Patenty so značkou «výstupního»

Zapojení D/A převodníku s přepínatelnou polaritou výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267011

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kučera Bohumil

MPK: H03M 1/66

Značky: převodníku, výstupního, polaritou, napětí, přepínatelnou, zapojení

Text:

...s pŕepínatelnou polarítou výstupního napětí podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese.U zapojení podle vynálezu je výstup A řídícího logíckého slova převodníku připojen na vstup monolitického násobícího převodníku l, jehož výstup l 1 je pŕipojen na vstup2.1 prvního analogováho spínače 3 a na vstup § 41 druhého analogového spínače 2, zatím co výstup Q řídícího logického signálu analogového spínače je pŕipojen na...

Zařízení pro změnu vyvedení výstupního hřídele, zejména u kuželočelní převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267998

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mareš Martin, Stránský Oldřich, Lejček Miloslav

MPK: F16H 1/20, F16H 57/00

Značky: změnu, zařízení, převodovky, hřídele, výstupního, kuželočelní, zejména, vyvedení

Text:

...vyvedení výetupního hřídele,zejména u kuželočelních převodovek podle vynálezu, kde výstupní ozubenó kolo čelního soukolí je v trvalám záběru e ozubeným pantorkem, pevně npojeným s předřazeným předlohovým hřídalem.Podstatou zařízení podle vynálezu je to, že aeetává z dělenáho rozpěracího kroužku, který je uepořádán na výetupním hřídeli na straně protilehlá k uloženíčelního eoukolí a je v trvalěm dotyku Jednak a boční stěnou náboje výatupního...

Zapojení výstupního obvodu stabilizátoru napětí nebo proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265075

Dátum: 12.09.1989

Autor: Grýgera Ladislav

MPK: H02M 3/135

Značky: výstupního, zapojení, stabilizátoru, obvodů, proudu, napětí

Text:

...s první výstupní svorkbu § 1. Druhý přívod łz zdroje 2 proudu je připojen k zápornému polu druhého udroje ga. Druhá výstupní svorka § 2 je zapojona mezi první zdroj E 1 a druhý zdroj Q 2. Mezi výstupními svorkami § 1 a § 2 se odobírá výstupní stabilizovaná voličina.V příkladu konkrétního zapojení výstupního obvodu stabilizátoru na obr. 2 ja zdroj proudu pro ovládáñd výstupní veličiny záporné polarity tvoŕen druhým tranzistorem 32 vodivosti...

Zařízení k řízení výstupního úseku válcovací tratě

Načítavanie...

Číslo patentu: 264532

Dátum: 14.08.1989

Autori: Voch Jiří, Hercik Petr

MPK: B21B 37/04

Značky: válcovací, zařízení, úseků, výstupního, tratě, řízení

Text:

...první řídící vstup fl druhého výkonového bloku 14, k prvnímu ovládacímu výstupu al řídící vstup j prvního výkonového bloku 13 a k pátému ovládacímu výstupu a 5 vstup nezakresleného programovatelného logického automatu pro řízení pomocných mechanismů. Druhý ovládací výstup 12 druhého ovládacího bloku 12 je spojen s druhým vstupem m 2 třetího výkonového bloku 15 a ovládací výstup i prvního ovládacíhobloku 11 s druhým řidícím vstupem f 2...

Zařízení pro zajištění pohybu výstupního členu s alespoň jednou určenou polohou v oblasti mezi jeho krajními polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: 259846

Dátum: 15.11.1988

Autori: Holubec Jaroslav, Viták Josef, Houšť Václav, Ježek Jan

MPK: D01H 1/28

Značky: alespoň, krajními, určenou, oblastí, pohybu, výstupního, polohou, členu, zařízení, polohami, jednou, zajištění

Text:

...tlakového media v přívodech 13, 14.je-ii z důvodu fu-nkce zařízení nutno dosáhnout určenou polohu výstupního členu 7 C v oblasti mezi jeho krajními polohaml 7 A, 7 D, pak po přemístění pomocného pístu 9 z polohy SA do polohy SB pomocí tlakové 259846ho média .a přl tlaku média působícího na píst 4 pracocviííh-o válce 2, dojde k zaujetí polohy 3 G, 4 G pístů a tím i k zaujetí polohy 7 G výstupního členu. Nutnou podmínkou pro správnou...

Zapojení obvodů jednočinného měniče s dvoustupňovou regulací výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259486

Dátum: 17.10.1988

Autor: Marek Josef

MPK: H02M 7/155

Značky: dvoustupňovou, regulaci, výstupního, napětí, zapojení, obvodů, jednočinného, měniče

Text:

...impulsů, zatímco na druhý vstup řídicího obvodu je připojen referenční zdroj. Vyhodnocovací stupeň druhé úrovně napětí může být tvořen komparátorem.Výhodou navrženého zapojení je dosažení příjatelných parametrů měničového pslubního zdroje, pracujícího s napájecím napětím o proměnné amplitudě. Další významnou výhodou zapojení je jeho realizovatelnost s dostupnými elektronickými prvky.Příklad provedení zapojení je schematicky znázorněn na...

Horkovzdušná sběrná skříň výstupního traktu keramického rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259433

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vašíček Dušan, Gazdík Ladislav

MPK: F27D 13/00

Značky: skříň, rekuperátoru, horkovzdušná, keramického, sběrná, traktu, výstupního

Text:

...náběhu, čelní vertikální stěny a dvou vertikálních bočnic.K horní části skříně jsou pripevněny sběrné nástavce ve tvaru nepravidelného komolého mnohostěnu s obdélníkovou základnou,který ve své horní části prechäzí do kruho 259433vého přírubového nástavce. venkovní plášť stěn skříně je zhotoven z ocelových rovinných plechů, které jsou navzâjem rozebíratelně připevněny.Výhodou konstrukčníno tvaru skříně podle vynálezu je jeho velmi snadná...

Zapojení pro přímé digitální vyhodnocení výstupního signálu diferenciálního kapacitního čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245940

Dátum: 01.07.1988

Autor: Smyslov Vladimir Michajlovie

MPK: G01F 23/26

Značky: přímé, vyhodnocení, zapojení, kapacitního, digitální, výstupního, diferenciálního, čidla, signálu

Text:

...kompardtoru je opatřen digitálním výstupom.Ząpojením pro přímé digitální vyhodnocení výstupního signálu diferonciálního kapacitního čidla podle vynálezu lze dosáhnout~rozliěitolnosti až 103 pF se stabilitou a přesností lepší neĺ 031 , tédy vlastností vysoko přovyšujících vlastnosti současných zapojení s použitím vysokofrekvenčního transformátoru.-zapojení podle vynálezu zaručuje také dokonalou reprodukovatelnost z hlediskavýroby 1...

Zapojení bezpečnostního výkonového elektrického výstupního obvodu, zejména ochranného zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257871

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kotouč Jiří, Přikryl Lubomír

MPK: F16P 3/14, B26D 7/00, B26D 5/00...

Značky: ochranného, zejména, výstupního, bezpečnostního, zapojení, elektrického, obvodů, výkonového, zařízení

Text:

...provedení řídící jednotky ł, kontrolní jednotky A a signalizační jednotky É. Řídicí jednotka Ä je realizována částí jednočipového mikropočítače 12 DM 1, typu Intel 8748. První a druhý Výstup řídící jednotky ł jsou tvořeny vývody jednočipového mikropočítače gg. Kontrolní jednotka 1 je realizována částí téhož jednočipového mikropočítače âg a vyhodnocovacím obvodem Ag kontrolní jednotky 3. Vyhodnocovací 39 kontrolní jednotky 3 je spojen svým...

Zapojení pro nastavení symetrie výstupního napětí lineárního obrazového snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257652

Dátum: 16.05.1988

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 11/10

Značky: výstupního, symetrie, lineárního, obrazového, nastavení, snímače, napětí, zapojení

Text:

...budíoíobvod připojen třetí výstup obvodu-řídící logiky. mezi emitorem prvního spínače a nulovým vývodem je poralelně zapojen první kondenzátora první omezujíoí dioda a mezi emitorem drlhého spínače a nulovým vývodem je paralelné zapojen druhý kondenzátor a druhá omezovecí dioda. První zpětnovezební odpor je zapojený mezi invertující vstup prvního-operačního zesilovače a jeho výstup který je přes třetí vstupní odpor připojen jednak na první...

Zařízení pro regulaci výstupního přetlaku plynu u membránového regulátoru tlaku plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256012

Dátum: 15.04.1988

Autori: Malík Ján, Pála Miloslav, Richtr Ilja

MPK: G05D 16/00, G05D 16/06

Značky: tlaku, regulaci, plynů, membránového, regulátoru, přetlaku, výstupního, zařízení

Text:

...Systém vyžaduje přídavné zařízení k nastavení regulační stanice v případě poruchy spojení. Naproti tomu dosavadní autonomní systémy pracuáí v zásadě se dvěma principy, a to s časovýmprogramem, nebo se změnou přetlaku v závislosti na255 n 12 průtoku plynu, kdy změna přetlaku je řísena elektrie ky nebo pneumatieky. U syst 6 můs časovým programom se mění výstupní přetlak podle předem daného denního nebo týdenního cyklu, přičemž součástí systému...

Zapojení pro zajištění měkkého omezení výstupního signálu zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254416

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novák Josef

MPK: H03F 1/02

Značky: omezení, zajištění, výstupního, zapojení, zesilovače, signálu, měkkého

Text:

...komparátorový vstup rozdělen na dva samostatné vstupy. . iPodstata činnosti a účinku zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že při detekci prahu přebuzení se s napájecím napětím porovnáva výstupní napětí zesilovače, kterć je velke, na rozdíl od známého zapojení, které pracuje se vslupním napětím, které je male, čímž je dosaženo větší citlivosti obvodu a podstatne lepšího potlačení vlivu teplotní závislosti prvků detekčního obvodu na...

Zapojení pro rozdělování výstupního toku informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254304

Dátum: 15.01.1988

Autori: Avsan Oleg, Isaksson Nils Karl

MPK: G06F 9/40, G06F 9/36

Značky: zapojení, informaci, výstupního, rozdělování

Text:

...BIRZ rozdělovacích informací, neibot jejich lpříslušne a tivačaní vstupy A jsou přímo propojeny.Z funkčního hlediska .poskytuje zapojení podle vynálezu velký lpočet možností »rozdělováni informací, .které ~by »při použití známých způsobů rozdělová-ní vyžadovalo více času a -hartdwarů, Podle principu »pipe-line- vyvolá registr rozdělovací-ch informací zpoždění před tím, než rozdělovací informace generována druhým generátorem toku...

Zařízení pro čítání impulsů s exponenciálním formátem výstupního slova

Načítavanie...

Číslo patentu: 242353

Dátum: 01.12.1987

Autori: Bartunik Antonín, Kern Jan, Tesao Jaroslav, Šifalda Miroslav, Skoepek Jan

MPK: H03K 23/00

Značky: slova, impulsů, exponenciálním, zařízení, čítání, formátem, výstupního

Text:

...výstupy první skupiny/.Získaný formát výstupní informace umožňuje přovádět základní,matematické operace /sčítání, odečítání, násobení, dělení/ v mnohých případech bez výpočetní techniky, pouze využitím základníchobvodových prvku - hradel, posuvných registrů iàpbd. V případě použití výpočetní techniky se počet nezbytných operací rapidně snižuje, což zmenšuje nároky na programování.Na připojeném výkresu je ukázáno principiální schéma...

Zapojení integrátoru pro přesné omezení výstupního napětí na zvolených mezích

Načítavanie...

Číslo patentu: 238009

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zubkovský Jiří, Čechura Josef

MPK: G05F 1/46

Značky: omezení, přesné, zapojení, výstupního, integrátoru, zvolených, mezích, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález lze využít všude tam, kde se používá integrátor a kde je nutno omezovat jeho výstupní napětí. Například v energetice, chemickém průmyslu, automatizaci těžkého průmyslu apod. Řeší zapojení integrátoru pro přesné omezení výstupního napětí na zvolených mezích. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na invertující vstup operačního zesilovače jsou společně připojeny první odpor a integrační kondenzátor, druhý a třetí odpor. Na druhý konec...

Zapojení čidla výstupního napětí tyristového regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 253105

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: G05F 1/10

Značky: regulátoru, zapojení, tyristového, napětí, výstupního, čidla

Text:

...je znázorněno na výkrese. K jednotlivým výstupům lg, lg, ll, tyristorového regulátoru jsou připojeny jedněmi vývody předžadné odpory l, 3, Q. Jejich druhé vývody jsou spojený vždy s dvojici opačně pólovaných diod ll. ll gg a ll, ll vždy s katodou od jedné a anodou od druhé diody v dvojici.U druhých koncu diod jsou pak vzájemně spojeny všechny katody a ty spojeny s jedním vývodem pracovního odporu A a výstupem ga všechny anody, které jsou...

Zapojení pro rychlá ustálení stejnosměrná složky výstupního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244469

Dátum: 15.09.1987

Autor: Janda Václav

MPK: H03F 1/00

Značky: ustálení, stejnosměrná, složky, výstupního, rychlá, signálu, zapojení

Text:

...po dobu sepnutí spínače EKG signál chybí.Uvedená nevýhody odstraňuje zapojení pro rychlá ustálení stejnosmłrná slołląy výstupního signálu podle vynálezu, a to tak, le výstup zesilovače signálu je pď-ipojen k dolnorrekvenční prepustí, jejíž výstup je spojen sa vstupom nelineárního zesilovače s prehovouvýstup nelineárního zesilovače s prehovou necitlivostí je epojen se vstupe obouněrného zdroje proudu, jeho výstup je spojen stejně jako...

Způsob regulace výstupního přetlaku za membránovým regulátorem tlaku plynu, jakož i zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252199

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pála Miloslav, Malík Ján

MPK: G05D 16/06, G05D 16/00, G05D 16/20...

Značky: způsob, membránovým, přetlaku, provádění, způsobu, plynů, jakož, tlaku, tohoto, regulace, výstupního, regulátorem, zařízení

Text:

...podmínkách sítě slmulací práce obsluhy. Vlastním principem je totiž integrační postup, kdy je časová konstanta volitelná podle konkrétního charakteru sítě. současně se průměrují hodnoty odběrů, získávané z clony obdobné ako při vyhodnocování obsluhou. Integrační postup je schopný plynule nastavit stanici na požadovaný režim bez ohledu na počet dalších stanic pracujících do systému, čímž je eliminováno kmltání tlaku V této síti. Výhodou...

Zapojení výstupního analogového systému mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251147

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bydžovský Jan, Koliáš Jan

MPK: G06F 3/05

Značky: mikropočítače, systému, výstupního, analogového, zapojení

Text:

...připojena přes měrný odpor Bg výstupní proudová svorka 22, která je přes druhý zpětnovazební odpor 51 a druhý spínač 33 připojena na neinvertující vstup operačního zesilovače 5, přičemž tento neinvertující vstup je přes první pomocný odpor El spojen se zemnící proudovou svorkou gł, na nížje zároveň připojena propojená třetí a čtvrtá svorka Q, Q prvního přepínače gł.V případě napětového výstupu je neinvertující vstup operačního zesilovače Q...

Zapojení výstupního obvodu mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239546

Dátum: 01.06.1987

Autori: Rückl Jioí, Franc Jioí

MPK: G06F 3/00

Značky: zapojení, výstupního, obvodů, mikropočítače

Text:

...členu 1, Anoda luminiscenční diody je spojene přes omezovací odpor gs první napájecí svorkou lg. Emitor fototranzistoru optoelektrického spojovacího členu 1 je spojen s jedním vývodem prvního děličového odporu i a s jedním pőlem druhého děličového odporu Ž. Druhý pől druhého děličového odporu Ž je spojen se druhým vývodem kolekłorového odporu lg,s první svorkou zátěže lg a se třetí napájecí svorkou ll. Druhý vývod prvního děličového...

Zařízení, zejména pro vratné nastavení požadované polohy výstupního hřídele mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250317

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nechlebová Eva, Němeček Václav, Macek Jan

MPK: H02P 3/00, B21B 37/00

Značky: polohy, mechanismu, zařízení, zejména, hřídele, požadované, vratné, výstupního, nastavení

Text:

...1, v 2. Ciudlo 3 polohy, -namontované .na výstunpním hřídeli lmechanísmu, je připojeno na informační vstup y vyhodnocovacího bloku 5. Tento informační kanál nese tří nezávislé informace.Prve dvě informace jsou rovnoměrně naotá-čku rozložené ímpulsy, vzájemné o 90 ° elektrlckých posunutá, třetí informace je na otáčku jeden krátký, tzv. nulovací ,puls. Čízdlo 3 polohy .se na hřídeli musí aretovat tak, aby v požadované poloze byal jim indikován...

Zapojení pro automatickou reversaci výstupního proudu galvanizačního zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236608

Dátum: 15.02.1987

Autori: Němec Ludvík, Krejčí Jaroslav, Landa Václav, Červencl Milan

Značky: galvanizačního, výstupního, zdroje, proudu, reversaci, zapojení, automatickou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatickou reverzaci výstupního proudu galvanizačního zdroje, vyznačené tím, že výstup výstupních spouštěcích pulsů je spojen jednak se signálovým vstupem prvního hradlovacího obvodu (1), jednak se signálovým vstupem druhého hradlovacího obvodu (3) a jednak s hodinovým vstupem prvního a druhého posuvného registru (5, 6), jejichž zaznamenaný vstup je spojen s výstupem logické úrovně ("H"), kde výstup druhého posuvného registru (5)...

Zapojení ovládacího obvodu pro regulaci výstupního napětí synchronního generátoru s permanentními magnety

Načítavanie...

Číslo patentu: 248301

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šiler Miloš, Šildberger Miloš

MPK: H02J 7/14, H02J 7/10, H02J 7/32...

Značky: ovládacího, výstupního, generátoru, regulaci, permanentními, zapojení, synchronního, obvodů, magnety, napětí

Text:

...druhým pří 248 301pojem jednak na první vstup akčního členu a jednak na kolek- tor spínacího trenzistoru, připojeného bází na výstup prvníhokomparátoru a připojeného emitorem na anodu tyristoru, připojeného řídící elektrodou na výstup druhého komparátorua připojeného katodou na zápornou svorku akumulátorové baterie, ke které je připojen uzemňovací výstup akčního členu, jehož pracovní výstup je připojen na anodu výkonové diody,...

Zapojení obvodu pro tvarování výstupního napětí synchronního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237580

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ondrůšek Čestmír, Mokroš Luděk

MPK: H03L 7/24

Značky: zapojení, synchronního, obvodů, tvarování, generátoru, výstupního, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zapojení pro tvarování a snímání výstupního napětí synchronního generátoru tak, aby nevznikla fázová chyba při změně tvaru křivky výstupního napětí synchronního generátoru. Taková chyba způsobuje změnu předstihové křivky. Uvedeného účelu se dosáhne zapojením synchronního generátoru mezi střed děliče napětí a vstup klopného obvodu. Dělič napětí umožňuje kompenzovat prahové napětí klopného obvodu a tím přesné snímání průchodu...

Zapojení obvodu omezujícího překmit výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247745

Dátum: 15.01.1987

Autori: Krofta Jiří, Mallat Jaroslav

MPK: H02H 7/10

Značky: napětí, zapojení, překmit, omezujícího, obvodů, výstupního

Text:

...vytnálezu.Zdroj I stejnosměraneho napětí je spojen s prvním a druhým vstupem 11 a 12 primárního spínače 1, přičemž první výstup 13 primárníhio spínače 1 je spojen s prvním vývodem primáruního vinutí trainsíormátoru 2, jeľuož druhý vývod je splojen s druhým Výstupem 14 prímárního spínače 1. Řídicí vstup 15 primanníno spínače 1 je spojen s výstupem 82 budicího obvodu 8, jeľnož vstup81 je spojen s výstupem 94 převodníku 9. První výstup 102...

Způsob provozního, nezávislého nastavení zesílení a posuvu výstupního napětí stejnosměrného zesilovače a zapojení k provádění tohoto nastavení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231876

Dátum: 15.12.1986

Autor: Nálevka Zdeněk

MPK: H03F 1/00, H03F 1/02

Značky: nezávislého, zesílení, nastavení, provádění, způsob, zapojení, zesilovače, posuvu, stejnosměrného, výstupního, napětí, provozního, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru zesilovačů signálu ze snímačů a převodníků fyzikálních veličin. Týká se způsobu provozního nezávislého nastavení výstupního napětí stejnosměrného zesilovače v mezních stavech vstupního napětí a zapojení k provádění tohoto nastavení. Podstata vynálezu spočívá v zavedení pomocného nulování na vstupu zesilovače, které umožní nezávislé nastavení výstupního napětí při maximálním vstupním napětí a nezávislý stejnosměrný posun...

Zapojení spínacího zdroje s impulsní stabilizací výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236570

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hán Pavel, Bukolský Aleš

MPK: H02M 3/315

Značky: stabilizaci, napětí, impulsní, výstupního, spínacího, zapojení, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení spínacího zdroje s impulsní stabilizací výstupního napětí. Jeho podstata spočívá v tom, že na výstupy řídicího generátoru jsou připojeny vstupy slučovače a tvarovače, který má výstup připojen na vstup budiče, jenž je spojen s prvním vstupem klopného obvodu, jehož jeden výstup je spojen se vstupem generátoru pilového napětí, který má výstup připojen k prvnímu vstupu napěťového komparátoru, jehož druhý vstup je připojen...

Zapojení rychlého koncového stupně obrazového zesilovače s omezením výstupního proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236522

Dátum: 15.11.1986

Autori: Hladil Karel, Papírek Tomáš

MPK: H03F 1/00

Značky: obrazového, stupně, rychlého, koncového, výstupního, proudu, zesilovače, zapojení, omezením

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zapojení je, že vstupní signál jde na bázi prvního tranzistoru, jehož kolektor je přes první zdroj předpětí spojen s bází emitorového sledovače tvořeného druhým tranzistorem, jehož emitor je spojen přes diodu s kolektorem prvního tranzistoru a přes obvod obsahující třetí tranzistor, který pracuje jako omezovač výstupního proudu pro katodu obrazovky. Hodnota proudu,při které se začíná obvod omezovat, se nastavuje proměnným odporem,...

Způsob potlačení pulsací výstupního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234394

Dátum: 15.10.1986

Autori: Dědič Vladislav, Valenta Petr

MPK: G01D 5/244

Značky: výstupního, potlačení, pulsací, způsob, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu omezení pulsací výstupního signálu. Výstupní signál se vede do dvou větví. V první větvi se zesílí stejnosměrná i střídavá složka výstupního signálu a současně se otáčí fáze signálu o 180°. Ve druhé větvi se zesílí pouze střídavá složka signálu, která má frekvenci vyšší, než je určitá zvolená mez. Potom se signály z obou větví sečtou. Protože střídavé složky signálů z obou větví odpovídající pulsacím jsou amplitudově i...

Zapojení pro regulaci výstupního napětí synchronního generátoru o velikém výkonu, zejména zkratového

Načítavanie...

Číslo patentu: 231744

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kabelík Jan, Soukup Jaroslav

MPK: H02P 9/38

Značky: zkratového, napětí, zejména, výkonu, synchronního, velikém, zapojení, generátoru, výstupního, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro regulaci výstupního napětí synchronního generátoru o velkém výkonu, zejména zkratového, jehož výstup je zpětnovazebně připojen na primár neznázorněného měřicího transformátoru. K usměrňovači na sekundárním vinutí neznázorněného měřicího transformátoru je v sérii zapojen první filtr typu dolní propusti, první derivační obvod, druhý filtr typu dolní propusti, druhý derivační obvod a třetí filtr typu dolní propusti. Na...

Jednocestný měnič stejnosměrného napětí s detekcí výstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236420

Dátum: 01.06.1986

Autor: Příhoda Karel

MPK: H02M 3/315

Značky: stejnosměrného, jednocestný, napětí, výstupního, detekci, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Jednocestný měnič stejnosměrného napětí s detekcí výstupního napětí, u něhož se řeší problém galvanicky oddělené detekce výstupního napětí. Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti detektoru. Účelu se dosahuje tím, že na primární straně transformátoru (13) je uspořádán detekční obvod (25), v němž je zapojen paralelně k demagnetizačnímu vinutí (9) přes měřicí odpor (7) emitorem (61) a přes napájecí svorku (11) bázi (62) převodní tranzistor (6),...

Zapojení obvodu pro aproximaci nelineárního průběhu výstupního signálu snímačů fyzikálních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 226522

Dátum: 15.05.1986

Autor: Látal Pavel

Značky: výstupního, snímačů, aproximaci, signálu, obvodů, průběhu, fyzikálních, nelineárního, veličin, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro aproximaci nelineárního průběhu výstupního signálu snímačů fyzikálních veličin, vyznačující se tím, že výstup (11) paměti (1) je spojen se vstupem (20) řadiče (2), opatřeného vstupem dat (22), který je vstupem obvodu pro aproximaci a jehož výstup (21) je spojen se vstupem (30) aritmetické jednotky (3), jejíž výstup (31) je spojen se vstupem (50) čítače (5), opatřeného výstupem (51) spojeným se vstupem (10) paměti (1 ),...

Zapojení vysokofrekvenčního výkonového tranzistorového zesilovače s řízením výstupního výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230544

Dátum: 15.05.1986

Autor: Michálek Pavel

MPK: H03F 3/19

Značky: zapojení, výkonového, výstupního, výkonu, řízením, zesilovače, tranzistorového, vysokofrekvenčního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vysokofrekvenčního výkonového tranzistorového zesilovače s řízením výstupního výkonu, tvořeného kaskádním spojením vstupního útlumového členu, regulovatelného budicího stupně, koncového stupně, výstupního filtru a reflektometru se dvěma regulačními smyčkami vedenými z reflektometru přes soustavu zesilovačů odchylky k regulovatelnému budicímu stupni, vyznačené tím, že ke zdroji (UA) napájecího napětí regulovatelného budicího stupně (02)...

Pulsní stabilizátor výstupního napětí pro měnič stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 226116

Dátum: 15.04.1986

Autor: Bozděch Josef

Značky: stejnosměrného, měnič, napětí, výstupního, pulsní, stabilizátor

Zhrnutie / Anotácia:

Pulsní stabilizátor výstupního napětí pro měnič stejnosměrného napětí, vyznačený tím, že neinvertující vstup (12) operačního zesilovače (1) je spojen se svorkou (24) zdroje referenčního napětí a invertující vstup (11) operačního zesilovače (1) je připojen na odbočku děliče napětí, tvořeného dvěma odpory (4, 3), jehož jeden konec je připojen k výstupní svorce (23) měniče (2) a výstupní svorka (15) operačního zesilovače (1) je přes diodu (5)...

Multivibrátor s dvojnásobnou amplitudou výstupního signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228213

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kympl Vladimír

Značky: amplitúdou, multivibrátor, výstupního, dvojnásobnou, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zatímco běžné multivibrátory generují kmity, jejichž velikost dosahuje maximálně velikosti napájecího napětí, vynález řeší zapojení multivibrátoru s dvojnásobnou amplitudou výstupního signálu, než je velikost napájecího napětí. Předmětem vynálezu je multivibrátor se dvěma dvojicemi komplementárních tranzistorů, z nichž jedna dvojice současně pracuje jako spínač a napaječ zdvojovačů napětí. Tímto zvýšeným napětím je pak multivibrátor napájen,...