Patenty so značkou «výškově»

Výškové záchranné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20203

Dátum: 25.07.2012

Autori: Renton Julian Elwyn, Nott Peter Thomas Mence

MPK: A62B 35/00, A62B 1/14, A62B 1/16...

Značky: zariadenie, záchranné, výškově

Text:

...a navinutá na bubon namontovaný kvôli otáčaniu. Bubon sa pridržiava v prvej polohe pomocou západky pôsobiace priamo na bubon voči držiaku. V prípade osoby, ktorej pád sa zastavil, zastavovacie sily sa prenášajú na spúšťaciu šnúru navinutú na bubon. Aby sa inicioval zostup osoby, západka sa presunie do druhej polohy preč od bubna, čo dovolí bubnu otáčať sa. Otáčanie bubna reguluje rýchlosť regulujúci prostriedok tak, že osoba sa spúšťa...

Únikové a záchranné zariadenie pre výškové objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6121

Dátum: 03.05.2012

Autori: Vika Konštantín, Viková Regina, Vika Lucius, Viková Patrícia

MPK: B66B 11/00, A62B 1/14

Značky: výškově, únikové, objekty, záchranné, zariadenie

Text:

...profilu 1 môže byť upevnený na plochej alebo šikmej streche s prístupovou plošinou. Môže plynulo prechádzať z vodorovného smeru vedenia postupne do šikmého až do zvislého smeru vedenia.Pomocou týchto vodiacich profilov i môžu byť pospájané alebo poprepájané vodorovne alebo šikmo, prípadne zvislo okolité blízke výškové budovy, konštrukcie alebo veže.Ukončenie vodiaceho profilu l ako vodiacej tyče alebo vodiacej rúry môže byť plynulým prechodom...

Zariadenie na výškové nastavenie detského sedadla a teleskopicky nastaviteľná nožná opora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8790

Dátum: 25.06.2004

Autor: Refsum Bjorn

MPK: B62B 9/12, F16B 7/10

Značky: opora, teleskopický, nožná, zariadenie, sedadla, výškově, detského, nastavenie, nastaviteľná

Text:

...bezpečnosti je výhodné, ak je nožička 2 vybavená trecou vzorkou 7, ako sú drážky alebo zúbky, ktoré zvyšujú trenie vzhľadom na trecí prvok 5, ktorý môže byť vyrobený z elastického materiálu, ktorý je prispôsobený vzhľadom ku trecej vzorke. Trecí prvok 5 môže byť ztvrdého materiálu, ako je plast, a môže mat protiľahlú vzorku zapadajúcu do trecej vzorky 7 na nožičke 2, takže blokovacie zariadenie 1 potom znesie veľ kú záťaž, ak je pevne...

Zariadenie na výškové nastavenie stola

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4115

Dátum: 11.06.2004

Autori: Scherrer Kurt, Schärer Alexander

MPK: A47B 9/00

Značky: výškově, nastavenie, zariadenie, stola

Text:

...EP O 283 103 A 1 (Technisch Handels- en Adviesbureau) opisuje nohu stola na výškovo prestavateľný stôl s najmenej dvomi, v podstate vedľa seba usporiadanými nohami stola V tvare L. Nohy stola zahŕňajú dva navzájom nastaviteľné úseky,z ktorých je horný upevnený na doske stola. a spodný obsahuje puzdro vretena, ktoré spolupôsobí s vretenom v hornom úseku. Elektrický pohon je držaný V spodnom úseku nohy stola, ale posuvne, a je voľne...

Vretenové zariadenie na výškové prestavovanie koľajových polí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 928

Dátum: 15.11.2003

Autori: Pieringer Arnold, Wirtz Heinz-peter

MPK: E01B 29/00, E01B 1/00

Značky: výškově, prestavovanie, zariadenie, vretenové, koľajových, polí

Text:

...l sa opiera vreteno 3 na výškové prestavovanie, na ktorom je vedená predlžená matica 4. Pootočenim vretena, napriklad pomocou jeho šesťhrannej hlavy j, dôjde k výškovému prestaveniu tejto predlženej matice, na ktorej je cez kĺbové zariadenie Q pripevnená Vodorovná Vretenová doska Z. Na tejto vodorovnej vretenovej doske sú priečne posuvne uložené sane 3, zahrnujúce rebrovú dosku 2 s upínacím hákom lg a bežnú skrutkovú svorku ll pre pätu...

Zariadenie na výškové nastavovanie upínacej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281102

Dátum: 12.03.1999

Autori: Forejt Jiří, Elleder Pavel

MPK: B29C 47/08, B30B 11/22

Značky: zariadenie, upínacej, dosky, výškově, nastavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie na výškové nastavovanie upínacej dosky (1) formy v parnej komore (3) vulkanizačného lisu, v ktorom je medzi hornou a/alebo dolnou časťou parnej komory (3) a upínacou doskou (1) formy situovaná skupina hydraulických valcov (2).

Vodivá podložka pro výměnné a výškově stavitelné elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 270701

Dátum: 12.07.1990

Autori: Běhounek Josef, Fidranský Zdeněk, Voborník Vojtěch, Šilhavý Lexa

MPK: B23K 11/30

Značky: vodivá, podložka, výměnné, výškově, stavitelné, elektrody

Text:

...podložky. Další podstatou vynálezu je. že v drážce pro jednu výměnnou stavitelnou eiektrodu pätuěí jedna stranová upínací lišta průřezu prdvoúlzlého lichoběžnlka. V dráäce pro dvě výměnné stavitelné elektrody přísluší jedne etředová upínaci lišta průřezu rovnoramenného lichoběžníka.Výhody doeažené vynálezem epočivají zejména v tom. že není nutno tak často odetrañovat vtlsky, protože nerovnosti lze vyrovnáva etavltelnýml ĺrouby. Dále. že zcela...

Výškově přestavitelné hrncové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 270223

Dátum: 13.06.1990

Autori: Graeve Manfred, Brauer Hans-martin

MPK: E01D 19/04

Značky: přestavitelné, hrncové, ložisko, výškově

Text:

...stěny Z hrncového pouzdra.Na obr. 2 jsou patrny rozevřené dutiny 2 vložky.2 bočního pohledu na obr.3 je zrejmé, že vložka je opatřena vroubky gg, které dosahují jen asi do 2/3 až 3/A celkové výšky vložky, přičemž horní proužek gg zůstává rovný a není opatřen vroubky. Jak vyplývá z obr. 4, dovnítř směřující vroubky gg se svými vrcholovými oblastmi vzájemné dotýkají, aniž by byly spolu spojeny. Horní proužek gl bez vroubků vytváří prakticky...

Výškově přestavitelná odstíňovací stěna pro hlubinné doly

Načítavanie...

Číslo patentu: 269958

Dátum: 14.05.1990

Autori: Seeberger Klaus, Wojaczek Egon, Stradtmann Wolfgang

MPK: E21F 15/04

Značky: odstíňovací, hlubinné, prestaviteľná, stěna, výškově

Text:

...je ve své šířco opatřen patkou g, která má ve sv( střední oblasti uložení g pro stojku g. V tomto místě se opírá dvojltá hydraulická teleskopické stojka g. Jo opřena proti nežádoucímu vychýlení.vnější horní díl stěny g je na své celé délce opatřen homi doskou 1. která na své Spodní straně mezi oběma stranovýrnl ohraničeními tohoto dílu g má uložení horní části stojky g. Do této hor ní části je přlpojena hlavice hydraulické stojky g a to...

Zařízení pro stabilizaci otočného výškově přestavitelného závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267843

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mergl Zdeněk, Žák Antonín

MPK: B24C 9/00

Značky: přestavitelného, stabilizaci, závěsu, výškově, otočného, zařízení

Text:

...závěsu zvedacího ústrojí pojezdovč znvčšenéhc na dráze. Podstatou je, že zvedací ústrojí má na sobě uýevněn rám, ze kterého vystupují proti vodicímu včnci upevnčnćm na závěsu vodicí kladky. Rám je opatřen epčrnýni válečky přilćhajícímí k dráze.Vodicí kladky přenesou boční síly od možného kyvu závčsu zprostředkovaně vcdicím vłncem. Válcovitý obvod včnce umožňuje závčsu rotovat ve zvednuté poloze a být při tcm zajiššaván vodicími...

Zařízení pro utěsnění otočně výškově přestavitelného závěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267842

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žák Antonín, Mergl Zdeněk

MPK: B24C 9/00

Značky: závěsu, utěsnění, zařízení, otočné, přestavitelného, výškově

Text:

...klndkäm upevněuých naOpatřením protilehlých pák rozevíracíní klíny je zaručen odklon chlopni štřrłiny cd závěsu. Vzniklá mezera je pak tčsnšna jak vlastní plochou rozevíracího klínu tak L tčenicími chlopnčmi upevnänými na páce. Upevnřním jak klínú tak 1 Lěsnicích chlopni na protilehlých pákách opatřených rozevíracími kladkami eněřujícími proti tulíři na závčsu se dosáhne příklonění klínů a těsnicích chlopní k závěeu ve zvednutć pcloze závčsu....

Zařízení pro výškové přestavování sedadla experimentálního divadelního studia

Načítavanie...

Číslo patentu: 265587

Dátum: 13.10.1989

Autori: Rauner Jan, Vacík Petr

MPK: A47C 1/124

Značky: studia, experimentálního, výškově, zařízení, přestavování, sedadla, divadelního

Text:

...pohybového šroubu a je volně zasunovatelný do dutého držáku. K horní části dutého držáku, těsně pod víkem montážního otvoru, vytvořeného v horní desce zvedacího stolu, je připevněn poháněcí motor a ložiskové těleso převodu poháněcího motoru.Přínosem zařízení podle vynálezu je jeho snądná přístupnost montážním otvorem v horní desce zvedacího stolu bez nutnosti demontáže jednotlivých sedadel ze sestavy experimentálníhoZařízení pro výškové...

Způsob stavby výškové budovy s tuhým roštem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261357

Dátum: 10.02.1989

Autor: Beneš Teodor

MPK: E04B 1/35

Značky: roštem, výškově, stavby, budovy, tuhým, způsob

Text:

...budov podle vynálezu je jako příkled sohematicky postupně znázorněn na přiloženém výkresu,kde obr. 1 znázorňuje výztužnou vertikální ncsnou konstrukoi budovy jako jádro ze železobetonu,spojené se zákledem,do základu ukotvené sloupy skeletu spodní části z ocelových trub a smontovanou příhradovou konstrukcí nosiče bednění,obr. 2 znázorňuje výztužnou vertikální nosnou konstrukcíbudovy s tuhýmpprostorovým roštem,vybetonovaným na nosiči...

Transportné zariadenie pre výškové prevýšenie s automatickým vyprazdňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 260756

Dátum: 12.01.1989

Autori: Švída Marián, Vlčko Miroslav, Frischer Peter

MPK: B22C 5/16, B22D 41/06

Značky: výškově, výprazdňováním, automatickým, transportné, prevýšenie, zariadenie

Text:

...odstraňuje transportné zariadenie pre výškové prevýšenia s automatickým vyprázdňovaním podľa v-ynalezu,ktorého podstata spočíva v tom, že z pevného vedenia, ktoré vedie vozík skipu, je odklonená odvaiovacia kladičková dráha, .ktorá umožňuje plynulé otváranie a zatváranie oďklápaciehvo dna vozíka skipu, pohybujúceho sa medzi miestom prísuénu materiálu a jeho odsunu pomocou kladkostroja.Hlavné výhody trnansportneho zariadenia xpre výškové...

Výškově přestavitelné miskové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258475

Dátum: 16.08.1988

Autori: Beyer Erwin, Bayer Karl, Andrä Hans-peter, Andra Wolfhard

MPK: E01D 19/04

Značky: výškově, přestavitelné, ložisko, miskové

Text:

...rovnoměrně působit na celou výšku štěrbiny, případně přitlačovat těsnicí jazýček v celé jeho výšce na vnitřní stěnu misky.V radiálním směru pružná vložka může být vytvořena například v půdorysu zvlněným pâskem z pružinové oceli, který se vloží do štěrbiny a rozepře ji o určitou hotnotu. Při montáži deformovatslné desky do misky-prostřednictvím stahovadla se toto rozepření ve směru šířky258475 4 štěrbiny pružne deformovatelné vložky nsvrátí...

Výškově přestavitelné ložisko pro přenášení a zdvihání, případně spouštění těžkých břemen staveb, zejména mostních staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 257786

Dátum: 15.06.1988

Autori: Andrä Wolfhart, Beyer Erwin, Lohmann Manfred, Bayer Karl, Andrä Hans-peter

MPK: E01D 19/04

Značky: přenášení, břemen, staveb, mostních, spouštění, výškově, zejména, ložisko, zdvíhaní, případně, těžkých, přestavitelné

Text:

...tlakové prostředí, vyüsťujícím ze dna nádržky.Řešení podle vynálezu překomává všechny wpotí-že, které se vyskytovąly u až dosud známých a výše popsaných výškově pñestavitelných ložisek daného. provedení. Není zde již třeba membránový měchýř z ohebné, přípladně pružné. hmoty, a DDOÍO odp-adajístakovou membránou spojené nebo vytváření-í obtíže. Daným řešením se odstraní i podobný, avšak se dnem nádržky pev-ně spo Gjený membranový prvek, ktery...

Zařízení pro výškové přestavování silového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246845

Dátum: 01.03.1988

Autor: Thiel Jioí

MPK: F15B 9/02

Značky: výškově, zařízení, přestavování, válce, silového

Text:

...obr. 2 sviąlý osový řez válcem a přestavným úetrojím v místě A-A z obr. l obr. 3 řez válcem a přestavným ústrojím při přestavování a odlehčeném břemeni. přičemž šípkami je v obr. 2 a obr. 3 znázorněnpřívod tlakového vzduchu do válce obr. 4 a obr. 5 pohled na dvě rüzná provedení vymezovací deetičky. Noený rám l je opatřen výřezem g, v jehož dnu je Vytvořeno zahloubení 1, do něhož je výstupkem A uložena vymezovací deetička 5. Závěsný čep je...

Závěsný výškově nastavitelný balkonový stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237368

Dátum: 01.08.1987

Autori: Šafková Miroslava, Šafková Ludmila, Tetour Zdeněk

MPK: A47B 5/00

Značky: výškově, stolek, balkonový, nastavitelný, závěsný

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je úspora hmot a práce při výrobě stolku a úspora místa u uživatele. Uvedeného účelu se dosáhne stolkem sestávajícího ze dvou trubkových stojin tvaru písmene J s nasunutým kotvicím prvkem se stavěcím šroubem, ke kterému je kloubově připevněn prvek nesoucí stolní desku.

Zariadenie na mechanické presúvanie plošných dielcov zo stohového usporiadania, tolerujúce jednostranné výškové diferencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 250828

Dátum: 14.05.1987

Autori: Homola Ján, Mekyňa Vladimír

MPK: B65G 59/02

Značky: tolerujúce, presúvanie, zariadenie, stohového, dielcov, diferencie, usporiadania, plošných, výškově, jednostranně, mechanické

Text:

...g so zubami naráža na vymedzovací čap 1, zasüva ho, čím zvyšuje predpätie pružiny Q s nastavovacou skrutkou. Pootáčaním dvojramennej páky lg sa zároveň zabezpečí dosadnutie zasúvacích líšt gg na zasúvaný dielec 33 v stohu na zdvižnej plošine 31. Dvojramennej páke lg pevne spojenej so zdvižným ramenom ii, umožňujú pootočenie bez ďalších vertikálnych zmien polohy zasüvacích líšt gg, vybranie lg pre voľný chod vo zdvižných tiahlach lg. Počas...

Zařízení pro vyřazování výškově přesahujících lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 250815

Dátum: 14.05.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B67C 1/16

Značky: výškově, vyřazování, zařízení, lahví, přesahujících

Text:

...účinků na lahve, s čímž úzce souvisí hlučnost zařízení.Tvar výřezu lze přizpůsobit požadavkům na stabilitu lahve ve směru pohybu dopravniho pásu při respektování vlivu součinitele smykového tření mezi hrdlem vyšší lahvea materiálem vyřazovací lišta i drsnosti jejího výřezu.Na výkresoch je schematícky znázorněn přiklad provedení zařízení,pro vyřazováni výškově přesahujících lahví podle vynálezu, na obr. 1 v nárysu, na obr. 2 v...

Zařízení pro výškové vedení ořezávačů chrástu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237278

Dátum: 01.05.1987

Autori: Hajšo Štefan, Haken Jiří, Záviška Zdislav

MPK: A01D 23/02

Značky: zařízení, výškově, chrástu, ořezávačů, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro kvalitní výškové navádění ořezávacího nože při vyšších pracovních rychlostech. Kotoučový hmatač je opatřen ráfkem, na který doléhá alespoň jedna vodicí kladka, jíž je opatřena konzola, spojená se slupicí ořezávacího nože. Slupice je uložena v loži vodicího ramene kotoučového hmatače.

Skládací, výškové nastavitelný stolek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239671

Dátum: 13.03.1987

Autori: Kisfaludy Lajos, Vilcsek Edde

MPK: A47B 3/00

Značky: nastavitelný, stolek, skládací, výškově

Text:

...oaaunuta prodlužovací tyč, ke která je na hornim konci klouhově připevněn tyčový kotvicí prvek, připojudící stolní desku, a nohy jsou spojeny tyčovým prvkem.Výhody ekládacího, výłkově naetavitelnćho etolku spočtvoái nejen v Jednoduché výrobě a v tom, že je snadno elołiteląý. ale i v tom, le ee dá snadno rozlollt e JednotliváPłíklednć provedení eklddaciho, výäkovä neetovitelnóho evtolku podle vynález je echemoticky znázornäno ne připojenám...

Výškově rektifikovatelná konzola

Načítavanie...

Číslo patentu: 247610

Dátum: 15.01.1987

Autor: Krčmář Jiří

MPK: E04G 17/16

Značky: konzola, výškově, rektifikovatelná

Text:

...Na témže konci konzoly, avšak na protiv lehlé straně, v části, která je zatěžovaoí silou odtahována od nosného sloupu, je konzola opatřena tahovým záchytem, jenž zabraňuje sklopení konzoly ve směru působicí síly.Bezpečné uchycení a zajištění konzoly proti skluzu po nosném sloupu je docíleno třením tvarovaněho, úkosového plechu, zatlačovaného k profilu nosného sloupu silou vyvozenou tlakemKolmé zatlačování úkosového plechu k profilu zajištuje...

Zařízení pro seřízení projektoru a výškové indikace seřizovacích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230189

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kýzl Vladimír, Wais Stanislav, Miletín Jiří

MPK: B23Q 15/20, G03B 5/04

Značky: zařízení, přístrojů, projektoru, výškově, indikace, seřízení, seřizovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů a pro vícevřetenové soustružnické automaty. Účelem vynálezu je zpřesnění a zrychlení nastavení projektoru, včetně osvětlovače a přesné nastavení výškové indikace břitu nástroje ve dvou konstantních alternativních polohách. Podstatou vynálezu je, že tubus projektoru (2) je upevněn ve svěrné objímce (4). Maticí (3), která je umístěna na vrchní části tělesa...

Diaľkové výškové ovládanie horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226117

Dátum: 15.04.1986

Autor: Kalvoda Vladimír

Značky: ovládanie, výškově, diaľkové, horáka

Zhrnutie / Anotácia:

Diaľkové výškové ovládanie horáka páliaceho zariadenia na tepeľné delenie materiálov, kde horák je osadený na vodiacej lište páliaceho zariadenia v držiaku ovládanom diaľkove ovládacou skrutkou na ráme páliaceho zariadenia, vyznačené tým, že vo valci (1) uchytenom na vodiacu lištu (3) páliaceho zariadenia nosičom (2) je piest (4) s piestnou tyčou (7) prechádzajúcou cez pružinu (8) a ukončenou držiakom (9) horáka (10) a v ovládacom valci (11)...

Výškově stavitelná podpěra pro soustavu k zásobování strojů taveninou na odstředivé lití trubkových těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 225109

Dátum: 15.02.1986

Autor: Fort Pierre Henri Marie

Značky: podpera, trubkových, taveninou, strojů, soustavu, lití, těles, odstředivé, stavitelná, zásobování, výškově

Zhrnutie / Anotácia:

Výškově stavitelná podpěra pro soustavu k zásobování taveninou strojů na odstředivé lití trubkových těles, obsahující dva licí žlábky, jejichž zadní konce s výtokovými otvory jsou neseny týmž vozíkem, pohyblivým posuvně kolmo k těmto licím žlábkům, vyznačující se tím, že obsahuje podpěrnou plošinu (30) pro podepření obou výtokových otvorů, uloženou na vozíku (24) prostřednictvím jediného výškově stavitelného zařízení (32), umístěného mezi oběma...

Zařízení pro výškové ustavení otiskovací hlavičky bodových tiskáren

Načítavanie...

Číslo patentu: 221623

Dátum: 15.05.1985

Autori: Chlubný Eduard, Krebs Miloslav

Značky: bodových, otiskovací, tiskáren, výškově, hlavičky, zařízení, ustavení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, kterým se výškově ustavuje otiskovací hlavičky bodových tiskáren vůči otiskovacímu válci. Zařízením se velmi jednoduchým způsobem provádí výškové ustavení otiskovací hlavičky prostřednictvím jednoduchého uspořádání. Současně s tím se nastavuje i kolmé nastavení otiskovací hlavičky proti ose otiskovacího válce. Jeho podstata spočívá v tom, že dvojice kladek nesoucích nosič otiskovací hlavičky je uložena na excentrických...

Hoblice s výškově přestavitelným nosičem slojového nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 214770

Dátum: 15.09.1984

Autori: Merten Gerhard, Breuer Oswald, Steinkuhl Bernd

Značky: nosičem, výškově, hoblice, slojového, přestavitelným, nože

Zhrnutie / Anotácia:

Hoblice s výškově přestavitelným nosičem slojového nože pomocí stavěcího ústroji, pro podzemní dobývání uhlí a jiných minerálů, vyznačená tím, že stavěcí ústrojí se stává ze šnekového náhonu (17, 18), tvořeného šnekem (18), otočně uloženým na tělesu (10) hoblice a ozubenou tyčí (17), která je v záběru se šnekem (18).

Zařízení pro výškové přestavování vertikálního přepravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216373

Dátum: 01.07.1984

Autori: Štefek Oldřich, Pazdiora Tadeáš, Neužil Josef

Značky: vertikálního, zařízení, přepravníku, výškově, přestavování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výškové přestavování vertikálního přepravníku, navazujícího na svážný rošt, a je vhodný zejména pro přepravu tyčových předmětů kruhového průřezu. Nedostatky existujícího stavu techniky odstraňuje z největší míry zařízení pro výškové přestavování vertikálního přepravníku, který dopravně navazuje na svážný rošt, jenž je na svém náběhovém konci vertikálně přestavován zdvižným zařízením, a podstata vynálezu spočívá v tom, že horní část...

Výškově stavitelný závěs důlní závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 215392

Dátum: 29.02.1984

Autori: Oborný Jan, Barabosz Ondřej, Svoboda Ludvík

Značky: závěs, závesné, stavitelný, dráhy, důlní, výškově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výškově stavitelný závěs důlní závěsové dráhy, zajišťující pevné spojení závěsné dráhy s důlní vyztuží, umožňující pevné spojení závěsné dráhy s důlní výztuží. Výškově stavitelný závěs sestává z tělesa závěsu, opatřeného stavěcím šroubem s jezdcem opatřeným závěsným okem. Výškově stavitelný závěs lze využít i v oborech průmyslu, stavebnictví.