Patenty so značkou «výroby»

Strana 81

Spôsob výroby o-aminofenylketónov a spôsob výroby o-aminofenylcyklopropylketónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280413

Dátum: 11.07.1995

Autor: Cevasco Albert Anthony

MPK: C07C 225/22, C07C 221/00

Značky: spôsob, výroby, o-aminofenylcyklopropylketónu, o-aminofenylketónov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby o-aminofenylketónov všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje cykloalkylskupinu s 3 až 6 atómami uhlíka alebo halogénalkylskupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, pri ktorom sa 1. nitril všeobecného vzorca R-CN, kde R má uvedený význam, nechá reagovať s halogenidom boritým v prítomnosti rozpúšťadla za vzniku 1 : 1 donorového komplexu, 2. tento komplex sa nechá reagovať s anilínom v prítomnosti Lewisovej kyseliny za vzniku reakčnej zmesi,...

[(Benzodioxán, benzofurán alebo benzopyrán) alkylamino]alkylsubstituované guanidíny, spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280166

Dátum: 11.07.1995

Autori: De Bruyn Marcel Frans Leopold, Janssens Walter Jacobus Joseph, Van Lommen Guy Rosalia Eugéne

MPK: A61K 31/35, C07D 311/58, C07D 405/06...

Značky: báze, guanidíny, alkylamino]alkylsubstituované, spôsob, výroby, benzofurán, přípravky, benzodioxán, benzopyrán, výrobu, farmaceutické, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Vazokonštrikčne účinné [(benzodioxán, benzofurán alebo benzopyrán)alkylamino]alkylsubstituované guanidíny, všeobecného vzorca (I), kde X je kyslík, metylén alebo priama väzba R1 je vodík alebo C1-6alkyl R2 je vodík, C1-6alkyl, C3-6alkenyl alebo C3-6alkinyl R3 je vodík alebo C1-6alkyl alebo R2 a R3 spolu tvoria dvojmocný zvyšok -(CH2)m-, kde m predstavuje číslo 4 alebo 5 alebo R1 a R2 spolu tvoria dvojmocný zvyšok -CH=CH- alebo dvojmocný zvyšok...

Pevná lyofilizovaná dávkovacia forma a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280129

Dátum: 11.07.1995

Autori: Wilkinson Paul, Gole Dilip, Levinson Saul, Davies John Desmond

MPK: A61K 9/00, A61K 9/20

Značky: dávkovacia, pevná, výroby, lyofilizovaná, forma, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pevná lyofilizovaná dávkovacia forma zahŕňa pórovitú sieť matricového materiálu, ktorý sa rýchlo disperguje vo vode, pričom matricový materiál zahŕňa matricotvorné činidlo zvolené zo súboru želatína, pektín, proteín sójovej vlákniny a ich zmesi a jednu alebo viac aminokyselín obsahujúcich 2 až 12 atómov uhlíka. Pomer množstiev želatíny, pektínu, proteínu sójovej vlákniny a ich zmesi k aminokyselinám je v rozmedzí od 10 : 1 do 1 : 5. Spôsob...

Spôsob výroby netoxických solí 6-metyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxatiazin-4-on-2,2-dioxidu a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280033

Dátum: 11.07.1995

Autori: Roscher Günter, Litterer Heinz, Schnabel Hans-dietmar, Kaufmann Wolf-dietmar, Laugwitz Bernd, Engelmann Axel

MPK: C07D 291/06

Značky: zariadenie, uskutočnenie, výroby, tohto, 6-metyl-3,4-dihydro-1,2,3-oxatiazin-4-on-2,2-dioxidu, netoxických, spôsob, solí, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob výroby netoxických solí 6-metyl-4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-oxatiazín-2,2-dioxidu reakciou solí amidosulfónových kyselín s diketónmi na soľ kyseliny acetoacetamidosulfónovej vzorca (I), uzavretím kruhu pôsobením aspoň približne ekvimolárneho množstva oxidu sírového, pričom aspoň táto reakcia uzavretia kruhu prebieha za prítomnosti halogénovaného alifatického uhľovodíka ako inertného rozpúšťadla, spracovaním produktu cyklizácie...

Spôsob výroby alkenylalkanoátových katalyzátorov a katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 280025

Dátum: 11.07.1995

Autor: Bartley William

MPK: B01J 38/74, B01J 38/68, C07C 67/055...

Značky: katalyzátor, alkenylalkanoátových, spôsob, katalyzátorov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zlepšených katalyzátorov na výrobu alkenylalkanoátov reakciou alkénu, kyseliny alkánovej a plynu obsahujúceho kyslík. Katalyzátor obsahuje paládium, zlato, draselný promótor a má znížený obsah sodíka, čo má za následok zvýšenú aktivitu katalyzátora.

Jednonádobový spôsob výroby derivátov kyseliny 3-chinolónkarboxylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 279950

Dátum: 11.07.1995

Autori: Franckowiak Gerhard, Diehl Herbert, Zerbes Rudolf, Naab Paul

MPK: A61K 31/47, C07D 401/10, A61K 31/495...

Značky: kyseliny, spôsob, 3-chinolónkarboxylovej, derivátov, jednonádobový, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa jednonádobový spôsob výroby 7-heterocyklylsubstituovaných derivátov kyseliny 3-chinolónkarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti. Takéto zlúčeniny majú silné antibakteriálne účinky. Patria k nim účinné látky, ako je napríklad ofloxacín, ciprofloxacín alebo enrofloxacín.

Spôsob výroby krvnej plazmy bez infekčných zárodkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279910

Dátum: 11.07.1995

Autori: Wolter Dieter, Schwinn Horst

MPK: A61K 35/16

Značky: plazmy, spôsob, infekčných, výroby, krvnej, zárodkov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby krvnej plazmy bez infekčných zárodkov, pri ktorom sa plazma spracuje neionogénnymi tenzidmi tri-N-butylfosfátom a/alebo etoxylátom 4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenolu, pred oddelením lipidovej vrstvy sa pridajú biologicky kompatibilné lipidy vybrané zo súboru rastlinných olejov, najmä sójového oleja a/alebo ricínového oleja, lipidová fáza sa oddelí a neionogénny tenzid sa odstráni extrakciou s pevnou fázou na hydrofóbnych...

Spôsob výroby cyklopropylkyanidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279899

Dátum: 11.07.1995

Autor: Strong Henry Lee

MPK: C07C 255/45, C07C 253/32

Značky: cyklopropylkyanidu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

4-Halogénbutyronitril sa zmieša s aspoň 0,25 molárnou časťou anorganickej soli zvolenej zo súboru zahrnujúceho halogenidy, sírany a uhličitany sodné, draselné a lítne a katalytickým množstvom vody za prítomnosti aprotického polárneho rozpúšťadla, pri zvýšenej teplote v rozmedzí od 50 do 100 °C a vzniknutá zmes sa pri tejto zvýšenej teplote nechá reagovať s bázou odvodenou od alkalického kovu.

Spôsob výroby streptokinázy, streptokináza, farmaceutický prostriedok, nukleová kyselina, expresný vektor a hostiteľská bunka

Načítavanie...

Číslo patentu: 279873

Dátum: 11.07.1995

Autori: Hidalgo Aimeé Pérez, Garcia José De De La Fuente, Chaplen Roger Rubiera, Marrero Luciano Hernández, Garcia Mario Pablo Estrada, Somavilla Magalvs Campos, Doce Ricardo Serrano, Martínez Walfrido Bravo, Martínez Luis Herrera, Fernández Alicia Pedraza, Muńoz Muńoz Emilio Amable, Collazo Pedro Rodríguez, Ramírez Anaisel Castro

MPK: C12N 1/21, A61K 38/46, C12N 1/19...

Značky: výroby, hostiteľská, farmaceutický, streptokináza, kyselina, streptokinázy, buňka, nukleová, spôsob, prostriedok, expresný, vektor

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby streptokinázy expresiou génu kódujúceho túto streptokinázu, zahŕňajúci transformáciu hostiteľskej bunky expresným vektorom obsahujúcim gén streptokinázy SKC-2, ktorý v podstate pozostáva z nukleotidovej sekvencie vzorca (A), ktorá je operatívne viazaná k účinnému promótoru a terminátoru transkripcie, kultiváciu vzniknutej transformovanej hostiteľskej bunky a izoláciu vyrobenej streptokinázy. Ďalej je opísaná takto vyrobená...

Dermatologický prostriedok na podporenie prenosu kyslíka v koži, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279824

Dátum: 11.07.1995

Autori: Zastrow Leonhard, Röding Joachim, Gross Udo, Stanzl Klaus

MPK: A61K 31/025, A61K 31/02, A61K 31/34...

Značky: výroby, kyslíka, podporenie, spôsob, dermatologický, použitie, koží, přenosu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Dermatologický prostriedok na podporenie prenosu kyslíka v koži tvoria asymetrické lamelárne agregáty pozostávajúce z fosfolipidov s obsahom 30 až 99 % hmotn. fosfatidylcholínu a z fluorovaných uhľovodíkov alebo zmesi fluorovaných uhľovodíkov obohatených kyslíkom s obsahom 0,2 až 100 % hmotn. v nosiči, ktorý je vhodný na dermatologické použitie. Spôsob výroby dermatologického prostriedku spočíva v tom, že fosfolipidy sa emulgujú s fluórovaným...

Farmaceutický prípravok na miestne použitie, spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279820

Dátum: 11.07.1995

Autori: Stanzl Klaus, Gross Udo, Zastrow Leonhard, Röding Joachim

MPK: A61K 9/127

Značky: farmaceutický, použitie, miestne, výroby, spôsob, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický prípravok na miestne použitie s fosfolipidmi a s fluórovanými uhľovodíkmi, má formu asymetrických lamelárnych agregátov pozostávajúcich z fosfolipidov obsahujúcich fosfatidylcholín v množstve od 30 do 99 % hmotnostných, z farmakologicky účinných látok a z fluórovaných uhľovodíkov alebo z ich zmesi, pričom podiel fluórovaného uhľovodíka sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 100 % hmotnosť/objem vo farmaceutickom nosiči vhodnom na miestne...

Benzénacetamidové deriváty na použitie ako liečivá a farmaceutické prostriedky na ich báze, nové benzénacetamidové deriváty, spôsob ich výroby a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279639

Dátum: 11.07.1995

Autori: Van Daele Georges, Janssen Paul Adriaan Jan, Bosmans Jean-paul René Marie André, Verdonck Marc Gustaaf Celine

MPK: C07C 327/40, A61K 31/165, C07C 237/20...

Značky: benzénacetamidové, spôsob, báze, výrobu, deriváty, použitie, nové, výroby, medziprodukty, farmaceutické, liečivá, prostriedky

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané známe a nové benzénacetamidové deriváty na použitie ako liečivá a farmaceutické prostriedky na ich báze, nové benzénacetamidové deriváty, spôsob ich výroby a medziprodukty na ich výrobu. Uvedené benzénacetamidové deriváty sú účinné proti vírusom, predovšetkým retrovírusom, najmä proti HIV. Majú štruktúru zodpovedajúcu všeobecnému vzorcu (I), kde jednotlivé symboly majú význam uvedený v patentových nárokoch.

Nohavičky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279637

Dátum: 11.07.1995

Autor: Kristensen Johannes

MPK: D04B 21/18, A41B 9/00, A61F 13/72...

Značky: nohavičky, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Nohavičky sú vytvorené plocho pleteným predným dielom (1) a zadným dielom (1'), pričom otvory na nohy (8, 9) sú vytvorené v spodnej okrajovej oblasti (6) naspodku nohavičiek. Otvory na nohy sú vytvorené v takej šírke, že na telo užívateľa nepôsobí miestny tlak. Taká veľká šírka otvorov (80, 90) na nohy sa získa tým, že spodná okrajová oblasť (6) obsahuje otvorené očká, prestriedané vo vopred určenej vzorke s uzavretými očkami úpletu. Otvorenie...

Spôsob výroby amidov 3,3-diarylakrylovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 279604

Dátum: 11.07.1995

Autori: Curtze Jürgen, Haertel Bodo

MPK: C07D 295/18, C07D 231/12

Značky: kyseliny, 3,3-diarylakrylovej, amidov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby amidov 3,3-diarylakrylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nároku 1, kondenzáciou zlúčeniny všeobecného vzorca A-CO-B, so zlúčeninou všeobecného vzorca CH3-CO-Q, kde A, B a Q majú význam uvedený v nároku 1, v rozpúšťadle za prítomnosti hydroxidu alkalického kovu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa ako rozpúšťadlo použije látka zvolená zo súboru zahŕňajúceho alkány s 5 až...

Kompozitný materiál, spôsob jeho výroby a kompozícia na jeho výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279154

Dátum: 07.06.1995

Autor: Yang Yeong-show

MPK: C08G 18/46, C08L 75/06, C08G 18/67...

Značky: spôsob, výrobu, materiál, kompozitný, kompozícia, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitný materiál je získaný zo zmesi A na báze polyizokyanátu a zo zmesi B obsahujúcej aspoň jeden etylenicky nenasýtený monomér, aspoň jeden polyoxyalkylénpolyamín, etylenicky nenasýtený polymér a katalyzátor sieťovania, pričom zmes A obsahuje aspoň jeden polyizokyanát a aspoň jeden katalyzátor reakcie izokyanátových skupín s etylenicky nenasýteným polymérom zmesi B a zmes B obsahuje na 100 hmotnostných dielov: 25 až 50 hmotnostných dielov...

Zlaté a strieborné šperky a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278970

Dátum: 07.06.1995

Autor: Jambor Eugen

MPK: A44C 15/00, A44C 27/00, A44C 13/00...

Značky: spôsob, šperky, strieborné, zlaté, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Šperky vyrobené zo zlata alebo striebra majúce na viditeľných, najmä zaoblených plochách guľôčky zo zlata alebo striebra veľkosti 0,1 až 3 mm. Tieto šperky je možné vyrábať dvomi spôsobmi, a to modifikovanou metódou strateného vosku, zahŕňajúcou výrobu voskového modelu, jeho zaformovanie, sušenie a vypaľovanie, pričom pred pripojením voskového modelu na liací stromček a jeho zaformovaním sa na príslušné miesta vytvoreného modelu šperku z vosku...

Indolové deriváty, spôsob výroby a farmaceutické prostriedky s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 277877

Dátum: 07.06.1995

Autori: Dowle Michael Dennis, Coates Ian Harold

MPK: A61K 31/40, C07D 209/14

Značky: obsahom, prostriedky, spôsob, indolové, deriváty, farmaceutické, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Indolové deriváty s účinkom proti migréne všeobecného vzorca I, v ktorom R1 znamená vodík, alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, R2 znamená vodík, alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, R3 znamená vodík alebo alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka, R4 a R5, rovnaké alebo rôzne, znamenajú vodík, alkyl s 1 až 3 atómami uhlíka a Alk znamená alkylénový reťazec s 2 alebo 3 atómami uhlíka, ako aj soli týchto látok a ich solváty.

Spôsob výroby špeciálnych sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277870

Dátum: 07.06.1995

Autori: Nečesaný František, Kubal Petr

MPK: C09C 1/58

Značky: sadzí, výroby, špeciálnych, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sadze s veľkým špecifickým povrchom, s rozvinutou pórovitou štruktúrou a s vysokou hodnotou medzifázového napätia voči vode alebo vodným roztokom sa vyrobia zo sadzí, ktoré vznikajú ako produkt splyňovania ropných a dechtových surovín parciálnou oxidáciou za prítomnosti kyslíka a vodnej pary. Z plynného produktu oxidácie sa sadze odstraňujú vypieraním vodou, z ktorej sa potom získavajú pomocou koagulačnej kvapaliny tak, že sa k sadzovej vode...

Spôsob výroby prvkov z minerálneho vlákna a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281388

Dátum: 07.06.1995

Autori: Gundberg Martin Vendelbo, Garn Claus Bugge

MPK: B32B 19/06, B32B 5/26, B32B 31/30...

Značky: zariadenie, výroby, spôsob, vlákna, spôsobu, tohto, vykonávanie, minerálneho, prvkov

Zhrnutie / Anotácia:

Povrchové nanesenie je vytvorené priamo na povrchu základnej vrstvy minerálneho vlákna zahrievaním termoplastického materiálu, ktorý sa topí a distribuuje sa táto polymérová tavenina, získaná vo forme vlákien a/alebo filamentov, po povrchu základnej vrstvy a po jej ochladení sa vytvorí tuhá vrstva. Zariadenie obsahuje najmenej jednu jednotku, pričom každá jednotka obsahuje prostriedky na tavenie termoplastického polymérového materiálu, ako je...

7-(2-Aminoetyl)benzotiazolóny, spôsob ich výroby, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a medziprodukt spôsobu výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281282

Dátum: 07.06.1995

Autori: Ince Francis, Bonnert Roger Victor, Brown Roger Charles, Cheshire David Ranulf

MPK: C07D 277/68, A61K 31/426

Značky: kompozícia, výroby, medziprodukt, obsahom, farmaceutická, spôsob, spôsobu, 7-(2-aminoetyl)benzotiazolóny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa 7-(2-aminoetyl)benzotiazolóny všeobecného vzorca (I), v ktorom X a Y nezávisle od seba predstavujú skupinu -S(O)n- alebo -O-, n má hodnotu 0, 1 alebo 2, p, q a r nezávisle od seba majú hodnotu 2 alebo 3 a Z znamená fenylovú skupinu prípadne substituovanú halogénom, hydroxylovou skupinou, metoxyskupinou, nitroskupinou alebo aminoskupinou, alebo znamená pyridyl alebo tienyl alebo ich farmaceuticky prijateľné soli. Ďalej sa opisuje...

Spôsob výroby nápojov, najmä na domácu výrobu, a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280932

Dátum: 07.06.1995

Autor: Pirone Bruno

MPK: C02F 1/04

Značky: nápojov, najmä, domácu, spôsob, výroby, výrobu, zariadenie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe nápojov (2) z dodávanej vodnej látky (3) ľubovoľného zloženia sa najprv dodávaná vodná látka (3) demineralizuje destiláciou a destilát (23) produkovaný v demineralizačnej fáze sa sterilizuje a opäť sa obohacuje minerálnymi látkami na vytvorenie roztoku destilátu (23) a minerálnych prísad (35) vopred určeného zloženia. Zariadenie pozostáva z nádrže (4), ohrievača (8), chladiča (15), zbernej nádrže (28), miešača (26) a ďalších...

Spôsob výroby samozosieťovateľného katiónového spojiva lakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280918

Dátum: 07.06.1995

Autori: Feola Roland, Pampouchidis Georg, Hönig Helmut, Paar Willibald, Gmoser Johann

MPK: C08G 18/64, C08G 18/08, C08G 18/58...

Značky: samozosieťovateľného, katiónového, spôsob, spojiva, lakov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby samozosieťovateľného, po protonizácii riediteľného, katiónového spojiva lakov na báze modifikovaného aminoalkylovaného produktu fenolu spočíva v tom, že aspoň jedna sekundárna aminoskupina aminoalkylovaného produktu fenolu reaguje s epoxidovými zlúčeninami a reakčný produkt po tepelnom spracovaní reaguje s čiastočne blokovanou izokyanátovou zlúčeninou. Spôsob umožňuje prídavok blokovacieho činidla, čo prináša vypaľovaciu teplotu...

Cyklopeptidy, spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280597

Dátum: 07.06.1995

Autori: Haubner Roland, Felding-habermann Brunhilde, Kessler Horst, Rippmann Friedrich, Hölzemann Günter, Diefenbach Beate, Wermuth Jochen, Jonczyk Alfred, Melzer Guido

MPK: C07K 1/00, A61K 38/00, C07K 7/64...

Značky: použitie, prostriedok, cyklopeptidy, farmaceutický, výroby, obsahom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané cyklopeptidy všeobecného vzorca (I), kde A a B znamenajú vždy nezávisle od seba Ala, Asn, Asp, Arg, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr, Trp, Tyr alebo Val C predstavuje Asp alebo Asp (O-C1-4 alkyl) a D znamená Gly alebo Ala, pričom aspoň dva uvedené zvyšky aminokyseliny sú v D-forme, a ich soli. Ďalej je uvedené použitie týchto cyklopeptidov na výrobu farmaceutických prostriedkov ako integrínových...

Spôsob výroby jednotlivo zabalených plátkov potravinového výrobku a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280327

Dátum: 07.06.1995

Autori: Shaft David, Meli Vincent

MPK: B65B 9/12, B65B 51/30

Značky: tohoto, výrobků, spôsobu, zariadenie, výroby, zabalených, jednotlivo, potravinového, spôsob, plátkov, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenia sú určené na vytvorenie obalu s príchytnými spojeniami účinkom tepla na plátok potravinového výrobku. Pás termoplastického materiálu sa najprv sformuje do tvaru rúrky (21) s pozdĺžnym príchytným spojením účinkom tepla. Na vytvorenie tvaru rúrky (21) je upravená spojovacia stanica (16) na prehýbanie plynulého pása termoplastického materiálu do tvaru rúrky (21) a na plynulé vytváranie príchytného spojenia účinkom tepla pozdĺž...

Frakcia kyseliny hyalurónovej, spôsob výroby frakcie hyaluronátu sodného a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280191

Dátum: 07.06.1995

Autori: Lorenzi Silvana, Romeo Aurelio

MPK: A61K 31/73, C08B 37/08

Značky: spôsob, frakcia, výroby, hyaluronovej, prostriedok, sodného, farmaceutický, hyaluronátu, kyseliny, frakcie

Zhrnutie / Anotácia:

Frakcia kyseliny hyalurónovej alebo jej soli, ktorá má strednú molekulovú hmotnosť v rozmedzí 750 000 až 1 230 000 D a tieto charakteristiky: a) limitné viskozitné číslo v rozmedzí 14,5 až 21 dl/g, b) obsah bielkovín nepresahujúci 0,2 %, vyjadrené ako albumín, c) absorbanciu UV pri 257 nm a pri 280 nm nepresahujúcu 1,0 A.U., merané v 1 % vodnom roztoku, d) dynamickú viskozitu 1 % roztoku v 0,15 M chloride sodnom pri pH 7,0 pomocou rotačného...

Spôsob výroby pivaloylhydrazidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279895

Dátum: 07.06.1995

Autori: De Waal Jannetje, Verbrugge Pieter Adriaan

MPK: C07C 241/04, C07C 243/28

Značky: spôsob, pivaloylhydrazidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Pivaloylhydrazid sa vyrába tak, že sa nechá kyselina pivalová reagovať s hydrazínom v prítomnosti katalytického množstva amorfného oxidu titaničitého v inertnom rozpúšťadle v prítomnosti vody.

Spôsob výroby rúrkového výmenníka tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 279764

Dátum: 07.06.1995

Autor: Cocchi Gino

MPK: F28D 7/02, B21D 53/08, B23P 15/26...

Značky: rúrkového, výroby, spôsob, tepla, výmenníka

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový výmenník tepla, napríklad mraziaci valec (1) stroja na výrobu zmrzliny, so zabudovaným výparníkom chladiacej jednotky sa vyrobí tak, že na vonkajšom povrchu pravej valcovej oceľovej rúrky (101) z nehrdzavejúcej ocele sa vytvorí skrutkovitá drážka (301). Do tejto skrutkovitej drážky (301) sa navinie do tvaru skrutkovitého závitu plochý pásik (2) z vyžíhanej mäkkej ocele a na vrcholy tohto skrutkovitého závitu sa nasadí za tepla druhá...

Substituované deriváty pyrimidínu, spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu, pesticídny prostriedok a spôsob hubenia škodcov a zvieracích ektoparazitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279516

Dátum: 10.05.1995

Autori: Wood William Wakefield, Munro David, Davis Royston, Day Janet Anne, Wilkin Jacqueline Ann

MPK: C07D 239/48, A01N 43/54, C07D 239/52...

Značky: substituované, výroby, pyrimidinu, ektoparazitov, medziprodukty, spôsob, pesticídny, zvieracích, škodcov, prostriedok, hubenia, deriváty, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované deriváty pyrimidínu všeobecného vzorca (I), kde X1 a X2 je vždy O, S(O)n, kde n je číslo 0, 1 alebo 2, alebo CO, CH2 alebo NR, kde R je H alebo C1-12alkyl R1 a R10 je vždy atóm vodíka alebo halogénu R2 a R9 je vždy atóm vodíka alebo halogénu, kyano, nitro, C1-12alkyl, halogénC1-6alkyl, C1-6alkoxy, C1-6alkyltio, aminomono alebo diC1-6alkylamino, C1-6alkoxyC1-6alkyl, halogénC1-6alkoxyC1-6alkyl alebo (C1-6alkoxy)karbonyl,...

Spôsob výroby surového železa a cementových tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 281585

Dátum: 10.05.1995

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21B 5/04, C21B 3/04

Značky: tehál, surového, spôsob, cementových, výroby, železa

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby surového železa a cementových tehál a obkladov v splyňovacej taviacej peci (4), pri ktorom je vsádzka aspoň čiastočne predhriata a prípadne odkyslená a predredukovaná alebo vsádzaná vo forme šrotu, uhlie je prifukované vo vírivých vrstvách (7) a splynené redukciou vsádzky, surové železo (8) ako aj troska (9) sa získa v tekutom stave, prebieha tak, že vápenná časť vsádzky splyňovacej taviacej pece (4) je spolu s časťou železnej...

Spôsob výroby bionafty z repkového oleja

Načítavanie...

Číslo patentu: 277856

Dátum: 10.05.1995

Autori: Machek Jaroslav, Skopal František, Komers Karel

MPK: C10L 1/18, C10L 1/02, C07C 67/03...

Značky: oleja, bionafty, výroby, řepkového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Repkový olej sa spracováva reesterifikáciou metanolom za prítomnosti hydroxidu draselného ako katalyzátora. Do reakčnej zmesi vzniknutej po reesterifikácii sa pridá koncentrovaná kyselina fosforečná. Východiskové látky sa privádzajú do reakcie v pomere repkový olej : metanol : hydroxid draselný = 1 : 3,3 až 5,25 : 0,16 až 0,25 mol. Kyselina fosforečná sa pridá ako 1,1 až 1,5 molárny násobok použitého látkového množstva hydroxidu draselného....

Krvný produkt inaktivovaný proti infekčným agensom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281412

Dátum: 10.05.1995

Autori: Wöber Günther, Elsinger Friedrich, Linnau Yendra, Eibl Johann

MPK: A61K 35/16, A61K 35/14

Značky: inaktivovaný, produkt, spôsob, krvný, proti, agensom, infekčným, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný krvný produkt inaktivovaný proti infekčným agensom, s výnimkou albumínu, kde tento krvný produkt zodpovedá celkovému vírus - redukčnému faktoru najmenej 40, s biologickou aktivitou najmenej 50 %, vzťahujúc na aktivitu pred vykonaním inaktivácie infekčných agensov, pripraviteľný inaktivačným spracovaním, pri ktorom sa a) krvný produkt spracuje vo vodnom roztoku, ktorý obsahuje najmenej 2 % hmotnostné, výhodne najmenej 5 % hmotnostných...

Spôsob výroby (S)-3-amino-1-substituovaných pyrolidínov a medziprodukty na uvedený spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: 281195

Dátum: 10.05.1995

Autori: Wemple James Norton, Le Tung Van, Spence Gregory

MPK: C07D 207/14, C07D 203/22, C07D 203/08...

Značky: výroby, medziprodukty, spôsob, pyrolidínov, s)-3-amino-1-substituovaných, uvedený

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby (S)-3-amino-1-substituovaných pyrolidínov vzorca (I), kde R' je benzyl, benzyl substituovaný alkylom alebo alkoxylom alebo benzhydryl, pri ktorom sa kyselina L-asparágová nechá reagovať so zlúčeninou vzorca R-SO2-X, kde R je alkyl alebo fenyl, ktorý je prípadne substituovaný alkylom alebo halogénom a X je halogén, za vzniku N-chránenej kyseliny L-asparágovej, ktorá v ďalšom stupni reaguje s hydridovým redukčným činidlom za vzniku...

Tricyklické benzazepíny, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281194

Dátum: 10.05.1995

Autori: Sum Fuk-wah, Albright Jay Donald, Reich Marvin, Du Xuemei

MPK: C07D 243/38, A61K 31/55, C07D 223/20...

Značky: benzazepíny, tricyklické, použitie, báze, spôsob, přípravky, výroby, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka tricyklických benzazepínov všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, spôsobu ich výroby a farmaceutických prípravkov na ich báze. Tieto zlúčeniny majú antagonistické účinnosti proti receptorom V1 a/alebo V2 a in vivo vazopresín-antagonistickú účinnosť, takže sa dajú použiť na liečbu chorôb spojených s nadmernou renálnou reabsorpciou vody a niektorých ďalších chorôb.

Náterové hmoty a omietky s vysokou počiatočnou odolnosťou proti vode a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281063

Dátum: 10.05.1995

Autori: De Montigny Armand, Kober Hermann, Schlak Ottfried

MPK: C09D 7/14, C09D 183/04, C08J 3/20...

Značky: vysokou, odolnosťou, výroby, počiatočnou, nátěrové, proti, spôsob, omietky, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Náterové hmoty a omietky s vysokou odolnosťou proti pôsobeniu vody obsahujú 45 až 60 % hmotnostných anorganických pevných látok zo skupiny plnidiel a pigmentov, organické polymérne spojivo, 5 až 50 % hmotnostných silikónovej živice a vodu, pričom obsah organického polymérneho spojiva neprevyšuje obsah silikónu. Spôsob výroby pozostáva z dispergácie anorganických zložiek za prítomnosti nepatrných množstiev pigmentových zmáčacích pomocných...

Mikroenkapsuláciou chuťovo maskovaný farmaceutický prostriedok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280999

Dátum: 10.05.1995

Autori: Benke Klaus, Rupp Roland, Pöllinger Norbert, Bücheler Manfred, Michaelis Johannes

MPK: A61K 47/30, A61K 31/495, A61K 47/12...

Značky: maskovaný, mikroenkapsuláciou, farmaceutický, prostriedok, výroby, spôsob, chuťovo

Zhrnutie / Anotácia:

Mikroenkapsulovaná účinná látka sa v chuťovo maskovanom farmaceutickom prostriedku vyskytuje vo svojej základnej forme a stena kapsuly pozostáva z laku, z vo vode nerozpustných neutrálnych metylesterových a/alebo etylesterových zlúčenín alebo kvartérnych amóniových zlúčenín kyseliny polymetakrylovej alebo ich zmesí alebo z etylcelulózy, lak prípadne môže obsahovať dodatočne vo vode rozpustné polyméry, zmäkčovadlá, zmáčadlá a iné bežné pomocné...

Viacvrstvový zákryv a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280983

Dátum: 10.05.1995

Autori: Smith Paul, Price Michael

MPK: B02C 15/00, C04B 18/06

Značky: spôsob, výroby, viacvrstvový, zákryv

Zhrnutie / Anotácia:

Viacvrstvový zákryv, hlavne na skládky, cestné podložky a zemné úpravy, tvorený aspoň jednou sadou výplňovej vrstvy a na nej uloženým oddeľovacím zákryvom, pričom výplňová vrstva je zakrytá oddeľovacím zákryvom, tvoreným stavebnou a demolačnou sutinou s definovanou priemernou veľkosťou častíc a definovaným obsahom vlhkosti. Spôsob výroby denného zákryvu na skládky zahrňuje tieto fázy: prísun stavebnej a demolačnej sutiny, pridávanie vody do...

Vláknitý polymér odolný proti kyslým farbivám, spôsob jeho výroby a jeho použitie na výrobu koberca

Načítavanie...

Číslo patentu: 280790

Dátum: 10.05.1995

Autori: Coons Andrew Iii, Dickson David, Hoyt Matthew

MPK: D01F 1/04, D01F 1/10, D01F 6/90...

Značky: koberca, spôsob, farbivám, použitie, odolný, vláknitý, polymér, kyslým, výroby, proti, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vláknitý polymér obsahuje polymerizované amidové skupiny, sulfonátové skupiny s obsahom síry od 320 do 5120 g síry na 10exp(6) polyméru a prostriedok blokujúci koncové aminoskupiny. Spôsob výroby uvedeného polyméru polymerizáciou zmesi monomérov, pričom sa k sulfonátovanému polyamidovému kopolyméru pridá pigment alebo pigmentový koncentrát a časť koncových aminoskupín sa chemicky blokuje blokujúcim prostriedkom.

Spôsob výroby vlákien zo skla alebo iných termoplastických materiálov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280750

Dátum: 10.05.1995

Autori: Blandin Yannick, Sainte-foi Daniel, Mosnier Francis

MPK: C03B 37/04

Značky: termoplastických, vlákien, zariadenie, spôsobu, iných, výroby, tohto, materiálov, spôsob, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe vláken zo skla alebo iných termoplastických materiálov sa zvlákňovaný materiál leje do odstredivky, otáčajúcej sa okolo v podstate zvislej osi a ktorej obvodová odstreďovacia plocha je perforovaná množinou otvorov, z ktorých je materiál vrhaný vo forme primárnych vláken, ktoré sa vyťahujú do stenčených vláken a unášajú sa prúdom plynu s vysokou teplotou a vysokou rýchlosťou, smerovaný pozdĺž obvodovej odstreďovacej plochy naprieč na...

Spôsob výroby izomérov benzéndikarboxylových kyselín vysokej čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 280582

Dátum: 10.05.1995

Autori: Manzurov Vladimir Dmitrievich, Nazimok Vladimir Filippovich, Goncharova Nadezhda Nikolaevna, Yurjev Valerij Petrovich

MPK: C07C 63/15, C07C 51/215, C07C 51/43...

Značky: spôsob, vysokej, výroby, čistoty, benzéndikarboxylových, kyselin, izomérov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy izomérov benzéndikarboxylovej kyseliny vysokej čistoty bez dodatočného katalytického redukčného purifikačného kroku. Spôsob zahŕňa (a) oxidačný krok, v ktorom sa izomér xylénu oxiduje molekulovým kyslíkom alebo plynom obsahujúcim molekulový kyslík v prítomnosti katalytického systému zloženého z kobaltu, mangánu, brómu a najmenej jedného ďalšieho kovu spomedzi niklu, chrómu, zirkónia a céru v nižšej alifatickej...