Patenty so značkou «výroby»

Strana 99

2,4,8-Trisubstituované-4,5-dihydro-5-oxo- 3H,6H- 1,4,5a,8a-tetraazaacenaftylen-3-óny, spôsob ich výroby a nootropické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 279997

Dátum: 15.09.1991

Autori: Tseng Shin Shyong, Epstein Joseph William, Levin Jeremy Ian

MPK: C07D 487/16, A61K 31/505

Značky: nootropické, 2,4,8-trisubstituované-4,5-dihydro-5-oxo, 1,4,5a,8a-tetraazaacenaftylen-3-óny, výroby, prostriedky, 3h,6h, báze, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané 2,4,8-trisubstituované-4,5-dihydro-5-oxo-3H,6H-1,4,5a,8a- tetraazaacenaftylen-3-óny so všeobecným vzorcom (III'), kde R1 predstavuje atóm vodíka, alkylskupinu obsahujúcu 1 až 10 atómov uhlíka, karboxamidometylskupinu, 4-chlórfenylskupinu, benzylskupinu alebo (4-nitrofenyl)metylskupinu, R2 a R3 predstavujú atóm vodíka alebo alkylskupinu obsahujúcu 1 až 3 atómy uhlíka, R4 predstavuje 3-pyridyl-skupinu alebo (R6, R7)-substituovanú...

Ohňovzdorné sklo a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279583

Dátum: 15.09.1991

Autori: Gelderie Udo, Holzer Gerhard

MPK: C03B 27/06, B32B 17/10, E06B 5/16...

Značky: výroby, ohňovzdorné, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ohňovzdorné sklo z najmenej dvoch paralelne a vo vzájomnej vzdialenosti usporiadaných sklenených dosiek, medzi ktorými sa nachádza vrstva z hydrogélu, ktorého vodná fáza obsahuje rozpustnú soľ, kde pevná fáza hydrogélu pozostáva z polymerizovanej zlúčeniny 2-hydroxy-3-metakryloxypropyltrimetylamoniumchloridu vzorca (I).

Biomasa na výrobu vírus/vírus antigénu jej použitie a spôsob výroby vírus/vírus antigénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279200

Dátum: 13.08.1991

Autori: Mundt Wolfgang, Dorner Friedrich, Wöhrer Wilfried, Eibl Johann

MPK: C12N 5/06, A61K 39/12

Značky: výroby, biomasa, výrobu, použitie, antigenů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Biomasa na výrobu vírus/vírus antigénu pozostáva z bunkových agregátov s priemerom medzi 100 mikrometrov až 1000 mikrometrov, v suspenzii v kultivačnom médiu má vysokú metabolickú aktivitu a je infikovaná vírusom. Uvedená biomasa je vhodná na veľkoprevádzkovú výrobu čistého vírus/vírus antigénu a hlavne sa hodí na výrobu FSME vírus/vírus antigénu.

Elektróda zapaľovacích sviečok a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278875

Dátum: 13.08.1991

Autori: Pohl Klaus-dieter, Frank Willi, Hubert Hans, Noack Rainer, Treiber Juergen, Brendick Volker

MPK: H01T 21/02, H01T 13/39

Značky: elektroda, zapalovacích, výroby, spôsob, sviečok

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zaisťuje výrobu zapaľovacích sviečok na spaľovacie motory s dlhou životnosťou. Elektróda (16) zapaľovacej sviečky (10) je zložená z viacerých východiskových častí, a to z východiskovej časti plášťa (31') odolného proti korózii, z východiskovej časti jadra (33') s vysokou tepelnou vodivosťou a z východiskovej časti oblasti (32') odolnej proti opaľovaniu. Tieto východiskové časti sa spoločne pretlačia na polotovar elektródy, ktorý sa...

Spôsob výroby izolačného systému vinutia elektrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 278813

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schorm Josef

MPK: H02K 3/32, H02K 3/30

Značky: systému, stroja, výroby, vinutia, spôsob, elektrického, izolačného

Zhrnutie / Anotácia:

Vinutie vybavené na svojom povrchu elektricky odolnou vrstvou je vložené s vôľou do radiálne prebiehajúcej otvorenej drážky elektrického stroja, pričom medzera medzi povrchom vinutia a stenou drážky sa aspoň sčasti vyplní vrstvou tepelne expanzného laminátu, obsahujúceho plastové spojivo s priestorovo neusporiadane rozptýlenými, pružne stlačenými štaplovými vláknami, držanými v stlačenom stave spevnením spojiva stvrdnutím za teploty nižšej ako...

Spôsob výroby mechanickej energie a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278798

Dátum: 13.08.1991

Autori: Blomen Leo Jozef Maria Johannes, Ankersmit Jan, Hendriks Rudolf

MPK: F02C 3/20, F02C 3/30

Značky: mechanickej, energie, zariadenie, výroby, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Východiskové palivo, privedené prívodným vedením (18), sa necháva endotermickou reakciou zreagovať v reaktore (7) na premenené palivo s vyššou absolútnou výhrevnosťou. Vykurovanie reaktora (7) sa vykonáva pri zužitkovaní tepla spalín zo spaľovania nepriamou výmenou tepla. Spaľovanie paliva prebieha v dvoch stupňoch. Horúce plynné spaliny vytvorené v prvom stupni prvej spaľovacej komory (5) a obsahujúce vysoký prebytok vzduchu sa po čiastočnom...

Spôsob výroby perličiek s obsahom farmaceuticky účinnej látky, majúcej nedefinovanú kryštalizačnú teplotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278757

Dátum: 13.08.1991

Autori: Rona Robert, Deleuil Michel, Labourt-ibarre Pierre, Statiotis Eraclis

MPK: A61K 9/16

Značky: teplotu, majúcej, farmaceutický, kryštalizačnú, látky, perličiek, nedefinovanú, účinnej, výroby, obsahom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby perličiek s obsahom farmaceuticky účinnej látky, majúcej nedefinovanú kryštalizačnú teplotu, najmä s obsahom kyseliny 2-(3-benzoylfenyl)propiónovej spočíva v tom, že sa v roztavenom stave zmieša farmaceuticky účinná látka, majúca nedefinovanú kryštalizačnú teplotu, s farmaceutickou pomocnou látkou priaznivo ovplyvňujúcou stuhnutie uvedenej farmaceuticky účinnej látky, zvolenou z množiny zahŕňajúcej mastné alkoholy, mastné...

Tvarové teleso, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280207

Dátum: 13.08.1991

Autor: Rettenbacher Markus

MPK: B27N 3/28, C08J 9/12, B29C 67/22...

Značky: těleso, výroby, vykonávanie, zariadenie, tohto, spôsobu, tvarově, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané teleso je na báze základnej masy, ktorá obsahuje pevnú matricu obsahujúcu bublinky alebo póry, z 5 až 85 % hmotnostných, vztiahnuté na sušinu základnej masy aspoň jedného spojiva. Aspoň jedno spojivo je zvolené zo skupiny zahrnujúcej škroby, dextríny, pektíny, kolagény, bielka a kaseíny. Základná masa okrem toho obsahuje ako modifikátor vlastností spojiva aspoň jeden hydrofóbny prostriedok zvolený zo skupiny zahrnujúcej prírodné alebo...

Spôsob výroby kyseliny sírovej kondenzáciou pár tejto kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279647

Dátum: 13.08.1991

Autor: Schoubye Peter

MPK: C01B 17/69, C01B 17/80

Značky: sírovej, výroby, tejto, kyseliny, spôsob, kondenzáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Pri kondenzácii kyseliny sírovej z plynov obsahujúcich pary kyseliny sírovej a paru v prebytku, napríklad pochádzajúcu z elektrární, sa dosiahne podstatného poklesu množstva malých kvapôčok kyseliny sírovej (takzvanej kyslej hmly) unikajúcich do okolitého prostredia aj v prípade, keď zariadenie na výrobu kyseliny sírovej je vybavené aerosólovým filtrom a ak malé jadrové zárodky sa vnášajú do plynu v množstve 10exp(9) až 10exp(12) pevných častíc...

Spôsob výroby granulovaného prostriedku na zlepšovanie poškodenej a/alebo vadnej pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279194

Dátum: 16.07.1991

Autori: Kofler Günter, Weiss Viktor

MPK: C05D 5/00, C01F 5/00

Značky: granulovaného, prostriedku, poškodenej, výroby, vadnej, pôdy, zlepšovanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby granulovaného prostriedku na zlepšovanie poškodenej a/alebo chybnej pôdy na báze látky obsahujúcej horčík sa uskutočňuje tak, že sa zmiesi jemnozrnný uhličitan horečnatý (MgCO3), jemnozrnný oxid horečnatý (MgO) a voda ako pôvodné zložky zmesi, čím vznikne hydroxid horečnatý (Mg(OH)2) ako produkt reakcie, ktorý sa granuluje a následne sa takto vzniknuté granuly sušia v atmosfére bohatej na oxid uhličitý CO2, dokiaľ sa predtým...

Spôsob výroby pevného farmaceutického prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277827

Dátum: 16.07.1991

Autori: Fekete Márton, Kenderfi József, Torma Zoltán, Mándi Attila, Hegedüs Aranka, Tömpe Péter, Erdos Sándor, Krisztián Mária, Bárczay Erzsébet, Csörgö Margit, Tajthy Éva, Görgényi Frigyes

MPK: A61K 9/22, A61K 31/44

Značky: pevného, spôsob, prostriedku, výroby, farmaceutického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby pevného farmaceutického prostriedku s riadeným uvoľňovaním 4-(2'-nitrofenyl)-2,6-dimetyl-3,5-dimetoxykarbonyl-1,4-dihydropyridínu (nifedipínu) ako účinnej zložky spočíva v tom, že sa zmieša roztok alebo roztoky s obsahom 1 hmotn. dielu nifedipínu 0,1 až 1,5 hmotn. dielov jedného alebo väčšieho počtu hydrofilizačných činidiel a 0,05 až 1,5 hmotn. dielov jedného alebo väčšieho počtu retardačných činidiel v jednom alebo väčšom počte...

Spôsob výroby rohože alebo výrobku podobného tvaru z keramických, sklenených alebo minerálnych vlákien alebo z ich zmesi a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277732

Dátum: 11.06.1991

Autor: Nieminen Jorma

MPK: D04H 1/00, D04H 1/42, D04H 1/70...

Značky: keramických, zariadenie, spôsob, rohože, výrobků, uskutočnenie, tohto, spôsobu, výroby, tvaru, minerálnych, zmesí, sklenených, podobného, vlákien

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákna sa privádzajú do styku s prúdom vzduchu, ktorý ich prenáša a ukladá do tvaru homogénneho vláknitého rúna v prvej dopravnej rovine, z ktorej sa premiestňujú do protiľahlej dopravnej roviny prúdom vzduchu prechádzajúcim prvou dopravnou rovinou, čím sa vlákna, náhodne orientované, usadzujú a vytvárajú vláknité rúno, ktoré sa podrobuje prípadne ďalšej úprave na spojenie vlákien. Zariadenie, obsahujúce ústrojenstvo na vrstvenie vlákien do...