Patenty so značkou «vyšším»

Krištáľové sklo s indexom lomu vyšším ako 1,53 bez obsahu zlúčenín olova, bárya a arzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17638

Dátum: 01.09.2011

Autori: Sázavová Kveta, Kořensky Jan, Vavřena Jiří, Rada Miroslav

MPK: C03C 3/097, C03C 4/00

Značky: obsahu, indexom, barya, vyšším, krištáľové, arzenu, olova, zlúčenín

Text:

...bezpečné sklá rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria sklá, ktorých hustota a index |omu sú porovnateľné s olovnatým krištáľom. Tieto sklá sú uvedené v tabuľke 1 nižšie. Druhú skupinu tvoria sklá, u ktorých hustota nie je podľa smernice 69/493/ECC dodržaná a ich index |omu je s olovnatým krištáľom porovnateľný alebo nižší. Tieto sklá sú uvedené v tabuľke 2 a tabuľke 3 nižšie.0009 Ako vyplýva z uvedených tabuliek, boli ako náhrada PbO...

Piestový spaľovací motor s vyšším krútiacim momentom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5656

Dátum: 04.03.2011

Autori: Dobrodenka Anton, Dobrodenka Peter, Dobrodenka Pavel

MPK: F01B 1/00, F01B 7/00

Značky: krútiacim, momentom, spalovací, vyšším, piestový, motor

Text:

...a dvojtaktného alebo štvortaktného motora podľa technického riešenia bude bližšie objasnený na výkresoch,kde obr. la znázorňuje kinematicke usporiadanie klasického piestového spaľovacieho motora. Obr. lb znázorňuje P-V diagram pre piestový spaľovaci motor. Obr. lc znázorňuje kinematické usporiadanie pre piestový spaľovací motor podľa technického riešenia. Na obr. 2 a je znázomené variantné kinematické usporiadanie pre pomocný piest so...

Krištálové bezolovnaté sklo s indexom lomu vyšším ako 1,52

Načítavanie...

Číslo patentu: 278662

Dátum: 07.06.1995

Autori: Rada Miroslav, Šašek Ladislav

MPK: C03C 3/076

Značky: vyšším, indexom, krištáľové, bezolovnaté

Zhrnutie / Anotácia:

Krištáľové bezolovnaté sklo s indexom lomu vyšším ako 1,52 obsahuje v % hmotn. 50 až 75 oxidu kremičitého, 0,05 až 10 oxidu hlinitého, 0,05 až 15 oxidu zirkoničitého, 0,001 až 2,5 oxidu hafničitého, 0,001 až 5 oxidu titaničitého, 2 až 9 oxidu vápenatého, 0,001 až 6 oxidu horečnatého, 0,05 až 10 oxidu zinočnatého, 0,1 až 10 oxidu draselného, 5 až 16 oxidu sodného, 0,05 až 2,5 oxidu antimonitého a celkový obsah železa, vyjadrený ako oxid...

Způsob tepelného rozkladu směsi šťavelanů vzácných zemin s vyšším obsahem ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266834

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svoboda Karel, Bejrová Věra, Jakubec Karel, Hartman Miloslav

MPK: C07C 55/07

Značky: tepelného, vzácných, šťavelanu, zemin, obsahem, vyšším, rozkladu, směsi, způsob

Text:

...vrstvou je takový, aby vysušený produkt ulétával z vrstvy a mohl být zachycen v cyklonu a na tkaninovém filtru a zároveň aby neulétávaly inertní častice tvořící fluidní vrstvu. K omezení segregace částic a zlepšení míchání částic ve fluidní vrstvě je vhodný konusový tvar spodní částí fluidnĺ sušárny. Podle potřeby je možné část nedostatečně vysušeného produktu recirkulovat.Druhý stupeň tepelného rozkladu je realizován opět ve fluidní vrstvě...

Způsob přípravy povrchové vrstvy s vyšším indexem lomu na monokrystalech kalomelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262917

Dátum: 11.04.1989

Autori: Barta Čestmír, Pavlíček Zdeněk, Gilar Oldřich

MPK: B01J 15/00

Značky: kalomelu, způsob, přípravy, vrstvy, monokrystalech, indexem, povrchové, vyšším

Text:

...opakované přeleště~ mi opticky funkčních ploch u případně úplná, respektive částečně252 917 3 odbrouäoní vzniklé vrstvy na těoh plochách, kdo noní z různých důvodů äádoucí vůboc, nobo kdo je třoba tímto způaobon docílit onížoní indoxu lonu na povrchu vzorku. Tí vznikno povrchovú vrstva oo zvýäonýu indoxon lou s požadovanými paramotry, ktoré aúžo oloužit jako ovětlovodná prostředí.Yzorok nonokryotalu kalomolu Hg 2 c 12 byl vybroušon a...

Zařízení pro otevírání dveří důlních hrázových objektů, při vyšším depresním spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240138

Dátum: 15.06.1987

Autori: Steiner Bohumil, Kolina Josef, Šimúth Jozef

MPK: E21F 1/12, E21F 17/12

Značky: vyšším, otevírání, depresním, hrázových, dveří, spádu, důlních, objektu, zařízení

Text:

...3 hrázového objektu a druhý konec 12 je ve styku s opěrnou kuličkou 4, která je uložena v kratším rameni 51 dvouramenné páky 5, uložené kyvně na čepu B 1 závesu 6. Delší rameno 52 je svým koncem spojene s tažným elementem 7, kupříkladu lanem nebo řetězem. Tažný element v 7 je veden přes naváděcí kladky 8 na konzolách 81 tělesa 2 dveří a kladku 82 na třmenu 83 boku čela k tažněmu tekutinovému válci 9, ku příkladu vzduchovému,jenž je ukotven...

Způsob výroby kvasnic s vyšším obsahem bílkovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232830

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šmidrkal Miroslav

MPK: C12N 1/32

Značky: způsob, obsahem, bílkovin, výroby, vyšším, kvasnic

Zhrnutie / Anotácia:

Při používaných výrobních postupech dochází v kultivačním médium k nahromadění dusíkatých metabolitů kvasinek, zejména při nepřetržité aerobní kultivaci spojené s vracením odseparované zápary zpět do média. Zvýšená koncentrace metabolitů v médiu nepříznivě ovlivňuje biosyntézu bílkovin v buňkách kvasinek. Postupně se zhoršuje využívání všech surovin, energie a kapacity zařízení. Obsah dusíkatých látek v sušině kvasinek činí 49-53 %. Použitím...

Způsob zapálení a udržení bezelektrodového výboje v proudícím molekulárním plynu při tlaku vyšším než 1 kPa a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219830

Dátum: 15.10.1985

Autori: Musil Jindřich, Taras Petr, Bárdoš Ladislav

Značky: udržení, vyšším, molekulárním, proudícím, zařízení, způsobu, výboje, tohoto, tlaku, plynů, způsob, bezelektrodového, zapálení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zapálení a udržení bezelektrodového výboje v proudícím molekulárním plynu při tlaku vyšším než 1 kPa, vyznačený tím, že se do prostoru vyplněného proudícím molekulárním plynem přivádí kanálem snadno ionizovatelný plyn, např. argon, při vyšším tlaku, než je tlak proudícího molekulárního plynu, např. do střední části proudového kanálu molekulárního plynu.

Podpěrný izolátor pro venkovní vedení pod napětím vyšším než 1000 V

Načítavanie...

Číslo patentu: 216509

Dátum: 15.12.1984

Autori: Szabó, Fridrich János, Misángyi László, Hetesi Zoltán, Szegletés Emil, Kisteleki Gusztáv

Značky: izolátor, venkovní, napětím, podpěrný, vyšším, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podpěrného izolátoru pro venkovní vedení, kterým se vede proud o napětí vyšším než 1000 V. Izolátor sestává z izolátorové čapky, výkyvného třmenu, upevňovacích čelistí a z upevňovacích prostředků pro upevnění upevňovacích čelistí ve výkyvném třmenu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výkyvný třmen, umístěný na izolátorové čapce, je opatřen dolů se zužujícím klínovým vedením, přičemž upevňovací čelisti jsou zalícovány do...