Patenty so značkou «vyššiemolekulových»

Prostriedok na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N’-difenyl-p-fenyléndiamínov, spôsob jeho prípravy a polymérna kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281439

Dátum: 10.12.1997

Autori: Doležel Pavel, Uhlár Ján, Lehocký Peter, Humplík Anton, Vašš František, Horák Jaroslav, Kukučka Ľubomír, Vaššová Gabriela

MPK: C07C 211/51, C07C 209/60

Značky: prostriedok, báze, kruhovosubstituovaných, n,n'-difenyl-p-fenyléndiamínov, obsahom, vyššiemolekulových, spôsob, polymérna, přípravy, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa vyššiemolekulové, kruhovosubstituované N,N'-difenyl-p-fenyléndiamíny všeobecného vzorca (I), kde R1 je atóm vodíka, metyl alebo N-fenylamino-skupina, R2 je atóm vodíka, metyl, N-fenylamino alebo hydroxyskupina, m a n sú celé čísla od 0 do 2, a ich výroba reakciou hydrochinónu 1 až 2,2 molovým násobkom N-fenyl-p-fenyléndiamínu vzorca (II) a/alebo 2 až 2,5 molovým násobkom aromatických amínov, pozostávajúcej z rôznych vzájomných...

Spôsob výroby vyššiemolekulových alkylaryluretánov a/alebo oligouretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280189

Dátum: 08.02.1995

Autori: Macho Vendelín, Kaszonyi Alexander, Pupáková Jana, Jakuš Vladimír

MPK: C07C 271/08, C07C 269/06, C07C 217/06...

Značky: oligouretánov, alkylaryluretánov, výroby, vyššiemolekulových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vyššie molekulové alkylaryluretány a/alebo oligouretány sa pripravujú z alkylaryluretánov až trialkylaryluretánov, pripravených reduktívnou karbonyláciou mono- až trinitroaromátov alebo oxidačnou karbonyláciou mono- až triarylamínov. Alkylaryluretány až trialkylaryluretány s metyl- alebo etylalkylmi sa transesterifikujú alifatickým alkanolom C8 až C22 a/alebo diolom až tetraolom pri 120 až 230 °C, spravidla za katalytického účinku zlúčenín Sn,...