Patenty so značkou «vyrovnávací»

Vyrovnávací element na spájanie súčastí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10511

Dátum: 08.03.2008

Autori: Maier Fabian, Lichtblau Rigo

MPK: B29C 65/14, B29C 65/36, B29C 65/34...

Značky: element, spájanie, súčastí, vyrovnávací

Text:

...oblast, ncvýhodne ovplyvňujúca tlexibilitu vyrovnávacieho elementu, obklopujúcavyrovnávajúci element, tak sa vopred definuje llexibílitu zaisťujúca rovina, ktorá ako plocharezu s vyrovnávacím elementom obsahuje úplný kruh alebo úplnú elipsu, ktorej normála plochy je teda rovnobežná so stredovou osou dutého telesa, alebo s ňou tvorí určitý uhol. Z výrobne technických dôvodov, tiež čo sa týka vkladania zárezov, tak normála plochy tlexibilitu...

Tesniaci vyrovnávací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4980

Dátum: 05.02.2008

Autori: Prandorfy Milan, Kabina Gabriel, Novodomský Milan

MPK: F16K 17/00, E06B 5/10, G21D 1/00...

Značky: ventil, vyrovnávací, tesniaci

Text:

...kontrolným priestorom a teda nie je možné na stávajúcom telese ventilu realizovať lokálne skúšky tesnosti.Doterajší stav neumožňoval lokálne odskúšanie tesnosti uloženia vyrovnávacích ventilov v záštitohermetických dverách.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že tesniaci vyrovnávaci ventil je tvorený telesom, po ktorého obvode je aspoň jedna drážka, v ktorej je urniestnené...

Vyrovnávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5311

Dátum: 23.02.2007

Autori: Beissel Jochem, Reichel Thilo

MPK: B21D 3/00

Značky: vyrovnávací, stroj

Text:

...vyrovnávania kalibrovať obrys pozdĺžnesa rozprestierajúceho nástroja. 0010 Táto úloha je vyriešená význakmi nároku l.0011 Pomocou v smere obvodu presadených a v axiálnom smere pozdĺžne sa rozprestierajúceho spracovávaného kusa, najmä profilu, resp. rúrky, na rovnakom mieste usporiadanýchvyrovnávacích valcov s príslušným vyrovnávacím razníkom je možné rýchlo a presne rovnaťobvodový obrys, napríklad pomocou impanzného pôsobenia na...

Spôsob na vyrovnávanie kovového pásu a vyrovnávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3877

Dátum: 16.08.2005

Autori: Sohl Ralf-hartmut, Falkenhahn Bodo, Hartung Hans-georg, De Kock Peter, Gramer Andreas

MPK: B21D 1/00

Značky: pásu, vyrovnávanie, spôsob, stroj, kovového, vyrovnávací

Text:

...koeficientov zistia cielové koeficienty. Napokon sa cieľovékoeticienty presadia do polohových riadiacich veličín pre vyrovnávaciu kladku.0009 DE 38 40 016 A 1 ukazuje postup na vyrovnávanie kovových pásov,pričom vyrovnávacie sily sa merajú prinajmenšom na jednej z vyrovnávacích kladiek kladkového vyrovnávacieho stroja a v závislosti od nameraných hodnôt sa prestavujú polohy vyrovnávacích kladiek. Tu sa predpokladá, že každá kolmo na otočné osi...

Vyrovnávací element tolerancií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18263

Dátum: 11.09.2004

Autori: Binder Hans, Schabel Wolfgang, Binder Ottmar

MPK: B60R 9/04

Značky: tolerancií, vyrovnávací, element

Text:

...uloženie pre nastavovací nástroj sa podľa vynálezu rozumie uloženie pre nastavovací nástroj, ktoré neleží na obvode dištančného zariadenia alebo tento obvod presahuje, ale je usporiadané tak, že nastavovací nástroj zaberá na vo vnútri ležiacich dieloch dištančného zariadenia a z tohto hľadiska ani sám nepresahuje zmienený obvod alebo - v rozsahu čiastkového obvodu presahuje zmienený obvod iba nepodstatne. Týmto spôsobom je možné...

Nivelačný podbíjací a prípadne vyrovnávací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278394

Dátum: 05.03.1997

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/16

Značky: stroj, nivelačný, podbíjací, vyrovnávací, případně

Zhrnutie / Anotácia:

Podbíjačka (1) koľaje má podbíjací agregát (12), ktorý je spojený s rámom (3) stroja, je usporiadaný medzi podvozkami (2) vybavený podbíjacími nástrojmi, pričom ako vozidlo s vlastným trakčným pohonom vytvorený stroj má na ráme (3) stroja k podbíjaciemu agregátu (12) v pracovnom smere predradený zásobník (14) štrku s regulovateľnými výpustnými otvormi (15) na privádzanie štrku do priestorov medzi podvalmi (5). Na univerzálne nasadenie ako...

Vyrovnávací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1399

Dátum: 05.03.1997

Autor: Mišenčik Jozef

MPK: E01B 29/46

Značky: prípravok, vyrovnávací

Text:

...výškovo vyrovná jeden koniec koľajnice a druhýmprípravkom druhý koniec koľajnicePrehľad obrázkov na výkresochübrázok 1. w znázorňuje vyrovnávaci prípravok vložený pod koncom kom ľajnice uloženom na podvaľe ( nárye J übrázok 2. znázorňuje vyrovnávací prípravok vložený pod koncom komľajnice uloženom napoova 1 e ( podorye )vyrovnávaoi prípravok vložený pod koncom komPríklady uskutočnenia technického riešeniaVyrovnávaoi prípravok o 7 r ava zo...

Vyrovnávací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 279847

Dátum: 07.09.1994

Autor: Aldridge Graham James

MPK: D01B 1/32, D21B 1/02, D01B 1/14...

Značky: vyrovnávací, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrovnávací mechanizmus (53) ako súčasť zariadenia na odstraňovanie pazderia pozostáva z prstov (62), ktoré vystupujú von z úložnej dosky (55) a sú upevnené na pohon okolo nekonečnej dráhy v skrini (60), pričom úložná doska (55) je súčasťou skrine (60) alebo je k nej priľahlá. Ďalej pozostáva z hnacieho mechanizmu, ktorý zahŕňa niekoľko pásových mechanizmov (66) uložených v skrini (60) za sebou pozdĺž nekonečnej dráhy, pričom susedné pásové...

Vyrovnávací zařízení rozváděcího šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270288

Dátum: 13.06.1990

Autori: Brichta Jaromír, Karmazikov Vladimir, Ivanov Gennadij, Hrnčíř Pavel, Nepala Miloslav, Razancev Vladimír, Zenzinger Kurt

MPK: F04B 49/08

Značky: vyrovnávací, zařízení, rozváděcího, šoupátka

Text:

...účinnosti čerpadla.Konkretní přiklad provedení podle vynálezu je schematícky znázorněn na připojenám výkrese zobrazujícím vertikální osový řez horní částí pístováho čerpadla umístěnáho ve výĺPodle vynàlezu ja ve výpažná trubce 3 eouose uloženo sedlo 3 ve tvaru dutáho-válce. která je připevněno k neznázorněne soustava tlakových trubek, přičemž mezi výpažní trubkou 3 e eedlem 3 je vytvořen mezikruhový výtlačný prostor 3. V sedle 3 je suvně...

Ocelové vyrovnávací lano

Načítavanie...

Číslo patentu: 263686

Dátum: 11.04.1989

Autor: Turek Ladislav

MPK: D07B 1/06

Značky: vyrovnávací, ocelové

Text:

...odstraňuje ocelové vyrovnávscí lano podle vynalezu. Jeho podstatatkví V tom, že na šesti kruhových pramenech navinutých stejnosměrně vlevo na slsslové vložce je nsvlnutn stejnosmerně vpravo vrstva osmi plochých pramenů tvořených jadrom duší a dvěma vrstvami drátů). Tím je-dosaženo značné vyrovnaných krouticích momentů, zabräněno roztáčení lane I tvorbě detormncí. protože navržené ploché premeny vnější vrstvy jsoukompaktní s tuhé....

Uzavřená nebo otevřená vyrovnávací nádrž

Načítavanie...

Číslo patentu: 262418

Dátum: 14.03.1989

Autor: Kiss László

MPK: B65D 88/34, E04H 7/02

Značky: vyrovnávací, nádrž, otevřená, uzavřená

Text:

...lpřívodní otvoro.br. 6 otevřenou vyrovnavací nádrž s odolejovacím zařízením umistěným ve »vyrovnávací nádrži.Ve vyrolvllávací uzavřene .nádrži 1, obsahující přenosové médium 3 s lpromlěnlivvým objemom a ąp-ouží» .une u ropných, ChLaldĺlCĺCh a jiných zařízení 2, je v. dolní části uvedené nádrže 1 přenosové médium 3, v horní částí nádrže 1 je vzduchový polštář 4, přičemž přenosove médium 3 v dolní části vyrovnávlací .nádrže 1 a vzduchový...

Zapojení pro přenos dat mezi dvěma procesory připojenými ke společné vyrovnávací paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 260910

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šnytr Miloš, Hejna Jan, Zaoral Milan, Popov Petr

MPK: G06F 13/00, G06F 12/00

Značky: prenos, dvěma, procesory, pamětí, připojenými, zapojení, vyrovnávací, společné

Text:

...jehož podstata spočívá v tom, že ke společné vyrovnávací paměti 3 je přiřazeno paměťové místo pro uložení hodnoty pomocného semaforu 1,mezi první procesor l a paměťová místa pro uložení hodnot semaforu Q a pomocného semaforu 1 je zapojen blok 1 pro čtení s nastavování hodnot semaforu a pomocného semaforu prvním proce,sorem 1 a mezi druhý procesor Z a pamäťová místa pro uložení hodnot semaforu 6 a pomocnéhosemaforu 1 je zapojen blok 5 pro...

Leskutvorná a vyrovnávací přísada pro galvanickou niklovací lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 257540

Dátum: 16.05.1988

Autori: Cyrus Záviš, Beran Leoš, Dostál Jaroslav, Záruba Jiří, Kühnl Zbyněk, Hroudová Miroslava, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/16

Značky: lázeň, vyrovnávací, leskutvorná, galvanickou, niklovací, prísada

Text:

...s 3 až 8 atomy uhlíku v alifatickém řetězcí, například propargylalkoholu, od 0,5 do 2 hmot. substituovaného aminoacetylěnu s acetyleníckým řetězcem s 2 až 4 atomy uhlíku, například diethylaminoptopínu, od 40 do 70 hmot. alifatické nenasycené sulfokyseliny 5 2 až 8 atomy uhlíku a/nebo její alkalické soli,například alkylsulfonanu sodného, a od 5 do 40 hmot. rozpouštědla, například ve vodě rozpustného alifatického alkoholu nebo vody.Přísada...

Leskutvorná a vyrovnávací přísada pro leskle pracující galvanickou niklovací lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 257414

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novotný Miloš, Coller Jiří, Kühnl Zbyněk, Hroudová Miroslava, Dostál Jaroslav, Záruba Jiří, Cyrus Záviš

MPK: C25D 3/16

Značky: lázeň, galvanickou, pracující, leskutvorná, vyrovnávací, prísada, lesklé, niklovací

Text:

...v průběhu použití výrobků jiní opďtŕenýoh.Nevýhody známých přísad do značné míry odsťraňuje leakutvorná a vyrovnâvaci přísada pro galvanickou n 1 k 1 ovacíIázeň podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že přísada obsahuje od 2 do 15 hmot. acetylenického alitatického alkoholu a/nebo alkoholeteru s 3 až 8 atomy uhliku va 1 iIatick 6 m řetězci, například 3-(2-hydroxyetoxy)-1-propinu, od 0,1 do 2 hmot.subst 1 tuovaného aminoacetylenu à...

Zapojení vyrovnávací paměti grafické informace

Načítavanie...

Číslo patentu: 246487

Dátum: 15.12.1987

Autori: Konrád Josef, Krofta Jioí

MPK: G06F 3/12

Značky: zapojení, pamětí, informace, grafické, vyrovnávací

Text:

...vstupu 203 bloku 20 prepínače adres první vyrovnávací paměti I, k druhemu vstupu 42 bil-oku 4 paměti lichých bodů druhé vyrovruávací paměti II a k třetímu vstupu 503 bloku 50 přepínače adres druhé vyrovnavací paměti II. Výstup 504 blolku 50 prepínače adres druhé vyrovnávací paměti Il je pilipojen k »druhému vstupu 52 bloku 5 první paměti sudých bodů druhé vyrovnávací patněti II ak druhému vstupu 62 bloku 6 druhé paníěti sudých bodů...

Zapojení obvodu pro umístění nového bloku do rychlé vyrovnávací paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 242048

Dátum: 15.09.1987

Autor: Preclík Bohuslav

MPK: G06F 13/14

Značky: umístění, zapojení, nového, obvodů, bloků, vyrovnávací, rychle, pamětí

Text:

...3 i pravé poloviny paměti Cache 4 jsou spojeny s výstupem 51 datového registru 5. Hodinový vstup 7 celého obvodu je spojen s hodinovým vstupem čí 4tače 1, dále s hodinovým vstupem levé poloviny paměti Cache 3 a s hodinovým vstupem pravé poloviny paměti Cache 4.Zapojení podle vynálezu pracuje takto obvod realizuje algoritmus RAND pro umístění nového bloku do paměti Cache. Algoritmus RAND je řešen pomocí pseudonáhodného generatoru....

Vyrovnávací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243858

Dátum: 15.06.1987

Autori: Seekáoová Anna, Slavíeek Zdenik

MPK: G11C 29/00

Značky: vyrovnávací, obvod

Text:

...impulsu na výstupní svorce gg je určena odbočkou 33, zatímoo poloha sestupně hrany tohoto impulsu je určenaČinnost zapojení z obr. 1 je zřejmá z časového díaqramu na obr. 2, kde průběhy 012, 31, odhočkou 3 na zpožčovací lince 3.Vhodnou volbou odboček 3 a gg na zpoždovací lince s dostatečně jemnými odbočkami lze tedy vyrovnat rozdílná zpoždění vzestupně a sestupně hrany na výstupu, příp. řetězu logických obvodů, mezi něž je vyrovnávací...

Vyrovnávací tlakový sběrný kanál koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 248653

Dátum: 12.02.1987

Autori: Závodný Jan, Dvořáková Miroslava, Jízdný Oldřich

MPK: C10B 25/16

Značky: komory, vyrovnávací, tlakový, koksovací, sběrný, kanál

Text:

...tlakové špičky, průběh tlaků vznikajícího surového koksárenského plynu v prostoru za těsnicí lištou během koksovąçí doby je rovnoměrný bez větších výkyvů. Výrony karbonizačních plynů do okolí koksovací komory netěsností dveří nejsou pozorovatelné ani bezprostředně po obsazení kcksovací komory. smolné usazeniny kondenzují na těsnících plochách pouze v množství nutném pro dotěsnění samotěsnicích. dveří. Vyrovnávací tlakový sběrný kanál...

Vyrovnávací kus

Načítavanie...

Číslo patentu: 248330

Dátum: 12.02.1987

Autor: Fabián Oldřich

MPK: E02D 29/14

Značky: vyrovnávací

Text:

...do inženýrských sítí s uplatněným vynálezem, obr. 2 je osový řez vyrovnávacím kusem podle vynálezu,obr. 3 je detailní nárysný pohled na protikus bajonetového zámku ve vyrovnávacím kuse a obr. 4 je půdorysný pohled na protikus zámku z obr. 3.Inženýrské sítě vedené pod vozovkou zahrnují obvykle sběrné kanály deštových vod s komunikací, a vodárenská a plynárenské rozvody, které jsou obvykle vybaveny jednak svody do kanalizační sítě a jednak...

Vyrovnávací nádrž sekčního parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232549

Dátum: 15.08.1986

Autor: Matal Oldřich

MPK: G21D 3/04

Značky: sekčního, parního, vyrovnávací, generátoru, nádrž

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je vyrovnávací nádrž tvořena dílčími nádržemi prostorově uspořádanými vedle sebe v jedné horizontální rovině nad parogenerátorovými sekcemi a propojenými alespoň jedním vyrovnávacím potrubím. Jedna dílčí nádrž přitom přísluší jedné parogenerátorové sekci, se kterou je propojena výstupním potrubím vynálezu je možno využít především v jaderné energetice.

Vyrovnávací nádobka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230522

Dátum: 15.05.1986

Autor: Cyprián Karel

MPK: B67D 5/08

Značky: vyrovnávací, nádobka

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrovnávací nádobka pro docílení rovnoměrného průtoku kapaliny, vyznačená tím, že je tvořena nosnou trubkou (1) s přívodní přírubou (2) a odvodní přírubou (3), nosná trubka (1) je opatřena tělesem (4) nádobky s jedním nebo několika přepadovými výřezy (5) a víkem (6) nádobky s odvzdušněním (7), u odvodní příruby (3) je umístěna vkládací clonka (8) a připevněna k nosné trubce (1) připevňovacími šrouby (9) a vně tělesa (4) nádobky je upraven...

Zapojení pro ovládání dvou registrů vyrovnávací paměti a k ovládání pohybu media u snímačů děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230000

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hampl Miroslav, Strnad Pavel

MPK: G06K 7/016

Značky: ovládání, zapojení, snímačů, pohybu, media, děrné, registru, pásky, pamětí, vyrovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že signál start je přiveden na nulovaní vstup klopného obvodu typu RS a současně je přiveden na hodinový vstup prvního klopného obvodu typu D. Použití takto řešeného zapojení pro ovládání dvou registrů vyrovnávací paměti a k ovládání pohybu paměti media umožňuje vzájemně prodloužit vlastní brzdnou dráhu snímače a tím podstatně snížit mechanické nároky na medium a tak zvýšit spolehlivost čtení. Zároveň je zde...

Zapojení pro vyhodnocení stavu vyrovnávací paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 217514

Dátum: 01.11.1985

Autori: Jehňata Karel, Loutocký Dušan, Kubín Pavel

Značky: vyhodnocení, pamětí, vyrovnávací, stavu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocení stavu vyrovnávací paměti. Oborem použiti jsou elektronické číslicové počítače, přídavná zařízení elektronických počítačů, vyrovnávací paměti. Technickým problémem jsou obvody provádějící vyhodnocení stavu vyrovnávací paměti s nezávislým ukládáním a čtením. Vynález spočívá ve vzájemném zapojení obvodů pro vyhodnocení stavu vyrovnávací paměti, které umožňují u vyrovnávací paměti s nezávislým zápisem a čtením určit stupeň...

Pneumatická vyrovnávací komora vodních elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 219727

Dátum: 15.09.1985

Autori: Holata Miroslav, Čihák František

Značky: elektráren, vyrovnávací, vodních, komora, pneumatická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatické vyrovnávací komory vodních elektráren, kde se část mechanické energie vody nestacionárních hydraulických režimů vznikajících při najíždění a odstavování vodních zdrojů využívá k přeměně na mechanickou energii stlačeného vzduchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pneumatická vyrovnávací komora vodních elektráren je opatřena deformovatelnou dutou konstrukcí, například měchem nebo vlnovcem, jež je propojen prvním...

Zapojení obvodu pro předečítaní dat do rychlé vyrovnávací paměti operačního procesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222398

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dráb Vlastimil, Kelbler Josef

Značky: procesoru, pamětí, vyrovnávací, operačního, zapojení, rychle, obvodů, předečítaní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úkol předečítání dat do rychlé vyrovnávací paměti operačního procesoru počítače. Tento úkol řeší tím, že předečítává operand následující instrukce do rychlé vyrovnávací paměti. Instrukce je při pravena v bloku přípravy instrukce. Pro jistý typ instrukcí se provádí sečtení nominál ní adresy, tj. posunutí s bázovací adresou. Pak se provádí předečitání bloku dat s touto adresou z hlavní paměti do rychlé vyrovnávací paměti. Předečtený...

Zapojení obvodu pro zajištění koherence informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí číslicového počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222397

Dátum: 15.08.1985

Autor: Kelbler Josef

Značky: zapojení, rychlou, informaci, zajištění, obvodů, koherence, počítače, číslicového, vyrovnávací, pamětí, hlavní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení obvodu pro za jištění koherence, tj. stejnosti informací mezi hlavní pamětí a rychlou vyrovnávací pamětí. Obvod, který zajišťuje tuto funkci, pozůstává z hlavní paměti, přenosového procesoru, rychlé vyrovnávací paměti, registru adresy a klopného obvodu, přičemž adresový výstup přenosového procesoru je připojen na adresový vstup hlavní paměti a na adresový vstup registru adresy, zatímco výstup registru adresy je připojen...

Zapojení asynchronní vyrovnávací paměti s N-fázovými nahrávacími a čtecími impulsy, založené na principu posuvného registru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230987

Dátum: 01.08.1985

Autor: Malý Vladimír

MPK: G06F 13/04

Značky: zapojení, registru, vyrovnávací, založené, čtecími, pamětí, posuvného, princípu, impulsy, nahrávacími, asynchronní, n-fázovými

Zhrnutie / Anotácia:

Elektronické číslicové počítače, vnější paměti, řídící jednotky magnetických diskových pamětí, prostředky přenosu dat. Jednoduché zapojení vyrovnávací paměti, umožňující zápis a čtení bez časových ztrát. Vynález se týká zapojení vyrovnávací paměti, kde stav každého slova je indikován jedním řídícím klopným obvodem a zápis i čtení je prováděno N-fázovými zápisovými resp. čtecími impulsy. Možné obory použití : elektronické číslicové počítače,...

Zapojení datových obvodů rychlé vyrovnávací paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224731

Dátum: 01.08.1985

Autor: Kelbler Josef

Značky: rychle, pamětí, zapojení, obvodů, datových, vyrovnávací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení datových obvodů rychlé vyrovnávací paměti vyznačené tím, že výstup (151) prvního vysílače dat (15) je prostřednictvím první přímé datové sběrnice (5) spojen se vstupem prvního vstupního registru (6), jehož výstup (61) je spojen s prvním vstupem pomocného datového multiplexoru (13) a se vstupem prvního datového registru (8), jehož výstup (81) je spojen s prvním vstupem prvního datového multiplexoru (10), přičemž výstup (141) druhého...

Těsněné vyrovnávací zařízení čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 217287

Dátum: 15.07.1984

Autor: Král Emil

Značky: těsněné, zařízení, vyrovnávací, čerpadel

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění potřebného průtoku kapaliny vyrovnávacím zařízením, aby nedocházelo k poškození těsnících ploch a zároveň docílení vhodných charakteristik vyrovnávacího zařízení při jeho velmi dobré těsnosti. Uvedeného účelu se dosáhne úpravou vyrovnávacího zařízení jejíž podstatou je, že první ucpávka je umístěna mezi přední pouzdro (3) a vysokotlakou stranu vyrovnávacího kotouče (4) na větším průměru než druhá ucpávka, která je...

Vyrovnávací hlava pro uchycení měřických přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214411

Dátum: 01.07.1984

Autor: Halada Pavel

Značky: hlava, vyrovnávací, přístrojů, uchycení, měřických

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vyrovnávací hlava pro uchycení měřických přístrojů, hlavně při měřických pracích v dolech. Podstatou vyrovnávací hlavy je, že její kulový kloub má kulový čep pro upnutí měřického přístroje. Tento kulový čep je pak uložen v kulovém sedle podstavce a proti němu je k podstavci upnut prstenec s vnitřní kulovou plochou. Prstenec je odtlačován od podstavce a kulového čepu pružinami. Pro znehybnění kulového čepu je pak prstenec...

Nástřiková vyrovnávací omítková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 214323

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hlusička Josef, Sequens Jan

Značky: nástřiková, hmota, vyrovnávací, omítková

Zhrnutie / Anotácia:

Nástřiková vyrovnávací omítková hmota obsahující vápennou kaší, cement, vodnou dispersi termoplastického polymeru, minerální nebo organická vlákna, lehká plniva a vodu v takovém složení, které umožňuje vrstvě po nastříkání přenášet i sekundární pohyby stavby bez porušení konečné povrchové úpravy.

Vyrovnávací zařízení pro ploché filmy, zvláště pro ploché mikrofilmy v průběžných kontaktních kopírovacích přístrojích.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213675

Dátum: 01.04.1984

Autor: Wiessner Manfred

Značky: vyrovnávací, kopírovacích, mikrofilmy, zvláště, filmy, zařízení, ploché, kontaktních, přístrojích, průběžných

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrovnávací zařízení pro ploché filmy, zvláště pro ploché mikrofilmy v průběžných kontaktních kopírovacích přístrojích, s dorazem, vychylitelným z dráhy transportu a uspořádaným před zdrojem osvětlení, pro přední hrany kombinace listů, skládající se z originálu filmu a kopírovacího filmu. Před pohyblivým dorazem pro vyrovnání přední hrany kombinace listu jsou uspořádány dvě unášecí páky poháněné klikou, které přesahují kombinaci listů se strany...

Zapojení adresových obvodů rychlé vyrovnávací paměti s pamětí přeložených adres

Načítavanie...

Číslo patentu: 222950

Dátum: 01.03.1984

Autor: Kelbler Josef

Značky: pamětí, obvodů, vyrovnávací, přeložených, rychle, adresových, zapojení, adres

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru počítačové techniky a řeší problém zvýšení rychlosti operačního procesoru počítače. Tento problém řeší vynález tím, že zapojení využívá tři registry přeložených adres a že vybavování informací jak z paměti přeložených adres, tak z rychlé vyrovnávací paměti probíhá současně, přičemž část ochranného klíče je v příznakové části paměti přeložených adres a část je v paměti odkazu, která je adresována až přeloženou adresou.