Patenty so značkou «vysoce»

Vysoce savá pojená sorpční textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 260215

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kouřil Jiří, Kučera František, Šňupárek Jaromír, Prudilová Marcela, Grasse Pavel

MPK: A61F 13/18, D04H 1/60

Značky: vysoce, sorpční, pojená, savá, textilie

Text:

...která.sestává z 30 až 59 hmotnostních syntetických vláken, 20 až 40 hmotnostních pojiva ekrylátového typu a l až 50 hmotnostních supersorbentu. Supersorbentem je škrob a /nebo polymer kopolymer kyseliny akrylové a /nebo metakrylové, obsahující 20 až 50 hmotnostních kyseliny skrylové a /nebo metakrylové s kopolymeru, přičemž kyrboxylově skupiny jsou neutralizovány hydroxídy Jednomocných až trojmocných kovů nejméně do stupně neutrslizace...

Způsob výroby vysoce jakostních elektrokeramických materiálů a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 260116

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vaculík Zdeněk, Mužík Vítězslav, Jiskra Jiří

MPK: B02C 23/32

Značky: elektrokeramických, jakostních, materiálů, provádění, způsob, zařízení, výroby, vysoce

Text:

...zvyšuje elektromagnetické parametry finálních výrobků. Dále značně zkraouje cyklus operace vlastního rozmělňování materiálového zrna a cyklus operace mokréholisování - čas vlastního odvodzĺování feritové suspenze v liso vacím nástroji - cca až o 1/3. ~ ľ Výhodou uvedeného zařízení sestaveněho do velkokapacitníkontinuální linky je, že umožňuje produkční výrobu vysoce je. kostních materiálů a tím i speciálních výrobků magnetický tvr dých...

Způsob výroby vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268883

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvíčalová Magdalena, Chvalovský Václav, Čermák Ján

MPK: C08F 236/20

Značky: uhlovodíku, nenasycených, vysoce, způsob, výroby, cyklických

Text:

...cykliokém eteru,zvláště s výhodou v surové směsi produktů.Je možné použít vsádkového nebo průtočného uspořádání, s výhodou míchaněho ízotermního reaktoru probublávaného zbytkovou pyrolýzní C 3 frakcí.Přípravu vysoce nenasycených cyklíckých uhlovodíků sumárního vzorce (C 3 Hh)n, kde 5 Je 3 až 10, katalyzovanou koolígomerací propadíenu a propinu obaažených vezbytkové pyrolýzní C 3 frakci lze uskutečnít za tlaku 051 až 20 MPa,s výhodou za...

Způsob výroby vysoce pružných polymérů na bázi kaseinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268814

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schmidt Elzbieta, Lorens Krzysztof, Pietrzak Bogdan, Brzozowski Zbigniew

MPK: C08H 1/00

Značky: polymerů, kaseinu, vysoce, pružných, bázi, výroby, způsob

Text:

...pro výrobu tiskových berev, při činěni, atd.Zpoaob podle vynllezu je bliže objeeněn v náaledujicich přikledech provedení.40 9 keeeinu e 90 g vody se předloži do třihrdló beñky vybavené eichedlel, toploně 2 CS 268 814 B 2rou o zpätnýu chlodičoo u přidů ss 5 g 25 roztoku uuoniuku. Vznikli uuěo so zuhřujo nu top 1 otu 85 °c. V průběhu zohřivsní ou zisku houogsnni roztok. Zohřivúni buñky so přuručí u začne so po uolých dávksch přikupúvot glyoid....

Způsob výroby chirálně vysoce čistého N-acetyl-L-alfa-alaninu nebo N-acetyl-D-alfa-alaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263987

Dátum: 12.05.1989

Autori: Křepelka Jiří, Vanžura Jiří, Hrabálek Alexandr, Kasafírek Evžen, Vinšová Jarmila

MPK: C07C 103/46, C07C 101/08

Značky: čistého, n-acetyl-l-alfa-alaninu, výroby, n-acetyl-d-alfa-alaninu, způsob, chirálně, vysoce

Text:

...nutn-ost po užití zn-ačného přebytku ekonomicky i zdravotně nevýhowdného uacetylchlovridu.Zmíněné nevýhody odstraňuje způsob výrolby chirálně vysoce čistého N-acetyl-L-a-ialaninu nebo N-.acetyl-D-a-.alaninu uvedeného vzorce, a to acetylací L- nebo D-ae-alaninu acetanhvdridem ve vodně alkalic~ kém prostředí, podle vynálezu. Podstata tohoto způsobu spočíva v tom, že se acetylace provádí ve voclném roztoku, obsahujícim stechiometrické množství...

Způsob přípravy vysoce čistých chlorsilanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261343

Dátum: 12.01.1989

Autori: Vošta Jan, Laskafeld Dušan, Slepánek Antonín

MPK: C01B 33/107

Značky: vysoce, přípravy, čistých, způsob, chlorsilanů

Text:

...heterogenních částic, nnpŕ. částečnou hydrolýzou.Praktické využití způsobu přípruvy vysoce čistých chlorsilanů podle vynálezu je objasněno nn následujících příkladech.Trichlorsilan používsný jako základní surovina ve výrobě polovodičového křemíku,přiváděný 2 meàioperačního zásobníku. je po odpařeni do proudu vodíku s obsnhem kyslíku pod 5 ppm a vody pod 2 ppm filtrován přes teflonový mikrofiltr s porozitou pod 1/um těsně před vstupem do...

Vysoce prodyšná jednolícní osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 259984

Dátum: 15.11.1988

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/10

Značky: jednolícní, prodyšná, vysoce, osnovní, pletenina

Text:

...otvorů.Na obr.1 je znàzorněna vysoce prodyšnà jednolicni osnovni pletenina s plastickým vzorem na obou stranách, jejiž zbklad je vytvořen z jednoduchých oček 1 ve skupinóch A po třech sĺoupcich, které se v řâdcich R 2, R 3, R 5, R 6, EE vzájemné proe vazuji přičemž vznikaji otvor Q G miŠĺechvzàjemného provazovániskupin A stoupků nad sebou. Ve sloupcich §§, gý,io, gjaàkjgve všech řàdcich zdvojená očko a, ktoré ohraničuji a zesiluji stěny otvorů...

Modrofialový termický vysoce stabilní antikorozní pigment difosforečnan dikobaltnatý

Načítavanie...

Číslo patentu: 259906

Dátum: 15.11.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C01G 51/00, C09D 5/08, C01B 25/38...

Značky: pigment, modrofialový, difosforečnan, termicky, vysoce, dikobaltnatý, antikorozní, stabilní

Text:

...může být jejich nevýhodou, nebot tehdy je třeba rychlejšího uvolňování fosforečných pasívujících aniontů.Cyklo-tetrafosforečnany mají oproti jednoduchým Eosforečnanům vyšší podíl fosforečné složky a jejich příprava není tak technologicky náročná. Oproti vyšším lineárním fosforečnanům není jejich příprava tak náročná energeticky a konstrukčně. Také většina cyklo-tetrafosforečnanů je bílá či bezbarvá. Barevný v modrofialovémodstínuje dříve...

Způsob výroby vysoce lehčených desek a tvarovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259647

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kolmačka Jan, Chvála Alois, Bartoš Otakar, Václavek Miroslav, Hanák Jaroslav

MPK: B29C 67/20

Značky: lehčených, výroby, vysoce, způsob, desek, tvarovek

Text:

...energetické ztráty ochlazováníma znovuohříváním forem.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby vysoce lehčených desek a tvarovek o objemové hmotnosti 30 až 100 kg/m 3 podle vynálezu. Podstata vynâlezu spočíva v tom,že směs obsahující polyolefin, nadouvadlo,urychlovač rozkladu nadouvadla, síťovadlo a případně další případy, jako například plniva, změkčovadla, pigmenty, stabilizátory,mazadla kaučuky, termoplastické kaučuky,jiné polymery a...

Způsob výroby vysoce čistého cefuroximaxetilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259515

Dátum: 17.10.1988

Autori: Clayton John, Elliott Leonard, Crisp Harold, Wilson Edward

MPK: C07D 501/34, A61K 31/545

Značky: výroby, způsob, čistého, cefuroximaxetilu, vysoce

Text:

...60 až 125 °C. Obdobně výstupní teplota plynu je závislá na použitém rozpouštědle, může však být například v rozmezí 45 až 100 °C, výhodně 50 až 80 °C.Použití postupů rýchleho odpaření, zejména použití sušení rozstřikováním vede též, za vhodných podmínek, obzvláště snadno k získání produktů majících stále shodné rozmezí velikosti častíc. Produkt, vznik 259515lý sušením rozstřikováním, má tvar dutých mikrokuliček, které jsou velmi vhodné...

Antikorozní termicky vysoce stabilní žlutozelený pigment

Načítavanie...

Číslo patentu: 259344

Dátum: 17.10.1988

Autor: Trojan Miroslav

MPK: C09D 5/08, C01B 25/38, C01G 53/00...

Značky: pigment, vysoce, žlutozelený, termicky, antikorozní, stabilní

Text:

...a jejich rozpustnost ve vodných i v ne zcela neutrálních prostředcích je velmi malá,takže jejich antikorozní působení má dlouhodobý charakter.To však může být V některých případech jejích použití, zejména do vlhkých agresivních prostředí, kde je třeba rychlejäího uvolñovaní fosforečných pasivujících aniontů, rovněž určitou nevýhodou. Cyklo-tetrafosforečnany mají vysoký podíl fosforečné složky, který je 2 až 3 krát vyšší než u jednoduchých...

Žlutozelený termicky vysoce stabilní pigment s antikorozními účinky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259337

Dátum: 17.10.1988

Autori: Mazan Pavol, Trojan Miroslav

MPK: C01B 25/40, C01G 53/00, C09D 5/08...

Značky: stabilní, termicky, vysoce, pigment, antikorozními, účinky, žlutozelený

Text:

...skel.Obsah niklu v cyklo-tetrafosforečnsnu je jenom 27,1 hmot. t a k přípravě lze využít i odpadů z katalyzátorñ na bázi sloučenin niklu. Fosforečná surovina může být i v podobě méně kvalitní (extrakční) a zředěné kyseliny fosforečné. Produkt c-Ni 2 P 4012 pak obsahuje fosforečnou složku v podobě tetrafosforečnanových cyklů, tvořených čtyřmi navzájom svázanýmitetraedry (-P 04-). Jde o velmi stabilní anionty, které jsou pak hlavními...

Způsob výroby vysoce savé sorpční textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 259155

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šarlejová Jana, Prudilová Marcela, Kučera František

MPK: D04H 1/58, D04H 1/44

Značky: výroby, savé, způsob, vysoce, sorpční, textilie

Text:

...vtlačuja koloidní roztok supersorbentu zapůsobení tlakb 50 až 500 N.cm 1, načež se vlákenný útvar usuší.Dávkování koloidního roztoku aupersorbentu se provádí ze zásobníku přímo do svěru válců, přičemž se hladina koloidního roztoku udržuje na konetantní výši.Zařízení, v němž se provádí způsob výroby vysoce savévsorpční textílie, je znázorněno na obrázku. Koloidní roztokauperaorbentu se přivede do zásobníku 1, kde je promícháván . lopatkami...

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258552

Dátum: 16.08.1988

Autori: Čermák Ján, Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav, Kvíčalová Magdalena

MPK: C08F 238/00, C08F 236/20

Značky: uhlovodíku, nenasycených, oligomerních, způsob, vysoce, výroby

Text:

...nebo jeden bidentátní a jeden monodentátní ligand, přičemž ligandy jsou nenasycené uhlovodíky nebo alkyl či arylfosfiny nebo alkyl či arylfosfity nebo veškeré vzájemné kombinace těchto liqandů, neho je možné použít dvouslož~ kový katalytický systém, jehož jednou složkou je komplex niklu V nulovém oxidačnim stupni s uhlovodíkovými ligandy a druhou složkou organický alkyl či arylfosfin nebo alkyl či aryl 3 258552fosfit nebo je možné použít...

Způsob výroby oligomerních vysoce nenasycených cyklických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258551

Dátum: 16.08.1988

Autori: Čermák Ján, Chvalovský Václav Člen Korespondent Čsav

MPK: C08F 238/00, C08F 236/20

Značky: výroby, cyklických, způsob, oligomerních, uhlovodíku, vysoce, nenasycených

Text:

...reakční nádoby bylo v atmosféře dusíku naváženo 3,8 g tetrakis(trifenylfosfin)niklu a poté bylo ve vakuu řádově 102 Pa postupně přidestilováno 200 ml suchého toluenu, 14,4 g propadienu a 7,2 g propinu. Reakční nádoba byla uzavřena a poté umístěns do termostatu vyhřátého na 70 °C, kde byla ponechána za míchání magnetickým michadlem 22 h. Po oddestilování toluenu bylo získáno 21,2 g směsi produktů obsahující 17 uhlovodíků sumárního vzorce(c 3...

Způsob fluidního katalytického krakování vysoce koksovatelné uhlovodíkové suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257282

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vickers Anthony, Thompson Gregory, Lengemann Robert, Mott Raymond

MPK: C10G 11/18

Značky: katalytického, koksovatelné, vysoce, uhlovodíkové, fluidního, způsob, suroviny, krakování

Text:

...míře odstraněn, se označujejako regenerovanýRychlost konverze nástřikové suroviny v reakční zóně se kontroluje regulaci teploty,aktivity katalyzátnru a množství tohoto katalyzátoru (to znamená poměrem katalyzátoru a oleje) v této zóně. Nejběžnější metodou regulování teploty je regulace rychlosti recirkulace katalyzátoru z regenerační zóny do reakční zóny, kterou se současně dosahuje zvýšení poměru katalyzátoru a oleje. Jinými slovy řečeno,...

Samonasávací stupeň čerpadla chladicího okruhu vysoce přeplňovaných spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256303

Dátum: 15.04.1988

Autor: Žítek Eduard

MPK: F04D 9/02

Značky: vysoce, čerpadla, motorů, stupeň, spalovacích, chladicího, preplňovaných, samonasávací, okruhu

Text:

...motoru a v počátku nasávacího potrubí je umístěna zpětná klapka sacího koše.Výhodou tohoto provedení samonasávacího stupně čerpadla je především možnost zahlcení čerpadla vodou ještě před vlastním startem motoru, což umožňuje využití vzduchovêho hospodářství spalovacího motoru používaného např. pro start, nebo k ovládání jiných ústrojí. V tomto případě nedochází k běhu čerpadla naprázdno. Po startu se zařízení samoěinně vypne a závislé...

Zařízení pro kontrolu přesnosti měřidla objemu vysoce viskózních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255826

Dátum: 15.03.1988

Autori: Pokorný Pavel, Král Ladislav

MPK: G01F 25/00

Značky: zařízení, vysoce, měřidla, kapalin, viskózních, objemu, kontrolu, presnosti

Text:

...g a hledítka lg po rysku gl tvoří konstatní objem V konst, který zůstává při každém měření neměnný a neovlivňuje přesnost měření. Rozdíl celkového objemu odměrného prostoru V celk a konstantního neměřeněho objemu V konst tvoří měřený objem V měř.Měřený objem V měř je proměnný ale zvolené hodnoty kontrolovaného množství zkušební kapaliny a je dán zdvihem pístu lg ve válcove nádobě gg odměrného válce g.Celé zařízení je umístěno v prvním...

Pracovní komora zonální aparatury pro zpracování vysoce čistého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239969

Dátum: 01.02.1988

Autori: Oehák Jaroslav, Malec Václav

MPK: H01L 21/324

Značky: čistého, aparatury, vysoce, zonální, pracovní, komora, zpracování, materiálů

Text:

...Pracovní prostor g je na horní a epodní straně otevřen kruhovými průchozími otvory 1, kterýmipři tavení prochází zpracovávaný ingot. Boční stěny bloku l opatřené otvorom 1 pro průchodku a otvorem 5 proprůzor jsou jemně opracované. Dále je blok l opatřen vnějšími kruhovými ohladícími drážkami §, umístěnými okolo průchozích otvorů 1. V rozích bloku l jsou podél jeho hran vytvořeny svislé chladící kanálky 2,které jsou prostřednictvím...

Způsob výroby vysoce aktivních biologicky účinných sloučenin imobilizovaných na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 253971

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čoupek Jiří, Smalla Kornelia, Turková Jaroslava, Willhardt Ingo, Hermann Peter

MPK: C12N 11/08

Značky: aktivních, sloučenin, imobilizovaných, způsob, účinných, nosiči, výroby, vysoce, biologicky

Text:

...atd.).Některé typy jsou nevýhodné,protože nesou ionogenni funkční skupiny,jiné se vyznačují silnými nespecifickými sorpčními vlastnostmi pro bí 1 koviny.Jiné pak mají nedostatečnou mechanickou,hydrolytickou,mikrobiální nebo termickou stabilitu či nevhodnou distribuci velikosti.pőrů.Tím se značná zužuje okŕuh jejich použití.Homogenní hy drofilní nosiče polýsacharidového typu...

Nosná deska pro přesně opracování tenkých vysoce planparalelních elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243097

Dátum: 15.11.1987

Autor: Jasovský František

MPK: B28D 5/00

Značky: nosná, elementů, tenkých, deska, planparalelních, přesné, opracování, vysoce

Text:

...nikterak kriticke, je však výhodné,.blíží-li se .šířce, rýhy. Ani tvar, rýhy není ni. jak rozhodující, výhodné jsou rýhy pravoúhlého průřezu.Výhoda nosné desky podle vynálezu tkví v tomgže na. ní vznikají tmelící plošky, na nichž tahy tuhnoucího tmele jsou minimální a i vrstva tmele se pohybuje jen kolem 0,5 m a navíc je umožněno i přesné natmelení opracovávaných elementů co do planparalelity pod 1 um, čehož u plné nosné desky nelze...

Způsob přípravy vysoce čistého 1-naftolu ze surového naftolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238042

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maxa Milan, Šauli Vladimír

MPK: C07C 37/74

Značky: surového, 1-naftolu, vysoce, čistého, přípravy, způsob, naftolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém přípravy čistého 1-naftolu ze surového naftolu, který se připraví sulfonací naftalenu kyselinou chlorsulfonovou a následným alkalickým tavením získaného naftalensulfonanu s hydroxidem alkalického kovu a který vedle 1-naftolu obsahuje více než 4 % 2-naftolu. Řešení podle vynálezu spočívá v tom, že se 1-naftol od ostatních složek v surovém naftolu oddělí rektifikací na náplni z kovové tkaniny při tlaku 150 až 15 000 Pa. S...

Vysoce porézní elektroda pro alkalické elektrolyzéry vody a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241504

Dátum: 15.09.1987

Autori: Seubert Jürgen, Stoll Kurt, Thomas Herbert

MPK: C25B 11/10

Značky: způsob, alkalické, elektroda, porézní, vysoce, výroby, její, elektrolyzéry

Text:

...karbonylu niklu roztokem titanylsulfátu probíhá při neustálém míchání, aby nastalo dokonalé promíšení práškového niklu roztoku. Po vysušení karbonylu niklu se prášek k dosažení potřebné makropórovitosti a objemové pôrovitosti smíchá se 4 g solného plniva NazCO 3,zrnění 50 až 75 m., potom se práškem naplní forma s vnitřním průměrem 40 mm, povrch se zarovná, prášek se lisuje předběžně za studena při tlaku 32 MPa a po ohřátí ve vzduchu...

Způsob výroby vysoce čistého grafitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240614

Dátum: 15.09.1987

Autor: Tóth Erzsébet

MPK: C01B 31/04

Značky: vysoce, grafitu, čistého, výroby, způsob

Text:

...loułení meziproduktu 5 až 15 96 roztokom kyseliny sírová a filtrecí se prevode alkalické fixace meziproduktu roztokom hydroxidu sodného za účelom rozpuětění hydrolyticky vyloučené wseliny křemíčité, načež se provede filtrace a druhé kyselé loužení 0,5 až 3 roztokom Iqaeliny sírová. Potom se znovu prevode filtr-see a produkt se promyje vodou do neutrtlní reakce s vysuěíuVýhodou způsobu podle vynálezu je, že se jím získá produkt čistoty až...

Způsob přípravy vysoce polymerní chromosomální deoxyribonukleové kyseliny značené uniformně radioizotopem .sup.14.n.C

Načítavanie...

Číslo patentu: 240392

Dátum: 15.08.1987

Autori: Gheorghiu Mihnea, Holeeek Jaroslav, Fiala Zdenik, Boeek Vladimír

MPK: C12R 1/89

Značky: deoxyribonukleové, značené, kyseliny, chromosomální, sup.14.n.c, vysoce, polymerní, radioizotopem, způsob, přípravy, uniformně

Text:

...speciálního druhu a kmene mikroorganismů.D izolace DNA ze sinic byla popsárxa pouze obecně z neraclioalçtivního materiálu a jen u. některých vybraných kmenů.Příprava vysocepolymerní DNA značené radioizotopem 140 ze sinice rodu Synechococcus má některé specifické zvláštnosti,které nebyly dosud řešeny. V návrhu technologického postupu je nutno je mít na zřeteli.Výše uvedený stav je řešen komplexním způsobem juřípravy vysoce polymerní...

Zonální aparatura pro zpracování vysoce čistého materiálu, zejména křemíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239071

Dátum: 01.06.1987

Autor: Petržela Jan

MPK: C30B 13/32, C30B 13/00

Značky: zejména, materiálů, zonální, aparatúra, zpracování, čistého, křemíku, vysoce

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je snížení rozměrnosti a hmotnosti dosud používaných zonálních aparatur. Tohoto účelu je dosaženo zonální aparaturou, sestávající z pracovní komory, přilehlých manipulačních komor s proměnnou pracovní délkou dvou pohyblivých suportů s mechanismem rotace, držáků ingotu a nosné aparatury, kde pracovní komora, horní i spodní suport manipulačních měchových komor jsou posuvně uloženy na společném vedeni, přičemž dráhy posuvu pracovní komory a...

Způsob výroby vysoce aromatického produktu zušlechtění uhlí podobného smole

Načítavanie...

Číslo patentu: 238614

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koch Karl Heinz, Omran Jafar

MPK: C10G 1/04

Značky: aromatického, smole, výroby, podobného, uhlí, zušlechtění, produktů, vysoce, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vysoce aromatického produktu zušlechtění uhlí, podobného smole, především rozemletého uhlí nebo podobné uhlíkaté sloučeniny do roztoku s aromatickými rozpouštědly za zvýšené teploty, jehož podstata spočívá v tom, že se 20 až 50 hmot. dílů této pevné látky převede do roztoku za použití 30 až 80 hmot. dílů směsi aromátů pocházejících z uhlí, se střední teplotou varu vyšší než 350 °C, během 1 až 3 hodin při teplotě v...

Čidlo pro sledování teplotních změn provázející chemické reakce vysoce korozivních a abrazivních médií za zvýšeného tlaku a teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242763

Dátum: 15.05.1987

Autor: 1ubek Ján

MPK: G01K 1/10

Značky: reakce, vysoce, změn, médií, sledování, tlaku, korozivních, abrazivních, teploty, teplotních, čidlo, provázející, chemické, zvýšeného

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že teploměrné čidlo, platinový keramický odporový teploměr. je umístěný přímo v louženém rmutu v tlakovém prostoru autoklávu, případně potrubí, a to tak, že není použito teploměrné jímky, ani jiné ochrany vlastního čídla, přičemž tlak v měřeném prostoru je zachycován tlakovou elektrickou průchodkou, jejímž prostřednictvím jsou vyvedeny vývody odporového teploměru mimo...

Vulkanizovatelná kaučuková vysoce ztužená směs na bázi krátkých, chemicky upravených celulózových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 237729

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vaš Karel, Podešva Milan, Krejcar Miloš

MPK: C08L 1/02, C08L 23/16, C08L 11/00...

Značky: upravených, vulkanizovatelná, směs, celulózových, krátkých, chemicky, vysoce, ztužená, vláken, kaučuková, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vulkanizovatelná, kaučuková, vysoce ztužená směs na bázi chemicky upravených celulózových vláken, obsahující kaučuk butadienový nebo jeho kopolymer se styrenem nebo akrylonitrilem, blend NBR/PVC, kaučuk polyizoprenový, butylkaučuk, halogenovaný butylkaučuk, regenerovaný kaučuk, vulkanizační činidla, přísady a plniva i další gumárenské přísady, vyznačená tím, že obsahuje na 100 hmotnostních dílů kaučuku 5 až 70 hmotnostních dílů celulózových...

Způsob stabilizace vysoce citlivých fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239604

Dátum: 16.03.1987

Autori: Révus Miloš, Kotek Jioí, Baxa Jozef, Koš?álik Milan

MPK: G03C 1/34, G03C 1/30

Značky: stabilizace, citlivých, způsob, vysoce, fotografických, emulzí

Text:

...kg emulze obsahující 45 g Ag. Emulze se spolu se želatinovou ochrannou vrstvou, obsahující obvyklé přísady a 3,5 ml 5 vodného roztoku 2-hydroxy-4,6-dichlor-1,3,5-triazinu, polije na triacetátovou podložku. Pořízené senzitogramy se vyvolaji podle ČSN 66 6403.Jako srovnávacích zkoušek se použije tatáž panchromaticky sensibilizovaná emulzeah neobsahujíci roztok sodné soli 2-hydroxy-4,6-dichlor-1,3,5-triazinu a roztok laurylalkoholu kondenzovaného...

Vysoce účinné Cu-katalyzátory urychlující některé nukleofilní substituce aromatických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249378

Dátum: 12.03.1987

Autori: Horyna Jaroslav, Šlosar Petr, Král Tomáš

MPK: B01J 23/72

Značky: vysoce, nukleofilní, aromatických, některé, cu-katalyzátory, substituce, sloučenin, urychlující, účinné

Text:

...nebo Sandmayerovy. S výhodou lze připravovat nové katalyzátory například z odpadních kataly 3 249378zátorů dehydrogenační výroby acetaldehydu.Cu-katalyzátory podle tohoto vynálezu mají významné přednosti V porovnání s dosud používanou elementární mědí, jejími slitinami a sloučeninami mědi. Hlavní výhody jsouměč a její sloučeniny jsou u nových katalyzátorů rozptýleny na rozměrném povrchu porézníhokřemičitého nosiče, přičemž i povrch vnitřních...

Způsob výroby vysoce čistého isobutenu dehydratací terciárního butanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232745

Dátum: 15.01.1987

Autori: Greving Bernd, Balke Heinrich, Obenaus Fritz, Scholz Bernhard

MPK: C07C 11/09

Značky: isobutenu, způsob, butanolu, vysoce, terciárního, čistého, výroby, dehydrataci

Zhrnutie / Anotácia:

Pro výrobu isobutenu dehydratací terciárního butylalkoholu se terciární butylalkohol dehydratuje ve vodném roztoku, obsahujícím 40 až 90 % hmotnostních terciárního butylalkoholu, v homogenní a kapalné fázi na silně kyselé iontoměničové pryskyřici, uspořádané v pevném loži, při teplotě 80 až 150 °C a tlaku 0,5 až 2,5 MPa. Homogenní kapalná reakční směs se potom frakcionuje v destilační části, od reakčního prostoru oddělené, přičemž se oddělí...