Patenty so značkou «výroby»

Strana 83

Spôsob výroby oteruvzdorných opätkov a pätiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 278251

Dátum: 08.02.1995

Autori: Horváthová Anna, Semerádová Jana

MPK: A43B 21/20, A43B 21/24

Značky: pätiek, oteruvzdorných, výroby, spôsob, opätkov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby oteruvzdorných opätkov a pätiek na báze dvojzložkových epoxidových živíc spočíva v tom, že sa hmota pozostávajúca zo 100 hmotn. dielov dvojzložkovej epoxidovej živice, 30 až 70 hmotn. dielov plniva vo forme kryštalického Al2O3 a 6,5 až 8 hmotn. dielov tvrdiva odlieva do foriem z pružného materiálu, do ktorých počas štádia gelatinizácie vkladá výstuha v tvare vodorovne a/alebo zvisle umiestnených kovových tyčiek (2) a/alebo...

Spôsob kontinuálnej výroby 2-merkaptobenzotiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278229

Dátum: 08.02.1995

Autori: Krištofčák Jozef, Podmanický Stanislav, Krška Štefan, Zelený Otto, Kačáni Stanislav, Hanuš Milan, Riška Miroslav, Leška Štefan, Važan Peter

MPK: C07D 277/72

Značky: kontinuálnej, 2-merkaptobenzotiazolu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

2-Merkaptobenzotiazol pripravený z anilínu, sírouhlíka a síry v molárnom pomere 1 : 0,9 až 1,5 : 0,85 až 1,2, s recyklom alebo bez recyklu syntézu sprevádzajúcich vedľajších konvertibilných zložiek, pri tlaku 8 až 15 MPa a teplote 130 až 200 °C za predhrievacou zónou a 130 až 300 °C v reakčnej zóne. Aktívne zložky reagujú v troch až desiatich, výhodne štyroch následných stupňoch odlíšených navzájom teplotou na strane teplonosiča, pričom teplota...

Deriváty oxazolidínu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281469

Dátum: 08.02.1995

Autori: Juraczyk Horst, Melzer Guido, Prücher Helmut, Bernotat-danielowski Sabine, Gante Joachim, Raddatz Peter, Wurziger Hanns

MPK: A61K 31/495, C07D 263/20, A61K 31/42...

Značky: prípravok, deriváty, výroby, oxazolidínu, použitie, farmaceutický, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty oxazolidínu všeobecného vzorca (I), kde Y je aziridínový, azetidínový, pyrolidínový, piperidínový, 1-oxa-8-azaspiro[4,5]dekan-8-ylový, hexahydroazepínový alebo 4-R4-piperazínový zvyšok, ktorý je prípadne jedenkrát substituovaný skupinou R2, a ktorý je prípadne navyše substituovaný skupinou OZ, SZ alebo N(Z)2 a/alebo karbonylovým kyslíkom Z je vždy H, A, fenyl-CkH2k alebo Ac R1 je fenylový zvyšok monosubstituovaný zvyškom zvoleným zo...

Spôsob výroby sklovitého expandovaného granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277793

Dátum: 08.02.1995

Autori: Surovec Ján, Jalovičiar Vladimír, Lichvár Peter

MPK: C03B 19/10

Značky: spôsob, sklovitého, výroby, granulátu, expandovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Anorganický sklovitý matrix sa zmieša so speňovacím prostriedkom a takto pripravená zmes sa prostredníctvom granulačného spojiva vo forme roztoku, aspoň jedného zo skupiny kremičitanu, uhličitanu a hydroxidu sodného a/alebo draselného, granuluje. Nasleduje expandácia pri teplote minimálne o 50 st.C nižšej, ako bod tečenia, v čase neprekračujúcom o viac ako trojnásobok dobu počiatku expandácie granulátu. Na integráciou čerstvo vytvorený granulát...

Fosfoinozitolglykánový peptid s účinkom podobným inzulínu, spôsob jeho výroby a liečivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 281333

Dátum: 08.02.1995

Autori: Tripier Dominique, Müllner Stefan, Müller Günter

MPK: A61K 38/00, C07K 9/00, A61K 31/715...

Značky: liečivo, výroby, spôsob, podobným, inzulínu, účinkom, peptid, fosfoinozitolglykánový

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný fosfoinozitolglykánový peptid obsahuje fosfoinozitolglykán a/alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ, etanolamín, tripeptid, Asn-Cys-Tyr, ktorý ďalej môže obsahovať zvyšok glukózamínu, galaktózy, manózy, myoinozitolu, kyseliny fosforečnej. Spôsob jeho výroby izoláciou adenozín-3',5'-cyklický monofosfát - väzbového proteínu, hlavne z kvasiniek, odstránením proteínového podielu, prípadným čistením vzniknutého...

Spôsob výroby D-galaktózy a etanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281153

Dátum: 08.02.1995

Autor: Rosenberg Michal

MPK: C12P 19/02, C12P 7/06, C07H 3/02...

Značky: d-galaktózy, spôsob, etanolu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva v tom, že sa kvasinky rodu Saccharomyces submerzne kultivujú pri teplote 10 - 40 °C, hodnote pH 3,0 - 7,0 v prítomnosti 5 - 30 % hmotn. glukózovo-galaktózových sirupov, pričom D-galaktózu je možné pripraviť z vyfermentovaných médií kryštalizáciou.

Amidínové deriváty, spôsob ich výroby, použitie a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 281016

Dátum: 08.02.1995

Autori: Anderskewitz Ralf, Schromm Kurt, Birke Franz, Himmelsbach Frank, Fügner Armin, Renth Ernst Otto

MPK: A61K 31/44, A61K 31/155, A61K 31/35...

Značky: spôsob, amidínové, výroby, prostriedky, deriváty, obsahom, použitie, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom jednotlivé symboly majú význam uvedený v hlavnom nároku a spôsob prípravy týchto zlúčenín. Farmaceutické prostriedky s obsahom týchto látok sú určené na liečenie ochorení, pri ktorých dochádza k zápalovým a/alebo alergickým pochodom, ako je astma, ulceratívna kolitis, lupienka a na liečenie žalúdočných ochorení, vyvolaných nesteroidnými protizápalovými liekmi.

Zmes z elastomérnych polypropylénov a neolefínových termoplastov a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280956

Dátum: 08.02.1995

Autori: Gahleitner Markus, Hafner Norbert, Neissl Wolfgang, Bernreitner Klaus

MPK: C08L 51/06, C08L 67/00, C08L 23/16...

Značky: spôsob, termoplastov, výroby, elastomérnych, polypropylénov, neolefínových

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi z elastomérnych polypropylénov a neolefínových termoplastov pozostávajúce z 5 až 80 % hmotn. elastomérnych polypropylénov, 20 až 95 % hmotn. neolefínových termoplastov, až do 10 % hmotn. prísad na zlepšenie kompatibility, a prípadné ďalšie obvyklé prísady, plnidlá alebo vystužovadlá. Spôsob prípravy zmesi z uvedených zložiek v miesiči, plastifikačnom zariadení alebo extrudéri pri 180 až 300 °C.

Spôsob výroby tetrazolylbifenylových zlúčenín a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280887

Dátum: 08.02.1995

Autori: Larsen Robert, Rossano Lucius, King Anthony, Lo Young Sek

MPK: C07D 257/02, C07D 257/04

Značky: medziprodukty, zlúčenín, spôsob, spôsobu, tetrazolylbifenylových, tohto, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tetrazolylbifenylových zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde P predstavuje trifenylmetyl, terc.-butyl, alkoxymetyl s 1 až 4 atómami C v alkoxyle, metyltiometyl, fenylalkoxymetyl s 1 až 4 atómami C v alkoxyle, p-metoxybenzyl, 2,4,6-trimetylbenzyl, 2-(trimetylsilyl)etyl, tetrahydropyranyl, piperonyl alebo benzénsulfonyl a Q je H, alkyl s 1 až 4 C, hydroxymetyl, tri[(C1-4)organo]silyloxymetyl, hydroxyalkyl s 1 až 4 C, formyl, acyl s...

Spôsob výroby nastrihaných nití a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280868

Dátum: 08.02.1995

Autori: Johson Timothy, Moireau Patrick, Augier Eric

MPK: C03C 25/10, C03B 37/16

Značky: nití, zariadenie, nastrihaných, výroby, vykonávanie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sklenené nite zložené z nekonečných vlákien povlečených nevodným preparovacím prostriedkom v kvapalnom stave a spôsobilým reagovať pri pôsobení aktinického žiarenia sa strihajú mechanizmom slúžiacim súčasne na ich ťahanie predtým, ako sú vystavené pôsobeniu aktinického žiarenia. Zariadenie obsahuje najmenej jeden strihací a ťahací mechanizmus (100) nití vybavených preparovacím prostriedkom, prvý prijímací mechanizmus (3) nastrihaných nití a...

Postup výroby modifikovaných fenolických rezolov na výrobu penových látok a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280828

Dátum: 08.02.1995

Autori: Mirgel Ralf, Weber Heinz-dietmar

MPK: A01G 5/06, C08G 8/00

Značky: pěnových, rezolov, modifikovaných, látok, výrobu, výroby, fenolických, použitie, postup

Zhrnutie / Anotácia:

Postup výroby fenolických rezolov na penové látky, pri ktorom sa pridávajú k východiskovým látkam výroby rezolových živíc mono- alebo disacharidy, sacharidový alkohol alebo močovinoformaldehydové kondenzačné produkty ako modifikačné prostriedky. Použitie fenolických rezolov na výrobu biologicky odbúrateľných penových materiálov.

Spôsob výroby N-alkyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu alebo N-cyklohexyl-N’-fenyl-p-fenyléndiamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280711

Dátum: 08.02.1995

Autori: Uhlár Ján, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín

MPK: C07C 209/38, C07C 211/51, C07C 209/36...

Značky: spôsob, n-alkyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu, výroby, n-cyklohexyl-n'-fenyl-p-fenyléndiamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Príprava zlúčenín všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená alkylovú skupinu s počtom uhlíkových atómov 3 až 18 alebo cyklohexyl, na báze aspoň jedného primárneho medziproduktu vybraného zo skupiny 4-nitrodifenylamínu, 4-nitrózodifenylamínu, solí 4-nitrózodifenylamínu, ktorý sa redukuje na 4-aminodifenylamín a tam sa redukčne alkyluje karbonylovými zlúčeninami s počtom uhlíkových atómov 3 až 18 alebo kondenzačne alkyluje alifatickým alkoholom...

Spôsob výroby difenylamínu z anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280701

Dátum: 08.02.1995

Autori: Horák Jaroslav, Sikorai Štefan, Mrlák Jozef, Uhlár Ján, Kukučka Ľubomír

MPK: C07C 209/60, B01J 27/24, C07C 211/55...

Značky: spôsob, difenylaminu, výroby, anilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby difenylamínu z anilínu spočívajúci v tom, že sa reakcia katalyzuje zmesou fluoroboritých zlúčenín pozostávajúcich z fluoroboritanov amónnych hydrolyzujúcich s CaCl2 pri teplote 20 °C a NH4BF4 v hmotnostnom pomere 1 : 0,01 až 99. Amónnou soľou hydrolyzujúcou s CaCl2 pri teplote 20 °C je NH4BF3OH, NH4BF2(OH)2, NH4BF(OH)3 a (NH4)2B3O3F4OH. Celkové množstvo katalyzátora je 0,1 až 6 % hmotn., vzťahované na anilín. Časť...

Spôsob výroby uhľovodíkových frakcií s počtom uhlíkov 2 až 12

Načítavanie...

Číslo patentu: 280676

Dátum: 08.02.1995

Autori: Hložek Peter, Žídek Zdeněk, Hudec Pavol, Morávek Štefan, Úradníček Ladislav

MPK: C07B 37/00, C07C 2/12

Značky: uhlovodíkových, počtom, spôsob, výroby, uhlíkov, frakcií

Zhrnutie / Anotácia:

Uhľovodíkové frakcie s počtom uhlíkov 2 až 12 s teplotou varu do 250 °C sa pripravujú tak, že plynná uhľovodíková surovina z procesov spracovania ropy obsahujúca uhľovodíky s počtom uhlíkov 2 až 5 sa pri teplote 220 až 580 °C a tlaku 0,1 až 5,0 MPa kontaktuje s heterogénnym katalyzátorom, ktorého podstatnú kyslú zložku tvorí kryštalický hlinitokremičitan s molárnym pomerom SiO2 : Al2O3 aspoň 25 : 1 s obsahom pod 0,5 % hmotn. alkalických kovov,...

20-Metylsubstituované deriváty vitamínu D, spôsob ich výroby, medziprodukt, farmaceutické preparáty tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280450

Dátum: 08.02.1995

Autori: Haberey Martin, Steinmeyer Andreas, Wiesinger Herbert, Neef Günter, Kirsch Gerald, Schwarz Katica, Thieroff-ekerdt Ruth

MPK: C07C 401/00, A61K 31/59

Značky: obsahujúce, medziprodukt, farmaceutické, použitie, výroby, deriváty, 20-metylsubstituované, tieto, spôsob, preparáty, vitamínu, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená vodíkový atóm, hydroxylovú skupinu alebo alkanoyloxyskupinu s 1 až 12 uhlíkovými atómami, prípadne benzoyloxyskupinu, R2 znamená vodíkový atóm, alkanoyloxyskupinu s 1 až 12 uhlíkovými atómami, prípadne benzoylskupinu a R3 znamená nasýtenú alebo nenasýtenú, priamu alebo rozvetvenú uhľovodíkovú skupinu s až 18 uhlíkovými atómami, ktorá je prípadne prerušená a/alebo substituovaná jednou alebo...

Spôsob výroby nitrilov kyseliny aminopropiónovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 280401

Dátum: 08.02.1995

Autori: Witzel Tom, Voit Guido, Kummer Rudolf, Priester Claus-ulrich, Merger Franz, Brudermueller Martin, Harder Wolfgang

MPK: C07C 255/24, C07C 253/00

Značky: nitrilov, výroby, spôsob, aminopropiónovej, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba nitrilov kyseliny aminopropiónovej všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená atóm vodíka alebo metylovú skupinu, spočíva v tom, že sa nechá reagovať amoniak s akrylnitrilmi všeobecného vzorca (II), v ktorom substituent R má uvedený význam, v molárnom pomere od 1 : 1 do 500 : 1 na heterogénnom katalyzátore pri teplotách od 40 do 180 °C a tlakoch od 1,0 do 35,0 MPa.

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280366

Dátum: 08.02.1995

Autori: Bystrický Ľubor, Kačáni Stanislav, Jurkovič Karol, Krištofčák Jozef, Podmanický Stanislav

MPK: C07D 277/80

Značky: spôsob, výroby, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu reakciou 2-merkaptobenzotiazolu vo forme taveniny surového produktu vysokotlakovej reakcie anilínu, sírouhlíka a síry s cyklohexylamínom, dávkovaným v pomere 1,5 až 5,0 mólov na 1 mól 2-merkaptobenzotiazolu, a chlórnanom sodným dávkovaným v pomere 1,0 až 1,5 mólov na 1 mól 2-merkaptobenzotiazolu v jednom miešanom reaktore súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov pri teplote...

Spôsob výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu kontinuálnou oxidáciou cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280365

Dátum: 08.02.1995

Autori: Jurkovič Karol, Krištofčák Jozef, Poór Alexander, Kačáni Stanislav, Podmanický Stanislav, Katušin Jozef

MPK: C07C 313/22, C07D 277/80

Značky: oxidáciou, kontinuálnou, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-Cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid pripravený kontinuálnou oxidáciou cyklohexylamóniumbenzotiazol-2-tiolátu, reakciou 2-merkaptobenzotiazolu s cyklohexylamínom a chlórnanom sodným v molárnom pomere 1 : 1,5 až 5,0 : 1,0 až 1,5 v jednom miešanom reaktore súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov, prípadne v dvoch náväzných kontinuálnych miešaných reaktoroch tak, že sa v prvom stupni pri teplote 30 až 80 °C pripravuje...

Spôsob výroby arylmočoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280359

Dátum: 08.02.1995

Autori: Macho Vendelín, Vojček Lorant, Schmidtová Mária, Terlandová Irma, Kaszonyi Alexander

MPK: C07C 273/18, C07C 275/28

Značky: výroby, arylmočoviny, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba a zlúčeniny všeobecného vzorca R1-NHCONH-R2, kde R1 je fenyl, alkylfenyl až dialkylfenyl, alkylnaftyl až dialkylnaftyl, kde alkyl má 1 až 12 atómov uhlíka a R2 je vodík alebo fenyl, alkylfenyl až dialkylfenyl, alkylnaftyl až dialkylnaftyl, kde alkyl má 1 až 12 atómov uhlíka, karbonyláciou pri teplote 60 až 220 °C a tlaku 0,2 až 30 MPa, pôsobením plynu obsahujúceho oxid uhoľnatý na aromatickú nitrozlúčeninu a vodu a/alebo látku obsahujúcu...

Deriváty 4-benzoylizoxazolu, spôsob ich výroby, herbicídny prostriedok a spôsob potláčania rastu burín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280306

Dátum: 08.02.1995

Autori: Luscombe Brian Malcom, Cain Paul Alfred, Cramp Susan Mary, Little Gillian Mary

MPK: C07D 261/08, A01N 43/80

Značky: prostriedok, burín, 4-benzoylizoxazolu, rastu, deriváty, výroby, herbicídny, potláčania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 4-benzoylizoxazolu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je cyklopropylová skupina, R1 je -S(O)nR, R3 je atóm chlóru alebo brómu alebo trifluórmetylová skupina, R je metylová skupina a n je 2, spôsob ich výroby a ich použitie ako herbicídov.

Spôsob výroby bielizne na jedno použitie s oddeliteľnými bočnými obrubami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280240

Dátum: 08.02.1995

Autor: Bridges Russell Pearce

MPK: A61F 13/15

Značky: jedno, bielizne, použitie, spôsob, bočnými, obrubami, oddělitelnými, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pozdĺžne bočné časti (88) predného dielu (56) sa kladú cez pozdĺžne bočné oblasti (88) zadného dielu (58), čím sa formujú prvé plochy švov (40) a druhé plochy švov (40). Diel prvej plochy švov (40) sa zároveň zvára a prerezáva mechanickou energiou, predovšetkým ultrazvukom, a súčasne sa spája polymérny materiál v krajnej ploche (660), ktorá vytvára prvú hladkú obrubu, ktorá vyčnieva z bielizne na jedno použitie o dĺžku menej ako 1,59 mm a...

Spôsob výroby vyššiemolekulových alkylaryluretánov a/alebo oligouretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280189

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kaszonyi Alexander, Macho Vendelín, Pupáková Jana, Jakuš Vladimír

MPK: C07C 271/08, C07C 269/06, C07C 217/06...

Značky: spôsob, výroby, vyššiemolekulových, alkylaryluretánov, oligouretánov

Zhrnutie / Anotácia:

Vyššie molekulové alkylaryluretány a/alebo oligouretány sa pripravujú z alkylaryluretánov až trialkylaryluretánov, pripravených reduktívnou karbonyláciou mono- až trinitroaromátov alebo oxidačnou karbonyláciou mono- až triarylamínov. Alkylaryluretány až trialkylaryluretány s metyl- alebo etylalkylmi sa transesterifikujú alifatickým alkanolom C8 až C22 a/alebo diolom až tetraolom pri 120 až 230 °C, spravidla za katalytického účinku zlúčenín Sn,...

Salicyloylkarnitín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280172

Dátum: 08.02.1995

Autori: Deshusses Jacques, Meul Thomas

MPK: C07C 229/22, A61K 31/615

Značky: salicyloylkarnitín, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa betaín kyseliny 3-(2-hydroxybenzoyloxy)-4-(trimetylamonio) maslovej vzorca (I) v racemickej a opticky aktívnej forme, jeho farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sa vyznačujú vzhľadom na kyselinu acetylsalicylovú vysokou rozpustnosťou vo vode, malou toxicitou a dobrou znášanlivosťou na žalúdok, a spôsob ich výroby v troch stupňoch z karnitínhydrochloridu a o-metoxybenzoylchloridu.

Acetylsalicyloylkarnitín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280148

Dátum: 08.02.1995

Autor: Meul Thomas

MPK: C07C 229/22

Značky: acetylsalicyloylkarnitín, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa betaín kyseliny 3-(2-acetoxybenzoyloxy)-4-(trimetylamonio)maslovej vzorca (I) v racemickej a opticky aktívnej forme a jeho farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sa vyznačujú vzhľadom na kyselinu acetylsalicylovú vysokou rozpustnosťou vo vode, malou toxicitou a dobrou znášanlivosťou pre žalúdok. Možná je ich výroba acetyláciou zodpovedajúceho karnitínu a kyseliny salicylovej.

Spôsob kontinuálnej výroby N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280087

Dátum: 08.02.1995

Autori: Kačáni Stanislav, Krištofčák Jozef, Jurkovič Karol, Podmanický Stanislav, Koleda Ľubomír, Krška Štefan

MPK: C07D 277/80

Značky: spôsob, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, výroby, kontinuálnej

Zhrnutie / Anotácia:

N-Cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamid sa pripraví reakciou 2-merkaptobenzotiazolu vo forme taveniny surového produktu vysokotlakovej reakcie anilínu, sírouhlíka a síry s cyklohexylamínom, dávkovaným v pomere 1,0 až 5,0 mólov na 1 mól 2-merkaptobenzotiazolu, a chlórnanom sodným, dávkovaným v pomere 1,0 až 1,5 mólov na 1 mól 2-merkaptobenzotiazolu, v jednom miešanom reaktore súčasným dávkovaním všetkých troch reakčných komponentov pri teplote 10...

Spôsob výroby vysokoaktívnych katalyzátorov a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280003

Dátum: 08.02.1995

Autori: Ledwinka Hans, Töltsch Wilfried, Hafner Norbert, Neissl Wolfgang

MPK: C08F 4/02, C08F 4/76, C08F 10/00...

Značky: katalyzátorov, vysokoaktívnych, použitie, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokoaktívnych katalyzátorov na polymerizáciu olefínov, zahrnujúci reakciu organokovových zlúčenín vzorca (RCH2)4M, kde R je arylový, aralkylový, terc.-alkylový alebo trialkylsilylový zvyšok, pričom skupina RCH2 neobsahuje žiadny atóm viazaný v polohe beta voči M, a kde M znamená Ti, Zr alebo Hf s oxidmi zo skupiny IIa, IIIa, IVa, IVb s čiastočne hydroxylovaným povrchom alebo s ich zmesami v uhľovodíku ako reakčnom prostredí,...

Spôsob výroby granulátu tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu čo najviac zbaveného prachu, granulát vyrobený týmto spôsobom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279914

Dátum: 08.02.1995

Autor: Appler Heinz

MPK: A01N 43/88, C07D 285/34

Značky: zbaveného, granulátu, spôsobom, prachu, použitie, týmto, tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu, granulát, spôsob, výroby, vyrobený

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby granulátu tetrahydro-3,5-dimetyl-1,3,5-tiadiazín-2-tiónu čo najviac zbaveného prachu reakciou metylamínu so sírouhlíkom a formaldehydom alebo reakciou metylamóniovej soli kyseliny N-metylditiokarbamovej s formaldehydom je charakteristický tým, že reakcia u sa uskutočňuje za prítomnosti aspoň jedného diaminoalkylénu všeobecného vzorca R1-NH-A-NH-R2, kde R1 a R2 nezávisle od seba predstavujú atóm vodíka alebo alkylovú skupinu, A...

Hydrazínové deriváty, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto deriváty, ich použitie, spôsob ich výroby ako aj medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279706

Dátum: 08.02.1995

Autori: Bold Guido, Fässler Alexander, Schneider Peter, Lang Marc

MPK: C07C 243/24, C07C 243/14, C07C 243/12...

Značky: výrobu, prostriedky, farmaceutické, medziprodukty, deriváty, hydrazínové, tieto, obsahujúce, spôsob, výroby, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hydrazínové deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom zvyšky majú významy opísané v patentových nárokoch, farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto deriváty a ich použitie. Ďalej sú opísané spôsoby výroby zlúčenín všeobecného vzorca (I), napr. tak, že sa hydrazínový derivát všeobecného vzorca (III), v ktorom R7 a R9 majú význam uvedený v 8. patentovom nároku, aduje na epoxid všeobecného vzorca (IV), v ktorom R1 a R3 majú význam...

Nádrž a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279141

Dátum: 12.01.1995

Autor: Bachmann Werner

MPK: B65D 90/04

Značky: spôsob, výroby, nádrž

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž (10), pozostávajúca z vonkajšej steny (21) a vnútornej steny (23), tvorenej laminátom, zloženým z nopkovanej fólie (25) a vrstvy (27) syntetickej živice, ktorá obsahuje ako vystuženie tkaninu (29) zo sklených vlákien, kde okraje laminátu sú s vonkajšou stenou (21) spojené tak, že medzi vnútornou stenou (23) a vonkajšou stenou (21) je vytvorený priestor (19) na zisťovanie trhlín, má tkaninu (29) na vystuženie vrstvy (27) syntetickej živice...

Spôsob výroby cestoviny pre chorých na celiakiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278351

Dátum: 12.01.1995

Autori: Dodok Ladislav, Kajaba Igor, Paňková Valéria

MPK: A23L 1/29, A23L 1/16

Značky: spôsob, cestoviny, celiakiu, výroby, chorých

Zhrnutie / Anotácia:

Bezlepková cestovina pre chorých na celiakiu sa vyrobí zo škrobu a vody miešaním 7 až 10 minút pri teplote 80°C až 90°C v duplikátore. Do základného cesta sa pridávajú ďalšie nutrične bohaté suroviny, ako sú sójová múka, vajíčka, bielkovinný koncentrát a sušené mlieko.

Herbicídny prostriedok a spôsob výroby účinných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277784

Dátum: 12.01.1995

Autori: Seckinger Karl, Kuhnen Fred, Milzner Karlheinz

MPK: A01N 37/18, A01N 43/10, A01N 33/06...

Značky: účinných, spôsob, prostriedok, herbicídny, výroby, látok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok, ktorý ako účinnú látku obsahuje zlúčeninu všeobecného vzorca I, v ktorom R' a R'' znamenajú nezávisle od seba alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka alebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka a Y znamená skupinu vzorca A-OR, kde A predstavuje skupinu vzorca CH2, CH2-CH2 alebo CH(CH3)-CH2 a R znamená alkylovú skupinu s 1 až 3 atómami uhlíka, v kombinácii s herbicídne použiteľným riedidlom. Účinná látka sa získa...

Spôsob výroby vodnej zmesi s kapsulami aromatického oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 281186

Dátum: 12.01.1995

Autori: Soper Jon, Wampler Daniel

MPK: A23L 1/22

Značky: aromatického, spôsob, zmesí, výroby, oleja, vodnej, kapsulami

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vodnej zmesi pozostávajúcej z vody a z kapsúl s aromatickým olejom, pričom pri výrobe kapsúl sa vytvorí emulzia jemných kvapiek aromatického oleja vo vode, ďalej sa vytvorí polymérny povlak okolo jemných kvapiek aromatického oleja koacerváciou, čím sa vo vode vytvoria kapsuly aromatického oleja, zosilní sa polymérny povlak na kapsulách a potom sa kapsuly s aromatickým olejom odvodnia. Odvodnenie je však len čiastočné a po zmiešaní...

Spôsob výroby roztokov imunoglobulínov s inaktivovanými vírusmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 280680

Dátum: 12.01.1995

Autori: Selosse Patrick, Gehringer Werner

MPK: A61L 2/00, C07K 1/20, A61K 39/395...

Značky: roztokov, imunoglobulínov, vírusmi, výroby, spôsob, inaktivovanými

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby roztokov imunoglobulínov s inaktivovanými vírusmi, vhodných na intravenóznu aplikáciu, pri ktorom sa na imunoglobulín pôsobí vo vodnom roztoku tenzidmi, ktoré sa potom odstránia extrakciou na pevnej fáze na hydrofilných materiáloch, pričom po spracovaní neiónovými tenzidmi sa roztok extrahuje biologicky kompatibilnými rastlinnými olejmi a potom sa tieto oleje oddelia.

Spôsob výroby elastikovaného prádla na jedno použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280322

Dátum: 12.01.1995

Autori: Hasse Margaret Henderson, Miller Steven Worthington, Bridges Russell Pearce

MPK: A61F 13/68, A61F 13/15

Značky: spôsob, elastikovaného, jedno, použitie, výroby, prádla

Zhrnutie / Anotácia:

Najprv sa vytvára kostra (14), ktorej predný diel (56) sa vybaví pozdĺžnymi bočnými oblasťami, pútkovými chlopňami (72) a pásom (34). Ďalej sa vytvorí zadný diel (58) naproti prednému dielu (56), pričom na zadnom diele (58) sa vytvoria pozdĺžne bočné oblasti, pútkové chlopne (72) a pás (34). Medzi predný diel (56) a zadný diel (58) sa umiestni rozkrokový diel (57). Pútkové chlopne (72) sa vybavia pružnými chlopňovými dielmi (90) vo forme...

Spôsob výroby kontinuálnej tukovej emulzie s obsahom tuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 279965

Dátum: 12.01.1995

Autori: Wajda Thomas, Bodor Janos, Patrick Matthew, Wesdorp Leendert Hendrik

MPK: A23D 7/00, A23D 7/02

Značky: výroby, obsahom, emulzie, spôsob, kontinuálnej, tukovej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby emulzií s kontinuálnou tukovou fázou typu voda v oleji s veľmi nízkym obsahom tuku spočíva v tom, že sa za studena mieša aspoň sčasti vopred gélovitá vodná fáza s aspoň sčasti vopred stuženou kontinuálnou tukovou emulziou pri použití spätného miešania, pričom počas priebehu miešania alebo po ňom teplota neprevyšuje teplotu topenia kontinuálnej tukovej emulzie. Týmto spôsobom je možné pripraviť emulzie obsahujúce menej než 30 %...

Povrchový terapeutický systém a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277778

Dátum: 07.12.1994

Autori: Kindel Heinrich, Müller Walter

MPK: A61F 13/02, A61K 31/505

Značky: povrchový, výroby, spôsob, systém, terapeuticky

Zhrnutie / Anotácia:

Matrica povrchového terapeutického systému obsahuje samolepiaci polyakrylátový polymér, absorbér vody na báze priečne zosieteného, v matrici náplaste homogénne nerozpustného polyméru, prípadne obsahuje nelepivý hydrofilný polyakrylát a zmäkčovadlo a/alebo urýchľovač penetrácie. Ako antineoplastickú účinnú látku obsahuje matrica 5-fluoruracil. Zmäkčovadlom, prípadne urýchľovačom penetrácie je 1,2-propándiol. Povrchový terapeutický systém má...

Amidy karboxylovej kyseliny a amidy sulfónovej kyseliny, spôsob ich výroby a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277762

Dátum: 07.12.1994

Autori: Trzeciak Arnold, Weller Thomas, Müller Marcel, Edenhofer Albrecht, Alig Leo

MPK: A61K 31/18, C07C 233/05, A61K 31/155...

Značky: výroby, použitie, sulfónovej, kyseliny, amidy, karboxylovej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny so všeobecným vzorcom I, v ktorom A, B, W, X, Y, Z, R, R1, a, b, c majú v opise uvedené významy, ako aj fyziologicky znášanlivé soli uvedených zlúčenín, spôsob výroby zlúčenín so vzorcom I a použitie zlúčenín so vzorcom I ako účinných látok na výrobu liečiv účinných proti apoplexii, srdcovému infarktu, zápalom, artérioskleróze, ako aj nádorom.

Duté mikročastice a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 277754

Dátum: 07.12.1994

Autori: Surovec Ján, Jalovičiar Vladimír, Lichvár Peter, Fedorík Radovan, Hamlík Ladislav

MPK: C03B 19/10, C03B 19/12, C08K 7/22...

Značky: duté, mikročástice, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Duté mikročastice, ktorých základná hmota tvoriaca ich steny obsahuje alkalický kremičitan s 1,5 až 5,2 mólov oxidu kremičitého na mól M2O, kde M je sodík a/alebo draslík, hydroxid typu MOH, kde M je sodík a/alebo draslík a/alebo amóniový katión a oxid boritý a/alebo boritan sodný s mólovým pomerom sodíka k bóru od 0,2 do 0,5 v množstve 0,01 až 1,3 mólu na mól alkalického hydroxidu, pričom hmotnostný pomer sušiny alkalického hydroxidu a oxidu...

Spôsob výroby kovových komplexov N-ß-hydroxyalkyltri-N-karboxyalkyl-1,4,7,10-tetraazacyklododekánových a N-ß-hydroxyalkyltri-N-karboxyalkyl-1,4,8,11- tetraazacyklotetradekánových derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281285

Dátum: 07.12.1994

Autori: Platzek Johannes, Gries Heinz

MPK: C07D 257/02

Značky: n-ß-hydroxyalkyltri-n-karboxyalkyl-1,4,7,10-tetraazacyklododekánových, derivátov, tetraazacyklotetradekánových, spôsob, kovových, komplexov, výroby, n-ß-hydroxyalkyltri-n-karboxyalkyl-1,4,8,11

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby kovových komplexov N-beta-hydroxyalkyltri-N-karboxyalkyl-1,4,7,10- tetraazacyklododekánových a N-beta-hydroxyalkyltri-N-karboxy-alkyl-1,4,8,11- tetraazacyklotetradekánových derivátov všeobecného vzorca (I), pri ktorom sa z 1,4,7,10-tetraazacyklododekánu alebo 1,4,8,11-tetraazacyklotetradekánu pripravená zlúčenina všeobecného vzorca (II) nechá reagovať so zodpovedajúcim epoxidom, získaná zlúčenina sa zmydelní a nechá sa...

Odrazový fóliový materiál a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281225

Dátum: 07.12.1994

Autori: Pricone Robert, Szopinski Alex, Zanotti Richard

MPK: B32B 3/00, G02B 5/124, B32B 27/14...

Značky: odrazový, fóliový, spôsob, výroby, materiál

Zhrnutie / Anotácia:

Odrazový fóliový materiál na výrobu značiek obsahuje prvú fóliu (202) zo živice, ktorá má prvý (28) a druhý (30) protiľahlý povrch, druhú fóliu (210) zo živice, zakrývajúcu a navrstvenú na prvý povrch (28) prvej fólie (208) zo živice a vytlačený text (204), umiestnený medzi prvou a druhou vrstvenou fóliou zo živice. Odrazové optické prvky (31) sú pritom usporiadané vedľa seba na druhom povrchu (30) prvej fólie (202) zo živice na vytvorenie...