Patenty so značkou «výstupní»

Výstupní díl elektrického odlučovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 270793

Dátum: 12.07.1990

Autor: Rybecký Vladimír

MPK: B03C 3/34

Značky: elektrického, odlučovače, výstupní

Text:

...je otvor opatřen naváděcímí lopatkami.výhody výstupního dílu podle vynálezu spočívají v tom, že nová konstrukce výstupního dílu umožňuje proti stévejícím řešením velkou možnost volby tvaru, rozměrů a směrování následného potrubí. zaručuje dále rovnoměrnější rozdělení proudění v celém jeho průřezu. Tím jsou sníženy tlakové ztráty ve výstupním dílu s je vyloučena možnost usazování prachu v jeho prostoru. Další výhodou řešení podle vynálezu...

Výstupní a vstupní hrdlo pro souosé připojení zejména ke klenutému dnu nádoby filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265978

Dátum: 14.11.1989

Autor: Petrová Jana

MPK: B01D 25/30

Značky: připojení, klenutému, zejména, filtru, výstupní, nádoby, vstupní, hrdlo, souose

Text:

...hrdla vyžadují vrtání dvou otvoru a přivařování dvou hrdel, což znamená větší zeslabení dna nádoby. Jako nevýhoda se může projevit i nutnost připojení potrubí na plášč nádoby v tom případě, kdy se bude jednat o podzemní rozvody potrubí.Výše uvedená nedostatky jsou odstraněny u výstupního a vstupního hrdla pro souosé připojení zejména ke klenutému dnu nádoby filtruljehož podstata spočívá v tom, že v dutině výstupního hrdla opatřeného...

Zařízení k zobrazení výstupní hodnoty přístrojů pro měření míry zhutnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265084

Dátum: 12.09.1989

Autori: Svoboda Antonín, Erben Jan

MPK: G01R 13/00

Značky: zobrazení, míry, zařízení, hodnoty, zhutnění, výstupní, přístrojů, měření

Text:

...je 5 vstupů binárního dekodéru 3 analogové stupnice spo 265 084jeno s k výstupy nejnižšich významových bitů vyhodnocovací jed notky łł přístroje pro měření miry zhutněni, l vstupů binárni ho dekodéru 2 indikace rozsahu je spojeno s ł výstupy nejvyššichvýznamových bitů této jednotky a m vstupů binárniho dekodéru 5volby sekce je spojeno s m výstupy zbylých bitů této jednotky.Ke každému výstupu binárniho dekodéru 1 analogové stupnice jepřipojeno...

Zařízení pro průběžné určování optimální korekce výstupní tloušťky pásu při válcování v zadaném tolerančním pásmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264595

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hick Zdeněk, Oplová Galina, Ovsjannikov Vladimír

MPK: B21B 37/00

Značky: zadaném, průběžné, tloušťky, tolerančním, korekce, optimální, pásu, určování, zařízení, pásmu, válcování, výstupní

Text:

...jednak na logický vstup prvého bloku výpočtu statistik a jednak na logický vstup druhého bloku výpočtu statistik. Výstup bloku vyhodnocení ofsetu je připojen na prvý hodnotový vstup součtovéo ho bloku, jehož výstup je připojen na vstup regulátoru tlouštky pásu.Zařízení podle vynálezu odstraňuje uvedené nevýhody oproti dřívějším zařízením. Hlavní výhodou je skutečnost, že zařízení umožňuje průběžně určovst korekci výstupní tlouštky pásu při...

Obvod pro kompenzaci výstupní veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264056

Dátum: 12.05.1989

Autor: Ambrož Zdeněk

MPK: G01L 19/04, G06F 11/00

Značky: kompenzaci, výstupní, veličiny, obvod

Text:

...bloku l mikropočítače. Hromadný první výstup lg bloku 1 mikropo čítače je spojen s hromadným vstupem gl bloku 2 índikace a současně s hromadnou třetí výstupní svorkou já. Hromadný druhý výstup 14 bloku l mikropočítače je spojen s hromadným třetím vstupem 5 mul tiplexeru 4.hým vstupem gg analogové paměti 8. Hromadný čtvrtý výstup lg bla ku 1 mikropočítače je spojen s hromadným vstupem Ěl D/A převodníkuÉ a současně s hromadnou druhou výstupní...

Výstupní hrdlo lopatkového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263795

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jerie Jan, Hanus Daniel, Rychetník Václav, Janko Luboš

MPK: F01D 25/30

Značky: lopatkového, hrdlo, výstupní, stroje

Text:

...a na obr. 2, 3, 4 je výstupní hrdlo s nerikruhovýn vstupním prułezen a dvmn výstupníni průrezy. v narysu. boxorysu te I-1 A püdorysu le I-II.Na obr. 1 je nakreslen vstupní otvor l mezikruhováho tvaru v rovlně kolné k ose neznlrorněneho lopatkoveho stroje. za tímto vrtupním otvoru l je vytvołen kanál výstupního hrdla g omoeený vnitřní rotační etěnou 1 s vnější rotační stěnou 5. Tvoŕící linie techto rotačních stěn 3, 1 končí v bodoch koncoveho...

Zapojení pro řízení výstupní vlhkosti materiálu u sesypných sušáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 263055

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kučera Albert, Těšík Jan, Kučera Vlastimil, Kňourek Milan, Pícl Václav

MPK: G05D 22/02

Značky: vlhkosti, řízení, sesypných, materiálů, sušáren, zapojení, výstupní

Text:

...u sesypných sušáren podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že mezi čidlo umístěné před koncem druhého sušicího pásma a regulátor je vřazen proměnný odpor, na jehož ovládací vstup je napojen porovnávač. Porovnávač je přes průměrovač napojen na vlhkoměr.Výhodou tohoto řešení je, že vnější změny, ovlivňující sušicí proces, jako je nechtěné kolísání zdroje tepla, změna vlastností sušeného materiálu, jsou okamžitě korigovány čidlem výstupní...

Výstupní obvod, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263046

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

MPK: G05B 23/02

Značky: měničů, soustavy, zejména, signálu, obvod, zabezpečovací, výstupní

Text:

...druhý vyhodnocovací člen 13 a 11 je tvořsn odpory, na kterých je výhodnoceno napětí pro řízení prvního řídícího členu lg. Ochranný člen gg tvoří dioda, která chrání vstupní obvody před přepőlováním. Omezovscí člen gl obsahuje Zenerovu diodu, zapojenou v neproo pustném směru.První odporový člen 1 je svým výstupem 14 g propojen s prvním vstupem gàl prvního zesílovacího členu g, se třetím vstupem 23 prvního optoelektronického ělenu 2, se vstupem...

Zapojení pro časově řízené přidělení jedné výstupní periferie jednomu procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259666

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zít Luboš

MPK: H03K 17/28

Značky: řízené, přidělení, periferie, jednomu, časově, zapojení, výstupní, jedné, procesoru

Text:

...po předem stanovenou dobu, závislou na organizaci práce na obou pracoviětích. Zsžádá-li během přidělení výstupníc 3 perífsric jednomu procesoru o její přídělení í procesor druhý. je jeho žádost blokováns nenaplněním čítsče a v určítám čssovém odstupu po skončoní práce prvního procesoru, daném dobou naplnění čítsčc, je žádost druhého procesoru přijato,to znamená, že nsplnění čítače umožní přoklopít JK klopnýobvod do stavu příděludícího...

Výstupní hrdlo turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246804

Dátum: 01.03.1988

Autori: Fribert Miroslav, Matoušková Dagmar

MPK: F01D 9/00

Značky: výstupní, hrdlo, turbiny

Text:

...lepší objasnění je příklad provedení výstupního hrdla podle vynálezu naznačen na přiložených obr. 1 až 4. Na obr. 1 je hlavní řez výstupním hrdlom, na obr. 2 je řez tímto hrdlem rovive vstupu do axiálně uspořádané dýzyg~na obr 3 a 4 jsou naznačeny ve zvětšeném měřítku řezy usměrňovacími lopatkamísrůzného pro~ vedení a na obr. 5 jiné provedení usměrňovací mříže. VNe obr. 1 je příklad provedení hrdla podle vynálezu znázorněn v hlavním...

Způsob regulace výstupní teploty zrnitých materiálů při fluidním chlazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255001

Dátum: 15.02.1988

Autori: Stuchl Ivan, Mikuš Oldřich, Neužil Lubomír

MPK: G05D 23/13

Značky: regulace, zrnitých, chlazení, teploty, materiálů, způsob, fluidním, výstupní

Text:

...na výstupu z chladiče, se snímá v místě il. Teplota chladicího media tz přiváděného potrubím Q se měří v místě gg, tep 3 255 801 lota přídavného media t 5 přiváděného potrubím 1 se měří v místě AŽ, přičemž teplota tg je vyšší než teplota tg.Teplota směsi obou proudů t 4 se měří v místě 51. Dále je sledována teplota media na výstupu z chladiče t 5 v místě 51 a teplota zrnítého materiálu na vstupu do chladiče t 5 v místě gg. Kromě...

Spalovací zařízení s fluidním reaktorem a regulovatelnou výstupní teplotou spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246542

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šebík Rudolf

MPK: F23C 11/02

Značky: teplotou, zařízení, regulovatelnou, spalovací, fluidním, výstupní, reaktorem, spalin

Text:

...úrovni jak v uklidñovacím prostoru 3, tak spalovací komoře kombinované s odlučovačem 4 úletu, je proveden v celé šířce přestupní otvor 13. spalovací komora s odlu 5546542čo-vačem 4 úletu má šikmé dno 14 svažující se ze tří stran k vrtatnému úletověmu otvoru 15, umístěnému uprostřed mezistěny 11 v úrovni šíkméh-o dna 14. Ve stropě 12 spalov-ací komory s odlučovačem 4 úletu je zabudováno sedm trysek 15 sekundárního vzduchu, propojených...

Sklopná nástupní a výstupní plošina pro dopravu osob na pásech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245836

Dátum: 15.12.1987

Autori: Slabyhoud Svatopluk, Bartuška Pavel, Palán Blahoslav

MPK: E21F 13/00

Značky: nástupní, plošina, výstupní, sklopná, dopravu, pásech

Text:

...pro dálkově ovládání automatizovaným sytémem.Na výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení sklopných nástupních a výstupních plošin podle vynálezu, kde obr. 1 představuje boční pohled a obr. 2 průřez vedený rovinou A-A.Na bočních stojinách 11 pásového dopravniku 1 jsou přlpevněny příčníky 2. Na vnitřní straně příčníků 2 je na čepech 21 sklopně uchycen svařovaný rám 31 s plošinou 3 z vroubkovaného plechu a zábradlím 32. Na...

Zapojení na testování obousměrné vstupní a výstupní sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236383

Dátum: 01.11.1987

Autor: Učen Karel

MPK: G06F 11/22

Značky: zapojení, sběrnice, testování, výstupní, vstupní, obousměrné

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení je vytvořit prostorově nenáročné a jednoduché zapojení, které umožňuje převádění výstupních datových funkcí při využití výstupních řídicích funkcí na vstupní datové funkce u obousměrných vstupních a výstupních funkcí, přičemž výsledek testování je vyhodnocován přímo ve výpočetním zařízení. Tohoto cíle se dosáhne zapojením, v kterém skupina datových vstupů a výstupů budiče obousměrné vstupní a výstupní sběrnice tvoří současně...

Výstupní část bubnového tryskače pro odlitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252924

Dátum: 15.10.1987

Autori: Straka Zdeněk, Švácha Miroslav

MPK: B24C 9/00

Značky: tryskače, odlitky, výstupní, bubnového, část

Text:

...obr. 2 pohled na zařízení ve sněru I, vyznačeném na obr. 1, s označením směru otáčení zařízení šipkou.Výstupní část bubnového tryskače pro odlitky navazuje na jeho pracovní část . a sestává z válcové části g ukončené čelní etěnou gg kolmou na osu otáčení válcové části g. Na čelní stěnu gg je eouose a oeou otáčení vílcové části g upevněna kuželová číst 1, ktorá je rozšířena směrem od čelní stěny gg. Váloová část g je tvořeno válcovým pláštěm...

Zapojení obvodu pro testování jednosměrné vstupní a výstupní sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238481

Dátum: 01.10.1987

Autor: Učen Karel

MPK: G06F 11/22

Značky: jednosměrně, sběrnice, testování, obvodů, zapojení, vstupní, výstupní

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zapojení, umožňující převádění výstupních datových funkcí při využití výstupních řídicích funkcí na vstupní datové funkce u jednosměrných vstupních a výstupních funkcí, příčemž výsledek testování je vyhodnocován přímo ve výpočetním zařízení. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením, v kterém skupina datových vstupů multiplexoru tvoří současně skupiny datových vstupů zapojení, skupina datových výstupů...

Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev s hermeticky odděleným sekundárním vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 241249

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dittrich Josef, Stuchlik Peter

MPK: H01F 17/02, H01F 31/00

Značky: plošný, vysokofrekvenční, transformátor, sekundárním, hermetický, ohrev, vinutím, výstupní, odděleným

Text:

...vinutí vysokofrekvenčního výstupního transformátoru do pracovní komory zonální tavicí aparatury a přímým připojením induktoru ke koncům sekundárního vinutí se maximálně zkrátí délka přenosovê drahy proudu. Tím dochází k zmenšení ztrát výkonu. Nahrazením izolační průchodky izolační distanční deskou se značně zjednodušuje celková konstrukceN a zmenšuje se výrobní náročnost induktoro vého obvodu zonální tavicí aparatury. 0 dstraněním sériové...

Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 241248

Dátum: 15.09.1987

Autori: Letko Pavel, Markalous František

MPK: H01F 27/10, H01F 17/02

Značky: transformátor, plošný, výstupní, ohrev, vysokofrekvenční

Text:

...vynechání kompenzačních kondenzá 4torů paralelne pripojených k sekundárnímu vinutí.Na pripojených výkresech je znázorněn plošný vysokofrekvenční výstu ní transformátor podle vynálezu, kde na o r. 1 je znazorněno jeho primární vinutí a na obr. 2 je znázorněno sekundární vinutí.Primárni vinutí 1 plošného vysokofrekvenčniho výstupního transformátoru je navinuto do spirály tvořené dvěma mčděnýml trubkami nestejného průřezu. Vstupní trubka 3 o...

Zapojení pro registraci sériových dat s vlastní výstupní frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246213

Dátum: 15.09.1987

Autori: Flisjuk Oleg Michajlovie, Bilov Vladimír Michajlovie, Töpper Johannes

MPK: H04B 3/00

Značky: sériových, registraci, zapojení, frekvencí, vlastní, výstupní

Text:

...na vstupní adresové sběrnici 13 paměti lg adresy paměti lg. Signal ze svorky 3 data se ukládá do paměti lg pomocí prvního vstupu Zł paměti lg. Přepínač gg režimu snímaní a předávánídat nastavuje paměč lg pomocí druhého vstupu paměti lg do stavu zápisu a současně nastavuje přepínač gg zápisových a čtecích impulsů tak, že jako zápisové impulsy přivádí do paměti lg signál ze svorky g data platná.Po uložení signálu ze svorky A data do paměti se...

Způsob kompenzace vlivu okolní teploty na výstupní signál snímače analyzátoru plynů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238180

Dátum: 01.05.1987

Autori: Houdek František, Imríšek Ľubomír, Kňazovický Pavel, Kadlec Karel

MPK: G01N 25/28

Značky: kompenzace, způsobu, signál, okolní, analyzátorů, výstupní, vlivů, snímače, provádění, způsob, zapojení, teploty, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu kompenzace vlivu okolní teploty na výstupní signál snímače analyzátoru plynů a zapojení k provádění způsobu. Při způsobu podle vynálezu se okolní teplota snímače analyzátoru plynů měří srovnávacím vláknem a v závislosti na změně odporu srovnávacího vlákna se reguluje napájecí proud měřicího můstku porovnáním velikosti napěťového úbytku na srovnávacím vlákně s velikostí referenčního napětí. Rozdíl těchto napětí se udržuje...

Zapojení zdroje izolačně oddělujícího napájení vstupní a výstupní části izolačních zesilovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250373

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bánovec Josef, Koňařík Milan, Vytopil Oldřich, Vorel Lubomír

MPK: H04B 15/02

Značky: oddělujícího, vstupní, napájení, zesilovačů, zdroje, výstupní, zapojení, izolačních, částí, izolačné

Text:

...jehož podstata spočíva v 110 m, že oscilátor, spí-nač a primární vinutí »oidděllovacího transfovrímátoíru jsou napájeny ze stejnosměrného napájení výstupní části íz-olačního zesilovače a sekundární vinutí oddělovacího transformátoru napájí přes usměrňovače a filtry vstupní části zesilsovačů, přičemž primární .a sekundární vinutí oddělovacího transfonmátoru jsou navinuto na nejméně dvłou prosto-rově. oddělených jádrech a vazba mezi...

Zařízení k dopínání útku na výstupní straně zanašečů z prošlupu u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248673

Dátum: 12.02.1987

Autori: Hrdina Karel, Bajer Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: útku, prošlupu, dopínání, tkacích, víceprošlupních, strojů, straně, zanašečů, zařízení, výstupní

Text:

...papraku shodnou úhlovou polohu se ärsubovieemi rotačního paprsku, resp. navazují na úhlovou vzdálenost zařazů rotačních a koncových lamel. Otočný nástavec je ěroubově uchycen na hřídelí rotačního paprsku a e rotačním paprskem má jako detail přídržovače společné otáčky. Přiláhající hranou od vybraní k rovině tvorby tkaniny začíná odsávací prostor ve válcovém dílu k dopínání ütku, jehož časové trvaní je dáno ěířkou vyhrání na obvodě...

Zařízení pro přemísťování cigaret z výstupní drážky cigaretového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232742

Dátum: 15.01.1987

Autor: Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/47, A24C 5/33

Značky: cigaret, zařízení, přemísťování, cigaretového, stroje, drážky, výstupní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přemisťování cigaret z výstupní drážky cigaretového stroje s dvojitou cigaretovou tyčí k vrcholu vstupního bubnu stroje pro připevňování filtru přemisťuje vždy dva kusy cigaret najednou, a to vždy po jedné ze dvou sousedních cigaretových tyčí. K přemisťování dochází z vodorovné výstupní dráhy stroje na výrobu cigaret k vrcholu bubnového dopravníku stroje pro připevňování filtru, přičemž osa bubnového dopravníku je rovnoběžná s...

Seřizovací zařízení výstupní štěrbiny kuželového drtiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 234615

Dátum: 01.01.1987

Autor: Frank Vladimír

MPK: B02C 2/00

Značky: výstupní, zařízení, kuželového, drtiče, seřizovací, štěrbiny

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné seřizovací zařízení výstupní štěrbiny kuželového drtiče slouží k usnadnění fyzicky namáhavé a zdlouhavé práce při změně výstupní štěrbiny. Podstatou vynálezu je přídavné zařízení, například na principu hydrauliky, které po upevnění na stávající čep stojanu drtiče vyvozuje sílu na nosný kruh připevněný na obvodu drtiče do stávajících úchytů. Působící silou se těleso drtiče zašroubovává do matice stojanu, a tím dochází ke změně výstupní...

Zařízení pro ukotvení táhla lanek listu tkacího stroje na výstupní páce listového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229567

Dátum: 15.09.1986

Autor: Vajda Andrej

MPK: D03C 9/06

Značky: zařízení, lanek, listového, ukotvení, tkacího, táhla, páce, výstupní, stroje, listů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ukotvení táhla lanek listu tkacího stroje na výstupní páce listového stroje. Vynález je určen zejména pro rychlé a spolehlivé upnutí držáku na výstupní páce protiotočného listového stroje. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává ze třmene navlečeného na výstupní páce a spojeného mezi rameny dvěma cípy, na nichž jsou uloženy fixační členy ve formě dvouramenných pák, jejíž jedno rameno je opřeno o výstupní páku a o...

Zařízení pro řízení sepnutí spínacího prvku střídače s proměnnou výstupní frekvencí

Načítavanie...

Číslo patentu: 231814

Dátum: 15.06.1986

Autor: Javůrek Jiří

MPK: H02P 13/16

Značky: spínacího, frekvencí, výstupní, řízení, střídače, sepnutí, prvků, proměnnou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro řízení sepnutí spínacího prvku střídače s proměnnou výstupní frekvencí. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a řeší spínání spínacích prvků střídače, zejména pro napájení synchronních motorů bez snímačů poloh rotorů. Dociluje optimálního spínání motorů v závislosti na zatížení a otáčkách použitím obvodu pro vyhodnocení pulsů o konstantním předstihu řídicího zdroje konstantního kmitočtu zapojeného na počítací vstup...

Výstupní část výbojové komory plazmatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224425

Dátum: 01.12.1985

Autor: Dundr Jiří

Značky: výstupní, plazmatronu, komory, výbojové, část

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupní část výbojové komory plazmatronu, k jejíž čelní hraně je připojena výstupní elektroda, vyznačená tím, že v obvodu výstupní části (1), před výstupní elektrodou (2), je vytvořen alespoň jeden odběrový prstenec (5) spojený přes sběrnou komoru (6) a regulační člen (7) s odsávacím zařízením.

Zapojení pro převod fyzikální veličiny na elektrický výstupní signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 227621

Dátum: 01.09.1985

Autori: Novotný Pavel, Bartoška Miroslav

Značky: výstupní, veličiny, převod, elektricky, zapojení, fyzikální, signál

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká systémů laboratorních a průmyslových snímačů fyzikálních veličin. Snímač obsahuje vedle citlivého prvku pro převod hlavni sledované fyzikální veličiny na veličinu elektrickou i další citlivé prvky pro převod ostatních fyzikálních veličin, které významně zkreslují převod citlivého prvku pro sledování hlavní fyzikální veličiny. Výstupy všech citlivých prvků se zavádějí do elektronického bloku ve kterém se vyhodnocují hodnoty...

Zařízení pro kompenzaci vlivu dynamiky regulace vstupního tahu na výstupní tloušťku pásu při válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 227537

Dátum: 01.09.1985

Autor: Hick Zdeněk

Značky: vlivů, výstupní, kompenzaci, válcování, dynamiky, vstupního, regulace, tloušťku, zařízení, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z prvního paměťového posuvného registru, bloku pro výpočet žádané polohy stavění válců, diferenčního bloku, druhého paměťového posuvného registru, testovacího bloku, bloku pro výpočet předstihu a časovacího bloku, přičemž první hodnotový vstup (a) prvního paměťového posuvného registru (2) je připojen na výstup (u) měřiče vstupní tloušťky pásu (10), jehož druhý hodnotový vstup (e) je připojen na výstup (i) bloku (6) pro výpočet...

Uzel výstupní elektrody výbojové komory plazmatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218921

Dátum: 15.06.1985

Autor: Dundr Jiří

Značky: výbojové, plazmatronu, komory, elektrody, výstupní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzlu výstupní elektrody výbojové komory plazmatronu. Nově řešený výstupní uzel umožňuje oddělení vystupující vysokoteplotní plazmy od okrajových chladnějších vrstev plynu. Výstupní uzel se skládá z nálevkovitě se rozšiřujícího výstupního otvoru, v němž je posouvatelně u místěn prstencovitý usměrňovací segment s válcovou vnitřní plochou pro odvod středové části, plynu a s kuželovitou vnější plochou, jejíž vrchol směřuje do...

Výstupní ventilový systém pro tlakové nádoby, zejména pro zpěnovací sifonové přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226734

Dátum: 01.11.1984

Autori: Szalay Szabolcs, Safcsák Gyula, Hütögépgyár

Značky: výstupní, prístroje, sifonové, systém, nádoby, zpěnovací, tlakově, zejména, ventilový

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupní ventilový systém pro tlakové nádoby, zejména pro zpěňovací sifonové přístroje, vytvořený jako ventil pro omezování tlaku otevírající se směrem ven, přičemž sifonové přístroje jsou v sifonové hlavě opatřeny dutou ventilovou tyčí s pružinou, vidlicovitou stlačovací pákou a víkem pro zajištění pružiny, vyznačený tím, že stlačovací páka (2) se opírá o sifonovou hlavu (3) a je v ovládacím záběru s výstupky (6) ventilové tyče (1), přičemž...

Výstupní okénko plynového proporcionálního počítače s optickým konvertorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214936

Dátum: 30.10.1984

Autor: Pavlíček Zdeněk

Značky: výstupní, konvertorem, optickým, plynového, proporcionálního, okénko, počítače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plynového proporcionálního počítače s optickým vyhodnocením, jehož výstupní okénko tvoří destička z monokrystalu fluoridu vápenatého aktivovaného europiem. Takto vytvořené výstupní okénko současně nahrazuje i použití optického konvertoru, který přizpůsobuje luminiscenci plynového proporcionálního počítače oblasti maximální účinnosti použitého fotonásobiče. Plynový proporcionální počítač podle vynálezu nevyžaduje recirkulaci a...

Výstupní transformátor pro vysokofrekvenční indukční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 213981

Dátum: 01.06.1984

Autori: Regner Karel, Jareš František, Burda Václav, Procházka Jiří

Značky: transformátor, ohrev, výstupní, vysokofrekvenční, indukční

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupní transformátor pro vysokofrekvenční indukční ohřev, sestávající z primárního vinutí ve tvaru cívky, souose vložené do sekundárního vinutí válcového tvaru, přičemž obojí vinutí je oddělitelně upevněno na nosném mechanismu pro činitele vazby osovým vysouváním primárního vinutí ze sekundárního vinutí, vyznačující se tím, že primární vinutí(1) má tvar komolého kužele, k jehož krajnímu závitu (2) s větším průměrem je připojen uzemněný pól...

Způsob dopínání útku na výstupní straně zanašečů z prošlupu u tkalcovských stavu s postupujícími prošlupy a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213902

Dátum: 01.06.1984

Autori: Jirásek Josef, Chrtek Milan, Musil Petr

Značky: prošlupy, zařízení, stavu, výstupní, straně, provádění, prošlupu, útku, tohoto, způsob, postupujícími, způsobu, dopínání, zanašečů, tkalcovských

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v dopínání útku nasávaným proudem vzduchu v době jeho provázání osnovními nitěmi na výstupní straně zanašečů z prošlupu a to až do doby jeho úplného zafixování ve tkanině. Dopínání útku provádí vzduchová hubice, která nasávaným proudem vzduchu udává volnému konci útku na výstupu příslušné napětí. Je na stroji stavitelně upevněna v těsné blízkosti krajové lamely rotačního paprsku, přirážející vystupující útek ze...