Patenty so značkou «výroby»

Strana 86

Mäsový bujón alebo extrakt a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281019

Dátum: 08.12.1993

Autori: Stute Rolf, Seuss Ingrid

MPK: A23L 1/231, A23L 1/313

Značky: bujón, extrakt, spôsob, výroby, masový

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa mäsový bujón alebo extrakt obsahujúci aspoň 1,5 % hmotn. 5-inozínmonofosfátu, vztiahnuté na obsah sušiny 73 %, ktorý sa pripravuje extrakciou vody varením hovädzieho mäsa, výhodne jemne rozotreného, vo vode, za menej ako 5 hodín post mortem, pričom sa k extrakčnej vode pridáva od 1,5 do 2,0 % hmotn. chloridu sodného pri teplote nad 50 °C. Hmotnostný pomer extrakčnej vody k mäsu je 1 : 1 až 4 : 1.

Acylamino-alkylidén-hydroxybisfosfónové kyseliny, spôsob ich výroby, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280053

Dátum: 08.12.1993

Autori: Mian Maurizio, Rosini Sergio

MPK: A61K 31/66, C07F 9/572, C07F 9/38...

Značky: obsahom, acylamino-alkylidén-hydroxybisfosfónové, použitie, prostriedky, kyseliny, farmaceutické, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú acylaminoalkylidénhydroxybisfosfónové kyseliny všeobecného vzorca (I), v ktorom A znamená skupinu -(CH2)n-, v ktorej n znamená celé číslo 1 až 10 a R znamená acylový zvyšok známej zlúčeniny s protizápalovým účinkom zo skupiny kyseliny salicylovej, aryloctovej, arylpropiónovej, antranilovej, 4,5-dihydroxy- alebo 4,5,8-trihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-antracénkarboxylovej alebo nikotínovej farmaceutické prostriedky, ktoré tieto...

P-zeolit a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279012

Dátum: 10.11.1993

Autor: Araya Abraham

MPK: B01J 39/14, C11D 3/12

Značky: p-zeolit, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

P-zeolit všeobecného vzorca M2/nO.Al2O3.(1,90 až 2,10)SiO2.yH2O so schopnosťou viazať vápnik 150 mg/g, schopnosťou absorbovať olej, 80 g oleja/100 g zeolitu, a rýchlosťou väzby vápnika nižšou ako 10 sekúnd sa pripraví tak, že sa nechá reagovať roztok hlinitanu sodného a kremičitanu sodného pri teplote aspoň 25 °C v prítomnosti suspenzie P-zeolitu na naočkovanie, gél sa nechá starnúť aspoň 0,1 hodiny a produkt sa oddelí, premyje a vysuší....

Spôsob výroby roztiahnutého voštinového jadra z pásovej fólie a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278828

Dátum: 10.11.1993

Autor: Meier Johannes

MPK: B32B 31/20, B31D 3/02, B65H 29/22...

Značky: vykonávanie, spôsob, pásovej, voštinového, jádra, spôsobu, zariadenie, výroby, tohto, fólie, roztiahnutého

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby roztiahnutého voštinového jadra z pásov (10), na ktorých sú v rovnomerných odstupoch nanesené pruhy (6) lepidla, pričom pásy (10) s pruhmi (6) lepidla navzájom predsadenými sa na seba rovnobežne skladajú a pod tlakom, eventuálne pri zvýšenej teplote navzájom zlepujú a následne sa vzniknutá naskladaná jednotka (40) rozťahuje, založený na tom, že pás (10) sa vedie jednotkou (24) na zisťovanie polohy, ktorá podľa pruhov (6) lepidla...

Spôsob výroby 1,2,3,9-tetrahydro-9-metyl-3-[(2-metyl-1H-imidazol-1-yl)metyl]-4H- karbazol-4-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278786

Dátum: 10.11.1993

Autori: Caldero Ges José María, Clotet Juan Huguet

MPK: C07D 403/06, A61K 31/415

Značky: výroby, spôsob, 1,2,3,9-tetrahydro-9-metyl-3-[(2-metyl-1h-imidazol-1-yl)metyl]-4h, karbazol-4-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 1,2,3,9-tetrahydro-9-metyl-3-[(2-metyl-1H-imidazol-1-yl)metyl]-4H- karbazol-4-ónu vzorca (I) cyklizáciou zlúčeniny vzorca (II) za podmienok Friedel-Craftsovej acylácie, prostredníctvom aktivácie karboxylovej skupiny kyslou katalýzou, vo vhodnom rozpúšťadle, po ktorej sa požadovaný produkt izoluje.

Spôsob výroby vodorozpustných fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 278247

Dátum: 10.11.1993

Autori: Varga Alexander, Červinková Danica, Škubla Pavol, Benč Gabriel

MPK: B29C 49/04

Značky: spôsob, fólií, vodorozpustných, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom riešenia je spôsob výroby vodou rozpustných fólií na báze modifikovaného polyvinylalkoholu, s rozdielnou rozpustnosťou vo vode. Fólie sa vyrábajú technológiou vyfukovania tak, že polyvinylalkohol sa dávkuje do otáčajúcej sa závitovky, umiestnenej vo vyhrievanej komore. Materiál sa po chladenej vstupnej zóne prudko ohreje na 200°C až 240°C, potom teplota pásiem postupne klesá až po hubicu, kde je teplota 170°C až 210°C, ďalej sa...

Transparentný ohňovzdorný zasklievací panel a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279810

Dátum: 10.11.1993

Autori: Thürk Jürgen, Goelff Pierre, Leroux Roland, Vanderstukken Robert, Karschti Thomas

MPK: B32B 17/10, C03C 27/12

Značky: zasklievací, výroby, panel, ohňovzdorný, spôsob, transparentný

Zhrnutie / Anotácia:

Zasklievací panel obsahuje najmenej jednu napúčavú vrstvu (2, 4, 10) spojenú s najmenej jednou štrukturálnou tabuľou (1, 3, 5, 9, 11) panelu, pričom zahŕňa aspoň jednu sklenenú tabuľu (3, 9), ktorá má v rozsahu teplôt od 20 °C do 300 °C stredný súčiniteľ lineárnej tepelnej rozťažnosti, ktorý nie je väčší ako 7,5.10exp(-6)K-1. Sklenená tabuľa (3, 9) má drsný povrch (6, 7, 13), pre ktorý Rtm nie je menší ako 0,1 um a ku ktorému je priamo...

Analógy aprotinínu, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281540

Dátum: 06.10.1993

Autori: Norskov-lauritsen Leif, Bjorn Soren Erik, Norris Kjeld, Bregengaard Claus, Christensen Niels Dyhr, Dinnes Viggo

MPK: A61K 38/55, C12N 15/15, C07K 14/81...

Značky: výroby, spôsob, analogy, obsahom, prostriedok, použitie, farmaceutický, aprotinínu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané analógy aprotinínu so zníženou nefrotoxicitou majú na dosiahnutie zníženého kladného výsledného náboja aspoň jeden kladne nabitý aminokyselinový zvyšok nachádzajúci sa mimo miesto viažuce proteázu odstránený alebo nahradený neutrálnym alebo záporne nabitým aminokyselinovým zvyškom a/alebo kde je vsunutý alebo pridaný aspoň jeden záporne nabitý aminokyselinový zvyšok a/alebo kde je aspoň jeden neutrálny aminokyselinový zvyšok nahradený...

Deriváty chinoxalínu, spôsob ich výroby a ich použitie v liečivách

Načítavanie...

Číslo patentu: 281518

Dátum: 06.10.1993

Autori: Schumann Ingrid, Krüger Martin, Schmiechen Ralph, Stephens David Norman, Seidelmann Dieter, Rahtz Dieter, Hölscher Peter, Löschmann Peter-andreas, Beetz Ilse, Huth Andreas, Turski Lechoslaw

MPK: C07D 241/44

Značky: použitie, liečivách, výroby, deriváty, chinoxalínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka derivátov kyseliny chinoxalindión-karboxylovej a chinoxalindión-fosfónovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise, spôsobu ich výroby a ich použitia v liečivách. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ako i ich fyziologicky prijateľné soli sú na základe svojej afinity ku quasiqualátovým receptorom použiteľné ako liečivá na ošetrenie chorôb, ktoré sú vyvolané hyperaktivitou excitatorických...

Palivová zložka fajčiarskeho výrobku, spôsob jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281464

Dátum: 06.10.1993

Autori: Cole Max Warren, Moser Keith Stanley, Meiring Robert Leonard, Barnes Vernon Brent, Rogers Jeffrey Kane

MPK: A24B 15/16, A24F 47/00

Značky: spôsob, fajčiarskeho, vykonávanie, tohto, palivová, zložka, zariadenie, výroby, spôsobu, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je palivová zložka (10) fajčiarskeho výrobku, najmä cigarety, ktorá obsahuje vytlačovaný palivový prvok vytvorený z plynule vytlačovanej zmesi (12), ktorého vonkajší obvod je obklopený stlačiteľnou pružnou vrstvou plášťového materiálu (15), zlepenou s pozdĺžnou obvodovou plochou palivového prvku. Vytlačovaná zmes obsahuje uhlíkatý materiál a súvislý pás takého uhlíkatého materiálu je delený na úseky dĺžky 12 až 16 mm a obklopený...

Hydroxynaftoát-4-hydroxy-alfa1-[[[6-(4-fenylbutoxy)hexyl]amino]metyl] -1,3-benzéndimetanolu vhodný na mikronizáciu, spôsob jeho výroby, farmaceutická dávkovacia forma s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281095

Dátum: 06.10.1993

Autori: Beach Steven Frederick, Sidgwick Colin Brian, Latham David William Stuart, Roberts Tony Gordon

MPK: A61K 31/135, A61K 9/14, C07C 217/10...

Značky: obsahom, forma, vhodný, dávkovacia, farmaceutická, výroby, použitie, spôsob, hydroxynaftoát-4-hydroxy-alfa1-[[[6-(4-fenylbutoxy)hexyl]amino]metyl, 1,3-benzéndimetanolu, mikronizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hydroxynaftoát-4-hydroxy-alfa1-[[[6-(4-fenylbutoxy)hexyl]amino]metyl]- 1,3-benzéndimetanolu vhodný na mikronizáciu vo forme sférických aglomerátov mikrokryštálikov, ktoré sú voľne sypné, drobivé a mikronizovateľné a výhodne majú stredný priemer častíc 70 až 300 mikrometrov a povrch 4 až 12 m2.g-1. Hydroxynaftoát sa dá pripraviť tak, že sa zmieša jeho teplý roztok v organickom rozpúšťadle alebo zmesi vody a organického rozpúšťadla so...

Spôsob výroby 3-(alfa-metoxy)metylénbenzofuranónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281056

Dátum: 06.10.1993

Autori: Cox Brian Geoffrey, Wilkinson Paul, Fielden Jan Michael, Deboos Gareth Andrew, Jones John David

MPK: C07D 307/83

Značky: výroby, 3-(alfa-metoxy)metylénbenzofuranónov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 3-(alfa-metoxy)metylénbenzofuranónov všeobecného vzorca (II), kde substituenty R1, R2, R3 a R4 nezávisle na sebe sú vždy vodík, halogén, (C1-C4)-alkyl, (C1-C4)-alkoxyl, acetoxyskupina alebo acylová skupina, pri ktorom sa zlúčenina všeobecného vzorca (XIV), v ktorom majú symboly R1, R2, R3 a R4 definovaný význam, podrobí reakcii s trimetylortoformiátom. Spôsob sa výhodne uskutočňuje v prítomnosti anhydridu kyseliny.

Spôsob výroby fenoxypyrimidínových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 281055

Dátum: 06.10.1993

Autori: Fielden Jan Michael, Wilkinson Paul, Deboos Gareth Andrew, Jones John David, Cox Brian Geoffrey

MPK: C07D 239/34

Značky: spôsob, fenoxypyrimidínových, zlúčenín, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby agrochemických produktov všeobecného vzorca (I), kde W je (CH3O)2CHCHCO2CH3 alebo CH3O.CH=CCO2CH3, Z1 je atóm halogénu a substituenty R1, R2, R3 a R4 znamenajú nezávisle od seba vodík, alkyl s 1 až 4 atómami alebo alkoxyl s 1 až 4 atómami uhlíka. Spôsob spočíva v tom, že sa najskôr nechá reagovať zlúčenina vzorca (II), kde R1, R2, R3 a R4 majú uvedený význam, so zlúčeninou vzorca ROCH3, kde R je kov a následne sa nechá reagovať...

Vakcína proti dermatomykózam,spôsob jej výroby a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280570

Dátum: 06.10.1993

Autori: Ivanova Ludmila, Polyakov Igor Dmitrievič

MPK: C12N 1/14, A61K 39/00

Značky: vakcína, dermatomykózam,spôsob, výroby, použitie, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vakcína proti dermatomykózam, domácich, hospodárskych a divých zvierat obsahuje antigénny materiál z nasledujúcich inaktivovaných, usmrtených kmeňov dermatofytov: Trichophyton verrucosum č. VKPGF-931/410, DSM č. 7277 alebo Trichophyton mentagrophytes č. VKPGF-930/1032, DSM č. 7279, alebo Trichophyton equinum č. VKPGF-929/381, DSM č. 7276, alebo Microsporum canis č. VKPGF-928/1393, DSM č. 7281, alebo Microsporum canis var. obesum č....

Spôsob výroby fólií alebo dosák z formovacej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280122

Dátum: 06.10.1993

Autori: Schoepe Reiner, Simm Manfred, Klaar Karlo

MPK: C08K 5/17, C08K 5/09, C08L 23/06...

Značky: dosák, fólií, spôsob, hmoty, formovacej, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fólií alebo dosák zmiešaním a plastifikáciou formovacej hmoty pri teplote od 70 do 180 °C, potom pri teplote 175 až 190 °C vyvalcovaním na vrstvu zmesi opásanú okolo valcov a kalandrovaním, pričom prvý kalandrovací valec má teplotou 180 až 200 °C a ďalšie kalandrovacie valce majú znižujúcu sa teplotu.

Spôsob výroby hemiheptahydrátu dvojsodnej soli 7-[[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-syn-metoxyimino]acetamido]-3-[[(2,5- dihydro-6-hydroxy-2-metyl-5-oxo-as-triazín-3-yl)tio]-metyl]-3-cefem-4-karboxylovej kyseliny a medziprodukt pre jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279280

Dátum: 09.09.1993

Autori: Borišek Sandi, Rusjakovski Boris, Jereb Darja, Langof Igor, Hafner-milač Nataša

MPK: C07D 501/02, C07D 501/18, A61K 31/545...

Značky: dihydro-6-hydroxy-2-metyl-5-oxo-as-triazín-3-yl)tio]-metyl]-3-cefem-4-karboxylovej, 7-[[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-syn-metoxyimino]acetamido]-3-[[(2,5, výroby, hemiheptahydrátu, spôsob, výrobu, dvojsodnej, kyseliny, medziprodukt

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina vzorca (I) sa vyrába reakciou dvojsodnej soli kyseliny 7-amino-3-[[(2,5-dihydro-6-hydroxy-2-metyl-5-oxo-as-triazín-3-yl)tio]- metyl]-3-cefem-4-karboxylovej s hydrogénuhličitanom sodným za vzniku dvojsodnej soli karboxylovej kyseliny vzorca (II), ktorá sa potom acyluje 2-benztiazolyl-tioesterom kyseliny 2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-syn-metoxyiminooctovej v acetóne pri teplote medzi 0 až 40 °C a zlúčenina vzorca (I) je izolovaná v čistej...

Čokoládovité kusové teliesko s nízkym obsahom tuku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281595

Dátum: 09.09.1993

Autori: Dulin Dreena Ann, Fitch Mark David, Anderson Wendy Ann, Loh Jimbay Peter

MPK: A23G 3/00, A23G 1/04, A23G 1/00...

Značky: spôsob, nízkým, kusové, výroby, čokoládovité, teliesko, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Čokoládovité kusové teliesko s nízkym obsahom tuku obsahuje 30 až 55 % hmotn. vodnej cukrovej pasty mikromletého kakaa a 45 až 70 % hmotn. prídavného cukru, pričom celkový obsah vlhkosti je 10 až 20 hmotn. %, celkový pomer cukru ku kakau je v rozmedzí 2 : 1 až 7 : 1, a uvedená pasta obsahuje 10 až 30 % hmotn. kakaa, v ktorom je kakaové maslo prítomné ako jeho zložka v množstve menšom, ako je 10 % hmotn. celkovej hmotnosti čokoládovitého...

Rúrkový ochranný plášť na elektrickú kabeláž, spôsob jeho výroby a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280083

Dátum: 09.09.1993

Autor: Streit Bernard

MPK: H02G 3/04

Značky: spôsob, spôsobu, rúrkový, vykonávanie, výroby, tohto, elektrickú, zariadenie, plášť, ochranný, kabeláž

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový ochranný plášť na elektrickú kabeláž, vyrobený z ohybného plastu a určený na mechanickú a tepelnú ochranu elektrickej kabeláže, je obalený pásom (20) z materiálu so zvukovoizolačnou schopnosťou. Spôsob výroby ochranného pásu spočíva v tom, že sa pás (20) zvukovoizolačného materiálu vedie v plochom stave a nanesie sa naň v celej jeho šírke vrstva lepidla, plastový rúrkový plášť (10) sa pritlačí zhora na stred pásu (20), zdvihne sa prvý...

Propylamínové deriváty, spôsob ich výroby a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 279235

Dátum: 07.07.1993

Autor: Horgan William

MPK: C07C 215/54, A61K 31/135

Značky: spôsob, výroby, propylamínové, deriváty, použitia

Zhrnutie / Anotácia:

Propylamínové deriváty vzorca (I) a ich kvartérne bázy, spôsob ich prípravy kondenzáciou zlúčeniny vzorca (III) so zlúčeninou vzorca (IV) za vzniku zlúčeniny vzorca (V) a redukciou zlúčeniny (V) na amín vzorca (I). Kondenzačným činidlom môže byť dicyklohexylkarbodiimid a redukčným činidlom tetrahydrohlinitan lítny. Farmaceutické zmesi s antispazmotickým účinkom, ktoré ako účinnú látku obsahujú propylamínový derivát v kombinácii s vhodným...

Rekombinantná molekula DNA zahrnujúca sekvenciu kódujúcu pre hmyz špecifický paralytický neurotoxín roztoča rodu Pyemotes, biologické činidlo na kontrolu hmyzu, vírus hmyzu, kompozícia toxická pre hmyz, jej použitie a spôsob výroby pre hmyz špecif…

Načítavanie...

Číslo patentu: 281251

Dátum: 07.07.1993

Autori: Miller Lois, Tomalski Michael

MPK: A01N 63/00, C12N 15/86, C12N 15/12...

Značky: hmyz, pyemotes, hmyzu, kódujúcu, zahrnujúca, sekvenciu, kontrolu, činidlo, rekombinantná, kompozícia, toxická, spôsob, špecif, virus, biologické, neurotoxín, paralytický, výroby, specificky, molekula, použitie, roztoča

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa gény kódujúce pre hmyz špecifické paralytické neurotoxíny, najmä roztočov parazitujúcich na hmyze, vrátane rodu Pyemotes a tiež rekombinantné molekuly DNA, v ktorých sú sekvencie kódujúce neurotoxíny umiestnené pod kontrolou heterológnych promótorov. Tieto molekuly sú vhodné na vývoj činidiel na biologickú kontrolu hmyzu, ktoré produkujú neurotoxín v množstvách toxických pre hmyz. Konkrétne sa opisujú geneticky zmenené bakulovírusy,...

Spôsob výroby plášťa filtra odvodňovacieho prvku vytvoreného na zabránenie púšťania ôk

Načítavanie...

Číslo patentu: 280467

Dátum: 07.07.1993

Autor: Hartmann Eduard

MPK: B30B 9/26, D04B 1/06, B01D 39/08...

Značky: výroby, plášťa, vytvoreného, prvků, spôsob, odvodňovacieho, filtra, zabránenie, púšťania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby plášťa (6) filtra odvodňovacieho prvku (1), upraveného na zabránenie púšťania ôk, predovšetkým pri lisoch na ovocie, fixáciou ôk na jednom konci plášťa (6) filtra, tvoriacom oblasť upevnenia, sa v časti upevňovacej oblasti, susediacej s okrajom plášťa (6) filtra, fixuje len časť alebo žiadne oká, takže sa pripustí púšťanie časti alebo všetkých ôk a na konci upevňovacej oblasti odvrátenej od okraja plášťa (6) filtra sa na nej...