Patenty so značkou «vystužené»

Pozdĺžne vystužené koľajové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15821

Dátum: 19.07.2010

Autor: Mayer Wilhelm

MPK: B61D 17/10

Značky: vystužené, koľajové, vozidlo, pozdĺžne

Text:

...tlaku a pritom je jednoduchoTento úkol je vyríešený pozdĺž vystuženým koľajovým vozidlom so znakmi nároku 1. Výhodné uskutočnenia sú predmetom závislýchPodľa základnej myšlienky vynálezu je aspoň jedna výstužná rúrka vedená medzi vystuženými koncami vozu vo vybraniaeh priečnych nosníkov a je spojená s týmito vystuženými koncami vozu. Pritom tieto výstužné rúrky nie sú vo vybraniaeh priečnych nosníkov spojené s týmito priečnymi...

Vystužené brúsne kotúče

Načítavanie...

Číslo patentu: 287268

Dátum: 29.03.2010

Autori: Mota José Roberto, Albrecht Jean-marie

MPK: B24D 7/00, B24D 5/00

Značky: vystužené, kotúče, brusné

Zhrnutie / Anotácia:

V zostave brúsneho kotúča (10) s prepadnutým stredom (32) je výstužná vrstva (14) mnohouholníkového tvaru umiestnená medzi prednou čelnou plochou (20) brúsneho kotúča (10) a prednou prírubou (50). Výstužná vrstva (14) je dimenzovaná tak, že celkom pokrýva časť prepadnutého stredu (32) kotúča. Jeden príklad mnohouholníkovej výstužnej vrstvy (14) má šesťuholníkový tvar, je zhotovený z tkaniny zo sklených vlákien. Výstužná vrstva (14)...

Kovom vystužené výrobky z recyklovaných plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4062

Dátum: 04.02.2005

Autori: Mátel František, Ochocová Renáta

MPK: B32B 15/04, B29C 70/00, B32B 15/06...

Značky: kovom, výrobky, plastov, vystužené, recyklovaných

Text:

...dosiahnut doterajšími postupmi len sčasti, a to zvýšením hrúbky výrobku. Zvyšovanie hrúbky steny má však svoje hranice tak technicke ako i ekonomické, príčom i toto zvýšenie hrúbky nemusí ešte vyvolať podstatne zlepšenie vlastností. Ak sú výrobky z recyklovaných plastov súčasťou určitého komplexu - napr. rošt dažďových vpustov, rám protihlukových panelov, môže byt zvýšenie hrúbky steny výrobku z konštrukčného hľadiska nulové, resp....

Výstužný kovový kord, spôsob jeho výroby, zariadenia na jeho vykonávanie a pneumatiky vystužené týmto kordom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283906

Dátum: 22.03.2004

Autori: Cipparrone Marco, Noferi Omero

MPK: D07B 1/06, D07B 7/02, D07B 3/02...

Značky: zariadenia, výroby, výstužný, vykonávanie, kovový, kord, spôsob, pneumatiky, týmto, vystužené, kordom

Zhrnutie / Anotácia:

Kord obsahujúci aspoň prvý a druhý pár laniek (2a, 2b) rôzneho priemeru náhodne rozmiestnených v ich priečnom smere je získaný umiestnením v gondole (7) dvojstupňového navíjacieho stroja, v navíjači (16) pracujúcom nad predtváracím členom (15). Navíjač (16) sa otáča v smere opačnom, ako sa otáča obežné koleso (5), a rýchlosťou, ktorá je dvakrát väčšia ako rýchlosť obežného kolesa, neutralizuje vnútorné torzné napätia obsiahnuté v lankách (2a,...

Vystužené potrubie pre dopravu plynov a spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 254204

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bodnár Peter

MPK: B65G 51/18

Značky: spalin, dopravu, plynov, vystužené, potrubie

Text:

...také prevedenie výstuh, že pozdĺžne výstuhy v smere prúdenia média v potrubí sú pripevnené na vnútornej strane steny potrubia a na ne kolmé priečne výstuhy sú prlpevnené na vonkajšej strane steny potrubia.V Hlavné výhody usporiadania výstuh podľa toho vynálezu spočívajú v tom, že sú odstránené prekríženía navzájom kolmých priečnych a pozdĺžnych výstuh a tým je potrubie konštrukčne a výrobne jednoduchšie, je do 41síahnutá úspora materiálu,...

Asfaltové zmesi vystužené nekovovými hutníckymi vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: 233461

Dátum: 15.09.1986

Autori: Loveček Zdeněk, Florovič Stanislav, Sekera Miroslav, Hanzík Václav, Bukovčák Karol, Jantovič Jozef, Hrubala Henrich, Zbudilová Anna

MPK: C08L 95/00, E01C 7/26, E01C 7/18...

Značky: nekovovými, vláknami, vystužené, hutníckymi, asfaltové, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka asfaltom stmelených zmesí vrstiev vozoviek ciest a diaľnic alebo podláh priemyselných závodov alebo vrstiev tesnení vodohospodárskych stavieb vyrábaných v miešacích súpravách. Použitie nekovových hutníckych vlákien odstraňuje tvorbu trvalých deformácií vrstiev a zvyšuje ich pevnostné parametre. Podstatou vynálezu je použitie rozptýlených nekovových hutníckych vlákien o obsahu 0,1 až 5,0 hmotnostných % v zmesi kameniva a asfaltu....