Patenty so značkou «vysokofrekvenčního»

Obvod pro řízení výkonu elektronkového vysokofrekvenčního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267594

Dátum: 12.02.1990

Autor: Svoboda Lubor

MPK: G05F 1/66

Značky: obvod, elektronkového, výkonu, řízení, zesilovače, vysokofrekvenčního

Text:

...inpulsů je přes oddčloveoí odpor z spojene. s mřížkou ga spínaeího tyristoru 6. Druhý vývod mřížkového odporu i a anoda Q spínaoího tyristoru Q jsou spolu spojený a nohou být připojeny na vodič nulovêho potenciálu. U těch řízenýoh elektronok g, u nichž mřížkové napätí přervyäuje dovolená blokovaoí napětí spínaoího tyristoru á, je nutno zařadlt více epínaeích tyristorů á do serie. Pak se mřížkový odpor i řízené elektroniky 1 rozdělí na...

Způsob výroby vysokofrekvenčního výkonového slídového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260700

Dátum: 12.01.1989

Autori: Nosek Jaroslav, Hanuš Oldřich, Jareš František, Hamsa Jaroslav, Hůlka Petr, Langmajer Miroslav, Hofreiter Václav

MPK: H01G 4/08, H01G 4/00

Značky: výkonového, výroby, slídového, vysokofrekvenčního, způsob, kondenzátorů

Text:

...v tom, že se docílí naprášení dostatečně silné vrstvy pro vysokofrek venční výkonové kondenzátory, která na slídových destičkáchdobře ulpívá. Ponořením stlačeného celku slídových destiček s proloženými měděnými főliemi do nízkoviskčzního oleje a vakuováním se docílí vytvoření slabé vrstvy olejového fihmu mezi destičkami, která zprostředkovává dokonalý «odvod tepla z kondenzátora.Při výrobě vysokofrekvenčního výkonového slídového ...

Přizpůsobovací zařízení s plynule proměnnou vazbou vysokofrekvenčního transformátoru a po stupních proměnnou kapacitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259181

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nosek Jaroslav, Jareš František, Hůlka Petr, Hamsa Jaroslav

MPK: H01F 39/00

Značky: stupních, proměnnou, transformátoru, plynule, vazbou, vysokofrekvenčního, kapacitou, zařízení, přizpůsobovací

Text:

...výhoda přizpůsobovacího zařízení podle vynálezu apočívá v tom, že uspořádání primárního vinutí vyeokofrekvenčního transformátoru a kondenzátorové baterie v oscilační celok prakticky nemá žádné ztráty ve vedení a že tento oscilační obvod je dálkově z vysokofrekvenčního zdroje napájen jen malým činným proudem pomoeí vysokofrekvenčního kabelu,který je připojen přímo na sběrnice kondenzátorové baterie. Tím se dooiluje malýoh ztrát a...

Zařízení pro zajišťování topografie sekundárního elektromagnetického vysokofrekvenčního pole srdečních nebo plicních struktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 254708

Dátum: 15.01.1988

Autori: Král Václav, Kočí Miroslav

MPK: A61B 5/05

Značky: srdečních, struktur, zařízení, elektromagnetického, zajišťování, sekundárního, plicních, topografie, vysokofrekvenčního

Text:

...osob linie, 254708 4které se protínají v místě nulového elektromotorického napětí a mimo tuto oblast nedochází nikde k jejich křížení. U nemocné osoby s rozsáhlou asynergií, způsobenou infarktem přední a hrotové části levé komory, je distriguoe sekundárního elektromagnetického pole abnormální.Popsaná metoda aplikovaná spolu s prostorovou elektrokardiografií poskytuje ucelenější pohled na fyziologii a patologii srdeční činnosti. Princíp metody...

Upínač dolní elektrody vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254422

Dátum: 15.01.1988

Autori: Jaroš Pavel, Havlíček Rudolf, Šilhavý Lexa

MPK: B29C 65/04

Značky: elektrody, svářecího, upínač, dolní, vysokofrekvenčního

Text:

...se naehážejícíhr) dolního dílu, přičemž horní díl každého nýtovaeího knoflíku je pevně připojen k upínaeí líštč.Hlavní výhodou tohoto provedení je, že umožňuje rychlou výmčnu poškozenć pružné podložky, tuhé podložky nebo obou druhů podložek současně, popřípadě i bez vyjmutí upínače z vysokofrekvenčního svářeeího lisu. Upevnění horních a dolních dílů nýtovacích knoflíkůvpodle vynálezu umožňuje i rýchlou náhradu poškozených dílů nýtovaeích...

Průchodka přívodů vysokofrekvenčního plošného transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246758

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pálffy Alexander, Chaloupka Vladimar

MPK: H01B 17/16

Značky: vysokofrekvenčního, průchodka, transformátoru, přívodů, plošného

Text:

...došlo ke zúžení proudové dráhy. Vzhledem k nízke indukční složce impedance přivodů je .pracovní napětí malé a vzhledem k nízké ohmické složce jsou zanedbatelné ztráty, čímž je dosaženo vyšší účinnosti celého isekundárního obvodu zdroje vysokotrekvenčního ohřevu.Na pripojených výkresech je na obr. 1znázorněna vprůchodka s trubkovým izolačním tělesem umístěným na izolační distanční desoe plošného vysokotrekveněního transformátoru. Na obr. 2 je...

Způsob vysokofrekvenčního svařování plachet a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245825

Dátum: 15.12.1987

Autori: Valenta Svatopluk, Vašieek Alois, Neuhäusl Emil, Zatloukal Antonín, Vašina Josef, Geryk Petr, Prudek Miloš

MPK: B29C 65/04

Značky: svařování, zařízení, plachet, provádění, vysokofrekvenčního, způsob, tohoto, způsobu

Text:

...za sebou a pátý odvíjač 5 tvoří dvojici s ohýbacímústrojím 7, uspořadanou ve třetí řadě za se bou. Plošina B je opatřena soustavou vodicích váiečků, z nichž je znázorněn pouze vodicí váleček 8, umístěný mezi druhou a třetí řadou, s podélnou osou šikmo uloženou, vzhledem k podélné ose linky. Plošina 6 je předřazena vysokofrekvenčnímu svářecímu lisu 9, za nímž je v lince umístěno odtahovací ústrojí 1 I s vozíkem 11 a dále navíječ 12. Mezi...

Zapojení polovodičového výkonového vysokofrekvenčního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242436

Dátum: 01.12.1987

Autori: Lucas Klaus, Movean Nikolaj Ivanovie, Berger Friedrich

MPK: H03B 5/04

Značky: zapojení, výkonového, vysokofrekvenčního, polovodičového, generátoru

Text:

...zjištění tohoto stavu a přes výstup signalizace proudového omezení zabezpečí snížení napájecího napätí generâtoru. Použitím galvanického oddělení v obvodech zatčžovaoí impedanoe a budíoího oscilátoru může být generátor napájený přímo usmčrněným sítovým napätím, čím se odstraní nutnost rozměrného sítového transformâtoru a galvanioká oddělení Je možná zabezpečiť například vysokofrekvenčními transformátory podstatne menších rozměrů,Na...

Zapojení polovodičového výkonového vysokofrekvenčního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 248170

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kováčik Peter, Popelka Květoslav, Baník Jan

MPK: H03B 5/04

Značky: výkonového, vysokofrekvenčního, polovodičového, zapojení, generátoru

Text:

...31 prvního polovodičového výkonového spínače § a výstup gg budiče lg druhého výkonového spínače Q je spojen s řídicím vstupem 32 druhého polovodičového výkonového spínače Q. Na taktovací vstup gg budiče ll prvního výkonověho spínače E je přiveden první výstup 3 oscilátoru lg, na taktovací vstup gł budiče lg druhého výkonového spínače § je přiveden druhý vstup 53 oscilátoru lg.Blokovací vstup 3 budiče ll prvního výkonového spínače § a...

Zapojení vysokofrekvenčního výkonového tranzistorového zesilovače s řízením výstupního výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230544

Dátum: 15.05.1986

Autor: Michálek Pavel

MPK: H03F 3/19

Značky: tranzistorového, zapojení, výstupního, řízením, výkonu, zesilovače, vysokofrekvenčního, výkonového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vysokofrekvenčního výkonového tranzistorového zesilovače s řízením výstupního výkonu, tvořeného kaskádním spojením vstupního útlumového členu, regulovatelného budicího stupně, koncového stupně, výstupního filtru a reflektometru se dvěma regulačními smyčkami vedenými z reflektometru přes soustavu zesilovačů odchylky k regulovatelnému budicímu stupni, vyznačené tím, že ke zdroji (UA) napájecího napětí regulovatelného budicího stupně (02)...

Přizpůsobovací člen vysokofrekvenčního svářecího lisu se svařovacími elektrodami velkého rozměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222524

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jareš František, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Boček Otakar

Značky: velkého, svařovacími, elektródami, rozměrů, člen, vysokofrekvenčního, přizpůsobovací, svářecího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přizpůsobovacího členu vysokofrekvenčního svářecího lisu se svařovacími elektrodami velkého rozměru, např. větších než 1,6 m, a řeší problém nesymetričnosti elektrod z hlediska napájení a souměrnosti ohřevu ve všech bodech svařovaného materiálu. Podle vynálezu se účelu dosahuje tím, že přizpůsobovací člen vysokofrekvenčního svářecího lisu se svařovacími elektrodami velkého rozměru, kde svařovací napěťová elektroda je napájena z...

Stínicí kryt činného prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222522

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jareš František, Kosina Jiří, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Boček Otakar

Značky: vysokofrekvenčního, činného, stínicí, svářecího, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stínicího krytu činného prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu, zejména pro průběžné svařování velkoplošných termoplastických materiálů, a řeší problém přivedení vysokofrekvenční energie na svařovací elektrody bez zbytečných ztrát. Účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že stínící kryt spojený s nosnou částí horní svařovací elektrody, se skládá z horní a dolní části, které jsou navzájem pohyblivě spojeny po celém obvodu...

Elektrody vysokofrekvenčního svařovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231082

Dátum: 01.03.1986

Autori: Herrmann Zdeněk, Jaroš Pavel, Marušák Jaromír, Langmajer Miroslav, Rytíř Zdeněk, Boček Otakar, Novotný František, Fliéger Zdeněk

MPK: B29C 27/04

Značky: elektrody, svařovacího, vysokofrekvenčního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrod vysokofrekvenčního svařovacího lisu zejména pro vysokofrekvenční svařování víka a dna s válcovou částí transportního vaku z plastických materiálů, který umožňuje sváření válcové části vaku jak se dnem, tak i s víkem na jednom zařízení, kde účelu se dosahuje tím, že otevřením dveří stínicího krytu, opatřených kontakty vysune ústrojí automatický dolní pohyblivou elektrodu s pracovním stolem mimo oblast stínicího krytu a...

Ochranný kryt pracovního prostoru, zejména pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220607

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jareš František, Langmajer Miroslav, Vesecký Ladislav, Boček Otakar, Havlíček Rudolf

Značky: svářecího, pracovního, vysokofrekvenčního, ochranný, zejména, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného krytu pracovního prostoru, zejména pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu a řeší problém zabezpečení pracovního prostoru tak, aby se ruka obsluhující osoby nemohla při práci na zařízení dostat do pracovního prostoru lisu. Účelu je podle vynálezu dosaženo tak, že u ochranného krytu, sestávajícího ze střešní části a dvou postranic je střešní část svojí spodní plochou opřena o dvojici kladek, jejichž čapy...

Zapojení k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pro indukční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 218211

Dátum: 15.02.1985

Autori: Jareš František, Procházka Jiří, Konečný Jiří, Burda Václav, Regner Karel

Značky: vysokofrekvenčního, generátoru, indukční, chodu, řízení, zapojení, rozběhu, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pro indukční ohřev a řeší problém dosažení klidného startu a chodu vysokofrekvenčního generátoru i při velmi zatížených stavech. Účelu se dosahuje tím, že do obvodu k řízení rozběhu a chodu vysokofrekvenčního generátoru pomocí mřížkového obvodu, který obsahuje žárovky, je mřížkový odpor složený pouze ze žárovek, doplněn do série zapojeným neměnným lineárním...

Vinutí transformátoru, zejména vysokofrekvenčního

Načítavanie...

Číslo patentu: 218203

Dátum: 15.02.1985

Autor: Novák Miroslav

Značky: vinutí, transformátoru, vysokofrekvenčního, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru vysokofrekvenční elektrotechniky a jeho účelem je zjednodušit provedení převodních poměrů transformátorů, čehož se docílí tím, že alespoň ve dvou dvojicích koaxiálně uložených trubek je nejméně jedna trubka v každé dvojici podélně rozdělena na segmenty.

Zapojení pro úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčního generátoru pro indukční nebo dielektrický ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 215415

Dátum: 01.01.1985

Autori: Jareš František, Procházka Jiří, Burda Václav, Regner Karel

Značky: zapojení, indukční, úpravu, charakteristiky, ohrev, dielektrický, vysokofrekvenčního, zatěžovací, generátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vysokofrekvenčních generátorů a řeší úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčních generátorů. Zapojení pro úpravu zatěžovací charakteristiky vysokofrekvenčního generátoru, u něhož mezi elektronku spojenou s oscilačním obvodem a anodový zdroj s mezním anodovým napětím Vamax. a s mezním anodovým proudem Iamax., obsahující vysokonapěťový transformátor, usměrňovač a regulátor Va, je vřazen dělič připojený na napětí Va,...

Zařízení pro regulaci integrovaného výkonu vysokofrekvenčního generátoru pri dielektrickém ohřevu nevodivých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222797

Dátum: 01.02.1984

Autori: Langmajer Miroslav, Fidranský Zdeněk, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Jareš František

Značky: látek, integrovaného, generátoru, dielektrickém, ohřevu, zařízení, vysokofrekvenčního, nevodivých, výkonu, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci integrovaného výkonu vysokofrekvenčního generátoru při dielektrickém ohřevu nevodivých látek a řeší problém umožnění změny integrovaného vysokofrekvenčního výkonu v průběhu periody ohřevu v závislosti na teplotě svářecích a ohřívacích elektrod. Účelu se dosahuje zařízením podle vynálezu tak, že na elektrodách (l) je umístěno nejméně jedno snímací těleso (6), ve kterém je vytvořena dutina (2) pro průtok...

Stínicí kryt pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222584

Dátum: 01.02.1984

Autori: Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Jareš František, Vesecký Ladislav

Značky: pracovního, prostoru, vysokofrekvenčního, stínicí, svářecího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stínicího krytu pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu, kde je svařování prováděno střídavě pomocí dvou ramen, otočných a axiálně posuvných a řeší problém zabránění vyzařování vysokofrekvenční energie ze svařovacího prostoru. Účelu se dosahuje tím, že každé ze dvou ramen, otočné a axiálně posuvných kolem hlavního čepu, je opatřeno krytem s kontaktovou lištou, dosedající na dveře vodivého krytu s pružnými kontakty....