Patenty so značkou «vysílač»

Automatizovaný vysílač telegrafních zpráv

Načítavanie...

Číslo patentu: 255511

Dátum: 15.03.1988

Autori: Perevozkin Viktor, Strigankin Jurij, Gjukšo Jevgenij, Tiščenko Vladimir

MPK: H04L 15/04

Značky: telegrafních, automatizovaný, zpráv, vysílač

Text:

...Haxawneu xnannmu aavouawnqecxoň nepeaqu mopuawa aanycuaew nporpammnuü önox 12, Kowopwü npoonmaew àopmpoaaws Kogonue nocneonawenbnocwn coownercwnymme naxewau úopmaraz curnan xouua TeKCTa, curnan konua Tenerpaumm H pasnenurenbamň cur uan Memy TenerpaMMaMM Ha nepmoneuwe.Hepeaun opMaraüĺ, äxnmnammeřo B ceön naKeTu Haqano cooömennn, Mapnŕ pywnmä uąexc, nopnnxonmü HOMep cooömeunn Bpeun nepeaqn cooômenun, cnruan HX Cnoraepmeune...

Vysílač s Gunnovou diodou pro testování přenosových tras

Načítavanie...

Číslo patentu: 242119

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nedoma Stanislav, Hooák Josef

MPK: H04B 1/02

Značky: testování, diodou, gunnovou, přenosových, vysílač

Text:

...výstupní clonou g, tvořící rozhraní mezi tímto tělesem rezonátoru g a vedením s atenuátorem § pre »nastavení požadované úrovně signálu, které je napojeno na výstupní anténní systém. Gunnova dioda l je nastavena do polohy, kdy závislost požadovaného frekvenčního zdvihu na změně nąpájecího napětí je lineérní.Dosažené požadované frekvenční nebo amplitudové modulecep lze vysvětlit pomocí Smithova diagramu na obr. 2.Vzhledem ke konečnému činiteli...

Vysílač kolimovaného svazku ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 254367

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mahelka Svatoslav, Tomášek Václav, Večeř Jiří

MPK: G21K 1/10

Značky: ionizujícího, záření, svazků, vysílač, kolimovaného

Text:

...dolním čepem 3 a na horní základové ploše hornĺm čepem gg, k němuž je připojena aretační západka QA. Rotační uzávěr gg je v pláštěném otvoru gg,který je v horní části zakončen válcovým nálitkem 35 a zajištěn víkem gg, odnímatelně připev 3 254367něným na pláštěném otvoru 33. Na víku 52 jsou umístěny první aretační zarážka Al a druhá aretačni zarážka 33, které jsou opatřeny otvory gg, 34 pro uzamykací šrouby. Čelní stěna gg válcového...

Synchronní vysílač a přijímač k procesoru TP 8

Načítavanie...

Číslo patentu: 232023

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vachek Pavel, Štěpán Pavel, Jirovský Václav, Sequens Karel

MPK: G06K 11/00

Značky: synchronní, vysílač, procesoru, přijímač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro spojení a spolupráci terminálového procesoru TP 8 se sériovou synchronní linkou přenosu dat podle normy CCITT. Podstata vynálezu spočívá v konstrukci zařízení, které generuje a přijímá standardní datové posloupnosti podle normy CCITT na základě signálů sběrnice procesoru TP 8 a na něm operujícího programu. Vynález lze využít k rozšíření pracovních možností procesoru TP 8.

Proudový vysílač

Načítavanie...

Číslo patentu: 248606

Dátum: 12.02.1987

Autor: Klaška Karel

MPK: G01K 7/22, H03H 11/12, H02M 3/125...

Značky: proudový, vysílač

Text:

...je malý potrebný úbytok napětí na sériové kombinaci výstupního trsnzietoru e druhé impedance i vyloučení ovlivněni přenosu změnami přechodováho odporu běice potenoioletru.Na připojeném výkresu jsou znázorněny, na obvodových schématech s připojenými charakteristikami, tři provedení proudového vysílače podle tohoto vynálazu.Proudová zrcadle mají společnou svorku 3 spojenou přes první impedanci 2 ee vetupním tranzistorem 1 e přes druhou...

Elektronický vysílač volicích impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234131

Dátum: 01.10.1986

Autori: Němec Milan, Palát Antonín, Sláma Jaroslav

MPK: H03K 13/24

Značky: impulsů, voličích, elektronický, vysílač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení elektronického vysílače volicích impulsů, zejména pro telefonní ústředny s křížovými spínači pro přeměnu paralelního stejnosměrného kódu na aditivní sériový kód. Číslici, která se má vyslat v aditivním sériovém kódu, předává registr (7) v paralelním stejnosměrném kódu na vstupy úrovňového převodníku (3). Řídicí jednotka (2) provede kontrolu přijatého kódu, připojí časovou základnu (4) a zdroj (5) zapalovacích impulsů k...

Zapojení kódovacího obvodu pro optoelektronický vysílač

Načítavanie...

Číslo patentu: 234400

Dátum: 15.08.1986

Autor: Cvach Jaroslav

MPK: H04B 9/00

Značky: zapojení, kódovacího, optoelektronický, obvodů, vysílač

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že výstup Smittova klopného obvodu 1 je připojen na vstup hradla 2 pro vstup TTL, se kterým tvoří vstupní a přepínací obvody, jejichž výstup je připojen jednak na derivační obvod 3 pro spouštění prvního monostabilního klopného obvodu 5a a pro klopný obvod 4, a dále na D vstup klopného obvodu 4, pro přepínání kódovacích impulsů do jednotlivých zdrojů proudu, přičemž výstup derivačního obvodu 3 je připojen jednak na...

Zapojení filtrů pro ochranu duplexových zařízení vysílač – přijímač, dálkově napájených vysokonapěťovým vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 219882

Dátum: 15.09.1985

Autori: Vigh János, Szabó László, Szeghy Sándor, Halász Andor

Značky: zařízení, vedením, vysílač, napájených, vysokonapěťovým, filtru, dálkově, duplexových, přijímač, ochranu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení filtrů pro ochranu duplexových zařízení vysílačů-přijímačů, dálkově napájených vysokonapěťovým vedením proti duplexovému rušení, kde je přijímač nasazen v uzemněné skříni a kde jsou prvky obvodu přijímače uloženy na desce s plošnými spoji, oddělené od skříně a opatřené na ní vytvořeným virtuálním zemnicím bodem. Podstatou vynálezu je, že skříň přijímače obsahuje izolační desku potaženou na obou stranách vodicí fólií,...

Vysílač světelné roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222382

Dátum: 15.08.1985

Autor: Ponec Jan

Značky: vysílač, světelné, roviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vysílače světelné roviny, který v soupravě slouží k fotogram metrické diagnostice velkých dutých prostorů, zvláště důlních jam a šachet. Je tvořen zdrojem světla, kruhovou výbojkou, která leží v ohnisku eliptické o kruhového zrcadla, v jehož druhém ohni ku leží i ohnisko kruhově kolimační čočky. Vycházející světelný paprskový svazek vytváří světelnou rovinu, je rovnoběžný a vytíná na stěně jámy rovinnou stopu, která se snímá a...

Vysílač a přijímač pro radiokomunikaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 218564

Dátum: 15.03.1985

Autor: Richardson Christopher Keith

Značky: vysílač, přijímač, radiokomunikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vysílač a přijímač pro radiokomunikaci, jenž v sobě zahrnuje oscilátor úhlově modulovatelný pro dodávku výstupního signálu pro anténní zařízení k vysílání, dva směšovače opatřené jednotlivě vždy dvěma vstupními svorkami, z nichž jedna je pro přívod výstupního signálu do anténního zařízení a druhá je pro přívod vstupního signálu od oscilátoru, hybridní spojku pro přívod kvadraturních signálů ke směšovačům a demodulační zařízení, přímo napájené...

Televizní vysílač s korekcí intermodulačních produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214179

Dátum: 15.02.1985

Autor: Husník Miloš

Značky: vysílač, korekcí, televizní, produktů, intermodulačních

Zhrnutie / Anotácia:

Televizní vysílač s korekcí intermodulačních produktů u televizního vysílače s odděleným zpracováním obrazového a zvukového signálu v předstupních koncového stupně a společným zesílením obrazového a zvukového signálu v koncovém stupni. Korigující signál je vytvořen v obrazovém předstupni vlivem spolupůsobení obrazového a vhodně voleného zvukového signálu. Podstata vynálezu je zobrazena na obr. 3.