Patenty so značkou «vysokotlaké»

Způsob vkládání dolní zátky do hořáku vysokotlaké sodíkové výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266860

Dátum: 12.01.1990

Autor: Mašek František

MPK: H01J 9/34

Značky: dolní, vysokotlaké, sodíkové, způsob, výbojky, zátky, hořáku, vkládání

Text:

...cca 10 mm od dolního okraje hořáku vysokotlaké sodíkové výbojky, odpadá utěsňování a přesné ustavování trysky vůči hořáku. Dále odpadají nároky na velmi přesnou konstrukcí celého za CS 266 860 B 1 2řízení a zařízení se podstatne zjednoduší, čímž je i z hlediska nákladů na výrobu efektivnější.Způsob vkládání dolních zálck jc zobrazcn na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je zobrazcnn (Iolní zĺílkn, zachycciiĺn na horním čele. Na obr. 2 jc...

Zařízení pro provádění analýz pomocí vysokotlaké tenkovrstvé chromatografie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258124

Dátum: 15.07.1988

Autori: Petri Gizella, Tyihák Ernö, Baranyi Zoltánné, Mincsovics Emil, Nyiredy Szabolcs, Nagy Attila, Mészáros Sandor, Vida László, Tompa Ildikó, Kemény Gábor, Szepesy László

MPK: G01N 30/90

Značky: pomocí, analýz, zařízení, provádění, vysokotlaké, tenkovrstvé, chromatografie

Text:

...jakož i alespoň dvě nosné desky s vrstvami sorbentu na jednom nebo obou pov-ršich.IPodle dalšího provedení je zařízení opartřeno kovovou nosnou desku, která je spojenia s indukčunim ohřevem.Jednotka regulace teploty obsahuje centrální mikroprocesorovou jednotku, která je spojene svými vstupy a výstupy s topným tělesem rozděleným V topně prvky.Jednotka regulace teploty obsahuje nejméně jedno teplotní čidlo, které je přes díferenciální...

Středotlaké nebo vysokotlaké těleso turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257271

Dátum: 15.04.1988

Autor: Riollet Gilbert

MPK: F01D 15/00

Značky: středotlaké, těleso, vysokotlaké, turbiny

Text:

...klapkách a obtocích (bod 5), a když se začnou uzavírat obtoky při udržování klapek v otevřeně poloze a kotel zůstává na svém maximálním výkonu, postupuje se po úsečce àg přímky gg. V bodě Q (QC, WC) jsou obtoky uzavřeny a šoupátka li, lg jsou otevřena. Když se začnou uzavírat klapky li a lg, postupuje se po úsečce gg.Když je výkon kotle na minimální hodnotě (Pm), postupuje se po přímce AB rcvnoběžné s přímkou 53, přičemž bod A se nachází...

Keramický hořák pro vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254262

Dátum: 15.01.1988

Autori: Suchý Jaromír, Sokol Ludvík

MPK: H01J 61/36

Značky: keramický, horák, výbojky, vysokotlaké

Text:

...měl potřebné elektrické vlastnosti. Uzavírací kroužek musí být pomocí známých pájecích hmot a technik pevně a vakuově těsně připojen k čelu opěrného kroužku a případně i ke stěně hořákové trubice. Ve zvláštních případech lze použít í přídavné kroužky. S výhodou lze použít vynálezu i V případech spojování součástí tlakovým slinováním za použití vhodných pájecích hmot, přiměřených tlaků a bez použití speciálního lisovacího nástroje. Další...

Zapojení k samočinnému časovému ovládání zapalovacího zařízení pro vysokotlaké výbojové zdroje světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243505

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mert Oldoich

MPK: H05B 41/231

Značky: vysokotlaké, zařízení, zdroje, zapojení, zapalovacího, samočinnému, ovládání, světla, výbojové, časovému

Text:

...předřadník 5 je přes usměrñovač lg a třetí prahový spínač łâ zapojen vstup derivačního členuł§, z jehož výstupu jsou kladné derivační impulsy vedeny na druhý řídicí vstup druhého prahového spínače łg a záporné derivační impulsy jsou přes invertor łl vedeny na vstup integračního členu lg, k jehož výstupu je přes impedanční člen lg připojen řídící vstup třetího prahového spínače łí.Funkce navrženáho zapojení je patrná z přiloženého výkresu, na...

Způsob uzavírání hořáku vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240934

Dátum: 01.10.1987

Autor: Káš Jan

MPK: H01J 61/36

Značky: způsob, vysokotlaké, výbojky, uzavírání, hořáku

Text:

...nekovové pájky.Nekovová pájka v granulovaném stavu se dávkuje objemově se stejnou přesností, jaké se dosahuje při plnění lisovacího nástroje při výrobě pájecích kroužků. Způsob podle vynálezu nevyžaduje náklady na výrobu a údržbu lisovacích zařízení a nástrojů, omezuje nároky na tepelné zpracování- 3 240934 nekovové pájky před pájením bud úplným vyloučením pomocných organických látek při granulaci, nebo podstatně produktivnějé ším...

Uzávěr keramické hořákové trubice vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241702

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kolliner René, Škvor Václav, Uhlío Karel

MPK: H01J 61/36

Značky: výbojky, uzáver, keramické, vysokotlaké, hořákové, trubice

Text:

...Počtu zmetkü pri výrobě horäků a výbojek. Další prednosti uzavěru podle vynálezu je vyloučení nadmerne silných vrstev pajky v exponovaných mis u tech, což potlačuje možnost vzniku a dalšíhošíření trhiin v pájce. Nezanedbatelnou výhodou je úspora materiálu i energie a menší technologická naročnost, což vyplýva z menších rozměrů uzavíracích kroužků, pridavných členü a pájecích hmot, například krystalické pájky. Presahující stěna trubice...

Zařízení pro vedlejší napájení vysokotlaké brzdové soustavy,zejména u nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245746

Dátum: 15.07.1987

Autori: Milštejn Alexadd Davidovie, Borisov Boris Michajlovie, Vejsserik Jurij Arturovie, Kaljurand Endil Tietovie

MPK: B60T 15/18

Značky: napájení, automobilů, nákladních, soustavy,zejména, vysokotlaké, zařízení, brzdové, vedlejší

Text:

...coenmnnemcs c ammocwepoň nonocT 5,pacnonomeHHaHHan ynpaanxmmmmHe omnensno paçnonomennom BTOPOM noncoenmneamm c nocmopounmm nu 245746-4. Tanueu Hopuanąnoro naBnénma,xomopoe Bxojnm qepes ycmanonnexnmn oöparnuü Knanan nepen npenoxpaúmmennaúm aneMeHToM.nýąoxpaHMTÉnHOP 0.KHaHaHa nByxKoHmypHoñ 4 cMcmeúm, ýcmanonneuavomnemnnnm maHca.nepen oópawuum Knananom onenymmaa nmnmn ynpaBnenmH,qeüKnanaunou ycmpoücmae Bumeuaaaaunue Qynxnmm. Bmopoe...

Uzávěr pro víceobjemové vysokotlaké nádoby s průchodkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 251198

Dátum: 11.06.1987

Autor: Hanák Jiří

MPK: H01B 17/26

Značky: průchodkami, nádoby, uzáver, vysokotlaké, víceobjemové

Text:

...v tlakové nádobě gi. Průchodka 1 pro přívod elektrické energie je opatřena svorkou 2 pro přívod elektrické energie, vývodem § a přívodemjlg ohledíoího média, těleeem 1 průohodky pro přívod elektrické energie, závitem Q. na němž je umístěna koncovka 11 topného článku, který je uohyoen pomocí tvarové matice lg. Do tělesa 12 průohodky pro plyn je zašroubován exoentrioký otočný vývod 15 e tepelně izolační koncovkou 11, který je zajištěn v dané...

Ucpávka uzavírací jehly vysokotlaké stříkací pistole

Načítavanie...

Číslo patentu: 236027

Dátum: 01.02.1987

Autori: Ledeč Nad Sázavou, Vojíř Jaromír, Klečka Jiří

MPK: B05B 9/01

Značky: vysokotlaké, uzavírací, ucpávka, pistole, jehly, stříkací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysokotlaké pistole pro stříkání nátěrových hmot. Řeší provedení ucpávky uzavírací jehly stříkací pistole. Provedení automatické ucpávky zvyšuje životnost a provozní spolehlivost vysokotlaké pistole, snižuje nároky na údržbu. Uzavírací jehla, která prochází tělesem pistole, je těsněná v zadní části komory plastickou ucpávkou, na kterou přiléhá tvarový trn, tlačený pružinou, která je opřena z druhé strany o šroubení.

Baňka vysokotlaké sodíkové výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229677

Dátum: 15.11.1986

Autori: Csapody Miklós, Oldal Endre

MPK: H01J 61/30

Značky: baňka, vysokotlaké, výbojky, sodíkové

Zhrnutie / Anotácia:

Baňka vysokotlaké sodíkové výbojky, vyrobená ze světlopropouštějicího materiálu, s konci uzavřenými pomocí dvou uzávěrů, s výhodou tvořených dvěma keramickými ucpávkami, které baňku bez použití čerpací trubky hermeticky uzavírají a se zavedeným hermeticky utěsněným drátem pro přívod elektrického proudu, k tomuto drátu připojenou, nejvhodněji pomocí kolíku, elektrodou a náplní vnitřního prostoru uzavřené baňky, sestávající ze vzácných plynů a...

Vysokotlaké palivové čerpadlo pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 237984

Dátum: 15.09.1986

Autori: Gerber Christian, Bretschneider Manfred, Lahl Fritz

MPK: F02M 59/44

Značky: čerpadlo, motory, vysokotlaké, palivové, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokotlaké palivové čerpadlo pro spalovací motory, opatřené skříní (1) čerpadla a nejméně jedním pístem (6), který se přemísťuje ve válci (2) čerpadla, přičemž válec (2) je opatřen v úrovni vačkového hřídele nejméně jedním průchozím otvorem (3), kterým proudí zpět pod vysokým tlakem do palivového kanálu (4) část nasátého paliva, a ústrojím pro tlumení rázů zpětného proudu paliva. Podstata vynálezu spočívá v tom, že těleso válce (2) je na...

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu ve vysokotlaké zóně

Načítavanie...

Číslo patentu: 225820

Dátum: 15.01.1986

Autori: Martinot Bernard, Grasset Daniel

Značky: způsob, výbuchu, následkem, zóně, ethylenu, snížení, rozkladu, vysokotlaké, vznícení, nebezpečí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu ve vysokotlaké zóně, tvořené bud reakční zónou pro polymeraci ethylenu za tlaku v rozmezí 30 až 300 MPa a při teplotě v rozmezí 150 °C až 354 °C, nebo odlučovací zónou pro odlučování ethylenu od polyethylenu, pracující za tlaku v rozmezí 10 až 50 MPa, vyznačující se tím, že se plyny vzniklé rozkladem odvedou do sběrací zóny o objemu, rovnajícím se dvojnásobku až 100 násobku...

Emisní hmota pro vysokotlaké výbojové zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220354

Dátum: 15.11.1985

Autori: Veran Jindřich, Barbořík Hyacint, Faldyna Antonín

Značky: vysokotlaké, zdroje, hmota, výbojové, emisní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká složení emisní hmoty, kterou jsou pokrývány elektrody vysokotlakých rtuťových výbojek. Vynález řeší problémy s velikostí zápalného napětí, se zapalováním i za extrémních klimatických podmínek a dále s poklesy světelného toku, které jsou ovlivněny absorbcí záření vrstvou emisní hmoty, rozprášené a odpařené na vnitřní stěnu hořáku výbojky. Emisní hmota obsahuje jako emitující komponenty kysličníky kovů alkalických zemin (stroncia...

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenu ve vysokotlaké zóně a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219917

Dátum: 15.09.1985

Autori: Nardi Alain, Simier Jean-nöel

Značky: tohoto, nebezpečí, ethylenu, výbuchu, způsob, provádění, následkem, zóně, vznícení, snížení, způsobu, rozkladu, zařízení, vysokotlaké

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snížení nebezpečí vznícení a výbuchu následkem rozkladu ethylenui ve vysokotlaké zóně, tvořené reaktorem pro polymeraci ethylenu, pracujícím za tlaku řádově 30 až 300 MPa a při teplotě 150 až 350 °C nebo odlučovačem ethylenu od polyethylenu pracujícím za tlaku 10 až 50 MPa, ochlazením plynů vzniklých rozkladem, dosaženým vstřikování inertní kapaliny o velkém výparném teple do odváděcího okruhu těchto plynů, vyznačující se tím, že se...

Způsob a zařízení pro nanášení vzorků při vysokotlaké kapalinové chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 218341

Dátum: 15.02.1985

Autori: Žížek Antonín, Mládek Milan, Stráněl Oldřich

Značky: zařízení, nanášení, vysokotlaké, způsob, chromatografii, kapalinové, vzorků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro nanášení vzorků při vysokotlaké kapalinové chromatografii pomocí chromatografické stříkačky přes dvě septa. Hrot jehly chromatografické stříkačky prostupuje postupně přeš dvě septa, přičemž hrot jehly proniká septem vždy v nestlačeném stavu a po proniknutí hrotu se septum stlačí. Vlastní zařízení se skládá z ovládacího dutého šroubu, jenž přitlačuje spodní septum k rozvodnímu dílu a ze stavitelného dutého...

Ruční vysokotlaké čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215535

Dátum: 15.10.1984

Autori: Hruška Miroslav, Pilný Václav, Peňáz Václav, Duchalík Jan

Značky: vysokotlaké, čerpadlo, ruční

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ruční vysokotlaké pístové čerpadlo, které se používá pro speciální účely, jako například pro stahování velkých ložisek, pro zkoušení hydraulických prvků nebo cejchování snímačů. Podstatou vynálezu je, že vnější strana pístu je opřena o podkovu, utvořenou po suvně ve vedení, vytvořeném v tělese čerpadla a rovnoběžném s osou pístu a podkova má vytvořeny drážky pro posuvné uložení kamenů, které jsou současně uloženy otočně na čepech...