Patenty so značkou «výstupnou»

Zariadenie s výstupnou pulzujúcou silou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3824

Dátum: 08.06.2004

Autor: Nedeliak Daniel

MPK: E02D 3/074, B06B 1/16

Značky: zariadenie, silou, výstupnou, pulzujúcou

Text:

...podľa tohto technického riešenia je vybavené spojovacím prvkom na spojenie a prenos výstupnej sily s poháňaným telesom alebo zariadením. Je výhodné, ak takýto spojovací prvok, napríklad kĺbjc umiestnený na skrini tak, že umožňuje priestorovú uhlovú zmenu polohy skrine zariadenia oproti polohe poháňaného telesa alebo zariadenia. Takýmto usporiadaním sa získa možnost menit smer pôsobenia výstupnej sily vyvodenej zariadením podľa tohto...

Diskrétny kremíkový MOSFET tranzistor so zníženou výstupnou a vstupnou kapacitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248234

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrčka Igor, Šatala Zoltán

MPK: H01L 29/00

Značky: mosfet, výstupnou, tranzistor, vstupnou, kapacitu, zníženou, křemíkový, diskrétny

Text:

...MOSFET tranzistorov obklopuje hra-dle kontakt kolektora vo vzdialenosti niekjolko m, čo spôsobuje pri m-on 4taži ekraty kolektora a hradla. Z tohoto dôvodu sú preto klaidené vysoké nároky na montáž, alebo na plochu nkontaiktovacej plochy a tým na plochu kolektora.V prípade integrovaných ochranných dlod sú u súčasných MOSFET tranzistorov zvłlášt prívody od lkontaktovaoej plochy ku hradlu a zvlášť .k ochrannej udrióde, ~č~o sposobuje...