Patenty so značkou «vyšší»

Polyfenylenoxid s vyšší vrubovou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 268001

Dátum: 14.03.1990

Autori: Fikerová Adéla, Ambros Dušan, Petrů Vladimír, Vyroubal Čestmír, Spousta Eduard, Weigl Lubomír, Konečná Věra, Konečný Dušan

MPK: C08L 71/04

Značky: polyfenylenoxid, vyšší, houževnatostí, vrubovou

Text:

...266907. Je to hP 5 5 roubovanou elastomerní íází na bázi vázaného butadienu a vázaných akrylátcvýcn monomerů, které spolu 5 vázaným butadienem tvoří l až S 0 hmotnostních X z celkovú hmotnosti hPS, přitom alespoň ho nmotnustních X elastomerní íázc po odećtení hmotnosti roubů a inkluzí je vc urmć cástic o velikosti 0,05 al 0,5 m. Jadro elastomcrních Cásticje tvořeno převážně akrylátovými vázanými monomerními jednotkami a jejich vnejsí část...

Zařízení k měření svodového odporu kondenzátorů s hodnotou vyšší než 10 12 ohmů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267802

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zima Václav Člen Korespondent Čsav, Kapitán Jiří

MPK: G01R 27/00

Značky: hodnotou, kondenzátorů, svodového, měření, ohmů, vyšší, zařízení, odporu

Text:

...připojen přes převodník § napětí na frekvenci a vyhodnocovací jednotka 2 se zobrazovaní jednotkou lg. Řídicí vstupy převodníku Ě napětí na frekvenci, vyhodnocovací jednotky 2 a zobrazovací jednotky lg jsou propojeny 5 řídicím výstupem kmitočtové ústředny ll, jejíž spinací výstup je spojen se spinneím vstupem spjncího relé 3. K měřicím svorkám ž, 5 je na obrázku připojen ideální kondenzátor 2 a svodnvá odpor Š.Mňřnný knndnn/âtnr, který jo na...

Izolant pro vyšší provozní teploty, zejména pro komutátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 267628

Dátum: 12.02.1990

Autori: Brož Jan, Vícha Ladislav, Kopačka Václav

MPK: H01B 3/40, H01B 3/36

Značky: provozní, komutátory, zejména, izolant, teploty, vyšší

Text:

...z kemutítorů, byt menšímu. Nevýhodou tohotñ etebilizujícího procesu je to, že není možno stabilizátoru použít ve včtším množství, protože tento reaguje při působení svštla již v počâtečních operacích/při odstranování ředitel Ještě před lisováním desek/, čímž Je porušena mechanická pev ncst deaek zhoršeným slepením slídy ve vretvách.Uvedené nedostatky a výrobní těžkosti se dají odstranit tímto vynílezem, jehož podstatn.spočívá v tom, že...

Vícestupňový tranzistor v Darlingtonově zapojení zejména pro vyšší kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 267562

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kalenda Libor, Školník Václav, Pína Bohumil, Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Muller Ilja

MPK: H01L 27/08

Značky: tranzistor, kmitočty, zapojení, darlingtonově, vyšší, zejména, vícestupňový

Text:

...je znázorněns struktura dvouatupňového trenzietoru v Darlingtonově zapojení v ćáetečnám řezu. Dvouetupňový tranzíetor v Darlingtonově zapojení eeatává z vrstvy łł a gł základního polovodičového materiálu, vnější vysoce dotovená vrstvy łg a gg,bszové vrstvy łł a gž, kontaktů łi s gi báze, členěné emitorová vrstvy łâ a gâ a kontaktů łâ a gg emitoru.V oblasti prvního stupně łg je po vytvoření koncentrečního profilu bszove vrstvy łä odleptane...

Filtry pro vyšší harmonické složky proudů v třífázových sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265076

Dátum: 12.09.1989

Autori: Rada Josef, Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/01

Značky: harmonické, sítích, filtry, vyšší, proudu, třífázových, složky

Text:

...soustavy. U nejvyšší harmonické, v tomto případě 11., bývá frekvenčŕíí charakteristika filtru u~avena dalšími pomocnými obvody, např. sériovým RC členem zapojeným paralelně k tlumivce g o indukčnosti Lil.Dá se jednoduše matematicky dokázat, že proudy sudých i lichých harmonických složek, jejichž pořadové číslo je dělitelné třemi, tečou v jinak synetrickém třífázovém systému ve všech třech fázích souäěžně a konfázně. Chovají se tedy obdobně,...

Epoxidové dvousložkové lepidlo s vyšší pružností po vytvrzení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264912

Dátum: 12.09.1989

Autori: Janoušek Vladimír, Galíková Anna

MPK: C09J 3/14, C08L 63/02

Značky: vyšší, epoxidové, lepidlo, vytvrzení, dvousložkové, pružnosti

Text:

...kde podstatou je, že v epoxídové pryskyřici tekuté, vzniklé reakcí 2,2-bis/4-hydroxyfenyl/propanu s epichlorhydrinem v molárním poměru 15 až 6 se rozpustí nemodifikovaná pryskyřice, jejíž molární poměr 2,2-bis/4-hydroxyfenyl/propanu a epichlorhydrinu je 1/1,4 a je za laboratorní teploty tuhá, přičemž množství tuhé epoxidové pryskyřice se volí od 5 do 50 hmotnostních , čímž vznikne viskoznĺ pasta,která je při teplotě 20 až 25 OC tixotropní a...

Epoxidové dvousložkové lepidlo s dlouhou dobou zpracovatelnosti a s vyšší teplotní odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 264911

Dátum: 12.09.1989

Autori: Janoušek Vladimír, Galíková Anna

MPK: C08L 63/02, C09J 3/14

Značky: dlouhou, teplotní, lepidlo, dobou, epoxidové, vyšší, zpracovatelností, dvousložkové, odolností

Text:

...viskozní pasta,která je při teplotě 20 až 25 °C tixotropní a vysoce lepivá, zatimco rozpouštění se provádí při teplotě 60 až 80 OC, za atmosférického tlaku a za stálého míchání. Epoxidové lepidlo s dlouhou dobou zpraoovatelnosti a s vyšší teplotní odolnosti z výše uvedeného epoxidového základu se připraví podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že obsahuje 100 hmotnostních dílů epoxidového základu podle čs. autorského osvědčení č....

Způsob časování řádkových sensorů pro televizní snímání pohybujícího se filmového pásu rychlostí vyšší než nominální

Načítavanie...

Číslo patentu: 258154

Dátum: 15.07.1988

Autori: Daněk Jaromír, Loukota Antonín, Hančl Ivo

MPK: H04N 3/38

Značky: snímání, pohybujícího, sensorů, pásu, časování, způsob, filmového, nominální, vyšší, televizní, řádkových, rychlostí

Text:

...pásu tak, aby vyjadřovaly geometrické umístění řádku na ploše filmového políčka. za předpokladu, že snímková paměť převodníku postupného na prokládané řádkování je z předchozího provozu snímače v celém rozsahu naplněna, je při zápisu těchto řádků, sejmutých z jednoho filmového políčka, přepsána jenom část jejího obsahu. Při sejmutí dalšího filmového políčka pak může být v mnoha alternativách, v závislosti na rychlosti pohybu pásu, přepsána...

Způsob přípravy zesítěného poly(2-hydroxyethylmethakrylátu) s botnavostí vyšší než 40 procent vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257674

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: C08J 3/24, C08F 20/28

Značky: procent, botnavostí, poly(2-hydroxyethylmethakrylátu, způsob, zesítěného, přípravy, vyšší

Text:

...postupně difunduje pomalým sušením na povrch. Při přípravě fólií je sušení rychléí Tlustší vrstvy lze také vytvářet postupně, naléváním dal šího roztoku na vrstvu předem vysušenéhopolymeru. Tím se sušení dá urychlit, zvláště provádí~li se při teplotě blížící se bodu va~ru rozpouštědla za daného tlaku.Meziproduktem po odstranění rozpouštědla za teplot pod 40 OC je ještě nezesítěný tuhý, vzduchosuchý p 0 lymer)p 0 přÍpadě kopolymerkterý...

Způsob zpracování pásů z chromových ocelí s vyšší pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 243711

Dátum: 01.04.1988

Autori: Nimec Bohumil, Hůlka Tomáš, Švastal Jioí, Procházka Miroslav, Blecher Milan, Šíma Josef

MPK: C21D 9/52, B21B 3/00

Značky: způsob, oceli, pásu, pevnosti, vyšší, chromových, zpracování

Text:

...dalšími úpravami se dosáhne 1 ostatních požadovaných hodnot vlastností jako Jsou rovinnost. přímost, toleranoeKonkrótní způsob zpracování při válcování pásd za studena z výchozí tlouštky 3 mm na konečnou tlouětku 0,50 mm a z výchozí šířky 310 mm na konečnou šířku 90 m byl proveden u oceli o hmotnostním složení uhlík 0.09 , mangan 0,50 ,křemík 0.40 , fosror 0.017 . síra 0.015 , chrom 17 ú.Po žíhání při teplotě 830 ° C s vydrží na teplotě 2 hod....

Způsob výroby pásů z chromniklových ocelí vyšší pevnosti pro výrobu součástí, zejména tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243710

Dátum: 01.04.1988

Autori: Eada Ladislav, Pavlík Miroslav, Martinát Antonín, Honzák Jioí, Uhlío Petr, Fiala Booivoj

MPK: B21B 3/02, B21B 3/00, C21D 9/52...

Značky: výrobu, zařízení, zejména, pevnosti, výroby, tepelných, pásu, součástí, oceli, chrómniklových, způsob, vyšší

Text:

...150 ° G. oohlezují ne teplotu 15 aš 75 ° G e redukují o 8 až 90 váloovíním na konečnou tlouiĺku. Po druhém žíhání je možno pásy elternativnč podćlnň stříhet e potom redukovet o B až 90 válcováním na konečnou tlouětku.šívgímto způsobem zpracování. t.3. postupným váloováním až na zpevnšŠí§ 0 se dosáhne pevnosti v tehu až 1700 Pa s přísluše přípednými dalšími úpravami se dosáhne à ostatních.ĺpožedovanŠch hodnot vlastností jako jsou přímost....

Modifikovaný polyolefin s vyšší odolností proti uhlovodíkovému prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241863

Dátum: 01.12.1987

Autori: Soják Ladislav, Bayer Artúr

MPK: G08L 23/02

Značky: uhlovodíkovému, odolností, prostředí, proti, vyšší, polyolefin, modifikovaný

Text:

...či jinou tvářecí technologií. Na rozdíl od nemodifikovaného polymeru umožňuje modifikovaný polyolefin výrobu nádob s výrazně širším upletněním pro skladování chemikálií, organic~ kých produktů - zemědělskä a živočišná výroba ~, léčiv a medi~ ciálních substrátů - zdravotnictví, sanitárni technika ~, nafty a motorových paliv ~ nádrže -, plynové rezervoáry apod. Dle tohotovynálezu se vytváří nový termoplastický materiál, u kterého se...

lntegrovaná textilie, vykazující vyšší transport potu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246166

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mitták Jan, Jelínek Stanislav, Pavelka Jioí, Chamrád Milan, Vanieek Pavel

MPK: A41B 17/00, D04B 1/00

Značky: transport, textilie, vykazující, vyšší, lntegrovaná

Text:

...obłne soustsvsn e tvoří líc, zatínco druhú nít je pŕídavnýn podavaöen pñívddlne pouze k jedné soustevä jehel e vytváří s první nítí rub upletu.Bekouew patentový spis číslo 206 561 ee vztahuje na plolný uplet sestdvející se dvou suoststných s nsvzíjen provásenýeh pletenin, a nich jedne je oboulicní, kdelto druhí, která je jednolícní, je upletene z jennljlí prułnłjlí pŕíse tak, le jí není videt ani na hubu ani na lící úpletu. Oboulícní pletenina...

Integrovaná textilie s vyšší termoizolační schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 252092

Dátum: 13.08.1987

Autori: Navrátil Bohumil, Kramoliš Vladislav, Martočko Jozef, Poruban Matej, Vitula Miloslav, Piller Bohumil, Vrbičan Karol

MPK: D04B 1/00, A41B 17/00

Značky: vyšší, integrovaná, schopnosti, textilie, termoizolační

Text:

...jejíž rubová vrstva obsahuje polyesterová vlákna, kdežtovšlícní vrstva je zbnvlny, upravene postupem zvyšujícím její hydrofilhost. Vlhkost postupuje polye sterovou vrstvou k vnější bavlněne vrstvě a touto dále, takže se pot odpařuje do okolního prostředí. Ru- .bová vrstva, přicházející do styku s pokoškou, je z 20 76 bavlny a 80 76 Viný známý výrobek obsahuje vodu trnnsportující vrstvu, ježw absorbuje pot zpovrchu pokožky, a difúzní...

Způsob přípravy oxidů kovů s vyšší elektrochemickou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240150

Dátum: 15.06.1987

Autor: Nieajev Vladimír Alexaddovie

MPK: C01G 3/02

Značky: kovů, elektrochemickou, oxidů, vyšší, přípravy, aktivitou, způsob

Text:

...reakční směsi naběhłs reakce tvorby hydridu mědi, směs se samovolně zahřívala a silně pěníla. Po odeznění reakce se červenohnědý hydrid mědl odflltroval a důkladně promyl. Vlhký filtrační koláč se vpravil do skleněné nádoby s regulovatelnou teplotou a regulovatelným přívodem plynnê směsi kyslíku s lnertem. Teplotní podmínky a poměr inertu ke kyslíku byly voleny tata aby oxidace hydridu mědi pro zvolna a nedocházelo k přehřátí reakční směsi....

Způsob výroby žvýkací gumy se sníženou vysýchavostí a vyšší plastičností

Načítavanie...

Číslo patentu: 237698

Dátum: 01.06.1987

Autori: Tůma Jan, Broukal Zdeněk, Mikulič Josef, Ranný Mojmír

MPK: A23G 3/30

Značky: výroby, sníženou, vysýchavostí, vyšší, plastičností, žvýkací, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby žvykací gumy připravené z běžných surovin s přídavkem 1 až 20 hmotnostních dílů solí kyselin diacylglycerolfosforečných a bis (diacylglycerol) fosforečných připravených fosforylací diacylglycerolu hydrogenovaného loje a/nebo řepkového oleje s nízkým obsahem kyseliny erukové. Kationtem výše uvedených solí může být amoniový, sodný, draselný, vápenatý nebo hořečnatý iont. Aplikací výše uvedených solí se snižuje výrazně vysýchání...

Kapalinový teploměr pro měření teploty prostředí s vyšší teplotou než teplota okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237690

Dátum: 01.06.1987

Autor: Horváth Ladislav

MPK: G01K 5/08

Značky: teploměr, prostředí, měření, vyšší, kapalinový, teplotou, teplota, okolí, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kapalinových teploměrů, u nichž se řeší vyrovnávání teploty podél celé měřicí kapiláry s teplotou měřeného prostředí, nezávislé na hloubce ponoření kapalinového teploměru do měřeného prostředí. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že k povrchu tělesa kapiláry, která přechází v nádobku s teploměrnou kapalinou, je po její celé délce připojena tepelná trubice svým pláštěm. Plášť tepelné trubice obklopuje částečně nebo zcela těleso...

Izolační hmota organického původu s vyšší tepelnou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 234330

Dátum: 01.03.1987

Autori: Fojtík Josef, Vaněk Pavel, Kučera Jaromír

MPK: C09K 3/00

Značky: izolační, tepelnou, původu, vyšší, odolností, organického, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační hmota je tvořena při 180 až 360 °C napěněnou směsí, obsahující 8 až 40 % hmotnostních sacharidů, rozpustných nebo bobtnajících ve vodě, 8 až 40 % hmotnostních sole kyseliny, obsahující fosforečnou skupinu, s dusíkatou zásadou, 5 až 35 % hmotnostních látky, teplem vytvářející nehořlavé plyny ze skupiny amidů kyseliny uhličité a z nich odvozených derivátů, kyanamidu, jeho oligomérů a derivátů, azoamidů karbonových kyselin a...

Zapojení pro vyhodnocení první a vyšší derivace kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238108

Dátum: 16.02.1987

Autor: Vodička Jaroslav

MPK: H03L 7/00

Značky: kmitočtu, první, vyšší, vyhodnocení, derivace, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řeší způsoby číslicového vyhodnocení první a vyšších derivací kmitočtu. Tím nabízí nové regulační vlastnosti v oboru regulace elektrických strojů. Podstata spočívá v tom, že na první vstup logického kombinačního obvodu je připojen výstup symetrického generátoru impulsů a současně je přiveden i na první vstup logického sekvenčního obvodu. První výstup logického kombinačního obvodu je připojen na první čítací vstup přednastavitelného...

Litina na odlitky s vyšší houževnatostí a odolností proti abrazivnímu a eroznímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 232940

Dátum: 15.08.1986

Autori: Ecler Miroslav, Blaškovič Pavel, Kunka Antonín, Lesňák Štefan, Jankovič Jan, Uhlár Josef, Mička Josef, Smílek Vladislav, Stuchlík Jaromír

MPK: C22C 37/06

Značky: litina, odlitky, abrazivnímu, proti, opotřebení, eroznímu, houževnatostí, odolností, vyšší

Zhrnutie / Anotácia:

Litina obsahuje 1,6 až 2,4 % hmot. uhlíku, 0,6 až 2,6 % hmot. manganu, 0,2 až 1,0 % hmot. křemíku 20 až 25 % hmot. chrómu, 0,008 až 0,045 % hmot. síry, 0,008 až O,05 % hmot. fosforu a zbytek železo. Podle vynálezu dále obsahuje O,05 až 0,2 % hmot. vanadu s 0,01 až 0,1 % hmot. titanu a 0,01 až 0,1 % hmot. hliníku. Litina jo obzvlášť vhodná pro vysoce namáhané strojní součásti ventilátorových mlýnů na mletí uhlí.

Rozprašovač aerosolů pro vyšší pracovní tlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227461

Dátum: 15.04.1986

Autor: Daněk František

Značky: aerosolů, rozprašovač, pracovní, tlaky, vyšší

Zhrnutie / Anotácia:

Rozprašovač aerosolů pro vyšší pracovní tlaky, obsahující těleso rozprašovače, trysku a vložku, vyznačený tím, že vložka (3) se středovým otvorem (10) má horní válcovou část (4) o menším průměru než střední část (5) a horní válcová část (4) je svou horní obvodovou plochou vzduchotěsně uložena v otvoru (6), přičemž je v tomto uložení vytvořena přepouštěcí drážka (8, 9) a pod tímto uložením je vytvořena vnější plochou horní válcové části (4) a...

Nízkotavitelná stříbrná pájka s vyšší tvařitelností

Načítavanie...

Číslo patentu: 222439

Dátum: 15.09.1985

Autor: Bican Josef

Značky: stříbrná, tvařitelností, pájka, vyšší, nízkotavitelná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nízkotavitelné stříbrné pájky s vyšší tvařitelností pro tvrdé pájení a řeší úpravu složení pájky tak, aby byla zaručena její dobrá zpracovatelnost. Vynález spočívá v tom, že pájka sestávající v hmotnostní koncentraci z 5 až 40% stříbra, 20 až 54% mědi, zbytek kadmium a zinek, obsahuje též 0,02 až 0,5% niklu a 0,01 až 0,1% bóru, buď jednotlivě nebo ve vzájemné kombinaci. Tyto přísadové prvky působí na zjemnění struktury, zvýšení...

Polovodičová jednotka s tyristory, zejména pro střídače na vyšší kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 222122

Dátum: 15.07.1985

Autor: Štefl Milan

Značky: polovodičová, vyšší, kmitočty, tyristory, zejména, střídače, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polovodičové jednotky s tyristory, určené pro střídače na vyšší kmitočty v můstkovém zapojení a řeší jednak problém symetrie impedancí jednotlivých větví můstku, jednak nastavení potřebné strmosti nárůstu proudu tyristory střídače při komutaci. Účelu se dosahuje tak, že u polovodičové jednotky s tyristory zejména pro střídače na vyšší kmitočty v můstkovém zapojení, používající sloupcového bloku, u něhož jsou v nosném rámu z...

Frekvenční měnič pro asynchronní motory s napájecí frekvencí vyšší než 50 Hz

Načítavanie...

Číslo patentu: 225904

Dátum: 01.07.1985

Autor: Winkler Jiří

Značky: frekvenční, vyšší, motory, napájecí, asynchronní, frekvencí, měnič

Zhrnutie / Anotácia:

Frekvenční měnič pro asynchronní motory s napájecí frekvencí vyšší než 50 Hz, vyznačený tím, že ke každé fázi statoru alespoň jednoho asynchronního motoru (5) je paralelně připojen jednak kondenzátor (2), jednak odpovídající fáze střídavé strany střídače proudu (1) a měniče impedance (3), k jehož výstupu je připojena indukčnost (4), přičemž výsledný charakter impedance kondenzátorů (2), asynchronních motorů (5) a proměnné indukčnosti, tvořené...

Vícevrstvá polovodičová součástka pro vyšší pracovní kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218510

Dátum: 15.03.1985

Autori: Muller Ilja, Pína Bohumil, Homola Jaroslav, Šimko Timotěj

Značky: součástka, pracovní, kmitočty, polovodičová, vícevrstvá, vyšší

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vícevrstvá polovodičová součástka určená pro provoz při vyšších pracovních kmitočtech. Podstata vynálezu spočívá ve vhodné geometrii členění řízené emitorové struktury tak, že okraj emitorové vrstvy se v žádném místě struktury nelomí v úhlu menším než 120°. Na povrchu součástky je ze strany druhé hlavní elektrody vytvořeno alespoň šest stejně velkých oblastí ve tvaru pravidelného šestiúhelníka tak, že uvnitř každé takové...

Polyfenylenoxid s vyšší houževnatostí a tekutostí taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218138

Dátum: 15.02.1985

Autor: Weigl Lubomír

Značky: houževnatostí, taveniny, tekutostí, polyfenylenoxid, vyšší

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polyfenylenu modifikovaného styrenovými plasty, styrenbutadienovými kaučuky, polyolefinovými elastomery, polyolefiny, oligo- nebo polysiloxany, oleji a případně retardéry hoření, stabilizátory a inhibitory, pigmenty, barvivy a plnivy. Přídavek oligomeru polypropylenu s polymeračním stupněm 10 až 20 v množství 0,5 až 10 hmotnostních % zvyšuje tekutost taveniny a houževnatost plastu, přičemž působí menší pokles teploty měknutí než...