Patenty so značkou «vysokočistého»

Spôsob výroby vysokočistého bis(2-benzotiazolylsulfén) amidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280528

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kaszonyi Alexander, Hronec Milan, Štolcová Magdaléna, Uhlár Ján, Doležel Pavel, Lehocký Peter

MPK: C07C 313/22, C07C 313/20, C07D 277/80...

Značky: bis(2-benzotiazolylsulfén, vysokočistého, výroby, amidů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedená zlúčenina sa vyrába reakciou N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamidu s acetanhydridom v prítomnosti inertného rozpúšťadla a organických a/alebo anorganických kyselín. Pri reakčnej teplote 35 až 120 °C, molovom pomere acetanhydrid : N-alkyl-2-benzotiazolsulfénamid = 0,4 až 5, organické a/alebo anorganické kyseliny : acetanhydrid = 0,01 až 14 vznikajúci alkyl bis(2-benzotiazolylsulfén)amid sa zmieša a/alebo melie s alkylamínom pri teplote 10 až...

Sposob prípravy vysokočistého 2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259585

Dátum: 17.10.1988

Autori: Fried Pavel, Cipová Marta, Rybár Martin, Čech Juraj, Halomi Milan, Fabušová Iva, Škrovina Peter

MPK: C07C 31/10

Značky: 2-propanolu, spôsob, přípravy, vysokočistého

Text:

...ap je pracovný tlak v aparatúre V kPa.Ďalšie údaje o spôsobe prípravy vysokočistého Z-propvanolu sú uvedené v príklade.Východisková surovina na prípravu vysokočistého Z-propanolu je odpadna zmes 2-propanolu, vody, ketónov a dalších prímesí. Analýzou bolo zistené, že obsahujeÚdaje v druhom stĺpci predstavujú vyžadované hodnoty.Surovina sa v prvom stupni zbavuje acetónu na 2-0. etážovej roštovej kolóne. Refluxný pomer má hodnotu 30 z 1. Proces...

Sposob prípravy vysokočistého 2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259584

Dátum: 17.10.1988

Autori: Cipová Marta, Škrovina Peter, Čech Juraj, Rybár Martin, Vozárová Emília, Fabušová Iva, Fried Pavel

MPK: C07C 31/10

Značky: spôsob, 2-propanolu, přípravy, vysokočistého

Text:

...s 20 etážami pri atmosiérickom tlaku. Destilačná aparatüra bola zostavená zo sklenených »dielcov STMAX. Po ustáleni režimu destilácie sa nastavil spätný tok na kolóne R 2 1. Ako hlavný produkt sa odohrala frakcie v rozsahu teplôt od 80 do 81 °C, ktorú tvoril azeotropický roztok Z-propanolu a vody.V druhom technologickom stupni sa z azeotropickeho roztoku 2 ~propanolu a vody pripravil Z-propanol s obsahom vody max. 0,1 0/) hmot. Použila» sa...

Spôsob prípravy vysokočistého acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247333

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fišera 1ubor, Vasilko Karol, Zálupský Peter, Mucha Pavol, Baják Ivan

MPK: C07C 49/08

Značky: přípravy, vysokočistého, acetónu, spôsob

Text:

...expedičný obal tak,aby sa zamedzil prístup vzduchu do vnútra obalu.Súčasťou technológie prípravy acetónu čistoty MOS Selectipur je i čistenie expedičných obalov. Obaly sú sklenené, sklo je tre 4tej hydrolytickej triedy. -Pred naplnením. vyčistenou chemikaliou musí byt obal starostlivo vyčistený najprv zríedenou 1 zl kyselinou dusičnou, po prepláchnutí vodou zriedenou ,1 ~ 1 kyselinou chlorovodíkovou a nakoniec vodou, najprv destilovanou a...

Spôsob prípravy vysokočistého trichlóretylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240535

Dátum: 15.08.1987

Autori: Berger Konrad, Beljajev Georgij Alexaddovie, Vološin Gennadij Addejevie, Stipanov Sergej Fedorovie, Herrmann Ludwig, Krauss Theo

MPK: C07C 21/10

Značky: přípravy, trichlóretylénu, spôsob, vysokočistého

Text:

...kolóny odoberá do predlohy,V ktorej sa stabilizuje aspoň jedným v kyslíkatých organických antioxidantov fenolického typu o mólovej hmotnosti 140 až 400 gramov.mól 1 v množstve 1.104 až 1.Vyslokočistý trichloretylén kvality MOSVSBlectipur sa vyznačuje nielen nízkym obsahom voľnej kyseliny 10 ppmj, ale nízkym obsahom ťažkých kovov do 1 ppm, alkalických kovtov do 0,5 ppm a, obmedzený počet heteročastic určitej veľkosti zrna.Výhodou...

Sposob prípravy vysokočistého n-butylacetátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248224

Dátum: 12.02.1987

Autori: Čech Juraj, Fabušová Iva, Fried Pavel, Šiugliar Michal, Mihály František

MPK: C07C 69/12

Značky: vysokočistého, přípravy, n-butylacetátu, spôsob

Text:

.... A p, kde Ap (kPa je r-ozdiel atmosferlckého tlaku a tlakru, pri ktorom sa destiluje a destilát sa vedie priamo cez súpravu aspoň dvoch teflónových filtrov s rozmermi otvorov 1,2 m a 0,8 m, pripadne ešte cez filter s rozmerom otvorov 0,4 m.Vysofkočistý n-bútylacetát kvality MOS Selectipur z čistého n-butylacetátu sa ,pripraví taktoČistý n-butylaccetát zo sklenených balónov objemu 50 až 100 l sa preč-etapa nerezovým čerpadlem do...