Patenty so značkou «vysokopevnostnej»

Spôsob výroby vysokopevnostnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20349

Dátum: 31.01.2012

Autori: Schaar Benno, Richards Bernardus Johannes, Tiekink Wouter Karel

MPK: C21C 7/10, C21D 8/02, C21D 8/04...

Značky: výroby, vysokopevnostnej, spôsob, ocele

Text:

...a/alebo oxidu železa. V dôsledku nízkej teploty rekryštalizácie ocele môžu byť znížené aj teploty žíhania, vďaka čomu je spôsob úspornejší, taktiež je aj redukovaná tendencia rastu zŕn v produkte. Znížené teploty žíhania taktiež bránia zlepeníu v dávkových spôsoboch žíhania a znižujú riziko ruptúry pri plynulom žíhaní. Ďalšou výhodou velmi čistých hraníc zŕn je výrazne nižšia náchylnosť ku korózii na hraniciach zŕn. To je obzvlášť dôležité...

Spôsob úpravy deformačného režimu teplej širokopásovej trate pre výrobu nízkolegovanej vysokopevnostnej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 242466

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dolgij Viktor Vasiljevie, Chadasevie Nikolaj Alexaddovie, Dovbnja Vladimír Konstantinovie

MPK: B21B 3/00

Značky: úpravy, širokopásovej, výrobu, teplej, ocele, spôsob, vysokopevnostnej, režimu, deformačného, tratě, nízkolegovanej

Text:

...nedootąitkv odcirci pravy deformač u teplej spojitej rohu nízkouhll zej § 01 nej vysokopexrnorne o vo zvitkoch o smerom i ch . 0,08 až 0,15 0/0 hrnoiostnýcli uhlíka, I v 1,6 9/0 mangánu, 0,010,09 n až 0,1 °/o vanädu, vyłiovujiíce rúr, ktoreho potl.satosižeSÍOIÍCÍBCh príoravi formácií. v irozmerlzçí vom poradi sa dov deformácie v .mm Výhodou sjiôcoim úpravy IQÍUL režimu teplej spojítej ši.rriiopásovejjíodie. vyuuílezu. je, že prípravné...