Patenty so značkou «výroby»

Strana 96

Herbicídny prostriedok vo forme pevných hotových prípravkov, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281281

Dátum: 19.02.1992

Autori: Wieschollek Raphael, Feucht Dieter

MPK: A01N 43/707, A01N 43/12, A01N 47/22...

Značky: herbicídny, hotových, pevných, výroby, spôsob, formě, prostriedok, prípravkov, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa herbicídny prostriedok na ničenie burín, obzvlášť v repných kultúrach, v pevnej forme, najmä vo forme vo vode dispergovateľného granulátu. Tento prostriedok obsahuje kombináciu metamitrónu (I) a etofumezátu (II) a /A/ fenmedifamu (III) alebo /B/ fenmedifamu (III) a desmedifamu (IV) alebo /C/ desmedifamu (IV) v zmesi s pomocnými látkami, pričom hmotnostný pomer účinných látok (I) : (II) : (III), príp. (III) : (IV), príp. (IV) je (1) :...

Deriváty 1, 1, 1-trifluór-2-propénu a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280894

Dátum: 19.02.1992

Autori: Furch Joseph Augustus, Kremer Kenneth Alfred Martin, Addor Roger Williams, Kuhn David George

MPK: C07C 21/18

Značky: výroby, deriváty, 1-trifluór-2-propénu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 1,1,1-trifluór-2-propénu vzorca (IIIa), kde X predstavuje chlór, bróm alebo jód Z predstavuje kyanoskupinu, skupinu všeobecného vzorca CO2R alebo C(O)R1, kde každý zo symbolov R a R1 predstavuje atóm vodíka alebo alkylskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a ich cis- a trans-izoméry. Spôsob výroby týchto derivátov, pri ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (IV), kde Z má uvedený význam alebo jej cis- alebo trans-izomér nechá reagovať s aspoň...

Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280893

Dátum: 19.02.1992

Autori: Furch Joseph Augustus, Addor Roger Williams, Kremer Kenneth Alfred Martin, Kuhn David George

MPK: C07D 207/34, A01N 43/36, C07D 207/36...

Značky: 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby insekticídne, akaricídne a nematocídne účinných zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde W predstavuje alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, trifluórmetyl alebo atóm vodíka Y predstavuje kyano, nitro alebo CO2R, kde R predstavuje alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka L predstavuje atóm vodíka, fluóru, chlóru alebo brómu M predstavuje atóm vodíka, fluóru, chlóru, brómu alebo jódu, trifluórmetyl- nitro- alebo OR1, kde R1 predstavuje alkyl s 1 až 3...

Vodiace zariadenie na káble a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280748

Dátum: 19.02.1992

Autori: Vogelsang Horst, Bergmann Horst

MPK: B29C 47/00, B29C 47/24, H02G 1/08...

Značky: spôsob, káble, výroby, vodiace, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané vodiace zariadenie na káble, vyrobené z plastu pretláčaním, je tvorené najmenej jednou vodiacou rúrkou (1) na vedenie káblov a ústrojenstvom na uľahčenie zasúvaného alebo zaťahovaného kábla. Toto ústrojenstvo pozostáva z klzných rebier (3), brániacich krúteniu, usporiadaných na vnútornej strane vodiacej rúrky (1) v tvare vĺn alebo hadovito, ktoré sú vytvorené pri pretláčaní. Pri výrobe vodiaceho zariadenia sa klzné rebrá (3) vytvoria...

Substituované thiazolylderiváty a substituované pyridinylderiváty, spôsob ich výroby a antialergické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280690

Dátum: 19.02.1992

Autori: Janssens Frans Eduard, Diels Gaston Stanislas Marcella, Sommen François Maria

MPK: A61K 31/435, A61K 31/40, A61K 31/41...

Značky: thiazolylderiváty, spôsob, pyridinylderiváty, substituované, výroby, báze, přípravky, antialergické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), ich farmaceuticky vhodné adičné soli s kyselinami a stereochemicky izomérne formy. Tiež sú opísané prípravky založené na týchto účinných látkach, ktoré je možné použiť na liečenie teplokrvných živočíchov trpiacich alergickými chorobami.

Tampón na hygienu žien, spôsob jeho výroby a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280197

Dátum: 19.02.1992

Autori: Simon Stefan, Friese Axel

MPK: A61F 13/20

Značky: spôsob, uskutočnenie, žien, spôsobu, hygienu, zariadenie, výroby, tampón, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Tampón na hygienu žien sa skladá z valcovitého pevného vláknového jadra (16) a z pozdĺžnych rebier (17), vystupujúcich radiálne smerom von z vláknového jadra (16), ktoré sú od seba oddelené pozdĺžnymi drážkami (18), pozdĺžne rebrá (17) majú hrubšiu kapilárnu štruktúru ako vláknové jadro (16). Pri výrobe tampónu sa zlisovaním vytvorí predlisok s vysoko zhutneným valcovitým vláknovým jadrom (16) a s menej zhutnenými mäkkými pozdĺžnymi rebrami...

Polyolefínový produkt a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280009

Dátum: 19.02.1992

Autori: Burgin Emanuele, Pelliconi Anteo, Guglielmi Floriano, Cecchin Giuliano

MPK: C08F 297/08

Značky: výroby, produkt, spôsob, polyolefínový

Zhrnutie / Anotácia:

Polyolefínový produkt obsahujúci (A) 10 až 50 hmotnostných dielov homopolyméru propylénu s indexom izotakticity vyšším ako 80 alebo kopolyméru propylénu s etylénom, alfa-olefínom CH2=CHR, v ktorom R znamená alkylovú skupinu s 2 až 8 atómami uhlíka alebo ich kombinácií, pričom uvedený kopolymér obsahuje viac ako 85 % hmotnostných propylénu (B) 5 až 20 hmotnostných dielov kopolymérneho podielu obsahujúceho etylén, nerozpustného v xyléne pri...

Spôsob výroby 17-oxosteroidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279666

Dátum: 19.02.1992

Autori: Nickisch Klaus, Klages Uwe, Weber Alfred, Rohde Ralph, Kennecke Mario

MPK: C12P 33/16, C07J 1/00

Značky: spôsob, 17-oxosteroidov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby 17-oxosteroidov fermentatívnou oxidáciou 17beta-hydroxysteroidov sa na fermentáciu používajú bakteriálne kultúry kmeňov Mycobactérium sp. NRRL B-3805, Mycobactérium sp. NRRL-B-3683, Mycobactérium phlei NRRL B-8154 alebo Mycobactérium fortuitum NRRL B-8153.

Jódované benzénové deriváty, spôsob ich výroby a kontrastné prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279646

Dátum: 19.02.1992

Autori: Schaefer Michel, Dugast-zrihen Maryse, Meyer Dominique, Doucet Didier, Guillemot Michel

MPK: C07C 237/46, A61K 49/04

Značky: deriváty, spôsob, benzenové, prostriedky, výroby, obsahom, jódované, kontrastné

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa jódované deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená 2,3-dihydroxypropyl alebo 1,3-di-hydroxy-2-propyl. Uvedené látky je možné použiť ako kontrastnú látku pri röntgenologickom vyšetrení. Rieši sa tiež spôsob výroby jódovaných benzénových derivátov so všeobecným vzorcom (I) a kontrastné prostriedky, ktoré tieto látky obsahujú.

Nádrž na kvapaliny s vonkajšími nosnými stenami a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279540

Dátum: 19.02.1992

Autor: Mitterecker Leonhard

MPK: B65D 90/04

Značky: nosnými, spôsob, kvapaliny, výroby, nádrž, stenami, vonkajšími

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž na kvapaliny je vybavená vonkajšími nosnými stenami (2) z betónu alebo podobného pevného materiálu na zachytenie hydrostatického tlaku, na ktorých je vytvorená nepriepustná vrstva z kovových plechov (4, 11), upevnených pomocou upevňovacích prvkov (1, 9) k obvodovým nosným stenám (2) a ku dnu nádrže. Upevňovacie prvky (1, 9) sú uložené v stenách (2) nádrže, sú na svojich koncoch smerujúcich dovnútra nádrže spojené najmä zváraním s...

Polymérna kompozitná štruktúra a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279447

Dátum: 15.01.1992

Autori: Barndt Ronald, Kuszaj Karl, Willis Jeffery

MPK: B29C 70/00, B32B 1/02, B32B 31/20...

Značky: polymérna, výroby, kompozitná, spôsob, struktura

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna kompozitná štruktúra sa skladá z polymérnej škrupinovej vrstvy, ktorá má upravenú a neupravenú stranu a na celú neupravenú stranu polymérnej škrupinovej vrstvy je nalisovaná priamo zosietená termosetová polymérna podporná vrstva, ktorá obsahuje aspoň jednu zložku zo súboru zahrnujúceho polyesterovú, epoxidovú, akrylovú a vinylesterovú živicu a ich zmesi. Pri spôsobe výroby tejto polymérnej kompozitnej štruktúry sa najprv vytvorí...

Spôsob výroby laktulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278985

Dátum: 15.01.1992

Autori: Dorscheid Michael, Krumbholz Rudolf

MPK: C07H 3/04

Značky: spôsob, laktulózy, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Alkalický vodný roztok laktózy a bóraxu sa zahrieva na teplotu nad 80 °C. Laktulóza sa oddelí od vzniknutých produktov konverzie. Okrem bóraxu sa do roztoku nepridáva žiadny alkalizujúci materiál. Konverzia sa vykonáva pri hodnote pH 8,3. Na udržanie sodných iónov vo výrobnom cykle sa bórax môže pripravovať vo vodnom roztoku kyseliny boritej už zároveň s laktózou, pričom sa sodné ióny prenášajú z roztoku produktov konverzie do roztoku kyseliny...

Substituované ftalidy a heterocyklické ftalidy, spôsob ich výroby a ich použitie ako herbicídov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278746

Dátum: 15.01.1992

Autori: Cloudsdale Ian Stuart, Anderson Richard James, Hokama Takeo

MPK: A01N 43/72, C07D 239/52, C07D 401/06...

Značky: heterocyklické, výroby, ftalidy, použitie, herbicídov, substituované, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I), v ktorom A znamená fenyl, naftyl, pyridyl s prípadne anelovaným benzénovým kruhom, pyridyl-N-oxid alebo pyrazinyl-N-oxid, pyrimidinyl, pyrazinyl, 3- alebo 4-cinolinyl alebo 2-chinoxalinyl alebo 5-členný heteroaromatický zvyšok, R znamená CN, formyl, karboxyskupinu funkčne obmenenú karboxyskupinu a pod., pričom ďalšie substituenty sú bližšie špecifikované v opisnej časti. Ďalej sa opisuje spôsob výroby zlúčenín...

Spôsob výroby vo vode rozpustného farmaceutického prípravku na báze metalocénového komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278731

Dátum: 15.01.1992

Autori: Mohr Wilfried, Müller Bernd, Lucks Stefan, Müller Rainer

MPK: A61K 45/05, A61K 31/28

Značky: přípravků, rozpustného, metalocénového, výroby, farmaceutického, komplexu, báze, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na báze komplexu metalocénu, ktorý je rozpustný vo vode, sa vyrobí sa zmiešaním komplexu metalocénu, polyolu, vody a prísad s nasledujúcim odstránením vody, pričom ako polyoly sa výhodne používajú glykoly, alkoholické cukry a uhľohydráty. Získané prípravky sú použiteľné ako cytostatiká.

Benzyloximéterové deriváty a spôsob ich výroby, fungicídny prostriedok, ktorý obsahuje tieto zlúčeniny ako účinné látky, ako aj použitie týchto zlúčenín v poľnohospodárstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 278282

Dátum: 15.01.1992

Autori: Isenring Hans-peter, Weiss Bettina

MPK: A01N 33/24, C07C 249/12, A01N 31/04...

Značky: výroby, poľnohospodárstve, použitie, zlúčenín, látky, obsahuje, tieto, spôsob, benzyloximéterové, účinné, deriváty, ktorý, týchto, fungicídný, zlúčeniny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, (Y-X)= znamená skupinu vzorca CH2=, alkyltio-CH= alebo alkyl-ON=, R2 znamená atóm vodíka, alkylovú, halogénalkylovú, cykloalkylovú, alkenylovú, alkinylovú, alkoxymetylovú, alkyltiometylovú, alkylsulfonylovú skupinu, alkoxyskupinu, alkyltioskupinu alebo kyanoskupinu a R3 znamená alkylovú, arylalkylovú, heteroarylalkylovú, alkenylovú,...

Peptidické deriváty, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278095

Dátum: 15.01.1992

Autori: Wolanin Donald John, Wildonger Richard Alan, Trainor Diane Amy, Edwards Philip Duke, Schwartz John Anthony, Stein Mark Morris, Bergeson Scott Haven, Shaw Andrew

MPK: C07K 5/04, A61K 38/00

Značky: spôsob, výroby, peptidické, použitie, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Peptidické deriváty majú všeobecné vzorce Ia, Ib a Ic, kde n má hodnotu 1, R1 je C1-4-alkyl, A je zvyšok -NH.CO-, -O.CO- alebo -CO-. R4 a R6 znamenajú vždy vodík, R5 je prípadne substituovaný C1-4-alkyl, R2 je prípadne substituovaný fenyl, benzyl alebo C1-4-alkyl a R3 je priamy, rozvetvený alebo cyklický organický zvyšok, a ich farmaceuticky použiteľné soli. Spôsob ich výroby spočíva v oxidácii zlúčenín všeobecných vzorcov VIIa, VIIb alebo...

Spôsob výroby xylitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281607

Dátum: 15.01.1992

Autori: Nurmi Juha Veikko, Töyrylä Marja, Heikkilä Heikki Olavi, Rahkila Leena

MPK: C12P 19/02, C12P 7/18

Značky: výroby, spôsob, xylitolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob spočíva vo fermentácii vodného roztoku xylózy kvasinkovým kmeňom, ktorý je schopný premeniť voľnú xylózu na xylitol a voľné hexózy prítomné v tomto roztoku na etanol, napr. z rodu Candida alebo Debaryomyces, a z fermentačného roztoku sa chromatograficky oddelí frakcia bohatá na xylitol.

Drenážny element na lisovanie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277751

Dátum: 15.01.1992

Autor: Chara Alexandr

MPK: B30B 9/02

Značky: spôsob, element, drenážny, lisovanie, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Na upevnenie filtračného plášťa (4) drenážneho elementu (2) pre lis na ovocie nesie tyčovité, pružné jadro (3) drenážneho elementu (2) na svojom konci pružnú prvú objímku (11). Filtračný plášť sa cez prvú objímku (11) natiahne a upevní O-krúžkom (13) v prstencovej drážke (14) prvej objímky (11). Koniec drenážneho elementu (2) je rozoberateľne upevnený v druhej objímke (6), ktorá je axiálne neposuvne usporiadaná v stene (5) nádrže lisu na ovocie...

Izoxazol-4-karboxamidy, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto zlúčeniny obsahujúci a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281316

Dátum: 15.01.1992

Autori: Bartlett Robert, Kämmerer Friedrich-johannes

MPK: C07C 255/21, A61K 31/275, A61K 31/42...

Značky: použitie, farmaceutický, spôsob, prostriedok, výroby, tieto, zlúčeniny, izoxazol-4-karboxamidy, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané izoxazol-4-karboxamidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená atóm H, C2-6alkylovú skupinu, C1-4alkylovú skupinu, ktorá je substituovaná raz alebo viackrát atómom F, Cl, Br alebo J, alebo fenylovú skupinu, R2 znamená atóm H, C2-3alkenylovú skupinu, alebo benzylovú skupinu, R3 znamená pyridylovú skupinu, ktorá je substituovaná raz alebo viackrát atómom H, atómom Cl, Br, F alebo J, nitroskupinou, C1-3alkylovou skupinou,...

Spôsob výroby opticky aktívnych derivátov cyklobutanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280030

Dátum: 15.01.1992

Autor: Saleem Ahmad

MPK: C07C 69/757, C07C 67/347, C07C 67/29...

Značky: derivátov, cyklobutanónu, aktívnych, výroby, spôsob, opticky

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob a medziprodukty na výrobu opticky aktívnej zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R3 predstavuje chrániacu skupinu. Tento cyklobutanónový derivát sa používa na výrobu zlúčeniny vzorca (II), ktorá má protivírusovú účinnosť.

Dvojelektródový polovodičový termo-senzor a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278003

Dátum: 17.12.1991

Autori: Měřinský Karol, Betko Július, Císar Milan

MPK: H01L 35/12

Značky: termo-senzor, výroby, dvojelektródový, polovodičový, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva zo semiizolačného polovodičového materiálu (D) s dvoma elektródami (E1, E2), pričom aspoň jedna elektróda (E1) je vytvorená na zdrsnenej časti materiálu. Hodnota nasýteného prúdu závisí najmä od použitého semiizolačného polovodičového materiálu, geometrických rozmerov štruktúry a od teploty.