Patenty so značkou «vysílače»

Zapojení vysílače přenosového systému binárních informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270460

Dátum: 13.06.1990

Autor: Ruzha Jaroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: informaci, zapojení, binárních, systému, přenosového, vysílače

Text:

...Lg třetího logíckeho členu łg je spojen se vstupem 33, třetího Invertoru łą, jehož výstup 33, je přes třetí srážecí rezístor 33 a první Zenerwu díodu z 4 napojen na bázi třetího translstoru 33. Emttar třetího tranzístoru gg je spojen s druhou napájecí svorkou E. Kotektor třetího tranststoru g je přlpojen na druhý přenosový výstup g. Výstup i 33 prvního ínvertoru ł 2 je propojen s prvním vstupem A 44 prvního logické ho členu g a současně s...

Zapojení modulu vysílače optopřenosu pro dotykové sondy v CNC systémech k měření na obráběcích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265639

Dátum: 14.11.1989

Autori: Piskač Jaroslav, Tláskal Zdeněk, Steidl Karel, Morávek Miroslav

MPK: G01B 15/00, G01B 15/02, G01B 15/04...

Značky: měření, sondy, systémech, obráběcích, strojích, modulu, vysílače, dotykové, zapojení, optopřenosu

Text:

...dotykové sondy. Výstup ll bloku l generátoru řízeněho krystalem je připojen na první vstup 3 bloku3 tvarovače komunikačních pulsü a současně na první vstup Al bloku A řízení.Funkce zapojení dotykové sondy je následujícívýchozí stav zajišťuje přenos komunikačních pulsů, které přijímač vyhodnotí - signali zuje volnou linku. Napájecím napětím je uveden do činnosti blok l generátor řízený krystalem,pripojený na vstup gł bloku 3 tvarovače...

Zapojení pro úpravu klíčovacího signálu vysílače hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 265370

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kočí Jiří

MPK: H02J 13/00

Značky: zapojení, hromadného, ovládání, klíčovacího, úpravu, vysílače, signálu, dálkového

Text:

...nezávisle na stavu klíčovacího signálu přivedeného od vysílacích automatik,vysí 1 ače. Doba překlopení klopného obvodu musí být nastavena-tak, aby byla kratší než nejmenší možná mezera mezi vysílacími im pulsy přenášeného impulsního povelového kódu a zároveň delší než maximálně možná doba doznívání výkonovéhotőnového proudu ve výkonových gňodech vysílače po odklíčování statického měniče. Zapojení pro úpravu klíčovacího signálu je dále popsáno...

Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260063

Dátum: 15.11.1988

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 29/12

Značky: dálkového, hromadného, ovládání, pracujícího, napětí, sítí, vazební, transformátor, vysokého, vysílače

Text:

...je svisle posuvná,zatímco mezi dolní cívkou vinutí vysokého napětí a cívkou napájecí je umístěno souose další vinutí stínicí a tyto tři cívky jsou pevně spojený s nosnou izolační konstrukcí a cívka budicího vinutí je provedena speciálním způsobem, kdy ke kmenovému vinutí jsou pripojeny symetricky na obou koncích vždy dvě stejné regulační cívky s počtem cca 6 až 10 3 závitů cívky kmenového vinutí.Na nosném izolačním válci l je upevněna zalitím...

Zapojení optického vysílače optoelektronického přenosového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 254415

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dočkálek Antonín, Dostál Josef

MPK: G08C 19/36

Značky: přenosového, vysílače, optoelektronického, optického, systému, zapojení

Text:

...a vysílá optický signál, kterým může být nejen libovolný digitálne modulovaný signál, rytmický nebo arytmický,s opakovacími kmitočty až k stejnosmčrnćmu signálu, .ale i libovolný analogovč modulovaný signál vširokem frekvenčním rozsahu,Zapojení optického vysílače podle vynálezu bude následovně blíže popsánt) v příkladovém provedení s připojených vyobrazení, kdeobr. 1 znázorňuje blokové uspořádání optoelektronického vláknového...

Zapojení vysílače stejnosměrného proudu obojí polarity

Načítavanie...

Číslo patentu: 246508

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hrušák Josef

MPK: H04L 25/00

Značky: zapojení, polarity, vysílače, proudu, obojí, stejnosměrného

Text:

...jako klíčovacího prvku.Příklad zapojení vysílače stejnosměrého proudu obojí polarity podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkresu, na kterémPrvní vstupní svorka 1 (obr. 1) zapojení je připojena jednak na kladný pol 11 stejnosměrného proudu, jednak přes srážecí odpor 4 na první výstupní svorku 7 zapojení. Druha vstupní svorka 2 zapojení je připojena jednak na zaporný pol 12 druhého zdroje14 stejnosměrného proudu, jednak přes sériovou...

Zapojení elektronického vysílače – přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253515

Dátum: 12.11.1987

Autor: Kliner Jiří

MPK: B66B 1/00, B66B 1/16

Značky: zapojení, prijímače, vysílače, elektronického

Text:

...baterie, svým řídioím výstupem k řídioímuvstupu blokovacího obvodu a nabíjeoím výstupem k anodě usměršovací diody, jejíž katoda je spojene s jedním vývodem nabíjecíhoodporu, jehož druhý vývod je spojen jednak přes kondenzátor sezačátkem sekundárního vinutí vysokofrekvenčního transformátoru a jednak s anodou koncového spínače, příkladně tyristoru, jehož katoda je spojena s konoem sekundárního vinutí vysokofrekvenčního transformátoru a...

Mechanický proměnný převod, zejména pro náhon vysílače polohy servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241360

Dátum: 15.09.1987

Autori: Wedlich Wolfgang, Provazníková Danuše

MPK: F16H 3/04

Značky: polohy, vysílače, náhon, proměnný, servomotoru, mechanicky, zejména, převod

Text:

...vytvořeny ze silného plechu, mají tvar písmene T, v jejich horní části je Vytvořeno ozubení, v prodloužené střední části je vytvořen podélný otvor 23 a ve spodní části každéhosegmenty 6, 9 jsou uložený prodlouženou částí pod sebou, takže jejich prodloužené otvory 23 se podle nastavení obou segmen tů-B, 9 buď částečně, nebo úplně překrýva jí. Výstupky 13, 14 obou segmentů 6, 9 jsou spojený tažnou pružinou 12, která díotlačuje ozubení prvního...

Zapojení pro synchronizaci vykrývacího vysílače hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 241179

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: vykrývacího, hromadného, vysílače, synchronizaci, zapojení, ovládání, dálkového

Text:

...posuvný registr. Druhé svorky všech spínačů prepínače jsou spojeny do uzlu zapojeného přes výstup kličování na druhý vstup vykrývacího vysílače hromadného dálkového ovládání.Výhodou zapojení podle vynálezu je podstatne jednodušší zapojení vyžadující men 4ší náklady na přenosové cesty í zpracování signálů pro synchronlzacl.Příklad zapojení pro synchronizaci vykrývacího vysílače hromadného dálkového ovládání podle vynálezu je nakreslen v...

Zapojení vysílače číslicové informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 242749

Dátum: 15.05.1987

Autor: Varga Alexander

MPK: G06F 13/00

Značky: informace, číslicové, zapojení, vysílače

Text:

...echematicky na připojeném výkrese.Mezi svorkou g kladnáhohmapájecího napätí a výstupní kladnou svorkou 3, zapojení je zapojen spínaný zdroj Q), konstantního proudu. Spínaný zdroj Q konstantního proudu obsahuje první tranzistor E 1 typu pnp, druhý tranzistor Ľ typu pnp a bázový odpor Ľ, kde ke svorce g kladného napájecího napětí je připojen emitor prvního tranzistoru 1 L a přes bázový odpor Ľ báze prvního tranzistoru 1 L.Baza prvního...

Řídicí jednotka vysílače volicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234130

Dátum: 01.10.1986

Autori: Palát Antonín, Němec Milan, Sláma Jaroslav

MPK: H03K 13/24

Značky: voličích, impulsů, vysílače, jednotka, řídící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řídicí jed notky elektronického vysílače volicích impulsů, tj. zařízení používaného pro přeměnu paralelního stejnosměrného kódu na aditivní sériový kód, zejména v telefonních ústřednách. Řídicí jed notka řídí činnost vysílače volicích impulsů. Počítá vysílané zemní impulsy jedné série, odměřuje mezisériovou mezeru, řídí předávání povelů do připojeného registru pro předání další číslice nebo pro odpojení registru. Řídicí...

Zapojení vysílače povelů pro dálkové uzavření a rozpojení smyčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233849

Dátum: 01.07.1986

Autori: Zigmund Josef, Konopáč Vladimír, Oktábec Petr

MPK: H03K 3/00

Značky: smyčky, povelů, vysílače, zapojení, uzavření, dálkově, rozpojení

Zhrnutie / Anotácia:

K uzavření smyčky v opakovači se vyšle do vedení n-krát několikabitová povelová skupina přiřazená tomuto opakovači a po uzavření smyčky (n+m)krát několikabitová kontrolní skupina. K rozpojení smyčky se tato povelová skupina vyšle (n+m)krát a po rozpojení smyčky se vyšle n-krát kontrolní skupina. Povelová a kontrolní skupina má stejný počet bitů, který čítá první čítač. Druhý čítač čítá vždy n a (n+m) skupin.

Zapojení zdroje pomocného signálu pro kontrolu činnosti přijímače i vysílače jedné stanice duplexního mikrovlnného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231934

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mikolášková Marie, Vodička Ivan

MPK: H03C 1/00

Značky: prijímače, zapojení, činnosti, mikrovlnného, stanice, vysílače, pomocného, kontrolu, jedné, zdroje, spoje, duplexního, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zdroje pomocného signálu pro kontrolu činnosti přijímače a vysílače jedné stanice duplexního mikrovlnného spoje. Zdroj sestává z mikrovlnného amplitudového modulátoru s PIN diodou, přesazovacího oscilátoru a směrového odbočného členu. Nízkofrekvenční vstup mikrovlnného amplitudového modulátoru je připojen k výstupu přesazovacího oscilátoru a společný vysokofrekvenční vstup a výstup modulovaného signálu mikrovlnného amplitudového...

Komutační obvod geoelektrického vysílače

Načítavanie...

Číslo patentu: 218214

Dátum: 15.02.1985

Autor: Příhoda Karel

Značky: komutační, vysílače, geoelektrického, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je komutační obvod geoelektrického vysílače. Náleží do oboru geofyziky, konstrukce přístrojů pro elektrický geofyzikální průzkum. Řeší problém změny stavu komutačního relé v okamžiku před skončením časového intervalu, během kterého je pulsní generátor vysílače ve vypnutém stavu. Podstatou vynálezu je připojení komutačního relé a paměťového kondenzátoru k řídicí elektrodě tranzistoru v prodlevovém časovači přes úrovňový...

Měřicí obvod napájecího proudu geoelektrického vysílače

Načítavanie...

Číslo patentu: 218213

Dátum: 15.02.1985

Autor: Příhoda Karel

Značky: napájecího, geoelektrického, měřicí, proudu, obvod, vysílače

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je měřicí obvod napájecího proudu geoelektrického vysílače. Týká se oboru geofyziky a řeší problém měření špičkové hodnoty napájecího proudu vysílače a způsob napájení měřicího operačního zesilovače. Podstatou vynálezu je zapojení vzorkovacího odporu a sériové kombinace paměťového kondenzátoru se vzorkovačem mezi napájecí zdroj a střední vývod transformátorového souměrného vinutí, z něhož je napájen i operační zesilovač....

Automatické optimalizované řízení parametrů vysílače hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 214940

Dátum: 30.10.1984

Autor: Kočí Jiří

Značky: optimalizované, dálkového, hromadného, automatické, řízení, vysílače, parametrů, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické optimalizované řízení para metrů vysílače hromadného dálkového ovládání. Účelem vynálezu je omezení špičkového výkonového namáhání zařízení. Pro chod vysílače není prakticky třeba žádná obsluha, neboť všechny změny impedance sítě při současném uvažování teploty okolí, jsou za chyceny v testimpulsu. Způsob řízení vychází z okamžitých hodnot impedance vvn (vn) sítě a fáze, zjištěných během testimpulsu, které jsou zadány jako hodnoty...

Aretační zařízení u vysílače světelného signálu pro dopravní signální zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 216178

Dátum: 15.10.1984

Autor: Damm Gerhard

Značky: signální, aretační, signálu, světelného, dopravní, zařízení, vysílače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aretačního zařízení u vysílače světelného signálu pro dopravní signální zařízení se skříní z umělé hmoty. Dosavadní aretační zařízení u vysílačů světelného signálu pro dopravní signální zařízení se skříní z umělé hmoty byla velmi náročná na přesnost výroby, což byla jejich podstatná nevýhoda, neboť tím se jejich výroba prodražovala. Na přesnost výroby je nenáročné aretační zařízení podle vynálezu, které se vyznačuje tím, že je...

Zapojení vazebního filtru 110 kV u vysílače hromadného dálkového ovládaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 213897

Dátum: 01.05.1984

Autor: Richtr Josef

Značky: vysílače, dálkového, vazebního, hromadného, ovládání, zapojení, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vazebního filtru 110 kV u vysílače hromadného dálkového ovládání k zajištění tónového signálu při vypadnutí kterékoliv fáze statického měniče frekvence, vyznačující se tím, že mezi propojené zemnicí svorky sekundárního vinutí (l) vazebních transformátorů (7, 7´, 7´´) a zemnicí svorku (2) stanice je zapojen hradicí člen (3), sestávající z paralelního zapojení kondenzátoru (10) a tlumivky (9).

Zapojení vazebního filtru u vysílače hromadného dálkového ovládaní pro provozní změnu vazební indukčnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 213896

Dátum: 01.05.1984

Autor: Richtr Josef

Značky: zapojení, změnu, vazebního, filtru, provozní, vazební, hromadného, dálkového, indukčnosti, vysílače, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vazebního filtru u vysílače hromadného dálkového ovládání pro provozní změnu vazební indukčnosti vazebních transformátorů s volnou vazbou napájeného ze statického měniče se zátěžovou komutací, vyznačené tím, že paralelně ke vstupnímu vinutí (l) vazebního transformátoru (3) je zapojena proměnná indukčnost (2), přičemž mezi měnič frekvence (4) a tuto proměnnou indukčnost (2) je zapojena kapacita (5).