Patenty so značkou «výstuž»

Mechanická výstuž kontajnera komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7072

Dátum: 01.04.2015

Autor: Pavelka Jozef

MPK: B65F 1/14

Značky: mechanická, kontajnera, výstuž, komunálneho, odpadů

Text:

...pôsobením úderu zdvíhacieho mechanizmu pri zdvíhaní a vyprázdňovaní kontajnera - odstraňuje mechanická výstuž kontajnera podľa úžitkového vzoru, ktorého podstata spočíva v tom, že teleso plechového kontajnera s objemom 110 l je z vnútornej aj z vonkajšej strany v kritickej výške opásané pásovinou z konštrukčnej ocele a obidve pásoviny sú k telesu kontajnera pripevnené a navzájom spojené príložkou a tromi skrutkami.Podobný princíp mechanickej...

Výstuž pre stavebné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19695

Dátum: 29.04.2011

Autor: Adell López Luis

MPK: E04B 2/10, E04B 2/20, E04B 1/41...

Značky: výstuž, stavebné, účely

Text:

...tyčí.0011 Tento vynález spočíva vo výstuži na stavebne použitie, zahŕňajúcej dve pozdĺžne dosky spojene priečnymi tyčami alebo doskami, V ktorej- koncové časti každej strany priečnych tyčí alebo dosiek končia na pozdĺžnych tyčiach alebo doskách, 3 EP 27 l 9842pozdĺžne tyče alebo dosky sa rozprestierajú laterálne z oboch koncov, tvoriac rôzne ukončovacie oblasti, kde medzi pozdĺžnymi pruhmi alebo doskami nie sú žiadne priečne tyče alebo...

Textilná výstuž a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9462

Dátum: 14.05.2008

Autor: Chomarat Gilbert

MPK: D04H 13/00, B29C 70/08, B32B 5/26...

Značky: výstuž, výroby, spôsob, textilná

Text:

...strane strednej vrstvy,v ktorom- vonkajšie vrstvy obsahujú kusy chemických vlákien, ktoré boli pred tým podrobené spracovaniu, udeľujúcemu im trvalé zvlnenie, a kusy výstužných- aspoň určité z kusov chemických vlákien vnikajú po časti ich dĺžky do- kusy chemických vlákien obsahujú aspoň prvé kusy chemických vlákien obsahujúce aspoň jednu povrchovú vrstvu z teplom tavitelného materiálu,majúceho teplotu tavenia nižšiu ako teplotu tavenia kusov...

Základný materiál pre vnútornú výstuž stropu karosérie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15300

Dátum: 14.08.2007

Autori: Oh Young Chan, Kim Ki Sung

MPK: B32B 9/02, B32B 5/26, B32B 5/18...

Značky: materiál, výstuž, základný, vnútornú, karosérie, stropů, vozidla

Text:

...ktorý je z dôvodu jeho nízkej váhy schopný zvýšiť efektívnosť využitia paliva.0015 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť taký základný materiál pre vnútomú výstuž stropu karosérie vozidla, ktorý možno ľahko recyklovať, keď sa vozidlo prestane0016 Ešte ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť taký základný materiál pre vnútomú výstuž stropu karosérie vozidla, ktorý má vysokú pevnosť a je neškodný pre ľudský0017 Na dosiahnutie...

Výstuž v pozemnom a podzemnom staviteľstve

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7507

Dátum: 30.06.2006

Autori: Kofoad Karsten, Jonsson Svein

MPK: E21D 21/00, E21D 11/38, E21D 11/10...

Značky: podzemnom, pozemnom, výstuž, staviteľstve

Text:

...montovat aj rozperná vložka pre drôtovú mriežku. Známe rozperné vložky sú hviezdicové, opatrené tyčou. aby podľa možnosti veľkoplošne podopierali drôtenú mriežku.0018 Pri ďalšom známom spôsobe montáže kotvy prenikajú cez fóliu. Takýto spôsob montáže je známy aj z GB 2325946. Tam sa nachádzajú kotvy, na ktorých vystuženie stesniacou fóliou je držané penou z plastickej látky. Na držanie slúži systém nosníkov,tyčí asvoriek. Kotvy prechádzajú cez...

Výstuž nárazníka určená na umiestnenie na prednej časti automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2717

Dátum: 17.11.2004

Autori: Bova Vincent, Jacquemard Ivan, Lair Renaud, Bonte Eric

MPK: B60R 19/18

Značky: určená, umiestnenie, automobilového, výstuž, prednej, částí, nárazníka, vozidla

Text:

...otvorom vyhovelo súboru testov na čelný náraz podľa najprísnejších európskych predpisov (Smernica o čelných nárazoch CE 96/79 akritériách vytvorených organizáciou EURONCAP).Výhodou riešenia podľa vynálezu, ktoré bolo práve definované, je jeho výraznájednoduchosť a nízke náklady na realizáciu.Okrem iného toto riešenie nemení pracovný postup pri montáži vozidla na montážnej linke.Podľa uprednostneného spôsobu uskutočnenia je nosník podľa...

Svorníková výstuž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3602

Dátum: 11.09.2003

Autor: Zawislák Julius

MPK: E21D 21/00

Značky: výstuž, svorníková

Text:

...z tyčoviny, ktorá nemá tvrdenú povrchovú vrstvu a jej priemer nie je závislý na priemete kotevnej časti, takže stačí, aby jej priemer iba s minimálnou rezervou prevyšoval stredný priemer budúceho valcovanćho závitu alebo najväčší priemer sústruženého závitu. Náklady na sústruženie sú tým minimalizované. Dalšou výhodou je,že stredný priemer závitu môže prevyšovať priemer tyče, z ktorej bol svomik vyrobený, takže tyč nie je zbytočne...

Svorníková výstuž

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3024

Dátum: 06.11.2001

Autor: Zawislák Julius

MPK: E21D 21/00

Značky: svorníková, výstuž

Text:

...a požadovaná pevnosť je dosiahnutá pri menšej spotrebe materiálu a menšej hmotnosti, či znižuje prácnosť pri zabudovávaní svomíkovej výstuže do vývrtu v hornine. Výhodou altematívnych riešení je, že svomíky podľa tohoto technického riešenia môžu byť použité i vo vývrtoch, ktorých priemer je výrazne väčšíako je priemer kotevnej časti bez použitia výplňového materiálu.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude .bližšie...

Drôtená výstuž tkaniva, trubicového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 359

Dátum: 09.03.1994

Autori: Čečotka Stanislav, Krajina Antonín

MPK: A61F 2/04

Značky: drôtená, tkaniva, výstuž, tvaru, trubicového

Text:

...dielcov, sa chová mechanicky viac ako funkčný celok. Jej rozťahovacia sila je tak v priečnom smere rovnomerne rozložená po celej dĺžke výstuže a podstatne sa tak zníži riziko nežíadúceho zníženia vnútorného priemeru drôtenej výstuže. Drôtená výstuž je pružná a ohybná, čo umožňuje, že pri uvoľnení po stlačení sama rýchlo nadobúda svoje pôvodnéPríklad uskutočnenia úžitkového vzoru je znázornený na priloženom výkrese. Drôtená výstuž tkaniva má...

Modelová výstuž chodieb pre fyzikálne modelovanie silového pôsobenia horninového masívu na banské chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247004

Dátum: 15.01.1988

Autori: Voddáeek Miloslav, Svoboda Ivan

MPK: E21F 17/00

Značky: silového, chodieb, horninového, pôsobenia, banské, výstuž, chodby, masivů, modelová, fyzikálne, modelovanie

Text:

...podľa vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že modelová výstuž je vytvorená z drôtu skrútenébo do tvaru alespoñ časti špirály, scelenej v axiálnom smere po obvode pozdĺžnymi výstuhami. Mode 4lová výstuž je s výhodou iopatrená po obvodu špirály záhyby tvaru plsmena U, orientovanými radíálně do vnútra výstuže a jednotlivé uzavreté segmenty špirály, sú s výhodou opatrené priečnymi podperami.Hlavné výhody modelové výstuže podľa vynálezu,...

Důlní mechanizovaná výstuž pro strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250905

Dátum: 14.05.1987

Autori: Karásek Zdeněk, Kusák Tomáš, Lukeštík Josef

MPK: E21D 23/00

Značky: mechanizovaná, sloje, strmé, důlní, výstuž

Text:

...nýbrž kruhový. Trajektorie pohybu přesouvané sekce je úsekem kružnice daným krokem přesouvaciho válce a délkou poddajného závěsu.využitím zavěšeni jednotlivých sekci mechanizované výztuže pro strmé sloje podle vynálezu je sloučena jednoduchost konstrukčniho prcvedeni mechanizované výztuže s poddajnými závěsy a spolehlivost masivniho provedeni s vazbou hydraulickými válci.Na připojených výkresech je znázorněna vzájemná vazba jednotlivých...

Fixovaná banská výstuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 232795

Dátum: 15.01.1987

Autor: Murín Ondrej

MPK: E21D 11/20

Značky: banská, fixovaná, výstuž

Zhrnutie / Anotácia:

Fixovaná banská výstuž je určená pre hlbinné baníctvo k vystužovaniu dlhých banských diel. Podstata fixovanej výstuže spočíva v tom, že rozpera je v priečnom profile v podstate v tvare písmena "T" a v stojine má vyprofilované otvory pre situovanie korýtkovej výstuže, pričom vnútorné výčnelky v stojine rozpery zodpovedajú tvarove i rozmerove vnútornému priemeru profilu korýtkovej výstuže.

Mechanizovaná výstuž pre dobývanie stenovaním na zával s pribierkou lávky uhlia zo stropu porubu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215858

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kakáč Ján

Značky: stropů, stenovaním, lávky, dobývanie, uhlia, výstuž, porubu, zával, pribierkou, mechanizovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mechanizovanej výstuže pre hlbinné dobývanie mocných uhoľných a lignitových slojov, pričom vhodnou konštrukciou výstuže rieši odťažbu rozrušenej stropnej uhoľnej vrstvy spoza závalovej hrany porubu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mechanizovaná výztuž 1 podľa obrazov 1 - 2 je vybavená samostatným hrabľovým dopravníkom 2, ktorého pozdĺžna os o so nachádza vo vertikálnej rovine (, ktorá rozdeľuje výstuž 1 po dĺžke na dve...

Rozpěrná výstuž pro přůmyslový filtr na čištění horkých vzdušin

Načítavanie...

Číslo patentu: 215368

Dátum: 29.02.1984

Autor: Albrecht Jiří

Značky: čištění, průmyslový, rozpěrná, výstuž, horkých, vzdušin, filtr

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpěrná výztuž provedená podle vynálezu plní vedle funkce podpěry filtrační textilie, uspořádané do tvaru hadic nebo kapes, současně funkci výměníku tepla. Je vytvořena jako svislý dutý uzavřený prvek, který je opatřen vstupním a výstupním otvorem pro kapalinu ohřívanou účinkem horké vzdušiny proudící podél vnějších povrchů rozpěrné výztuže. Zvolenou konstantní výstupní teplotu ohřívané kapaliny lze regulovat rychlostí průtoku kapaliny...