, mlýnů, bubnových, výtoku, železa

Text:

...odstrení veškeré železo vznikající v procesu mletí, at už z vyložení mlýnu nebo z mlecí náplně, čímž se docílí vysoké čistoty mletého materiálu, což má velký význam například při zpracování kaolinu. V závislosti na druhu provozu dochází k úspoře používaných chemikálií, například kyseliny sírové. Á Na přiloženém výkresu je schematicky zobrazen separátor železa podle vynálezu. Obr. 1 představuje boční pohled v řezu,na obr. 2 je znázorněn...

Zařízení pro regulaci výtoků tekutiny z otvorů trubních rozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251830

Dátum: 13.08.1987

Autor: Veselý Otto

MPK: A01G 25/02

Značky: zařízení, výtoku, regulaci, trubních, otvorů, rozvodu, tekutiny

Text:

...vynálezu v kombinaci s centrálním způsobem řízení tlakových a priltokových režimu vody v nízkotlekých závlahových rozvodech,ovládamłch pneumomechenickými regulačními prvky, čímž se dociluje vysoké automatiznce. Výhody u regulační drenáže nebo drenáze s regulovstelným odtokem jsou v možnostech rozšíření ve stanovištnícl podmínkách půd s nižší drenážní pőrovitostí nebo malou intenzitou vzlínání podorničí, tím, že zařízení podle vynálezu lze...

Zařízení k zamezení výtoku kapaliny z hydraulické soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249441

Dátum: 12.03.1987

Autor: Katyza Karel

MPK: F15B 20/00

Značky: soustavy, zamezení, kapaliny, výtoku, zařízení, hydraulické

Text:

...nádrš 1 kapaliny opatřena aretaěnaím pouzdrem za, jímž prochází dřík ZQ odvzdulnovače, ktorý je na svém horním konci. opatřen rukojetí 2.Zařízení je svým sacím potrubím 2 a zpátným potrubím 1 Qkepe 1 irąy napojeno na łqdrogenerátor 25 stroje. Při normální bezporuchová činnosti hydraulickáho systému stroje proteká kapalina sacím potrubím 2 k hydrogenerátoru 25, přes otevřený rozvaděč 39 vytlačným potrubím z hydrogenerátoru do hydromotoru 31 a...

Zařízení k regulaci výtoku vody z potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247848

Dátum: 15.01.1987

Autor: Miklenda Jiří

MPK: F16K 17/19

Značky: regulaci, zařízení, výtoku, potrubí

Text:

...množství vody přitékající do jeho nádoby a že zároveň otáčením regulační trubky lze měnit množství přebývající vody a tím řídit výšku hladiny v této nádobě, přičemž stupeň zanešení regulační klapky i trubky lze vizuálne kontrolovat a bez přestavování i čistit za provozu.Další výhodou je, že funkční pohyb regulační klapky i trubky je rotační, což umožňuje jednoduohost konstrukčního řešení, kde k jejich ovládání lze použít jednoduché páky a...

Pasivní ochranné zařízení při havarijním výtoku teplonosného média jaderné elektrárny s vodou chlazeným jaderným reaktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229949

Dátum: 15.11.1986

Autori: Gertschev Stefan Janakiev, Pavlov Vladimir Pavlov

MPK: G21C 9/00

Značky: reaktorem, pasivní, ochranné, vodou, teplonosného, elektrárny, výtoku, havarijním, media, zařízení, jaderným, jaderné, chlazeným

Zhrnutie / Anotácia:

Pasivní ochranné zařízení při havarijním výtoku teplonosného. média jaderné elektrárny s vodou chlazeným jaderným reaktorem, jehož neprodyšné prostory, v nichž se nachází primární oběh, jsou spojeny s barbotážní kondenzační soustavou, jež je ze své strany spojena s neprodyšným, bezespárovým prostorem a sestává z trubek ponořených do vodního prostoru, vyznačující se tím, že trubky (5) je u pomořeny v rozdílné hloubce vůči vodní hladině a každá...

Zařízení na regulaci rychlosti výtoku taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230106

Dátum: 01.05.1986

Autor: Čermák Josef

MPK: B29F 3/06

Značky: rychlostí, zařízení, taveniny, výtoku, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na regulaci rychlosti výtoku taveniny pro zpracování tepelně citlivých termoplastů metodou vyfukování vyznačená tím, že držák vytlačovacího trnu (1) je opatřen výsuvným náběžným kuželem (2) se seřizovacím šroubem (3) přístupným přístupovým otvorem (4) ve vytlačovacím trnu (5).

Způsob kontroly výtoku kapalných složek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221444

Dátum: 15.02.1986

Autori: Wyzisk Siegfried, Dappa Georg, Schmidt Fritz

Značky: způsobu, kapalných, způsob, složek, provádění, zařízení, výtoku, tohoto, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kontroly výtoku kapalných složek při výrobě za studena rychle tvrdnoucích slévárenských formovacích směsí v plynule pracujících šnekových mísičích a zařízení k provádění způsobu, přičemž podstata spočívá v tom, že kontrolované kapalné složky se před svým vstupem do kontinuálního šnekového mísiče přivádějí do mezilehlé nádoby, opatřené výtokem a vzdouvající kapalinou v určitém množství, a výška úrovně kapaliny vzhledem k...