Patenty so značkou «vysokotlakový»

Hermetická objímka na rekonštrukciu vysokotlakových rozvodov za studena počas plnej prevádzky a spôsob jej umiestnenia na vysokotlakový rozvod

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7265

Dátum: 02.10.2015

Autori: Križan Michal, Šimko Pavol

MPK: F16L 55/175, F16L 55/168, F16L 55/17...

Značky: studena, vysokotlakový, vysokotlakových, spôsob, počas, objímka, hermetická, prevádzky, rozvodov, rozvod, rekonštrukciu, plnej, umiestnenia

Text:

...známy.Objímka podľa predkladaného technického riešenia je v podstate studený (lepený) spoj medzi opravovaným potrubím a oceľovým plášťom objímky bez tepelného ovplyvnenia pomocou adhézneho polyméru s penetračnými vlastnosťami. Použitím takejto objímky sa zvýši pevnostná únosnosť potrubia, na ktorom sa nachádza neprípnstná chyba, pričom priestor medzi potrubím a objímkou je vyplnený špeciálnym polymérom. Výhodou je, že opravu je možné vykonávať...

Vysokotlakový výmenník tepla so zväzkom rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5673

Dátum: 11.11.2005

Autori: Ehrlicher Stefan, Brunner Robert

MPK: F28F 9/04, F28F 9/02, F28D 7/00...

Značky: zväzkom, vysokotlakový, rúrok, tepla, výmenník

Text:

...materiálu alebo medzi zásobníkom materiálu a vysokotlakovým čerpadlom. Problematická u toho samozrejme je, že tak nie je možné uskutočňovat tepelnúreguláciu pracovných médií bezprostredne pred zmiešavacouhlavicou, pretože napríklad teplo vznikajúce prevádzkoučerpadla sa prenáša na pracovné médium, ktoré je potomprivádzané do zmiešavacej hlavice ohriatej nežiaducim spôsobom. Z tohto dôvodu existujú už taktiež usporiadania, uktorých je...

Nízkotlakový a vysokotlakový bezpečnostný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 840

Dátum: 07.06.1995

Autori: Gargalovič Ľuboš, Lipták Martin

MPK: F16K 7/16, F16K 7/17

Značky: ventil, vysokotlakový, nízkotlakový, bezpečnostný

Text:

...nastavovacie skrutky sú súosovo usporiadané. Toto riešenie umožňuje minimalizáciu trecich sil, pretože v ložiskách pôsobia minimálne radiálne sily. Výhodou tohto usporiadania je, že je možné dosiahnuť skutočné hodnoty uzatváracich tlakovs malými odchýlkami od požadovanej nastavenej hodnoty.PrehTad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je znázornené na výkrese na obr. 1, kdeje nizkotlakový a vysokotlakový bezpečnostný ventil vyobrazený v...

Vysokotlakový výmenník na ohrev kvapalného média

Načítavanie...

Číslo patentu: U 715

Dátum: 08.02.1995

Autor: Glázer Josef

MPK: F28F 1/10

Značky: kvapalného, media, vysokotlakový, ohrev, výmenník

Text:

...média Podľa tohtm T thnickéhmmv rúrok pre výmenu tmia. Celküvá svetloJbkú vnútüŕnéhü vüľiüľüzu tühmtü vmnhajàimhma a hrúbka tenyŤrúrký.pre výmenu tepla ja üiNáäübkwm vnútnrrêhw pr výmenu tep 1 aĎalej je výhmdnéf. rühQk Pre výmenu twwlm äü 5PájkoŇą 1 Ými àlmbu xváranými gmjmi.rĺ.I rI-ąmvn .i c .unipr i eu 1 É jsňüjMiąrúrhüvniuü EÚ äm 5Iných homůr apa rią 5 eňià spočívajú predmvV Püüätätñä lepšom využití ñFimr.u vünhmjüimhuvýmwnníkm, lmbn...

Vysokotlakový spoj hadice so vsuvkou a spôsob jeho vytvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 281437

Dátum: 16.07.1991

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/20, B21D 39/00, B21D 53/00...

Značky: vytvárania, vsuvkou, vysokotlakový, spôsob, hadice

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokotlakový spoj hadice obsahuje rozťahovateľnú vsuvku (110) a sťahovateľný objímkový člen (120), medzi ktorými je zovretá hadica (130). Trubicovitý objímkový člen (120) valcového tvaru sa nasadí cez voľný koniec hadice (130), voľný koniec hadice s objímkovým členom (120) sa nasunie na zasunovaciu časť (114) vsuvky (110), načo sa vnútorný priemer rebrovanej zasunovacej časti (114) roztiahne na rozmer, ktorý zodpovedá v podstate bežnému...

Vlásenkový vysokotlakový ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241318

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koutský Lubomír, Caha Zdenik, Žáeek Jaroslav

MPK: F22D 1/32

Značky: vysokotlakový, vlásenkový, ohrievač

Text:

...kondenzačné časti.Výhody takéhoto riešenia vlásenkcvého vysołkotlakového ohrievače spočívajú V tom,že je materiálovo aj výrobné menej náročný a okrem toho má zmenšené nároky na priestor. Toto vyplýva z integrálneho prevedenia vlásenkového vysokotlakového ohrievača, ktorý nahrádza dva, resp. tri samostatné výmenniky tepla. Kanál ohrievacej pary s obdĺžnikovými otvormi, napojený na zrážaciu časť umožňuje využiť lsonvekciuohrievacpj pary, v...

Špirálový vysokotlakový ohrievač

Načítavanie...

Číslo patentu: 241317

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eapoun Jan, Žáeek Jaroslav, Koucký Lubomír

MPK: F22D 1/32

Značky: špirálový, ohrievač, vysokotlakový

Text:

...rie šenia špirálověho vysokotlakového ohrievača, ktorý nahrádza dva samostatné výmenníky tepla. Okrem investičných sú nižšie aj prevádzkové náklady, pretože takéto riešenie znižuje aj hydrodynamické straty.Na priloženýchvýkresoch je znázornená prevedenie špirálového vysokotlakového ohrievače a jeho schéma zapojenia, kde na obr. 1 je znázornený špirálový Vysokotlakový ohrie-vač, u ktorého na obvode hlavného telesa 1 je prívarená vstupná rúra...