Patenty so značkou «vysoké»

Hermetická káblová priechodka pre stredné a vysoké napätie a jej biologická ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5938

Dátum: 05.12.2011

Autori: Klauber Michal, Pihera Josef, Kupilík Pavel, Mentlík Václav, Martínek Petr, Kůst Vít, Toman Lukáš, Hamar Roman, Kaas Pavel, Václavík Pavel

MPK: F16L 5/00, H02G 3/22, H02G 3/36...

Značky: hermetická, vysoké, priechodka, ochrana, napätie, biologická, stredne, káblová

Text:

...vodivých komponentov sú vzájomne izolované (vyplnené) homogénnou hmotou, ktorá má zodpovedajúcu elektrickú napäťovú pevnosť a počas prevádzky objemovú i mechanickú stálosť pri všetkých projektovaných prevádzkových režimoch. Voľba veľmi malých vzdialenosti medzi elektricky namáhanými komponentmi vnútri herrnetickej káblovej priechodky vyplýva z požiadavky kladenej na priechodku pre stredné a vysoké napätie, a síce odtieniť možné...

Brzdový kotúč pre vysoké namáhanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1176

Dátum: 24.03.2005

Autori: Martinásek Marek, Zima Radim, Vampola Vladimír

MPK: F16D 65/12

Značky: kotúč, namáhanie, vysoké, brzdový

Text:

...p leží v rozsahu p(B,C)01, konštanty Kl,K 2 a K 3 v rozsahu Kl-70-150, K 2 O 130a K 3-lOO 20 a U 2 je hodnota druhého obvodového uhla.Brzdový kotúč je tvorený výhodne, pokiaľ je nosná doska po svojom obvode vybavená minimálne tromi pravidelnými tvarovými rezmi.Tvarové rezy sú výhodne uskutočnené, ak má ich prostredný bod vzdialenosť od osi otáčania upravenú v rozsahu od 0,8 do 0,95 násobku vonkajšieho polomeru nosnej dosky.Posledný bod...

Modifikovaná cDNA pre vysoké úrovne expresie faktora VIII a jeho derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5102

Dátum: 13.10.2004

Autori: Plantier Jean-luc, Negrier Claude, Ducasse Cecille, Hauser Hans-peter

MPK: C07K 14/435, C12N 15/12, C12N 15/11...

Značky: vysoké, derivátov, úrovně, faktora, expresie, modifikovaná

Text:

...podnietila niekoľkovýskumníkov k pokusu vyrobit deriváty rekombinantného faktora Vlll, v ktorých táto oblasť chýba. Toto sa dosiahlo deléciou časti cDNA kódujúcej strednú silno glykozylovanú oblasť faktora Vlll buď úplne, alebo čiastočne.0007 Napríklad J. J. Toole, a kol., opísal konštrukciu a expresiu faktora Vlll,v ktorom chýbajú aminokyseliny 982 až 1562 a 760 až 1639 (Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1986) 83, 5939-5942). D. L. Eaton, a...

Spôsob výroby súčiastky klzného kontaktu pre stredné až vysoké prúdové hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2978

Dátum: 28.11.2002

Autori: Latz Wilhelm, Spangenberg Jürgen, Uecker Arwed

MPK: H01R 43/12, H01R 39/00

Značky: kontaktů, prúdové, stredne, výroby, hustoty, vysoké, spôsob, klzného, súčiastky

Text:

...vrstvou, ktorá bráni ich Iegovaniu, na čo boli potrebné zvláštne výrobné prostriedky. Ako náhrady olova,resp. prímesi slúžia predovšetkým cín a/alebo zinok alebo ich zliatiny. Prímesišetrné kživotnému prostrediu, prednostné cín alebo zinok by kzákladnýmzložkám (meď, gratit) nemali byť jednoducho primiešané, pretože tak vznikne zliatina, ktorá by bola na požadovaný účel príliš tvrdá a nemala dostatočne nízku teplotu topenia.0006 Úlohou tohto...

Svorkovnica na vysoké prenosové priepustnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 282787

Dátum: 11.11.2002

Autori: Beutler Petra, Gerke Dieter, Nad Ferenc, Zimmer Sabine, Mössner Frank

MPK: H01R 12/16, H01R 13/658

Značky: vysoké, svorkovnica, priepustnosti, přenosové

Zhrnutie / Anotácia:

Svorkovnica sa skladá z telesa (1) z plastu s komôrkami (2) na kontaktné prvky, tvorené svorkami s reznou hranou. Komôrky (2) sú umiestnené najmenej v jednom rade a s medzerami na tieniace plechy (24), umiestnenými v priečnych stenách medzi komôrkami (2) a prebiehajúcimi rovnobežne s ich osou. Komôrky (2) jednej svorkovej jednotky (26) sú s čo možno najmenšou vzdialenosťou (d) umiestnené od seba v telese (1) z plastu a medzery (25) na uloženie...

Ústrojí na připojení hadice zkušebního tlakovacího zařízení na hrdla chladnic vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260423

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zelinko Milan, Březina Miloslav

MPK: C21B 7/10

Značky: zkušebního, chladnic, tlakovacího, hadice, vysoké, ústrojí, připojení, hrdla, zařízení

Text:

...souborů podle vynálezu, jehož podstatou je, že sestává z tělesa, vkladatelného do hrdla chladnice, které je opatřené závitem pro našroubování tla» kbvé hadice na jedné straně a osazením pro vyvozováni axialního tlaku na nasunutý pružný element pomocí matice na druhé straně tělesa, přičemž upevñovacího a těsnicího efektu je dosaženo, vyvozením axiálního tlaku na pružný element a jeho pružnou rozměrovou deformací 4Práce s ústrojím podle...

Skúšačka, najmä na vysoké napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279632

Dátum: 10.05.1995

Autor: Kluch Karol

MPK: G01R 19/145, G01R 19/155

Značky: vysoké, skúšačka, napätie, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Skúšačka, najmä na vysoké napätie, má puzdro (1) z nevodivého materiálu, z ktorého vystupuje dotykový hrot (6), skúšobný kontakt (5) a aspoň jedna dvojica svetlo emitujúcich diód (4) ovládaných druhým nestabilným multivibrátorom (60) uloženým vnútri puzdra (1), ktorý je pripojený k riadiacemu vstupu prvého nestabilného multivibrátora (50) s elektroakustickým meničom (9), pričom prvý a druhý nestabilný multivibrátor (50, 60) sú pripojené ku...

Súprava pre výstup, hlavne na vysoké hladké kmene stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 722

Dátum: 08.02.1995

Autor: Červenka Emil

MPK: A63B 29/04

Značky: vysoké, kmene, stromov, hladké, hlavne, súprava, výstup

Text:

...so súpravou podľa tohto technického riešenia je ekologický, pretože nie je poškodzovaná kôra stromov a naviac v porovnaní so známymi zariadeniami aj maximálneSúprava je ľahká, skladná a mobilná, čo sa hlavne prejavív hustom lesnom poraste ći v horských oblastiach.Súprava je naviac zhotovená z bežne dostupných a vyskúša ných materiálov.Pre ľahkú manipuláciu so stúpacími elementami je výhodne, ked majú laná stúpacích elementov zníženú...

Zařízení pro ovládání spínače, zejména pro vysoké napětí, velmi vysoké napětí a zvláště vysoké napětí, tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270007

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pospíšil Vladimír

MPK: H01H 33/00, H01H 33/32, H01H 33/34...

Značky: napětí, zejména, zařízení, vysoké, zvláště, spínače, tlakovým, médiem, velmi, ovládání

Text:

...pahánocíoh datrojí z, lz Jaou výatupní kanály g łgopojony a okolnía proatoroa. Naproti. toau v pracovní atavu Ja votupní kanál g propojan a výatupnía kanáloa 33. raapaktívo vatupní kanál Q Ja propojan a výatupníu kanáloa ll. Výatupní vsntíl 3 ná dírokční ölan lg a pohánloí úatrojí lg opatřaná rogulačnío vantíloa 35 vstupní kanál lg přípojaný na áaohník Q tlokovdho Iádía a výstupní konál lg. Vatupní kanál lg a výstupní kanál lg...

Způsob zavážení vsázkových surovin do vysoké pece, zejména se zvonovou sazebnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269730

Dátum: 14.05.1990

Autori: Punčochář Zdeněk, Ozner Milan

MPK: C21B 7/20

Značky: vysoké, zvonovou, způsob, zavážení, pece, sazebnou, surovin, vsázkových, zejména

Text:

...odpor prccházejícím plynům, a tím dochází ke zpomalení rychlosti poklesu vsázky nebo v krajním případě i k jeho zasta~ vení, což zapřičiňuje tzv. víeení vsázky.Další známý způsob zavážení vsázkových surovín do vysoká pece, zejména s bezzvonovou sazebnomje, že se nejměnä dve. komponenty vsázky současně vypustí z příslušných materiálovýłsh homer na sběrná dopravní zařízení při vzájemněm jejích promísení.Nevýhodou tohoto způsobu zavážení...

Způsob výroby ristomycinu A a/nebo deriváty ristomycinu vysoké čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 268796

Dátum: 11.04.1990

Autori: Boda Zoltán, Rák Kálmán, Bognár Rezsö, Zajka Gabriella, Sztaricskai Ferenc

MPK: C07H 15/24

Značky: deriváty, způsob, ristomycinu, vysoké, čistoty, výroby

Text:

...koncentraci (0,8 mg/ml) nejsou zjištěny žádná aslutinace. V oblasti od 0,8 až 2,0 mg/ml lze pozorovat lineární spojitost. Při koncentraci nad 2,0 DIS/lll probihají křivky dávek ve aměru k hornímu maximu hodnot. Při dalším zvýšení dávky se srážení plasmy proteínu stává stále ruěivějším faktorom. Při použití citrátu a EDTA-PRP jakosubstrátu se získají identické výsledky.Na obr. 2 je znázoměno, že se ristomycin může velni dobře použít ke...

Způsob přípravy halogen/3H/methanu o vysoké molové aktivitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 268462

Dátum: 14.03.1990

Autori: Filip Jiří, Hradec Hynek

MPK: C07C 19/02

Značky: aktivitě, přípravy, molové, způsob, vysoké

Text:

...5 96 Pd/Basob se mnístí do reakční haničky o objemu 2,1 m 1. Reakční banička se připojí k tritiační aparawře. Reakční sněsse ochladí kapalným dueikem a aparamra ae evakuuje na 0,1 kPa. Po rozmraženi se odply 2 C 5 268452 B 1 nění dvakrát opakuje. Ze zásobníku se pomoci Toeplerovy pumpy přivode do reakční baničky 200 GBq tritis (bez nosiče). Reakční smäs se míchâ elektromagneticky 30 min při 22 °C. Po ukončení spotřeby se nezresgovaně tritium...

Způsob odstraňování vody před chemickou úpravou nebo rafinací kapalin o vysoké hustotě na měničích iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268260

Dátum: 14.03.1990

Autori: Komín Stanislav, Wimmer Jiří, Šefr Zdeněk, Alinče Miroslav, Vodička Miloslav, Kunčický Jiří, Mach Zbyněk

MPK: B01J 49/00

Značky: chemickou, měničích, odstraňování, před, úpravou, kapalin, iontů, rafinaci, způsob, vysoké, hustotě

Text:

...toku kapaliny ionexem, což by vyustilo v omezení kontaktu kapaliny a ionexu a snížení ralinační účinnosti.Uvedené nedostatky řeší postup podle vynálezu. Způsob odstraňovaní vody před prováděním chemických úprav nebo rafinací kapalin o hustotě vyšší, než je hustota vody,na měničích iontů v ionexových filtrech opatłených spodním a vrchním filtračním dnem,.spočíva v tom, že se zpracovávanć médium neichá procházet sloupcem iontoměniče...

Káblový olej pre vysoké napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266287

Dátum: 13.12.1989

Autori: Maťaš Michal, Mataš Ján

MPK: C10M 157/00, C10N 40/16

Značky: káblový, vysoké, napätie

Text:

...Pre prípravu káblověho oleja pre vysoké napätie sa hodí bezpopolný antio×idanL alebo zmvs hnzpnpnjných untinxidantov, aby na nenarušili jeho oloktroizolačnćde o antioxidantl tenoluvćho a amínovćho typu ako je 2,0-ditercbutyl-4-moLylfonol,2- a 3-tercbuty 1 ~ 4-metoxy-fenol, 2,4-dímetyl~ 6-terc-butylfenol, dífenylamĺn, feny 1-2-nafty 1 amin, difenyl-p-fcnylćndiamín, p~izopropy 1 diíenyamín, N-tetrametyldiamíno-diEenylmetán,4-hydroxydifenylamín,...

Zařízení pro vytvoření elektrického kontaktu v prostoru vysokého tlaku a vysoké teploty plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265028

Dátum: 12.09.1989

Autori: Panchártek Zdeněk, Dostál Adolf

MPK: H05B 3/08

Značky: zařízení, tlaku, vysokého, plynů, teploty, elektrického, vysoké, prostoru, vytvoření, kontaktů

Text:

...šroub prochází koramíckým kroužkom, fer je sřabilizován přítlačnou trubkou umisžěnou v plášti.Řešenín podle vynátczu je dosažcno přenosu otoktríckóho pvoudu do vysokottakého prostoru a kontaktom je zaručene bez» nočné vedení i při vysoké tcptotč V případě poruchy je votâcc snadné a rychlé elektrický ohřívač dcnontovat a po provedeníNa přípojoném výkrosu je znózornčn podó oý řoz zařísonZařízení je tvořeno htavouvä, vo ktor ttaková prüchodka 7...

Vzduchový filtr pro vysoké prašnosti s kontinuálním odvodem prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261987

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rychlík Zdeněk, Langer Jan

MPK: B01D 46/52

Značky: prachu, prašnosti, vzduchový, kontinuálním, filtr, vysoké, odvodem

Text:

...popisovaným filtrem, se přenešejí na filtcr a napomahají k uvolňování zachyceného prachu.Výhodou popisovaného řešení je prodloužení životnosti filtrační vložky oproti stávajícím provedením. Poněvadž filtrační vložka má tvarově rozdílné strany, lze pootočeiním vložky kolem vodorovné osy chránit filtrač 4ní rohož proti odstřitkující vodě, například při mytí vozidla tlakovou vodou.Příklad konkrétního provedení vynálezu je na priložených...

Regulovatelné chladicí zařízení vyzdívky vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260842

Dátum: 12.01.1989

Autori: Podhorný Vladimír, Ziegler Jiří, Rudenko Vladimír

MPK: C21B 7/10

Značky: vysoké, vyzdívky, zařízení, regulovateľné, chladicí

Text:

...a výstupu každé sekce je možno zjistit únik a následně pak místo úniku chladící vody do vysoké pece.Chladící zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na příkladu provedení podle přípojených výkresů, na nichž obr. 1 značí podélný řez vysokou pecí s chladícím zařízením a obr. 2 schema průtoku v jednotlivých sekcích a pásmech.Jak je patrno z obr. 2 je každé chladící pásmo lg po obvojednoho chledícího pásma lg je stejný počet chladicích...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 260660

Dátum: 12.01.1989

Autori: Formánek Jan, Vlachovský Vladislav, Gorgoň Oldřich, Koubková Marie

MPK: G03G 5/087

Značky: materiálů, způsob, elektrografického, střední, výroby, vysoké, náklady, tiskové, ofsetového

Text:

..., polyamidy , silikonové pryskyřice , alkydové pryskyřice ,kyselina ebietová čistá , případně modifikované , různé typy voaků e podobně .Tato pojivs , případně jejich kombinace nesplňnjí zcela veškeré požedaky , které jsou na .pojiva k těmto účelům v současné době kladeny . Obvykle není dosahována relace mezi aplikační kvalitou a technologickou zpracovatelností pojiva . Velmi často dochází k případüm ,že organické pojivo s dobrými...

Těsnění zejména dosedací plochy uzávěru sazebny vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 257748

Dátum: 15.06.1988

Autor: Klimsza Tadeáš

MPK: C21B 7/18

Značky: uzávěru, těsnění, plochy, vysoké, sazebny, zejména, dosedací

Text:

...vynálezu je, že v krajní části prüřezu těsnicího segmentu přilehlé k dosedací ploše těsnicí klapy je umístěn průběžný eletrický vodič, napojený na signální elektrický obvod.Výhodou těsnění podle vynálezu je to, že zcela odpadá vizuální kontrola, protože v důsledku opotřebení těsnicího segmentu dojde ihned k signalizaci poruchy na pracovišti obsluhy. Tímto se podstatné zvýši životnost klap i sedel, což má příznivý vliv na chod vysoké...

Způsob zavážení vsázky na sazebnu vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256874

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cintl Petr, Vřeský Albert

MPK: C21B 7/20

Značky: zavážení, způsob, vsázky, vysoké, sazebnu

Text:

...nebo RR§kCtyřskipový systém může být někde nahrazen třískupovým, případně může být zavážka nádobami nahrazena pásovou dopravou vsázkových komponent na sazebnu. Struskotvorně prísady,vápenec nebo ocelárenská struska se přidávají vesměs do druhého zavážecího skipu s rudnou vsázkou a tak při systému zavážení RRKK se struskotvorné komponenty dostávají pod obě koksové zavážky.Obsah siry V surovém železu se sníží způsobem zavážení vsázky na...

Pojistková patrona na vysoké napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 255797

Dátum: 15.03.1988

Autori: Procházka Čeněk, Vojtíšek Milan, Apolenář Alois

MPK: H01H 85/16, H01H 85/04

Značky: patrona, vysoké, napětí, pojistková

Text:

...vodič, přičemž dojde k vyloučení jednoho místa elektrického přechodu mezi kontaktními prstencí a vývody tavného vodiče při porovnání s běžným uspoŕâdáním.Příklad provedení vynálezu je na přiloženěm výkrese,zn 6 n zorňujícím pojistkovou patronu vn v řezu.Pojistková patrona podle vynálezu eestává z isolačního tě 1 esa.ł tvaru dutého porcelánového válce, které je opatřeno na obou koncích zápichyłłłg pro zalisování dolního kontuktního prstence g...

Valivé ložisko pro vysoké otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255241

Dátum: 15.02.1988

Autori: Rajsigl Zdeněk, Doubal Karel

MPK: F16C 33/38

Značky: valivé, otáčky, vysoké, ložisko

Text:

...hrany klece. Toto grovedení je však funkčne i technologicky nevýhodné, protože je zapotřebí broušení vodicí plochyv pouzdře ložiska. Při chodu nastává zvýšený ohřev, čímž se i zvyšují nároky na mazáníUváděné nevýhody odstraňuje ve značné míře provedení ložiska podle vynález . Ložisko sestava z vnějšího kroužku a z vnitřního kroužku, nebo jen z hřídele, z věnců kuliček uložených ve válcových kapsách kleoí z plastické hmoty. Podstata vynálezu...

Způsob svařování silnostěnných trubic případně tyčí z křemenného skla vysoké čistoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255210

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dubský František, Pavlas Petr

MPK: C03B 23/207

Značky: čistoty, tyčí, způsobu, způsob, trubic, vysoké, svařování, tohoto, případně, křemenného, silnostěnných, provádění, zařízení

Text:

...je izolována vhodným vláknitýmmateriálem. Její topný element 3 na bázi grafitu vysoké čistoty umístěný ve svislé osepece l má tvar trubky s konstantním vnitřním průměrem a proměnlivým vnějším průměrem. Vhější průměr topněho elementu 3 je nejnižší v jeho střední části a směrem k oběma okrajům topného elementu g vzrůstá. K čelním plochám topného elementu g vytváří prostor Ž tvaru dutého válce, který má konstantní průměr a který je opatřený...

Způsob výroby dietylenglykol-bis(alkylkarbonátu) o vysoké čistotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254619

Dátum: 15.01.1988

Autori: Toman Jaromír, Pscheid Jiří, Čepický Miloš, Tomola Libor

MPK: C07C 69/66

Značky: vysoké, výroby, způsob, čistote, dietylenglykol-bis(alkylkarbonátu

Text:

...a pote se extrahuje vodou, který je předmětem vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že surový dietylenglykol-bis(alľylkarbonát) se nejprve podrobí protiproudému stripování vodní parou za tlaku 5 až 15 kPa a při teplotě v koloně 50 až so °c, při teplotě páry na vstupu do kolony 70 Pc až 120 °c v poměru 0,2 až 0,5 kg páry na 1 kg surového produktu a patní produkt se uvádí na kolonu druhou, pracující za tlaku 4 až 10 kPa a při teplotě 20 až...

Způsob výroby elektrografického ofsetového materiálu pro střední a vysoké tiskové náklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 254390

Dátum: 15.01.1988

Autori: Koubková Marie, Formánek Jan, Vlachovský Vladislav, Gorgoň Oldřich

MPK: B41M 1/42

Značky: způsob, výroby, vysoké, tiskové, materiálů, střední, elektrografického, náklady, ofsetového

Text:

...sensibilizátorů je disperze polévána na speciální papírovou podložku pomocí stěracích pravítek a sušena v zônové impaktní sušárně.Vlastní sušení tenkých vrstev na pasu papírová podložky, kdy musí být V průběhu řádově vteřin odpařena všechna organické rozpustidla, se provádí většinou při teplotách 90 až 120 °C. Intenzita sušení je tedy v tomto případě velmi vysoká, což způsobuje, že nejvrchnější části sušené elektrografické vrstvy mají...

Valivé uložení pro vysoké otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236342

Dátum: 01.01.1988

Autori: Rajsigl Zdeněk, Pavlík Jiří, Smatana Josef, Varhaník Stanislav

MPK: F16C 33/66

Značky: otáčky, vysoké, valivé, uložení

Zhrnutie / Anotácia:

Valivé uložení podle vynálezu je určeno zvláště pro rotorové hřídele spřádacích strojů. Sestává z uloženého ložiska upevněného v tělese spřádacího ústrojí a z rotorové hřídele, v níž je vytvořena dutina. Tato dutina je opatřena v ústí závěrem a směřuje z ní na povrch hřídele alespoň jeden radiální otvor pod nímž, či v jeho blízkosti je v dutině rotorové hřídele umístěn člen z pórovitého materiálu. Uložením podle vynálezu je podstatně...

Způsob úpravy povrchové vrstvy vysoké tvrdosti na ocelových předmětech, zejména na nástrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 253759

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jedovnický Bohumil, Holemář Alois, Kovář Ivan, Hrubý Vojtěch

MPK: C23C 14/06

Značky: vrstvy, způsob, úpravy, vysoké, povrchové, oceľových, nástrojích, zejména, předmětech, tvrdosti

Text:

...HV a tím vysoké odolnosti proti opotřebení kombinované s menší, ale přitom stále ještě značné vysokou tvrdostí, například 63 až 70 HRc, a houževnatostí nosné ionltridované vrstvy, která prodlužuje dobu do počátku nukleace povrchových trhlin. Ionitridace posouvá oblast nukleace trhlin na rozhraní mezi nitridovanou vrstvou a základním materiálem, kde jsou i zákonitě menší hladiny tahových napětí,takže například při zatížení ohyhem vzhledem ke...

Způsob zjišťování vysoké olejnatosti slunečnicových semenných linií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253589

Dátum: 12.11.1987

Autor: Everett Nicholas

MPK: A01G 31/00

Značky: zjišťování, způsob, olejnatosti, linií, vysoké, semenných, slunečnicových

Text:

...H 2 O heptahydrát sulfátu železnatého Fe S 04.7 H 2 Osodná sůl kyseliny etylendiamintetraoctové NaEDTAPřesná koncentrace solí se obecně může pohyhovat V určitých mezích. Pro standardisaci přípravy prostředí však byla zvolena tato koncentrace základních solíK prostředí se přidávají následující vitaminy v uvedeném množstvíinositol až asi 500 mg/1 thiaminhydrochlorid až asi 40 mg/1 kyselina nikotinová až asi 0,20 mg/lvitaminy jsou přítomny obecně...

Způsob měření časové změny intenzity toku alepoň jedné složky tekutých produktů tavby ve vysoké peci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244601

Dátum: 14.10.1987

Autori: Petril Lo Richard John, Koudelka Karel, Dzierža Emil, Ševeík Arnošt, Pavlíeek Karel

MPK: C21B 7/00, G01N 3/60

Značky: časově, měření, tavby, tekutých, alepoň, složky, intenzity, jedné, produktů, vysoké, změny, způsob

Text:

...zvyäovdní výtokovó rychlosti. V rodinám průběhu jsou oba procesy na sebe euperponovizw.llechnnismus erose odpichového kandlu popisujeme kinetikou nultáho řádu, na. napříklld ndolodujtci rovnicí pro okułity průml odpibłlováho kanálu Qkterou lze integrevat s výsledkom n Do 2 k z (3)kde D, je počítačmi průměr odpicbovóho kanálu a k je rychlostni konstuntn oroze konílu,tedy kvantitetivní charakteristika erosivndornosti ucpívkováho materiálu....

Zubová spojka pro vysoké otáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235281

Dátum: 01.10.1987

Autor: Petr Ivan

MPK: F16D 1/02

Značky: vysoké, spojka, zubová, otáčky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního uspořádání zubové spojky použitelné pro přenášení krouticího momentu při vysokých otáčkách. Spojka umožňuje spojení dvou vzájemně nesouosých hřídelů. Zubová spojka podle vynálezu sestává z náboje spojky, z kotouče spojky, ze středicí vložky, z naklápěcího ložiska, spojovacího dílu a spojovacích prostředků. Naklápěcí ložisko je vnitřním kroužkem nasazeno na vnitřní čep spojovacího dílu tak, aby jeho svislá osa byla...