Patenty so značkou «výroby»

Strana 92

Spôsob výroby kopolymérnej disperzie styrén – butylakrylát

Načítavanie...

Číslo patentu: 279619

Dátum: 17.06.1992

Autori: Vodová Drahomíra, Chrástová Viera, Štaudnerová Anna, Tomová Eva, Citovický Pavol, Sádecká Jana

MPK: C08F 2/22, C08F 112/08, C08F 220/04...

Značky: výroby, styren, kopolymérnej, butylakrylát, spôsob, disperzie

Zhrnutie / Anotácia:

Emulzný spôsob výroby kopolymérnej disperzie pri nízkych teplotách v systéme obsahujúcom aktivátor, pozostávajúci z 0,06 až 0,2 hmotnostných dielov heptahydrátu síranu železnatého a 0,12 až 0,25 hmotnostných dielov dvojsodnej soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej, 3,6 až 4,4 hmotnostných dielov iónového emulgátora, 4,3 až 6,6 hmotnostných dielov neiónového emulgátora a v prítomnosti heterogénneho iniciátora tak, že 39,5 až 50 hmotnostných...

Spôsob výroby 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1H-purínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278897

Dátum: 13.05.1992

Autori: Polák Jozef, Šmahovský Vendelín, Kacina Roman, Mandúch Milan, Tegza Marian, Nevydal Jozef, Košťál Ladislav, Gömöry Juraj

MPK: C07D 473/10

Značky: spôsob, 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1h-purínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 3,7-dimetyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1H-purínu reakciou 3-metyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydro-1,7H-purínu alebo jeho soli s dimetylkarbonátom v reakčnom prostredí, tvorenom rozpúšťadlom, ktorým môže byť prebytok dimetylkarbonátu alebo iné vhodné organické rozpúšťadlo, výhodne dimetylformamid, pri teplote 50 °C až teplote varu použitého rozpúšťadla. Reakcia prebieha v prítomnosti, resp. bez prítomnosti vhodného...

Mikroorganizmus Agrobacterium sp. a mikrobiologický spôsob výroby hydroxylovaných derivátov pyrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278491

Dátum: 13.05.1992

Autori: Bokel Michael, Kiener Andreas, Heinzmann Klaus

MPK: C07D 241/12, C12N 1/20, C07D 241/18...

Značky: derivátov, mikrobiologický, pyrazinu, spôsob, výroby, hydroxylovaných, agrobacterium, mikroorganizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané mikroorganizmy Agrobacterium sp. DSM 6136, ktoré sú schopné rásť s pyrazínom ako jediným zdrojom uhlíka, dusíka a energie. Ďalej sa opisuje spôsob výroby hydroxylovaných derivátov pyrazínu pomocou mikroorganizmov rodu Agrobacterium. Tieto mikroorganizmy hydroxylujú deriváty pyrazínu všeobecného vzorca (I) za vzniku hydroxylovaných derivátov pyrazínu všeobecného vzorca (II), význam substituentov je uvedený v opise. Vzniknuté produkty...

Prostriedok na odsírenie liatin alebo kvapalných ocelí a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280853

Dátum: 13.05.1992

Autor: Galvin Paul Henri

MPK: C21C 7/064, C21C 7/076

Značky: spôsob, výroby, oceli, kvapalných, liatin, odsírenie, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na odsírenie liatiny alebo kvapalných ocelí na báze častíc horčíka, opatrených povlakom organického materiálu a práškového žiaruvzdorného materiálu, v ktorom sa ako organický materiál použije materiál na báze nasýtených alifatických kyselín alebo ich esterov, pevných pri teplote miestnosti. Je tiež opísaný spôsob výroby tohto prostriedku, pri ktorom sa najprv častice činidla na odsírenie opatria povlakom organickej látky na báze...

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého, spôsob jeho výroby a použitie na polymerizáciu alfa – olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280823

Dátum: 13.05.1992

Autori: Pamart Sabine, Costa Jean-louis

MPK: C08F 4/65, C08F 4/655, C08F 10/00...

Značky: polymerizáciu, olefínov, výroby, chloridů, spôsob, pevný, komplexného, použitie, titanitého, katalyzátor, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný katalyzátor na báze komplexného chloridu titanitého je získaný tepelným spracovaním v prítomnosti halogénovaného aktivačného činidla kvapalného materiálu pochádzajúceho z produktu reakcie chloridu titaničitého, predspracovaného elektróndonorovou zlúčeninou, s kompozíciou všeobecného vzorca Al Rp (Y)q X3-(p+q), v ktorom jednotlivé symboly majú špecifické významy uvedené v opise, pričom tepelné spracovanie sa uskutočňuje za podmienok...

Farmaceutický prípravok na perorálne podávanie s oneskoreným uvoľňovaním účinnej látky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279446

Dátum: 15.04.1992

Autori: Emschermann Bernhard, Mika Hans-jürgen, Schmidt Rainer, Münch Ulrich, Sczepanik Bernard

MPK: A61K 9/16, A61K 31/34, A61K 9/18...

Značky: účinnej, látky, farmaceutický, uvoľňovaním, oneskoreným, perorálne, spôsob, prípravok, výroby, podávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok sa skladá z ochladeného granulátu taveniny, obsahuje aspoň jednu taviteľnú účinnú látku a aspoň jednu pomocnú látku. Pomocná látka alebo pomocné látky sú rozpustné za zvýšenej teploty v účinnej látke alebo v účinných látkach. Spôsob výroby farmaceutického prípravku sa uskutočňuje tak, že zmes skladajúca sa z aspoň jednej taviteľnej účinnej látky a z aspoň jednej pomocnej látky sa taví až do vzniku homogénnej, rovnomerne...

Kyseliny 3,3′ -ditiobis (propiónové) a ich estery, spôsoby výroby týchto zlúčenín, farmaceutické prostriedky obsahujúce túto zlúčeninu a použitie tejto zlúčeniny na výrobu liečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 278710

Dátum: 15.04.1992

Autori: Bergstrand Sten Hakan Axel, Andersson Carl-magnus, Särnstrand Bengt Olof, Hallberg Anders Rudolf

MPK: A61K 31/195, A61K 31/325, C07C 327/18...

Značky: túto, zlúčeniny, zlúčenín, tejto, prostriedky, použitie, propionové, obsahujúce, farmaceutické, výrobu, liečivá, ditiobis, spôsoby, týchto, estery, kyseliny, zlúčeninu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané kyseliny 3,3'-ditiobis (propiónové) všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise, a ich estery, ktoré majú imunomodulačný účinok, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a použitie týchto zlúčenín na výrobu liečiva.

Mikroorganizmus Rhodococcus erythropolis a spôsob výroby hydroxylovaných pyrazínov a chinoxalínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278514

Dátum: 15.04.1992

Autori: Kiener Andreas, Bokel Michael, Van Gameren Yvonne

MPK: C12P 17/12, C12N 1/20

Značky: erythropolis, mikroorganizmus, pyrazínov, chinoxalínov, hydroxylovaných, spôsob, rhodococcus, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa mikroorganizmus Rhodococcus erythropolis DSM 6138, ktorý je schopný rásť s 2,5-dimetylpyrazínom ako jediným zdrojom uhlíka, dusíka a energie. Tieto mikroorganizmy hydroxylujú heterocykly všeobecného vzorca (I) alebo (II) za vzniku heterocyklov všeobecného vzorca (III) alebo (IV). Vzniknuté produkty sa akumulujú v rastovom médiu.

Spôsob výroby benzimidazolónu a/alebo jeho derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278346

Dátum: 15.04.1992

Autori: Schmidtová Mária, Macho Vendelín, Vojček Lorant, Jureček Ľudovít

MPK: C07D 235/26

Značky: výroby, derivátov, spôsob, benzimidazolónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby benzimidazolónu (o-fenylénmočoviny) a jeho derivátov sa uskutočňuje katalytickou karbonyláciou 2-nitroanilínu alebo jeho derivátov oxidom uhoľnatým pri teplote 80 až 250 °C a tlaku 1 až 30 MPa, najvýhodnejšie za prítomnosti aprotického rozpúšťadla. Karbonyláciu katalyzuje trojzložkový katalytický systém, pozostávajúci z 1 až 20 hmotn. % síry alebo zlúčenín síry, počítané na 2-nitroanilín alebo jeho deriváty, ďalej z 0,1 až 15...