Patenty so značkou «vysokými»

Spôsob výroby plechov z ocele s vysokými hodnotami pevnosti a ťažnosti a ním vyrobené plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10829

Dátum: 09.07.2008

Autori: Drillet Pascal, Ormston Damien

MPK: C22C 38/04, C22C 38/00, C21D 9/46...

Značky: plechy, výroby, plechov, ocele, tažností, hodnotami, spôsob, pevnosti, vyrobené, vysokými

Text:

...za tepla,spevnosťou, vyššou ako 800 MPa, s predĺžením pri pretrhnutí, vyšším ako 10, ktorej zloženie vykazuje nasledujúce hodnoty obsahu, vyjadrené V hmotnostných0,050 S C S 0,090, 1 S Mn S 2, 0,015 S A 1 S 0,050, 0,1 S Si S 0,3, 0,10 S Mo S 0,40, S S 0,010, P S 0,025, 0,003 S N S 0,009, 0,12 S V S 0,22, Ti S 0,005, Nb S 0,020, a voliteľne Cr S 0,45, P S 0,025, pričom zvyšok zloženia jemikroštmktúra plechu alebo súčasti z ocele obsahuje v...

Spôsob výroby oceľových plechov s vysokými feromagnetickými charakteristikami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285282

Dátum: 18.09.2006

Autori: Abbruzzese Giuseppe, Fortunati Stefano, Cicale' Stefano

MPK: C22C 38/02, C21D 8/12

Značky: oceľových, charakteristikami, spôsob, výroby, feromagnetickými, plechov, vysokými

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby elektrických oceľových plechov s orientovanou zrnitosťou s vysokými feromagnetickými charakteristikami a presnejšie spôsob, v ktorom sa plát získaný z kontinuálneho odlievania kontinuálne nitriduje pomocou reakcie medzi hliníkom a dusíkom. Množstvo, veľkosť a distribúcia precipitátov sú riadené, umožňujúce vysokoteplotné kontinuálne tepelné opracovanie, počas ktorého sa realizuje primárna rekryštalizácia a...

Dvojité tesnenie pre skrine chladničiek s vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7033

Dátum: 20.03.2006

Autori: Cittadini Paolo, De Giorgi Marco

MPK: F25D 23/08

Značky: chladničiek, vlastnosťami, skříně, tepelnoizolačnými, tesnenie, dvojité, vysokými

Text:

...vertíkálnych profiloch 16 a 6, ako aj na horizontálnom profile 13.0018 Podľa tohto vynálezu, bez ohľadu na špecifické uskutočnenie, uvedená tuhá Základová čast 12 - na konci horizontálneho profilu 13, funkčne ležiaceho oproti vnútorným dverám 31 - sa zakrivuje vertikálne alebo šikmo podľa profilu 6, ktorý v podstate sleduje profil vnútorných dverí, kde sa nachádza prostriedok 5 vyrobený v podstate z mäkkého materiálu spôsobilý utesniť...

Liečenie intersticiálnej cystitídy vysokými dávkami chondroitín sulfátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18209

Dátum: 18.02.2004

Autori: Hahn Sungtack Samuel, Riehl Peter

MPK: A61K 9/00, A61K 33/14, A61K 31/737...

Značky: liečenie, vysokými, intersticiálnej, chondroitín, sulfátu, dávkami, cystitídy

Text:

...ktorá sa blíži k 200 mg, bola postačujúca pre saturáciu výstelky močového mechúra, a tým aj pre depoziciu alebo adsorpciu dostatočného množstva chondroitín sulfátu pre ochranu všetkýchdostupných miest s eróziou výsteiky močového mechúra. Avšak teraz boloprekvapivo zistené, že rýchlejšia úľava od symptómov cystitidy môže byť dosiahnutá, ak sa instilovaná dávka chondroitín sulfátu zvýši nad 200 mg. Okrem toho sa zistilo, že podanie vyššej...

Spôsob výroby pásu z kremíkovej ocele s vysokými charakteristikami

Načítavanie...

Číslo patentu: 283599

Dátum: 16.09.2003

Autori: Cicale' Stefano, Abbruzzese Giuseppe, Fortunati Stefano

MPK: C21D 8/12, C22C 38/02, B22D 11/04...

Značky: ocele, kremíkovej, charakteristikami, pásu, výroby, spôsob, vysokými

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe elektrickej ocele s vysokou permeabilitou umožňuje kontrola podmienok kontinuálneho odlievania tenkých plochých predvalkov dosiahnuť výhodné, tuhé štruktúry a precipitáty. To naopak umožňuje dosiahnuť, aby proces kontroly rozmerov zŕn nebol kritický a pridať dusík k plechu valcovanému za studena tak, aby bezprostredne vytvoril nitrid hlinitý.

Směs pro přípravu stavebních hmot s vysokými počátečními pevnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269193

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hurníková Jana, Hrazdíra Jaroslav, Škvára František, Všetečka Tomáš

MPK: C04B 22/06

Značky: pevnostmi, směs, stavebních, vysokými, počátečními, přípravu

Text:

...experimenty použity partie, kta~ rá so odliäovnly v obsahu volného Gao, nnalysovaná glykolátovou metodou. Obsahy slkslii se v jednotlivých odběrooh slinků liěily max. o 0,2 .Z obr. 1 vyplývá, že obsah volného Ca 0 ve slinku výrazně ovlivňuáe počátečni pevnosti po 3 hodinách od přípravy kaše. Vysoká počáteční pevnosti byly zjiětěny u BS cenentu se slinku při obsahu volného Gao nad 1 i při velmi nízkěn obsahu CJA. naopak u B 8 censntu se...

Šnekovice šnekových lisů namáhaných vysokými tlaky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259323

Dátum: 17.10.1988

Autor: Novák Luboš

MPK: B30B 9/12

Značky: šnekovice, vysokými, lisů, tlaky, šnekových, namáhaných

Text:

...uloženým v drážkéch, ktoré působí zároveň jako zdroj maziva. Tento poznatek byl získán měřením součinitele smykového tření mezi masokostní kaší a ocelovou kluznou podložkou, ktera byla opatřena různou úpravou povrchu, například drážkami.Příklad úpravy povrchu šnekovice drážkami podle vynálezu je uveden na obr. 1. Na obr. 2 jsou uvedeny výsledky zkoušek čtyř vzorku s různou drsností povrchu.Na funkčním povrchu šnekovíce l jsou vyfrézoväny...

Zařízení k ochraně látkového filtru před vysokými teplotami

Načítavanie...

Číslo patentu: 230308

Dátum: 15.10.1986

Autor: Svatoš Václav

MPK: B01D 46/42

Značky: ochraně, vysokými, teplotami, zařízení, před, látkového, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ochraně látkového filtru před vysokými teplotami, určené zejména pro obalovny živičných směsí, ve kterých jsou horké spaliny vedeny z uklidňovací komory sušáku přes suchý odlučovač přiváděcím potrubím opatřeným kontrolním teploměrem, klapkou přiváděcího potrubí a hradítkem filtrační komory do filtrační komory, odkud jsou odváděny odváděcím potrubím přes hradítko odváděcího potrubí a ventilátor do komína, vyznačené tím, že přiváděcí...

Plošné materiály s vysokými hodnotami sorpce vodních par

Načítavanie...

Číslo patentu: 228797

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hadobáš František, Karásek Otakar, Mitek Jiří, Dudák Zdeněk, Praus Miroslav

MPK: D06N 3/14

Značky: plošné, hodnotami, vodních, materiály, vysokými, sorpce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plošných materiálů s vysokými hodnotami sorpce vodních par, vhodných zejména pro výrobu obuvi a oděvů. Tyto materiály jsou tvořeny alespoň jednou sorpční vrstvou, která je s výhodou situována tak, aby byla jednou stranou svého povrchu co nejblíže zdroji fyziologické vlhkosti. Na opačné straně sorpční vrstvy pak může být připojena další vrstva nebo vrstvy plošného materiálu, zejména pak krycí lícová vrstva. Vlastní sorpční vrstva...

Podlahovina s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 220008

Dátum: 15.10.1985

Autori: Suchánek Vladimír, Maniš František, Tesař Karel, Petřík Stanislav, Ponížil František, Stloukal Eduard

Značky: vysokými, izolačními, podlahovina, vlastnostmi, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Konstrukce podlahoviny s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi, charakterizovanými odnímatelností tepla dle ČSN 74 4506 v intervalu 2,0 až 3,4 K/10 min - podlahoviny velmi teplé až teplé a trvalou deformací dle DIN 51 955 nižší než 0,9 mm. Jedná se o podlahovinu složenou z izolační podložky textilního typu o tloušťce po laminaci 1,0 až 2,0 mm, která je s vrchní částí podlahoviny spojena kompaktní nebo lehčenou laminační vrstvou na bázi směsi...