Patenty so značkou «vysokotlaký»

Vysokotlaký ventil s vymeniteľným sedlom ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8758

Dátum: 20.07.2004

Autor: Einhaus Rolf

MPK: F04B 53/10, F16K 15/04

Značky: vysokotlaký, sedlom, ventilu, ventil, vyměnitelným

Text:

...aplikácie nevýhodný systém utesnenia,zverejnený na urovni známeho stavu techniky vo vpredu uvedených spisoch, ktorý je vyhotovený obvyklou konštrukćnou formou ako paralelná plochanerovnosti vedú kvytváraniu obchádzkových prúdení, ktoré vyvolávajú oder materiálu, ak vedú do oblastí s nižšou úrovňou tlaku a dopadajú na vnútorné0008 Úlohou tohto vynálezu je preto stvárnit konštrukciu vysokotlakového ventilu takým spôsobom, aby...

Vysokotlaký rozprašovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269741

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kašný Jindřich, Mojžíšek Radim

MPK: E21F 5/00, B05B 1/00

Značky: vysokotlaký, rozprašovač

Text:

...energií spolu s eíektem přisávôní okolního vzduchu do výstupnmo plneho kužeie se dosahuje vyilí účinnosti při zneikodiíovôní resplrabilní trakoe prachu.Vysokotiaký rozprałovač. například v aplikaci u uholněho kombajnu. zlepšuje pracovní podmínky ve etłnovem porubu.Na připojenem výkrese jsou zjednodułenů znáeomůny dva příidady provedení vysokouakého rozpraiovače podle vynálezu. v řezu rovinou. procházející osou roepraäovače. kde na obr. 1...

Přenosný vysokotlaký dvoustupňový hydrogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268363

Dátum: 14.03.1990

Autor: Němeček František

MPK: F04B 9/14

Značky: dvoustupňový, hydrogenerátor, prenosný, vysokotlaký

Text:

...mohou být vyrobeny s dostatečnými vdlemi, k jejichž vytvoření stačí běhě technologické nároky na přesnost i souosost. Další výhodounavrženáho uspořádání je dosažení vysokého výkonu při nízká hmotnosti hydrogenerátoru a malé technologické náročnosti.říklad provedení je schematioky znázorněn na připojených výhesech, kde ne obr. 1 je řez hydrogenerátorem v nárysu, na obr. 2 je řez hydrogenerátorem v půdorysu a na obr. 3 je utšsnění pístu.V...

Vysokotlaký vyvíječ plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268265

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pochylý František, Lehký Ladislav, Stefan Bedřich

MPK: C06D 5/00

Značky: vysokotlaký, vyvíječ, plynů

Text:

...vysokotlaký vyvíječ plynu podle vynalezu se provádí pomocí vysokomolekularního vosku tak, že se frakce dusićnanu sodnćho o velikosti časti do 0,3 mm smísí při 150 °C s 3 až 10 i roztaveného vosku, po dokonalém promíchaní a ochlazení se pro použití vytłídí Erakce pod 0,315 mm. S výhodou lze do vosku přímo zamĺchat katalyzator hoření, ktorý se tím nanaší na povrch krystalů dusič nanu sodného.Odvaženć množství povrchové upravenóhondusičnanu...

Vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 259788

Dátum: 15.11.1988

Autor: Lakomý Miroslav

MPK: B01J 3/06

Značky: vysokotlaký, nástroj

Text:

...části pracovní dutiny dl v rozmezí 1,05 až 1,2 a poměru mezi výškou přechodového kužele hp a celkovou výškou pracovní dum tiny hc V rozmezí 0,15 až 0,25.Výhodou navrženć konstrukce je, že dochází ke snížení redukovených napětí v rovině symetrie matrice téměř o 10 , cožje z hlediska namáhání dílů ze slinutých karbidů významné, nebot při provozním zatížení se tato pohybují téměř na mezi pevnosti. Přechodový kužel pracovní dutiny vhodně...

Vysokotlaký teplovýmenný protiprúdový rúrkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 257842

Dátum: 15.06.1988

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: F16L 51/02, F28F 9/00

Značky: vysokotlaký, rúrkový, teplovýmenný, protiprúdový, aparát

Text:

...aparátu 5 dilatačným prvkom podľa vynálezu zabezpečuje uchytenie vonkajšieho konca vlncvcového kopenzátora cez väzbovú prirubu ku komore a druhého konca k Výstupnému hrdlu v blizkosti plávajúcej hlavy namáhanie vlnovcového kompenzátora len vonkajším pretlakom od tlaku v medzirúrkovom priestore plášta,čo je výhodné predovšetkým pre použitie u teplovýmenných aparátov, kde sú veľmi vysokéVysokotlaký teplovýmenný protiprúdový rútkový aparát s...

Vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 256240

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lakomý Miroslav

MPK: B01J 3/04

Značky: nástroj, vysokotlaký

Text:

...vložky a minimálně dvě předepínací objímky jádra vložky z kalené oceli podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jádro vložky je dělené, přičemž mezi horní část jadra ze slinutého karbidu a přítlačnou desku z kalené oceli je umístěna apodní část jádra z velmi pevné kalené oceli.Výhodou nově navrženého vysokotlakého nástroje je použití děleného jádra vložky z materiá~ lů o nestejné tuhosti a upravení konstrukce předepínacího...

Vysokotlaký valec s regulovatelným tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 254689

Dátum: 15.01.1988

Autor: Vincze Štefan

MPK: F16J 1/06

Značky: vysokotlaký, regulovatelným, tesnením, válec

Text:

...valcom, na obr. 2, 3 a 4 detaily umiestnenia rôznych druhov tesniacich elementov.Vysokotlaký valec sa skladá z piesta 10 tvoreného základným piestom 11 a v ňom s vôlcu uloženým prídavným plestom 12 a valca 20.Tlakové médium pôsobiace na plochu prídavného valca 12, z ktorého sa prenesie si« la na základný piest 11 pomocou pružneho elements 13 v závislosti od velkosti tlaku a od nasbavenej tuhosti pružného e 1 ementu 13. Na začiatku...

Vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 253670

Dátum: 17.12.1987

Autori: Flašar Jiří, Havlas Vojtěch, Jílek Adolf, Blažek Miloš, Novotný Otto

MPK: B01J 3/06

Značky: vysokotlaký, nástroj

Text:

...což má společně se zvýšeným počtem výbuchů nepříznivý vliv na životnost razníků a matrice, Uvedené nedostätkv odstraňuje vvsokotlaký nástroj, e axiálním symetrickým zatížením néplně a těsnění, sestévající z màtrice, horního a spodního razníku podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že mezi horním rezníkem a matricí a mezi spodním razníkem a matricí, jsou pružné elementy, Výhodou navrženého vysokotlakého nástroje podle...

Způsob přípravy těsnění pro vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 245121

Dátum: 15.12.1987

Autor: Wuerzer Bruno

MPK: B01J 3/06

Značky: těsnění, vysokotlaký, nástroj, přípravy, způsob

Text:

...použité lisovací p-ojivo v případě liswovaných součástek), které by mohlo negativně ovlivňovat syniéznĺ proces a mít vliv na vlastnostije známe, že mastek o základním vzorci 3 MgO.4 SíOz. H 2 O je velmi kluzký materiál, nezpůspbilý v přírodním svtavu přenosu vysokého smyk-ového napětí. Rešení podle tohoto vynálezu zvyšuje parametry materiálu na potřebnou hodnotu a tím umožňuje použití mastku. na stlačitelné těsnění vysolkotlakěho...

Vysokotlaký vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241858

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ferianec Ivan, Kolník Anton

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutý, vysokotlaký, výměník, tepla

Text:

...vinutého trubkového svazku v podmínkách vysokých tlaků a použítí trubek s délkou větší než například 10 n v jednou aparátu. Tín je odstraněna nutnost dělení aparátu na několik samostatných čàstí,vzájeuně propojených vysokotlakým potrubín,v případě původního přínotrubněho řešení.Dále se řešením podle vynàlezu docílí optínâlních podmínek pro přestup tepla.Na výkrese je znazorněn příklad provedení vyaokotlakého vínutého výměníku tepla.Vínutý...

Vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237515

Dátum: 15.12.1986

Autor: Lakomý Miroslav

MPK: B30B 15/08

Značky: vysokotlaký, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokotlakého nástroje, zahrnujícího lisovnici a dva lisovníky, jehož konstrukce sestává z ochranné objímky z měkké oceli a nejméně dvou předepínacích objímek z kalené oceli, obepínajících razník ze slinutého karbidu, tvořený kuželem v rozmezí 1°10' až 1°30'. Podstatou tohoto vynálezu je, že úhel mezi zalisovacími plochami razníku ze slinutého karbidu a vnitřní předepínací objímkou z kalené oceli je rozbíhavý směrem k čelní...

Vysokotlaký nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 227978

Dátum: 15.04.1986

Autor: Lakomý Miroslav

Značky: nástroj, vysokotlaký

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokotlaký nástroj, pro slinování supertvrdých materiálů, sestávající z lisovnice, dvou lisovníků, komory, prstenců, izolačních vložek, kontaktů, doteků a těsnění vyznačený tím, že poměr výšky prstence (4), jehož vnitřní průměr je 0,4 až 0,6násobkem vnějšího průměru, k výšce komory (3) je v rozmezí 0,4 až 0,8 a poměr celkové výšky komory (3) včetně prstenců (4) a výšky pracovní dutiny lisovnice (2) je v rozmezí 1,2 až 1,8.

Vysokotlaký prepúšťací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 223695

Dátum: 15.03.1986

Autor: Galba Vladimír

Značky: prepúšťací, ventil, vysokotlaký

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši usporiadanie vysokotlakého prepúšťacieho ventila vhodného pre omedzovanie pracovného tlaku hydrogenerátora s premenným geometrickým objemom prostredníctvom zmeny geometrického objemu. Vysokotlaký prepúšťací ventil obsahujúci teleso s prepúšťacím otvorom ukončeným sedlom pre uzatvárací piest tvorený tvarovou tesniacou plochou a driekom pre vedenie prítlačnej pružiny má driek ukončený vyvažovacím piestom vedeným v axiálne...

Stojatý vysokotlaký trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221463

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vašíček Eduard

Značky: vysokotlaký, výměník, stojatý, tepla, trubkový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního uspořádání stojatého vysokotlakého trubkového výměníku tepla určeného obecně pro nepřímé chlazení horkých technologických či procesních plynů v chemickém a petrochemickém průmyslu pomocí chladicí vody. Výměník má svazek přímých teplosměnných trubek, oboustranně zabudovaných do pevných trubkovnic, z nichž alespoň trubkovnice na straně nátoku horkého média je provedena jako tenkostěnná a je opatřena výztužným...