Patenty so značkou «vysoký»

Vodné suspenzie materiálov obsahujúcich uhličitan vápenatý, ktoré majú vysoký obsah pevných látok a nízku viskozitu, so zlepšenou reologickou stabilitou pri zvýšenej teplote

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18325

Dátum: 13.07.2012

Autori: Gane Patrick, Buri Matthias, Rentsch Samuel

MPK: C08K 3/20, C01F 11/18, C09C 1/02...

Značky: uhličitan, teplotě, obsah, zvýšenej, nízku, materiálov, vodné, stabilitou, látok, pevných, vápenatý, zlepšenou, obsahujúcich, reologickou, vysoký, viskozitu, suspenzie

Text:

...poškodenia výrobných jednotiek, ako sú mlecie jednotky. V takomto prípade sa produkt musí kontinuálne ochladzovať, aby sa predišlo upchávaniu a poškodeniu zariadenia,alebo sa musí znížiť výrobná kapacita. To je energeticky veľmi náročné a nákladné. Okrem toho, ak sa aditíva, ktoré sa používajú na stabilizáciu vodných suspenzíí, znehodnocujú privysokých teplotách, častice môžu łlokulovať, čoho dôsledkom je takzvané deplečná...

Spôsob výroby mlieka alebo mliečnych výrobkov majúci vysoký obsah melatonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8080

Dátum: 30.11.2006

Autor: Gnann Tony

MPK: A61K 35/20, A01K 29/00, A23C 9/00...

Značky: melatonínu, obsah, výrobkov, majúci, spôsob, výroby, mlieka, mliečných, vysoký

Text:

...telesná teplota, hormonálny a imunitný systém, a tiež správanie v zmene denného cyklu. 24 hodinový rytmus tohto vnútorného stimulátora nie je však riadený vonkajšími časovými informáciami. Tento tzv. celodenný systémnezodpovedá presne dni. Výraz celodenný (circadian) je odvodený od latinských výrazov circa (asi) a dies (deň).0010 synchronizácia vnútorného stimulátora s vonkajšint rytmom deň a noc nastáva pomocou časových zdrojov,...

Kompozitná fľaša na plyny, dimenzovaná na vysoký plniaci tlak a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 283964

Dátum: 10.05.2004

Autori: Markhoff Klaus, Kesten Martin

MPK: F17C 1/06

Značky: kompozitná, vysoký, plniaci, výroby, fľaša, plyny, spôsob, dimenzovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Výstelkové teleso je tlaková nádoba na stlačené, skvapalnené alebo rozpustné plyny, ktorá bola pred tým v obehu a ktorá je dimenzovaná na nižší plniaci tlak. Pri spôsobe výroby sa ako výstelkové teleso použije tlaková nádoba na stlačené, skvapalnené alebo rozpustené plyny, ktorá bola pred tým v obehu, ktorá sa po podstatnej časti jej dĺžky povrchovo spracováva alebo trieskovo obrába.

Pojišťovací ventil pro vysoký tlak a široký rozsah průtoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228620

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kosek Jiří, Peňáz Václav

MPK: F16K 17/02

Značky: ventil, rozsah, průtoku, pojišťovací, široký, vysoký

Zhrnutie / Anotácia:

Pojišťovací ventil pro vysoký tlak a široký rozsah průtoků řeší pojištěni hydraulických obvodů proti přetížení v oblasti obzvláště vysokých tlaků a širokého rozsahu průtoků, kde dosud žádné ventily neexistovaly. Pojišťovací ventil podle vynálezu, sestává z tělesa, kuželky a pístu s pružinou, kde v tělese je kromě funkčního válcového otvoru, jenž má společnou osu s vodicím válcovým otvorem, posuvně vytvořeno po délce funkčního válcového otvoru...