Patenty so značkou «vyrovnávání»

Zařízení k vyrovnávání obrysů dvou vrstev pro průmyslové šicí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268167

Dátum: 14.03.1990

Autor: Romano Antonio

MPK: D05B 33/00

Značky: šicí, obrysu, zařízení, vrstev, stroje, vyrovnávání, průmyslové

Text:

...do vybrání ie v horní plošo dolní destičky 1, takže na stavení úhlové polohy destiček i, 3 lze provádčt natáčením matice gl. která je spojene s hornim koncom 20 a vnitřního kolíku 20.Na svislé vnitřní objímce łg je nasunuta vnější objímka gg, která má závit z vnějšku i 2 vnitřku a jejíž dolní konec je rozšířen v přírubu 33, která zapadá do vyhrání 35 horní destičky 5, které je souosé s otvorem gä a umožňuje těsné přitisknutí destiček k...

Uspořádání nástrojů pro podbíjení, nivelaci a boční vyrovnávání koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266555

Dátum: 12.01.1990

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: boční, podbíjení, nástrojů, vyrovnávání, nivelaci, koleje, uspořádání

Text:

...hmotnosti podbíjecích agregátů a agregátu pro nadzdvihování a vyrovnávání koleje. S tím je spojeno příznivější rozdělení celkové hmotnosti stroje na jeho podvozky .a na přídavné dvojkolí s nákolky pracovní jednotky.Podle zvláště výhodného vytvoření uspořádání nástrojů podle vynálezu je nástrojový nosný rám vytvořen jako ojový podvozek, který je V oblasti jednoho konce, opatřeného podbíjecím agregátem, opatřen dvojkolím s nákolky a v oblasti...

Zařízení pro vyrovnávání kuželovitosti broušených součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263966

Dátum: 12.05.1989

Autor: Branda Miloslav

MPK: B24B 41/04, B24B 5/02

Značky: zařízení, broušených, součástí, vyrovnávání, kuželovitosti

Text:

...pinole hrotové objímky, v níž je excentricky uložen hrot, je v horní části připevněno vodici pero, vedené z levé strany kl-oubovým ložiskem, přitlačovaným pružinou uloženou v pístku a z pravé strany vedené kloubovým l-ožiskem, upevněným v- pístku, který je spojen se šroubem, n-a kterém může být uložen číselník, jehož otáčaním lze nastavit potřebnou hodnotu vyoseni hrotu.Toto provedení dle vynálezu je výrobnějednodušší než dosud vyráběná...

Zařízení pro vyrovnávání listů tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257957

Dátum: 15.07.1988

Autor: Illa Jan

MPK: D03C 1/00

Značky: vyrovnávání, tkacího, listů, stroje, zařízení

Text:

...je neotočně nasazen na otočném čepu lg, uloženém ve skřníni 1 istového stroje.Na otočném čepu lg je vně skříně uložen neznázorněný vnější ovladač, který umožňuje nastavit tahovou sílu vratných pružin Q. Pod závěsným hákem 1 je umístěna dorazová tyč 2 a nad ním silový hák lg, který vykonává vratný pohyb. Silový hák lg je součástí neznázorněného silového vahadla mechenismu listů. Pro soustavu listů je použito silových mechanismů,jejichž počet...

Zapojení obvodu pro vyrovnávání impulsního zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 244751

Dátum: 01.06.1988

Autor: Volhejn Emil

MPK: H02H 9/02

Značky: zatížení, zapojení, obvodů, impulsního, vyrovnávání

Text:

...zapojeným mezi bází trenzistoru a spoločným vodičom.Obvod pro vyrovnévání impulsního zatížení umožňuje volit dostatečně malý nabíjecí proud při zapnutí zdroje a současně zajistitvýstupní napětí velmi blízké napětí napájecímu.Obvod podle vynálezu bude popsán pomocí PŤÍPOÓGYKÝOh °brá 3 ků° Obr. 1 znázorňuje princip. obvodu podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn příklad konkrétního provedení.Na obr. 1 je báze tranzistoru ł spojene s napájecím...

Zařízení k vyrovnávání větve lana zdvihového mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256320

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cagaš Jaroslav, Kuchař Antonín

MPK: B66D 1/36

Značky: větve, mechanismu, zařízení, zdvihového, vyrovnávání

Text:

...umožňuje svým navedením obou lan této větve do relativně malé vzdálenosti, která zajišťuje náběhový úhel na kladky kladnice při jejím zdvihu,a to až na dotyk s lanovým bubnem. Další výhodou je možnost uspořádání obou jeho kladek v relativně malé rozteči a využití povrchu bubnu pro přiblížení lanových drážek s levým a pravým závitem k jeho svislé oae, čímž se docílí zkrácení délky bubnu a zmenší ae i potřebné vybraní v plošině pro průnik...

Zařízení pro vyrovnávání axiálního natočení razicích štítů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255970

Dátum: 15.04.1988

Autori: Černý Jaroslav, Jakubec Miroslav, Oubrychta Pavel

MPK: E21D 9/06

Značky: axiálního, vyrovnávání, razicích, štítu, zařízení, natočení

Text:

...štítu po obvodě tělesa štítu,podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že těleso štítu je vybavena alespoň dvěmi výklopnými hydraulickými válci uloženými rovnoběžně s osou tělesa štítu a uchycenými tangenciálně výklopně v kloubovém uložení pomocí vodící kulisy a přestavovacího mechanismu.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají zejména v možnosti jednoduché úpravy uspořádání přímo tlačných válců štítu.Na přiložených výkresoch je...

Zařízení pro vyrovnávání tlaku před a za uzavíracím orgánem armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 242685

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šnirc Július

MPK: F16K 3/314

Značky: armatury, před, zařízení, tlaku, orgánem, vyrovnávání, uzavíracím

Text:

...12, kterými těsnící desky 1dosedají na sedla Q průtočného kanálu 1 tělesa § armatury a přepouštěcím otvorem 31 ukončeným na vnitřní stěně gg těsnících desek 5 dosedaoí plochou łA. Do přepouätěoích otvorů ii těsnících desek 5 jsou zasunuty uzávěry g tvořené například kuželkami. Uzávěry g jsou opatřeny vodící plochou gł, která lícujes přepouštěcími otvory a na které je zhotoveno podélné odlehče 3 - . zuamu ní glł, dále uzávěrnou plochou gg a...

Armatura se zařízením pro vyrovnávání tlaku před a za uzavíracím orgánem armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 242585

Dátum: 11.03.1988

Autor: Jurásek Rudolf

MPK: F16K 3/314

Značky: orgánem, armatura, armatury, vyrovnávání, před, tlaku, zařízením, uzavíracím

Text:

...sestává pouze z ověřenýoh, větši 3 242 585 nou rotačních prvků, čímž je zaručene Její funkční spolehlivost a. snižují se náklady na. ,její výrobu. Další výhodou řešení je, že se zmenšují rozměry pohonu a ovládání, čímž se sníží celková hmotnost a stavební výška armatury, současně se tím zvýši její seiemická odolnost v provozu. Velkou předností této ermatury je, že jí lze použít pro oboustranný plný tlakový spád pracovního mědia....

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež zvyšuje vyrovnávání a úroveň lesku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254436

Dátum: 15.01.1988

Autori: Záruba Jiří, Novotný Miloš, Dostál Jaroslav

MPK: C25D 3/22

Značky: lesku, lázni, zvyšuje, vyrovnávání, kyselých, slabě, zinkovacích, prísada, úroveň

Text:

...zboží náročného na vzhled. Nepůsobí okamžitě po nadávkování do galvanickě lázně, ale až po rozpracování průchodem elektrického proudu 3 až 5 A.h na 1000 ml lázně. Optimální koncentrace v lázni se pohybuje v rozmezí 0,0001 až 0,05 g na 1000 ml, při překroče ní horní hranice dochází ke zvýšení vnitřního pnutípovlaků. Během provozu lázně se rozkladá působeš ~ním elektrického proudu, proto je vhodné ji v úměrném množství přidat do...

Zařízení pro vyrovnávání souososti hřídelů rotačních soustrojí za provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245102

Dátum: 15.12.1987

Autor: Sponer Gisbert

MPK: G01M 1/00

Značky: provozu, soustrojí, hřídelů, zařízení, souososti, vyrovnávání, rotačních

Text:

...vlivem rozndílných dilatací vodorovný posuv ložiska tak, aby byla splněna podmínka vyrovnání hřídelů v horízontálním smeru. To má značný význam, i když s využitím ložískov-ých stojanů lze získat pouze menší posuvy, řádově několika desetin milimetru do 0,5 mm ve výškovém i vodorovném smeru.Další příkladná aplilkace zařízení podle vynálezu je uvedena na obr. 4. Zařízení obsahuje stroje 1, 2, 3, 4, 5 s xhřídell spojený mi v soustrojí, dále...

Zařízení k vyrovnávání tlaku mezi regulovaným a referenčním prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 234512

Dátum: 01.11.1987

Autor: Lasota Otakar

MPK: G05D 16/20

Značky: referenčním, zařízení, tlaku, prostorem, vyrovnávání, regulovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyrovnávání tlaku mezi regulovaným a referenčním prostorem a regulátorem tlaku, jehož regulační účinek je vyvozen membránou přitlačovanou na trysku, je sestaveno tak, že regulátor tlaku (l),tvořený na sebe dosedajícím prvým dílem (2) a druhým dílem (3) regulátoru (l), mezi nimi je uchycena membrána (5) přitlačovaná na trysku (6), axiálně umístěnou v prvém dílu (2) regulátoru (l), přičemž podmembránový prostor (4) je přes otvor (12)...

Pojízdný stroj pro podbíjení, nivelaci a směrové vyrovnávání koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236875

Dátum: 15.04.1987

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: koleje, pojízdný, nivelaci, podbíjení, stroj, smerove, vyrovnávání

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný stroj pro podbíjení, nivelaci a směrové vyrovnávání koleje, který je opatřen jednak rámem podvozku, uloženým na ve vzájemné rozteči upravených podvozcích, jednak alespoň jedním podbíjecím agregátem, který má do štěrku zasouvatelné podbíjecí nástroje, uložené na pohonem výškově přestavitelném unášeči nástrojů, po dvojicích proti sobě přestavitelné přísuvným pohonem a vibrovatelné vibračním pohonem, jednak agregátorem pro nadzdvihování a...

Zařízení pro samočinné vyrovnávání snímací hladiny přístřihů, zejména textilních dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250377

Dátum: 15.04.1987

Autori: Plačková Lenka, Kadlec Zdeněk

MPK: D06H 7/00, B65H 5/08, D05B 39/00...

Značky: vyrovnávání, snímací, zejména, přístřihů, dílů, zařízení, hladiny, textilních, samočinně

Text:

...zásobník s několika textilními díly na úložné plošině ke konci snímaní z hraničky neznázorněným snímacím plľlüstředkem a na obr. 2 detailní pohled vyrovnávacíhlo ústrojí s hnací jednotkou jako pokračování ooíbr. 1 z levé strany.Podle příklandného provedení na obr. 1 je zařízení pro samočin-né vyrovnávání hladiny přístřihů připraveno pro snimäní horního přístřihu T například pomocí neznázorněné snímací hlavy rnanipulátouru. K hortnímu...

Způsob snímaní, vyhodnocování a vyrovnávání prostorových nelinearit liniových objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234252

Dátum: 01.03.1987

Autori: Karpíšek Jindřich, Švagr Václav

MPK: G01C 15/10

Značky: nelinearit, vyhodnocování, prostorových, objektu, snímání, liniových, vyrovnávání, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob snímání prostorových nelinearit liniových objektů používá dvojice světelných vztažných os realizovaných např. laserem. Je určen zejména pro důlní měřictví na měření párových průvodních tzv. vodítek těžních zařízení. Vynález řeší problém odstranění požadavku na uvádění světelné osy do svislice. Podstata spočívá v obecném nasměrování dvojice světelných vztažných os laserů podél měřeného objektu a v postupném snímání polohy světelných stop...

Způsob vyrovnávání plošných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248803

Dátum: 12.02.1987

Autori: Píbil Jan, Bor Jan

MPK: B01D 13/00

Značky: plošných, vyrovnávání, způsob, materiálů

Text:

...vůči vnitřku tlakové nádoby. Moduly jsou v praktických aplikacích napojovány V sérii. Tlaková nádoba je vybavena vstupem vody a výstupom koncentrátu a permeátu.Známé postupy, při kterých se jednotlivé vrstvy plošných materiálů vinou kolem středové trubky, vykazují řadu problémů, mezi které mimo nutnosti použít Složité přípravky a zařízení, patří zejména u víceobálkových spirálově vinutých modulů skutečnost, že plošné materiály, přilepené ke...

Zařízení pro vyrovnávání kožešnických švů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234578

Dátum: 01.01.1987

Autor: Kratina Radovan

MPK: C14B 15/00

Značky: zařízení, vyrovnávání, kožešnických, švů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyrovnávání kožešnických švů, prostorových i rovinných, sestávajícího se z pracovního stolu (15), pracovní podložky (1) a rámu (9). Na rámu (9) je uložena pneumatická pěchovačka (3), opatřená v horní části přívodem (4) tlakového vzduchu se škrticím ventilem (6) a v dolní části spouštěcím mechanismem (5) s nožním ovládačem (14) a tloukem (13). Tlouk (13) je umístěn v bezpečnostním krytu (2), opatřeném bezpečnostním...

Zapojení pro automatické vyrovnávání deformace rámu lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231318

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kosek Jiří, Kraus Josef, Hlaváček Ivan

MPK: B30B 15/00

Značky: automatické, deformace, zapojení, rámu, vyrovnávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro automatické vyrovnávání deformace rámu lisu s ohledem na konstantní pracovní úroveň nástroje, sestávající z vyrovnávacího hydromotoru, radiálního hydromotoru s horním a spodním nástrojem, elektrického odměřovacího zařízení s čidlem, regulátoru, regulačního prvku a tlakového zdroje, vyznačené tím, že čidlo (9) je připevněné na spodním nástroji (4) se součástí elektrického odměřovacího zařízení (10), které je přes regulátor (11)...

Nivelizační čidlo pro automatické vyrovnávání pojízdných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220640

Dátum: 15.12.1985

Autor: Tanev Peno

Značky: vyrovnávání, pojízdných, nivelizační, strojů, čidlo, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Nivelizační čidlo pro automatické vyrovnání pojízdných strojů. K vyrovnávané části pojízdného stroje, jedoucího na svahu, je upevněn rám s hřídelí, na níž je uloženo výkyvné duté vahadlo. To je uvnitř opatřeno kapalinou a spojeno s ovládací pákou hydraulického rozváděče. Na hřídeli jsou dále uložena dvě sklopná ramena, mezi nimiž a dutým vahadlem jsou na jeho obou stranách uspořádány magnety. Proti sklopným ramenům jsou na rámu uspořádány...

Zařízení k vyrovnávání útkové nitě odvíjené diskontinuálně z předlohového návinu na bezčlunkových tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 220495

Dátum: 15.11.1985

Autor: Klinecký Ladislav

Značky: vyrovnávání, nitě, útkové, strojích, odvíjené, předlohového, diskontinuálně, tkacích, zařízení, bezčlunkových, návinů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy jehlových tkacích strojů STB pro zpracování hrubých lněných přízí a polyolefinových pásků. Řeší vyrovnávání útku na úseku prohozní dráhy mezi předlohovým návinem a brzdičkou tak, že se na povrch procházející útkové nitě působí kartáčovým obložením tvořícím součást zařízení vřazeného do prohozní dráhy před brzdičku.

Ústrojí pro vyrovnávání účinku brzdné síly elektrohydraulického odbrzďovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220082

Dátum: 15.10.1985

Autor: Hofman Břetislav

Značky: účinků, prístroje, ústrojí, odbrzďovacího, brzdné, elektrohydraulického, síly, vyrovnávání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ústrojí, kterým se eliminují záběrové momenty táhla elektrohydraulického odbrzďovače, zejména v jeho funkčním spojení se součtovou nebo rozdílovou brzdou jeřábů. Ustrojí pro vyrovnávání účinku brzdné síly elektrohydraulického odbrzďovacího přístroje sestává z upevňovací hlavy táhla kyvně uložené v třmenu elektrohydraulického odbrzďovacího přístroje a stavěcí hlavy táhla a podstata vynálezu spočívá v tom, že přes táhlo opatřené na...

Zařízení k vyrovnávání tlaku vzduchu v chladicím systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 224132

Dátum: 01.11.1984

Autori: Valenta František, Diblík Josef

Značky: zařízení, vzduchu, tlaku, chladicím, systému, vyrovnávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyrovnávání tlaku vzduchu v chladícím systému, zejména výkonových transformátorů s kapalinovým chladivem, sestávající z vysoušeče vzduchu, spojeného s dilatační nádobou potrubím, jehož konec je v ní vyústěn nad hladinou chladiva, z prvního a druhého jednocestného vzduchového ventilu, vyznačené tím, že první jednocestný vzduchový ventil (7) je umístěn v nasávacím otvoru u dna vysoušeče (3) vzduchu a druhý jednocestný vzduchový ventil...

Zařízení k vyrovnávání nerovnoměrnosti odběru tiskací pasty v tlakové stěrce potiskovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224079

Dátum: 01.10.1984

Autori: Jančík Pavel, Jiříček Václav

Značky: strojů, stěrce, odběru, pasty, potiskovacích, vyrovnávání, nerovnoměrnosti, tiskací, zařízení, tlakově

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyrovnávání nerovnoměrnosti odběru tiskací pasty v tlakové stěrce potiskovacích strojů při stálé dodávce tiskací pasty do tělesa tlakové stěrky, vyznačující se tím, že prostor (2) vymezený tělesem (1) tlakové stěrky obsahuje pružné těleso (5).

Zařízení pro vyrovnávání půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226353

Dátum: 01.08.1984

Autori: Kalk Wolf-dieter, Bosse Otto, Weinkauf Harold

Značky: zařízení, vyrovnávání, půdy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízeni pro vyrovnání půdy, zejména pro předosevní obdělávání zorané půdy. Nerovnosti půdy, vznikající při orání, se mají vyrovnávat s malou spotřebou energie tak, aby se osivo nebo sazenice ukládaly rovnoměrné do optimální hloubky. Podle vynálezu se toho dosáhne tím, že dva polní smyky, kmitající protiběžnými kmity napříč ke směru pohybu, jsou kloubové připojeny k rámu za drtičem. Dvouramenná uhlová páka, vyvolávající kmitavý...

Zařízení pro vyrovnávání archů na strojích zpracujících archy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217413

Dátum: 01.05.1984

Autor: Weisbach Günter

Značky: zpracujících, archů, zařízení, vyrovnávání, archy, strojích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyrovnávaní archů na strojích zpracujících archy. Zařízení je umístěno u nakládacího stolu stroje. Sestává z předních značek, bočního dorazu s rovnacím mechanismem a držáku, působícího proti napínací síle přitom je dán úkol vést arch při bočním napínání bez tažení mezi listem a držákem, aby bylo možno vyrovnávat všechny druhy papíru přesně, aniž by se při napínání arch překroutil nebo aby se zhoršila jeho kvalita. Konstrukčně...