Patenty so značkou «vysokonapäťová»

Vysokonapäťová poistka obmedzujúca prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 287317

Dátum: 10.06.2010

Autori: Handcock Harold John, Judson Mark Paul

MPK: H01H 85/00

Značky: prúd, obmedzujúca, vysokonapäťová, poistka

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava celorozsahového poistkového prvku zahrnuje izolačnú kostru s protiľahlými prvým a druhým koncom a elektricky vodivými prípojkami, spojenými s koncami kostry. Viaceré poistkové prvky sa rozprestierajú medzi prvou prípojkou a druhou prípojkou okolo izolačnej kostry a každý z poistkových prvkov zahrnuje časť poistkového prvku na prerušenie nízkeho prúdu, vychádzajúcu z prvej prípojky, a časť poistkového prvku na obmedzenie vysokého prúdu,...

Vysokonapäťová kremíková dióda

Načítavanie...

Číslo patentu: 267907

Dátum: 12.02.1990

Autori: Smejkal Vilém, Zátopek František, Starovecký Štefan, Dudík Miroslav, Kašičková Soňa

MPK: H01L 29/91

Značky: křemíková, vysokonapäťová, dioda

Text:

...kremíkovou diődou podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že minimálne jedna z krajných kremíkových doštičiek je z kremíkovej zrastlice t. j. nemonokryštalickeho kremíka silne legovaneho hlinikom.Vynálezom sa docieli galvanického spojenia medzi-funkčnou časťou kremikového systému vysokunapäťovej diody a privodmi aj v pripade, že prirezaní zostavy kremikových dosiek dôjde k porušeniu krajnej, najviac namáhanej doštičky. Ďalšou...

Vysokonapäťová káblová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261437

Dátum: 10.02.1989

Autori: Řepka Jan, Tichý Vladimír

MPK: H02G 15/105

Značky: vysokonapäťová, spojka, káblová

Text:

...2 a elektrické tienenie spojovacej rúrky 2 jadier 1 kábla je vytvorené vylisovanými vodivými prstencami 4 z elastomérnej zmesi.,nastoknutými na izoláciu spojovacích žíl 3 kábla. Priestor niedzi vodivými prstenoaini 4 je vyplnený vodivou vrstvou 5 zo samospojitelnej .pásky a izolačné teleso i spojky kábla je vytvorené zo samospojitelnej izolačnej pásky v tvare valca s obojstranne kuželovitým ukončením.Na obrázku 2 je taktiež V reze...

Vysokonapäťová káblová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243793

Dátum: 15.01.1988

Autori: Papal Vladimír, Horák Jan, Slezák Karel, Baumgartl Jioa

MPK: H02G 15/02

Značky: koncovka, vysokonapäťová, káblová

Text:

...podľa vynálezu, a to na obr. 1 je znázornená káblová koncovka rozložená a na obr. 2 je znázornená po nasunutí na žilu kábla. Na obr. 3 je graficky znázornený priebeh axiálnej azložky intenzity elektrického poľa na rozhraní medzi izoláciou kábla a koncovky.Na známym spôsobom upravený koniec žily kábla s priemerom D,~ izolácie žily (obr. la sa nejprv nasunie redukčnú vložka 3,ktorej vnútorný priemer d je o 0,5 až 5 mm menší ako priemer D,...

Vysokonapäťová káblová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250029

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žarnovičan Juraj, Tichý Vladimír, Rovný Stanislav

MPK: H01R 11/00

Značky: káblová, vysokonapäťová, koncovka

Text:

...elastomérovej .pásky 18. Vladrôtové jadro 153 celoplastového kábla i 15 je ~uk~ončené kontalktným kolikom 16, na spojí s viacdrôtovým jadrom 153 celoplarstoveho kábla 15 opatrené návinom z vodivejsamospojitelnej elastomérovej pásky 17,ako aj návinom z izolačnej samospojiteľnej ela-stomérovej pásky 19, zasahujúcim aj na zužujúcu sa časť izolačného telesa 10.Na obrázku 2 je znázornený detail izolačného telesa 10 vysokonapäťovej...

Vysokonapäťová elektrická priechodka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222045

Dátum: 15.07.1985

Autori: Mackovič Jozef, Kováčik Vladimír

Značky: elektrická, priechodka, vysokonapäťová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa vysokonapäťových elektrických priechodiek hlavne pre transformátory a vysokonapäťové prístroje. Vysokonapäťová priechodka sa skladá z izolačného telesa, vodiča a svorníka Izolačné telese pozostáva z kruhového valca, z ktorého vyčnievajú príruba a izolačné striešky a u ktorého dolná čásť otvoru v kruhovom valci je po dolnú izolačnú striešku rozšírená. Vodič prechádza otvorom v...