Patenty so značkou «výroby»

Strana 90

Etylénoxidový katalyzátor, spôsob jeho výroby a spôsob výroby etylénoxidu za použitia katalyzátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 279174

Dátum: 12.08.1992

Autori: Gerdes William Herman, Buffum John Edward, Kowaleski Ruth Mary

MPK: B01J 23/68, B01J 23/66, C07D 301/10...

Značky: katalyzátora, spôsob, etylénoxidu, výroby, použitia, katalyzátor, etylénoxidový

Zhrnutie / Anotácia:

Etylénoxidový katalyzátor na výrobu etylénoxidu v plynnej fáze obsahuje striebro, promočné množstvo alkalického kovu, réniové promótory a výhodne réniové kopromótory, vybrané zo skupiny zahŕňajúcej síru, molybdén, volfrám, chróm a ich zmesi na nosiči obsahujúcom aspoň 85 % hmotn. alfa-oxidu hlinitého, od 0,05 do 6 % hmotn., merané ako oxid, kovu alkalickej zeminy vo forme oxidu, 0,01 až 5 % hmotn., merané ako dioxid, kremíka vo forme oxidu a vo...

Deriváty imidazolu, triazolu a tetrazolu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 278998

Dátum: 12.08.1992

Autori: Street Leslie, Baker Raymond, Matassa Victor

MPK: A61K 31/41, C07D 403/04, C07D 401/14...

Značky: triazolu, použitie, farmaceutické, deriváty, přípravky, imidazolu, tetrazolu, báze, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované deriváty imidazolu, triazolu a tetrazolu, ktoré pôsobia na receptory 5-hydroxytryptamínu, 5-HT. Ide o selektívne agonisty receptorov tzv. R-HT1 typu. Tieto zlúčeniny sú preto užitočné pri liečbe klinických stavov, pri ktorých je indikovaný selektívny agonista týchto receptorov, ako je napríklad migréna. Deriváty imidazolu, triazolu a tetrazolu všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v opise, samé osebe,...

Sulfomočoviny, spôsob ich výroby, fenylsulfónamidy a sulfonylkarbamáty ako medziprodukty na ich výrobu, herbicídny a rast rastlín obmedzujúci prostriedok, jeho použitie a spôsob potláčania alebo zamedzenia nežiadúceho rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278536

Dátum: 12.08.1992

Autor: Meyer Willy

MPK: C07D 405/12, A01N 47/36, C07D 409/12...

Značky: prostriedok, rastu, výrobu, fenylsulfónamidy, nežiaducého, sulfonylkarbamáty, herbicídny, medziprodukty, spôsob, zamedzenia, výroby, obmedzujúci, sulfomočoviny, potláčania, použitie, rastlín

Zhrnutie / Anotácia:

Sulfonylmočoviny všeobecného vzorca (I), v ktorom X znamená atóm kyslíka, atóm síry alebo skupinu vzorca SO2, R2 je atóm vodíka, fluóru, chlóru alebo skupina (X1)nR3, n je číslo 0 alebo 1, Z je skupina Z1 alebo Z2, E je metínová skupina alebo atóm dusíka, R8 znamená alkyl, alkoxy, halogénalkoxy, halogénalkyl vždy s 1 až 4 atómami uhlíka, atóm halogénu alebo dialkylamino s 1 až 3 atómami uhlíka v každej alkylovej časti, R9 znamená alkyl, alkoxy,...

Spôsob výroby tesniacej podzemnej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 278384

Dátum: 12.08.1992

Autor: Hermann Adalbert

MPK: C04B 28/02, E02D 5/18, E02D 19/16...

Značky: podzemnej, stěny, spôsob, tesniacej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spočíva v tom, že sa zo steny kapsy (1) naplnenej samočinne tvrdnúcou suspenziou hmoty na tesniacu stenu vyťaží zemina, frézou na podzemnú stenu, a potom sa materiál vyčerpá z kapsy (1) spolu so zmesou hmoty suspenzie na tesniacu stenu, ako výstrojová suspenzia, zmes sa preoseje a rozdelí sa na hrubý a jemný podiel a z jemného podielu zmesi, ktorého veľkosť zrna sa pohybuje pod vopred stanovenou veľkosťou podielu hrubého zrna, sa...

Spôsob výroby polyamidových kompozitov so zmenšenou zápalnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 278055

Dátum: 12.08.1992

Autori: Hoffmannová Lenka, Vrana Ľubomír, Petrů Kamil, Tainová Štefánia

MPK: B32B 27/34, C08L 77/02, B29D 9/00...

Značky: polyamidových, zmenšenou, spôsob, výroby, zápalnosťou, kompozitov

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozity sa vyrábajú tak, že sa k zmesi polyamidovej matrice, plniva a prípadne aj ďalších prísad v závitovkovom vytláčacom stroji pridáva 0,1 až 3,0 hmotn. % vztiahnuté na hmotnosť zmesi, či di[mono- až tri(alfa-metylbenzyl)fenyl]amínu a zhomogenizovaná tavenina sa vytláča, chladí a granuluje.

Fermantačný spôsob výroby L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277924

Dátum: 12.08.1992

Autori: Ulbert Stanislav, Filipík Ivan, Plachý Jiří

MPK: C12P 13/08

Značky: fermantačný, výroby, l-treonínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Fermentačný spôsob prípravy esenciálnej aminokyseliny L-treonínu spočíva v tom, že fermentácia sa uskutočňuje v laboratórnych tankoch pri začiatočnej koncentrácii 1,0 až 5,0 x 104 buniek/ml, pri výťažku L-treonínu 65 g/l a konverzii sacharózy 35 %. Inokulum sa pripravuje v inokulačnom médiu obsahujúcom na začiatku kultivácie 100 jednotiek/ml penicilínu G.

Prípravok obsahujúci axetil cefuroximu vo forme častíc a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277898

Dátum: 12.08.1992

Autori: James Michawl Bernard, Elliott Leonard Geoffrey

MPK: A61K 9/30, A61K 31/545

Značky: výroby, formě, prípravok, spôsob, axetil, cefuroximu, obsahujúci, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok s obsahom axetil cefuroxímu vo forme častíc, ktoré sú potiahnuté jednoliatym poťahom, odolným voči vode, skladajúcim sa z lipidov alebo zmesi lipidov, nerozpustných vo vode a slúžiacich na zakrytie horkej chuti účinnej zložky pri perorálnom podávaní. Poťah sa rozpadá a rozpúšťa pri kontakte s gastrointestinálnou tekutinou. Spôsob výroby prípravku spočíva v dispergovaní častíc axetil cefuroxímu v roztopenom lipide alebo...

Kryštalická polypropylénová živicová hmota, nepriehľadný, dĺžený tvarovaný produkt a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277802

Dátum: 12.08.1992

Autori: Kuroda Takashi, Ishibashi Tadao, Kimura Kyoichiro, Sameshima Masaru, Hayashida Suetou, Yamada Kazuhiro

MPK: B29B 11/14

Značky: dĺžený, tvarovaný, krystalická, živicová, výroby, produkt, hmota, polypropylénová, nepriehľadný, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zmesi na špecifické dĺžené tvarované a nepriehľadné výrobky, ktorá obsahuje 100 hmotn. dielov polypropylénu a 3 až 40 hmotn. dielov kopolymérnej živice, obsahujúcej kopolymér cyklopentadiénovej zlúčeniny a aromatického uhľovodíka alebo jej hydrogenovaného produktu. Nepriehľadný dĺžený tvarovaný výrobok má priepustnosť pre svetlo najviac 50 % a hustotu najviac 0,89 a je pripravený dĺžením tvarovaného produktu daného zloženia...

Spôsob výroby ľahčenej polystyrénbetónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 277772

Dátum: 12.08.1992

Autor: Solčiansky Vincent

MPK: C04B 16/08

Značky: ľahčenej, polystyrénbetónovej, zmesí, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Navrhovaná technológia rieši rovnomerné zapracovanie ľahčiaceho materiálu spolu s ďalšími komponentmi do výslednej tepelnoizolačnej polystyrénbetónovej zmesi, mnohostranne využiteľnej v oblasti stavebnej výroby. Predpenený polystyrénový granulát sa najprv za stáleho miešania pôsobením rotačného a súčasne planetárneho pohybu rovnomerne zmáča zámesovou vodou s malým obsahom lepidla na báze polyvinylacetátovej disperzie tak, aby sa na povrchu...

Spôsob výroby prírodnej usne

Načítavanie...

Číslo patentu: 276871

Dátum: 12.08.1992

Autor: Jankovič Jan

MPK: C14B 7/00, C14C 13/00

Značky: prírodnej, spôsob, výroby

Spôsob výroby farmaceutického preparátu obsahujúceho zrážací faktor lX

Načítavanie...

Číslo patentu: 280989

Dátum: 12.08.1992

Autori: Sazgary Maria, Linnau Yendra

MPK: C07K 1/16, C07K 14/745, A61K 38/36...

Značky: výroby, obsahujúceho, spôsob, faktor, zrážací, preparátu, farmaceutického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby farmaceutického preparátu obsahujúceho zrážací faktor IX spočíva v tom, že sa kombinujú opatrenia, keď sa plazma alebo frakcia plazmy obsahujúcej faktor IX podrobí anexovej chromatografii, pričom sa naviaže faktor IX, naviazaný faktor IX sa eluuje, eluovaný faktor IX sa podrobí za prítomnosti detergentu anexovej chromatografii, pričom sa naviaže faktor IX, naviazaný faktor IX sa eluuje, v eluáte obsahujúcom faktor IX sa inaktivujú...

Spôsob výroby homopolyméru propylénu alebo kopolyméru propylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280948

Dátum: 12.08.1992

Autori: Cohen Steven Alan, Karayannis Nicholas Marios, Streeky Jerome Anthony, Tovrog Benjamin Samuel

MPK: C08F 297/08

Značky: homopolymerů, výroby, propylenu, kopolymerů, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby homopolyméru alebo kopolyméru propylénu s až 20 molárnymi % etylénu zahrnujúci v prvom stupni výrobu polyméru alebo kopolyméru propylénu s relatívne vysokým hmotnostným stredom molekulových hmotností, tvoriacim najmenej približne 5 hmotn. % množstva vyrobeného propylénu, a v ďalšom stupni výrobu polyméru alebo kopolyméru propylénu s nízkym hmotnostným stredom molekulových hmotností, tvoriacim najmenej približne 10 hmotn. % z...

Herbicídne účinné karboxamidové deriváty, spôsob ich výroby, herbicídne prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280925

Dátum: 12.08.1992

Autori: Stocker Richard, Gilkerson Terence, Foster Christopher James, Gilmore Ian James

MPK: C07D 213/78, C07D 213/83, A01N 43/40...

Značky: prostriedky, herbicídne, obsahom, spôsob, karboxamidové, výroby, použitie, účinné, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne účinné karboxamidové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom n predstavuje celé číslo od 1 do 5, X predstavuje nezávisle od seba atóm vodíka, halogénu, alkyl alebo alkoxy, ktoré sú prípadne substituované halogénom, kyano-, hydroxy- a alkoxy-skupinou alebo znamená kyano-, nitro-, alkenyloxy-, alkinyloxy-, alkyltio-, halogénalkyltio-, alkenyltio- alebo alkynyltioskupinu m predstavuje nulu alebo celé číslo od 1 do 3, Y predstavuje...

Spôsob výroby legovaného prášku priamo pri redukcii oxidov železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 280861

Dátum: 12.08.1992

Autori: Kabátová Margita, Dudrová Eva, Kabát Milan

MPK: B22F 9/02, B22F 9/00, B22F 1/00...

Značky: spôsob, legovaného, prášků, výroby, železa, oxidov, priamo, redukcii

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby legovaného prášku priamo pri redukcii oxidov železa, kde k práškovým oxidom železa sa pridajú práškové leganty nikel a meď v množstve 1 až 4 % hmotn. a práškový legant molybdén v množstve od 0,5 do 1 % hmotn. Zmes sa homogenizuje alebo homogenizuje a melie, výhodne v guľovom mlyne. Potom sa zmes žíha pri teplote 400 °C a následne redukuje pri teplote 1200 až 1280 °C počas 30 až 120 minút v redukčnej atmosfére vodíka alebo zmesi...

Spôsob výroby vpichovaných spriadaných rún

Načítavanie...

Číslo patentu: 280277

Dátum: 12.08.1992

Autori: Bocksrucker Heinz, Shneider Heinrich, Mühlberghuber Karl

MPK: D04H 1/46

Značky: spriadaných, vpichovaných, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe vpichovaných spriadaných rún z termoplastických vlákien sa rúno prichádzajúce od zvlákňovacieho zariadenia na povrchových plochách tepelne nataví, spracuje lubrikačným činidlom a potom sa spevní vpichovaním.

Komplex zrážacieho faktora IX, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok túto látku obsahujúci a použitie tohto komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280130

Dátum: 12.08.1992

Autori: Linnau Yendra, Sazgary Maria

MPK: C12N 9/64, C12N 11/08, A61K 38/49...

Značky: faktora, túto, komplexu, komplex, spôsob, výroby, zrážacieho, látku, prostriedok, obsahujúci, použitie, tohto, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Komplex zrážacieho faktora IX je tvorený nosičom na báze polyméru s hydrofóbnymi skupinami, na ktorý je selektívne naviazaný faktor IX z vodnej zmesi, obsahujúci vedľa faktora IX ešte aspoň jeden plazmozymogén a/alebo od vitamínu K závislý proteín. Faktor IX sa selektívne adsorbuje z vodnej zmesi pomocou hydrofóbnej chromatografie. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok obsahujúci uvedený komplex a použitie tohto komplexu na výrobu...

Spôsob výroby tvarových telies z celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 280035

Dátum: 12.08.1992

Autori: Firgo Heinrich, Jurkovic Raimund, Eichinger Dieter

MPK: C08L 1/02, C08J 3/16

Značky: spôsob, celulózy, telies, výroby, tvarových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tvarových celulózových telies, pri ktorom sa celulózový aminoxidový roztok pretlačuje dýzou, potom sa vedie vzduchovou medzerou a nakoniec sa koaguluje v zrážacom kúpeli a z tohto sa potom odvádza, ktorého podstata spočíva v tom, že pomer rýchlosti odvádzania zo zrážacieho kúpeľa k rýchlosti výstupu z dýzy je medzi 0,5 až 0,9 a tvarové celulózové teleso sa potom koaguluje v zrážacom kúpeli a orientuje sa. Orientácia sa uskutočňuje...

Spôsob kombinovanej výroby elektrickej a mechanickej energie a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279757

Dátum: 12.08.1992

Autori: Blomen Leo Jozef Maria Johannes, Ankersmit Hendrik Jan, Hendriks Rudolf

MPK: F02C 3/20, F01K 23/06, F02C 6/00...

Značky: mechanickej, zariadenie, elektrickej, výroby, vykonávanie, kombinovanej, spôsob, energie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe podľa vynálezu sa aspoň časť množstva plynu obsahujúceho vodík a vyrobeného endotermickou reakciou najprv vedie pri súčasnej výrobe elektrickej energie ako anódový plyn sústavou palivových článkov (FC) a odťahový anódový plyn sústavy palivových článkov (FC), ktorý obsahuje zvyškový podiel vodíka, sa používa na výrobu spalín so zvýšeným tlakom. Zariadenie je vybavené sústavou štrnástich potrubí (14) a štrnástich potrubných úsekov...

Deriváty 3,7-disubstituovaného indolu, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278597

Dátum: 15.07.1992

Autori: Giger Rudolf Karl Andreas, Dixon Arnold Keith

MPK: C07D 401/12, A61K 31/40

Značky: obsahujú, výroby, spôsob, indolu, deriváty, 3,7-disubstituovaného, použitie, prostriedky, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty 3,7-disubstituovaného indolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka a R2 je alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, ich výroba, ich použitie ako farmaceutík a farmaceutické prostriedky, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú.

Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl) pyrolov, medziprodukty, 2-aryl-5-(trifluórmetyl) pyrol, spôsoby ochrany rastúcich rastlín, ničenie hmyzu, nematód a roztočov a prostriedky na tento účel

Načítavanie...

Číslo patentu: 281358

Dátum: 15.07.1992

Autori: Doehner Robert Francis, Barton Jerry Michael, Kuhn David George, Kameswaran Venkataraman

MPK: C07D 207/22, A01N 43/36, C07D 207/34...

Značky: prostriedky, hmyzu, spôsoby, rastlín, roztočov, rastúcich, pyrolov, nematód, ničenie, výroby, spôsob, účel, 2-aryl-5-(trifluórmetyl, medziprodukty, pyrol, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 2-aryl-5-(trifluórmetyl)pyrolov všeobecného vzorca (IV), kde R1 je alkyl s 1 až 6 C W je CN, NO2 alebo CO2R2 X je Br, Cl alebo I L je H alebo halogén M a R sú nezávisle H, alkyl s 1 až 3 C, alkoxy s 1 až 4 C, alkyltio s 1 až 4 C, alkylsulfinyl s 1 až 4 C, alkylsulfonyl s 1 až 4 C, CN, NO2, Cl, Br, F, I, CF3, R3CF2Z, R4CO alebo NR5R6 a ak sú M a R v susedných polohách, môžu spoločne s uhlíkovými atómami, na ktorých sú naviazané,...