Patenty so značkou «vyrovnání»

Zařízení k vyrovnání nerovností průchodu výrobků glazovací linkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269323

Dátum: 11.04.1990

Autor: Staněk Bohumír

MPK: B24B 7/24

Značky: linkou, zařízení, glazovací, průchodu, nerovností, vyrovnání, výrobků

Text:

...má kliduý chod. zavěšaní talířů za okraj prapom nad jeho těžištěm je stebilní a bezpečně a je nenáročná na přosnost uložení ve směru jízdy doprsvníku a proto dovoluje přebírání talířů svisle pohyblivými nosiči výrobků a předávání zpět při nedě 2 CS 269 323 B 1lenóm vodorovné dopravníku, jehož šířka může být i větší než průměr miky talíře, a to bez zestavování průohodu telířů v místě přebírání.Příkledná provedení zařízení podle vynálezu je...

Způsob přípravy výkovků a odlitků prstencového tvaru k vyrovnání deformací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266435

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bosman Josef, Vavroch Otakar, Kuneš Josef, Fryček Václav

MPK: C21D 9/08

Značky: odlitků, deformací, výkovků, přípravy, tvaru, vyrovnání, prstencového, způsob

Text:

...vychází 2 objasněni podstaty mechaniamu borceni prstence při jeho ohřevu v peci na teplotu, při níž docházi k plastickému stavu materiálu a z možnosti řešení vratné úlohy. Při ni jde o vyvozeni takového silového účinku na deformovaný prstenec. aby při ohřevu do plastického stavu došlo k jeho vyrovnání. Lze tu využít tihových sil vyvozujícich vůči opěrným místům momenty.Výhodou navrženého řešení je jednoduchost e nenáročnost,vycházející...

Zařízení k vyrovnání průhybu lisových a kalandrových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 259732

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hrazdil Jiří, Odžian Bedřich

MPK: D21B 1/02

Značky: válců, vyrovnání, průhybu, lisových, zařízení, kalandrových

Text:

...ručně. Podobné je možno na základě údajů tenztometrů regulovat i elektrický ohřev. Nav-rženým řešením se jednoduchým způsobem spolehlivě dosáhne v-yrovnání průhybu vyvolaného tlakem kalvandrových vál 4ců, a to bez použití hydrauliky. K ohřevu je možno s výhodou využít tepla obsaženého v kondenzátu například ze sušicí částí papírenskeho stroje, které nelze jiným způs-obem využít. Ohřev části jadra je možno provést i jiným způsobem,...

Zapojení pro frekvenční a fázové vyrovnání signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256532

Dátum: 15.04.1988

Autori: Staněk Jaroslav, Lhoták Jiří

MPK: H04B 14/04

Značky: frekvenční, fázové, zapojení, vyrovnání, signálu

Text:

...místní časové základný mggje přípojen vstup generátoru Qgš adresy čtení, jehož první výstup je připojen na adresové vstupy gšł a âšg čtení první a druhé paě měti El a gg a jeho druný výstup je připojen na signálový vstuppřepínače gg čtení. První výstup přepínače gg čtení je připojeg na první vstup Včl výběru čtení první paměti El, druhý výstup jepřipojen na první vstup gšg výběru čtení druhé paměti gg a řídící vstup je připojen no druhý...

Zapojení pro automatické vyrovnání zatížení dvou paralelně pracujících strojů s asynchronním pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241363

Dátum: 15.09.1987

Autor: Starý Stanislav

MPK: H02P 7/74

Značky: automatické, pohonem, vyrovnání, paralelně, asynchronním, zapojení, zatížení, pracujících, strojů

Text:

...impulsů, přičemž výstup součinového členu 8 je zapojen na prvý vstup prvého řídicího obvodu 9, na jehož druhý vstup je připojen výstup generátoru 15 hodinových pulsů a na jehož třetí vstup je zapojen nulovací výstup druhého řídicího obvodu 11 a jehož výstup je zapojen na druhé vstupy hrade 2 A, 28 vstupních impulsů, jejichž vý stupy js-ou připojeny na vstupy dčličü 3 A,SB s totožným dělicím poměrem, které jsou svými výstupy připojeny na...

Pneumatické zařízení pro vyrovnání poklesu napětí navíjené příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 245393

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bigoš Ján, Patoeka Marián

MPK: B65H 54/42

Značky: zařízení, napětí, navíjené, pneumatické, vyrovnání, poklesu, příze

Text:

...točně uložený páky, g v dolní části rozvídlené z opatřené drážkaml, ze stejného materiálu jako jádraa. 33 megnetů 26, 31. V díče vytvorené ve zvýšené části základové desky §l je zalisováno pouzdro 35 ventílu l 2, ve kterém je euvně uloženo čoupátko g, jehož prodloužené válcové konce 31. 3 B procházejí rozvidlením pák 33. 34 a jsou e nimi spojený kolíky § 9. ve zvýšené části základové desky g jsou pevné uchyceny nátrubky ig, 4 l ułnístěné v...

Přídavná převodovka s dvěma mezinápravovými diferenciály pro vyrovnání momentů u trvale poháněných náprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 243349

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lovecký Josef

MPK: F16H 1/42, B60K 17/16

Značky: dvěma, mezinápravovými, převodovka, vyrovnání, diferenciály, náprav, poháněných, trvale, přídavná, momentu

Text:

...požadavků na jednotlivé nápravý.Na výkrese je schematicky znázorněno provedení přídavné převodovky podle vynálezu.Výstupní hřídel hlavní převodovky l je pevně spojen s hřídelem přídavné převodovky 3,se kterým je pevně spojene jádro 3. Jádro 1 je v jedné krajní poloze přesuvné objímky g spojeno s prvním kolem 3, které zabírá do velkého kola É dvojkolí lg, přičemž je zařazenV druhé krajní poloze přesuvné objímky 3 je jádro 3 spojeno s druhým...

Způsob vyrovnání vlastností nedloužených polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 249972

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sedláček Pavel, Vaníček Jiří, Prchlík Václav

MPK: D01D 10/02

Značky: vláken, polyesterových, způsob, vyrovnání, nedloužených, vlastností

Text:

...trhací konvertory, kde rovnoměrnost íyzikálně-mechanických vlastností je jedna z rozhodujících podmínek dobré zpracovatelnosti kabelů.Navíc se šetří skladovací prostory pro nedloužené vlákno, snižují požadavky na počet konví na nedĺoužené vlákno, zvyšuje plynulost a zjednodušuje organizace výroby u dloužení. způsob provedení je zřejmý z následujících příkladü.1. Svazek nemodifikovaných polyesterových vláken o jedničné jemnosti 4,4 dtex a...

Zařízení k osovému vyrovnání a dalšímu předání textilních dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236049

Dátum: 01.02.1987

Autor: Trhlík Jiří

MPK: B65G 47/18

Značky: dalšímu, předání, zařízení, osovému, dutinek, vyrovnání, textilních

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zařízení k osovému vyrovnání a dalšímu předání textilních dutinek neuspořádaně přiváděných ve sledu jedna za druhou s využitím gravitačního principu, obsahující v podstatě vertikální, nahoře a dole otevřenou padací šachtu trychtýřovitého tvaru, přičemž účinná světlost užšího úseku je menší než délka dutinek a současně větší než je jejich průměr, kdy proti směru přivádění dutinek uspořádaná vnitřní stěna šachty je opatřena směrem dolů...

Zařízení k vyrovnání barevné filtrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 234687

Dátum: 01.01.1987

Autor: Zahradníćek Oldřich

MPK: G03B 27/54

Značky: vyrovnání, barevné, filtrace, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k vysouvání zařazených barevných korekčních filtrů a hustotního filtru ze svazku světelných paprsků vycházejících ze světelného zdroje a vstupujících do mísicí komory. Pod soustavou táhel, ovládajících toto zařízení i pod táhlem, ovládající hustotní filtr, je umístěna jediná lomená oska, jejímž natočením se vyzvednou uvedená táhla barevných korekčních filtrů pákou na straně jedné a na straně druhé páka hustotního...

Způsob stanovení vyrovnání teplot vzorku materiálu pro měření tepelné vodivosti dynamickou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235682

Dátum: 01.06.1986

Autor: Šípek Jiří

MPK: G01N 25/18

Značky: vzorků, metodou, teplot, vodivosti, vyrovnání, materiálů, stanovení, tepelně, dynamickou, způsob, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Stanovení okamžiku vyrovnání teplot ve zkoušeném vzorku materiálu pří měření tepelné vodivosti dynamickou metodou se uskutečňuje pomocí dvou diferenciálně zapojených termočlánků (1) a (2), umístěných v geometrickém středu a těsně pod povrchem zkoušeného vzorku (6), napojených přes číslicový voltmetr (3) na minipočítač (4) a programovací jednotku (5). Stanoví se tak automaticky a zcela jednoznačně okamžik vyrovnání teplot v celém průřezu...

Zařízení na vyrovnání napětí osnovy víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228769

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mikeš Petr, Nespěšný Zbyněk, Heizke Josef

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, osnovy, zařízení, vyrovnání, napětí, tkacího, víceprošlupního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na vyrovnávání napětí osnovy víceprošlupního tkacího stroje, zejména se sekcionálním vlnitým prošlupem a sice napětí, které vzniká při vytváření prošlupu pro zanášení útku, případně dalšími vlivy. Podstatou zařízení je, že obrysová přímka vychyloveče 4 je tvaru alespoň jednoduché šroubovice 6, jejíž styková hrana 5 s osnovou 2 je zaoblena, a kde počet vrcholů takto vytvořené šroubovice 6 je alespoň totožný s počtem...

Samorozlévatelná hmota na bázi cementu a minerálních plniv k vyrovnání podkladních vrstev ze silikátových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223031

Dátum: 15.03.1986

Autori: Michálek Otto, Sebők Tibor

Značky: materiálů, vrstev, samorozlévatelná, vyrovnání, hmota, bázi, minerálních, podkladních, plniv, silikátových, cementů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologie výroby stavebních hmot a dílců. Řeší technický problém vyrovnání nerovností betonových podkladů do tloušťky 10 mm. Podstatou vynálezu je vytvoření vyrovnávací hmoty na silikátové bázi s použitím cementového pojiva, minerálních výplní, stabilizační přísady a povrchově aktivní látky. Vyrovnávací hmota se dobře směšuje s vodou, vytváří stabilní suspenzi a po nanesení na upravený betonový podklad se samovolně rozlévá....

Zařízení k vyrovnání nápravových tlaků vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225383

Dátum: 30.06.1985

Autori: Lukášek Eduard, Bastl Vladimír, Valenta Milan

Značky: tlaku, zařízení, vyrovnání, nápravových, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vyrovnávání nápravových tlaků vozidla vytvořené kombinací mechanického a hydraulického systému, vyznačující se tím, že je tvořeno svislým hydraulickým vahadlem (2), svým horním koncem kloubově uchyceným k rámu (1) a spodním koncem otočně uchyceným k páce (3) mechanického vahadla (11), přičemž k oběma koncům páky (3) je otočně uchycena dvojice třmenů (4, 4'), k nimž je jedním koncem uchycena dvojice pružin (6, 6'), která je svým...

Zařízení pro vyrovnání souososti soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225463

Dátum: 15.04.1985

Autori: Kodym Jaroslav, Futera Miroslav, Boháč Miroslav, Škaloud Vladimír, Fleischmann Jaroslav, Šídlo Pavel

Značky: zařízení, vyrovnání, soustrojí, souososti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyrovnání souososti soustrojí, např. turbokompresorového soustrojí, využívající suvně přestavitelného klínu ve směru působení s ním spojeného pohybového šroubu, z čehož je odvozen posuv vyrovnávací součásti ve směru kolmém k posuvu klínu, vyznačující se tím, že sestává z tělesa /1/ zařízení, jehož horní základna /2/ má, v půdorysném pohledu vnitřní část ve tvaru U profilu, jehož stojina tvoří zadní stěnu /3/ tělesa /1/ a příruby...